Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kerkverlating’ Category

De invulling van de zondag verandert, zegt de gastpredikant met wie ik in gesprek raak. Je moet niet denken dat jij het fout doet.

Grijze hoofden

We hebben het over grijze gemeenten, haarverf en het missen van kinderen.
Bij ons zijn er een paar gezinnen met 2 en 3 kinderen. We zijn al blij als er 8 kinderen komen, zegt hij. Wijzelf hebben sinds de zomervakantie 1 x 1 kind in de nevendienst gehad.

Gesprek met gezinnen

Wij willen in gesprek komen met de gezinnen. Misschien is er een waarom. Misschien kunnen wij hen tegemoet komen. Samen op zoek gaan.

Omstandigheden veranderen

Toch moet je niet denken dat jij het fout doet, zegt de predikant. De invulling van de zondag verandert.

kapotte brug in weiland

De brug heeft haar functie verloren, de omgeving is veranderd.

Rivier verandert

Denk maar aan de Cholutecabrug in Honduras. Een prima brug die goed functioneert. Alleen, na de orkaan Mitch, is de loop van de rivier drastisch veranderd. De brug staat voor spek en bonen in het landschap. Naast de rivier. Maar daarmee is de brug niet fout of verkeerd gebouwd. De omgeving van de brug is veranderd.

Niet gerustgesteld

Aan de ene kant vind ik het fijn om te horen: we doen het niet fout, zijn toch goed bezig. Aan de andere kant, als wij die brug zijn waar geen behoefte aan is, moeten wij dan stug op de oude voet door blijven gaan?

Jij

Wat denk jij?

Wij gaan in gesprek met de gezinnen. Lees ook het commentaar op de blogtekst: 9 alternatieven voor het opheffen van de kindernevendienst over wat je als gemeente wil met kinderen in de kerk.
Andrea

Meer informatie

Read Full Post »

Wakker geschrokken. Zo kom ik terug van een voorstelling in een buurkerk. Vreemd genoeg houdt de bijgewoonde theatervoorstelling me niet bezig maar een touw en een briefje.

De kerkbank is afgesloten met een touw. Er ligt een briefje: deze bank alstublieft niet gebruiken.

De kerkbank is afgesloten met een touw. Er ligt een briefje: deze bank alstublieft niet gebruiken.

Kerkbanken dicht

Wel 5 of 6 rijen zijn afgesloten voor de kerkgangers. Er hangt een touw voor de ingang van de rijen. Op de bank ligt een briefje: Deze bank a.u.b. niet gebruiken.
Het zijn de achterste rijen. De kerkbezoekers worden uitgenodigd vooraan plaats te nemen. Het is zo akelig voor de voorganger als je eerst heel wat lege rijen ziet en in de verte de gemeenteleden.

En bij de achterdeur hangt er nog dat briefje: doet de laatste de deur op slot? En ook het licht uit!

Briefje met de tekst: doet de laatste de deur op slot? En ook de lichten uit!

Briefje met de tekst: doet de laatste de deur op slot? En ook de lichten uit!

Ontkerkelijking

Is het zo erg gesteld met de kerkverlating in het buurdorp, een paar kilometer verderop?

Wij krimpen

Maar laat ik eens naar onszelf kijken. Het komt niet meer vaak voor dat de schuifdeuren open gaan en we zo de kerkzaal vergroten. Laat staan dat er mensen op de ballustrade zitten.

Dit jaar vragen we gemeenteleden de adventskaarsen aan te steken. Dat is jarenlang een erebaantje voor de kinderen geweest. De kans dat ze er zijn is klein.

Vertrouwde kring van gelovigen

Waarom schrik ik hier nu zo van? Zit ik te lang in mijn veilige, vertrouwde cocon? Ik ken veel mensen die kerkelijk actief zijn, ook in de buurdorpen.

Is het omdat mijn persoonlijk gesprek met al die mannen en vrouwen over geloven, inspiratie, online en off-line, nog steeds doorgaat?

Landelijk missionair festival

Zaterdag aanstaande is er een grote bijeenkomst in Utrecht. Over missionair kerk zijn. Uitstraling hebben met een open houding naar de ander.

Ik zie dat er praktische workshop zijn, zoals kliederkerk, kinderwerk of jouw kerk presenteren in de buurt. De inzet van sociale media komt aan bod en ook hoe je de website van de kerk kan inrichten (communicatie).

