Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘inspiratie’

Om maar met de deur in huis te vallen, voel jij je goed toegerust om de kinderen bijbelverhalen te vertellen? Hoe heb jij het geleerd om kindernevendienstleidster te zijn? Mensen uit de beroepsgroep onderwijs, hebben natuurlijk een enorme basiskennis. Maar wat als je niet voor de klas staat?

Hoe word je leiding?

Bij ons ging het tot voorkort zo:

schema met stappen die gezet worden om nevendienstleiding te worden

Zo gaat het bij ons als je kindernevendienstleiding wil worden

Praktijk

In de praktijk sta je alleen voor de groep. Dat dit niet altijd meevalt is te lezen in het stukje : de Filistijnen over ons.

Methode als inspiratiebron

Inhoudelijk kan je geïnspireerd worden door de kindernevendienstmethode. In ons geval: Kind op Zondag. De rubriek “voorbereiden” vind ik zelf het allerbelangrijkst. Daarin staat meer over de bijbeltekst en het grotere verband met andere verhalen.

Contact met predikant

Het contact met de predikant blijft soms beperkt tot een e-mail. Maar ik heb ook wel een langer gesprek gevoerd of een uitgebreide correspondentie gevoerd als ik dat nodig had.

Wij hebben ook een predikant gehad die ons toerustte tijdens de nevendienstvergaderingen. Dan werden alle teksten die op het rooster stonden besproken, de verbanden uitgelegd en de kernboodschappen uit de doeken gedaan. Dat vond ik erg prettig.

Geen test

Maar mijn bijbelse kennis is niet getest. Ik ben ook niet verplicht om bijbelstudies of nascholing te volgen. Ons winterprogramma met vorming en toerusting spreekt mij eerlijk gezegd niet zo aan. Daar laat ik me niet toerusten.

Is toerusting wel nodig?

Is het eigenlijk wel nodig om je kinderen aan toegeruste leiding toe te vertrouwen? Een verhaaltje voorlezen en een kleurplaat uitdelen, dat is zo moeilijk niet, hoor ik weleens.

Wie mij al langer kent weet dat ik een ander invulling aan de nevendienst wil geven. Toch lijkt het er wel op dat wij maar magertjes worden toegerust. Of zie ik iets over het hoofd?

3 jaar 40 lesavonden

Hoe anders was het in 1927. De kindernevendienst bestond nog niet maar de zondagsschool wel. Toen verscheen het boek:
Mazijk, R. van, “Hoe word ik een bekwaam Zondagsschoolonderwijzer : stippellijnen te volgen bij de vorming van Gereformeerde Zondagsschoolonderwijzers en Evangelisatiebroeders”. Rotterdam : Mazijk, 1927.
Geraadpleegd op Delpher op 07-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBVU02:000002595

cursusrooster voor zondagsschoolleider

een opleiding van