Wat goed dat deze dag georganiseerd wordt. Ik wens alle deelnemers een hele inspirerende, gezegende dag toe, Andrea.

Meer informatie

Website Landelijk Missionair Festival
Eerder geschreven blogteksten over krimp
Bron foto’s: collectie Andrea

Read Full Post »

Wij zijn een stadskerk. Dan heb je dat regelmatig: geen kinderen bij de kindernevendienst. Het hoort echt bij het stadsleven hoor.

Geen kind

Ik praat met kindernevendienstleiding in Amsterdam. Nou, in onze dorpskerk op het Walcherse platteland hebben we ook regelmatig geen kind bij de kindernevendienst. En er zijn nog maar heel weinig kinderen die wij kunnen verwachten.
Mijn gesprekspartners kijken er van op. Dat hoort niet bij hun beeld van de provincie.

Anders organiseren

Als het regelmatig voorkomt dat er geen gebruik gemaakt wordt van de nevendienst, kan je je afvragen of het geen tijd wordt om te stoppen, om een andere vorm te kiezen.
Bij de Evangelisch-Lutherse gemeente wordt nog wel elke week kindernevendienst aangeboden maar er is wel wat veranderd.

plastic poppetje dat Luther voorstelt

Luther van playmobil. Te koop bij de Evangelisch-Lutherse gemeente van Amsterdam

Methode opzeggen

Het abonnement op Kind op Zondag is opgezegd. Men merkte dat men toch vaak op zoek ging naar ander nevendienstmateriaal omdat men net niet helemaal tevreden was met de aangeboden verhalen voor de aller jongste kinderen.

Losse verhalen

Als de kinderen zo onregelmatig komen, is er geen voordeel meer van continuïteit in de verhalen. Als je niet kan voortborduren op het verhaal van vorige week, of de week daarvoor, heeft het volgen van een methode met leesrooster geen zin voor de kinderen.

Beginnen bij basis

Ze merken dat de jonge bezoekers weinig zicht hebben op het onderlinge verband tussen de grote bijbelverhalen. Sterker nog, ze kennen de basisverhalen nog niet. Met hun nevendienstmethode komt het oude testament niet zo heel vaak aan bod.

Doe-het-zelf

Het abonnement op het kindernevendiensttijdschrift is opgezegd en er is een samenleesbijbel aangeschaft. Dat blijkt een echte aanwinst te zijn.
En nu gaat de leiding elke zondag zelf aan de slag. En als er geen kind is, dan heb je alvast voorbereid voor de volgende keer.
Het scheelt natuurlijk enorm dat de leiding een onderwijsachtergrond heeft. Je moet het maar kunnen, zelf een nevendienst voorbereiden.

Jouw ervaring

 • Zijn jullie gestopt met de kindernevendienst en bieden jullie in plaats daarvan leesboekjes, kleurtjes en een kleurplaat aan?
 • Wordt er minder vaak crèche en nevendienst aangeboden? bijvoorbeeld 1 x per maand
 • Stem je af met de buurgemeente en bieden jullie de kindernevendienst om-en-om aan?
 • Neem je een keer voor niks voorbereiden voor lief en geniet van van die keren dat er wel kinderen zijn?

Als jullie ook op het punt staan belangrijke keuzes te maken, veel wijsheid toegewenst, Andrea.

Meer informatie

Bron foto: eigen collectie Andrea
Zie ook een overzicht met alternatieven voor kindernevendienstmethoden.

Read Full Post »

Het is een fijne dienst. Toch luister ik met een half oor. De andere helft van mij piekert. De kinderen zijn weer elders vandaag. Voor de 6e of de 7e keer in 2015 is er geen kindernevendienst. (Het is 1 maart als ik dit stukje schrijf.)

Waarom zijn er geen kinderen?

Het is geen begin of eind van de vakantie, geen ringrijden, geen solexrace, geen Sinterklaasfeest.
De griep is wel op zijn hoogtepunt.

Is het omdat wij vacant zijn?

Was de predikant dan het enige bindmiddel tussen de ouders, kinderen en de kerk? En zijn wij gemeenteleden dat dus niet?

Niet gezien?

Kliekt de “vaste kern” van gemeenteleden te veel met elkaar? Voelen de gezinnen zich niet gezien? Laten wij te weinig merken dat we het fijn vinden als ze er zijn?

Kindernevendienst?

Is er iets dat wij als kindernevendienst anders moeten doen? Of is dat onderdeel van de kerkdienst totaal geen overweging bij het wel of niet naar kerk gaan. Zoek ik het veel te ver? Betrek ik het te veel op mezelf?

Tijdgeest

Of gaat het nu eenmaal zo? Is dit de tijdgeest en een definitief teken dat we op zoek moeten naar andere manieren van kerk-zijn?

Vragen

Nu kan ik hier nog lang of kort over dubben.
En gissen doet missen.
Er is maar één manier om erachter te komen: het gewoon vragen.

Wat jij?
Andrea.

Read Full Post »

De makers van Kind op Zondag zijn een experiment begonnen. Op de website van de kindernevendienstmethode zijn nu zogenaamde schatzoekers te vinden. Bijbelverhalen en verwerkingen voor kinderen. Gratis te downloaden.

De verhalen sluiten niet speciaal aan op het oecumenisch leesrooster. Ze zijn wel bijzonder geschikt voor (jonge) kinderen. Te gebruiken wanneer je als gezin op zondag thuisblijft en niet naar de kerk komt.

Man wijst naar een bijbel. Er zijn twee kinderen bij hem.

Geloofsopvoeding in een ontspannen thuissituatie.

Experiment

Het gratis ter beschikking stellen van de complete verhalen plus werkjes is een experiment. Hoe lang je de verhalen op de Kind op Zondag kan terugvinden weet ik nog niet. Deze verhalen kan je er terugvinden:

De schat in de akker Matteüs 13:44 p. 2
Het muntje dat kwijt was Lucas 15:1-8 p. 3
De boom die nergens goed voor was Lucas 13:6-9 p. 4
Jona moet naar Nineve Jona 1 p. 5
Jona in de vis Jona 2 p. 6
Spijt Jona 3 p. 7
Gemopper Jona 4 p. 8
Zacheüs Lucas 19:1-10 p. 9
De blinde man Marcus 8:22-26 p. 10
Twaalf apostelen Marcus 3:13-19 p. 11
Bidden Lucas 11:1-13 p. 12
Wie horen erbij? Lucas 18:15-17 p. 13

Ga naar de website van Kind op Zondag en download Schatzoekers 1

Een engel in de tempel Lucas 1:5-25 p. 13
Een engel in Nazaret Lucas 1:26-38 p. 21
Liederen van blijdschap Lucas 1:39-80 p. 27
Jozef en Maria gaan op reis Lucas 2:1-5 p. 35
Jezus wordt geboren Lucas 2:6-20 p. 43

Ga naar de website van Kind op Zondag en download Schatzoekers 2

Mozes in het rieten mandje Exodus 2:1-10
Mozes krijgt een opdracht Exodus 3:1-12
Tien rampen Exodus 7-12
Tien woorden Exodus 20
De man bij het water Johannes 5:1-9
Over het water Johannes 6:16-21

Ga naar de website van Kind op Zondag en download Schatzoekers 3

Jozef en zijn dromen Genesis 37:1-25
Jozef gaat naar Egypte Genesis 37:26-36
De vrouw van Potifar Genesis 39
De schenker en de bakker Genesis 40
Jozef wordt onderkoning Genesis 41
De broers gaan naar Egypte Genesis 42
Jozef maakt zich bekend Genesis 45

Ga naar de website van Kind op Zondag en download Schatzoekers 4

Ook voor andere situaties

Ik vind het een slimme zet van Kind op Zondag. In onze gemeente komt het steeds vaker voor dat er geen kinderen in de nevendienst zijn. Worden thuisblijvers een nieuwe doelgroep van Kind op Zondag?

De bijbelverhalen zijn natuurlijk in allerlei situaties te gebruiken. De toegevoegde waarde zit hem in de werkvormen: suggesties voor een gesprek, spel en een creatieve verwerking.
Of je er je prépuberende 8ste groeper mee boeit betwijfel ik. Het materiaal is meer geschikt voor jonge kinderen.

Meer informatie

Prent: Geloofsopvoeding / Carel Jacob de Huyser, 1774 Bron: Rijksmuseum

Read Full Post »

Wanneer hef je de kindernevendienst op? Hoe lang houd je het vol, een nevendienst voor niks voor te bereiden? Voor niets omdat er geen kinderen naar de kerk komen. 4 keer? 10 keer? Is de maat dan vol en ga je ander (kerkelijk) vrijwilligerswerk doen? Iets waar een ander wel op zit te wachten?
Dat scenario lijkt me niet ondenkbaar.

Waar zijn de kinderen? over het opheffen van de kindernevendienst

Waar zijn de kinderen? over het opheffen van de kindernevendienst

Geen kind te zien

Vorige zondag was het zo ver bij ons. We zingen kijk eens om je heen, jij bent in de wereld niet alleen. De gastpredikante vraagt nog eens: zijn er geen kinderen? Maar er is geen kind te zien. Logisch omdat het zaterdag ringrijden was?

Bijbelverhaal leren kennen

Na de dienst vraag ik aan de leidster hoe zij zich nu voelt. Ze is de hele dienst in de kerk gebleven. Haar voorbereidingen blijken voor niks te zijn.
Maar ze vindt het niet zo heel erg. Bij het voorbereiden van een kindernevendienst leer je zelf het bijbelverhaal vaak ook beter kennen, zegt ze. Dat is natuurlijk ook zo.

Dus als er geen kinderen zijn, zijn de voorbereidingen niet helemaal voor niks geweest. Je hebt weer in jezelf geïnvesteerd. Zo denk ik er ook over. En de andere teamleden gelukkig ook.
Maar wat als er steeds vaker geen kinderen zijn? Wat we onze inspiratie toch een beetje kwijtraken? Wat als we gedemotiveerd raken? Is dit het begin van het einde van de kindernevendienst?

Kindernevendienst stopt

Eerder deze week lees ik een bericht van één van de makers van kindernevendienstmethode Bonnefooi. Kleine gemeenten hebben moeite om kindernevendienst te kunnen aanbieden. Als er een tijd lang geen kinderen komen, stopt men met het aanbieden van de nevendienst.

Opheffingsproces

Het beëindigen van de kindernevendienst gaat natuurlijk niet van de ene op de andere zondag. Dat is een proces dat heel geleidelijk verloopt. Bijvoorbeeld zo:

 • een tijdlang is het aanbod veel groter dan de vraag
 • je gaat het aanbod aanpassen en houdt 1x per maand kindernevendienst
 • als er nog steeds geen kinderen komen, geef je alleen nevendienst tijdens speciale diensten
 • de volgende stap is helemaal stoppen
 • Zie het voorbeeld uit Sittard

Nu hoop ik maar dat weinig lezers zich in deze problematiek van een krimpgemeente herkennen, Andrea.

Bron foto: Marco Bellucci

Read Full Post »

Komen er bij jullie nog veel kinderen? Deze vraag komt al snel ter sprake tijdens JOPcoachlive. Er is veel kindernevendienstleiding aanwezig.
We noemen getallen. Lage getallen. Wat herkenbaar. Bij jullie dus ook?

Gedeelde smart

Het klinkt misschien vreemd maar ik ben ergens een heel klein beetje blij. Wij zijn niet de enigen. Ook bij andere gemeenten loopt het aantal kinderen terug. Er zijn uitzonderingen maar de terugloop lijkt vrij algemeen. Dan ligt het niet aan ons.

Willie Winkie telt de kinderen (die een bibliotheekboek lezen)

Kinderen tellen

Kwaliteit

Dan breekt één van de aanwezigen in in ons groepsgesprek. Vinden jullie nou ook niet dat je moet kijken naar de kwaliteit van de nevendienst? Is dat niet belangrijker dan de aantallen?

Als je de weinige kinderen die komen echt kan boeien, aanspreken en uitdagen om over het bijbelverhaal na te denken, is dat niet het belangrijkste?
Kunnen we het niet beter dáár over hebben? We moeten elkaar inspireren en niet de put in praten.

Gratis les

Zo, dat is gezegd. Dat is les 1 die ik van JOPcoachlive mee naar huis neem. Gratis gekregen van een deelnemer. Waarvoor dank.

Wat is kwaliteit?

 • Vertel jij regelmatig aan de andere vrijwilligers wanneer je een geslaagde kindernevendienst hebt? Inspireer jij zo de anderen?
 • Trouwens, wat gebeurt er tijdens een goede nevendienst? Of wat gebeurt er niet?
 • Dragen de voorbereidingen bij aan het slagen van de ontmoeting met kinderen rond bijbelverhalen?
 • Wat is eigenlijk het geheim van een goede kindernevendienst?

Meer informatie

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: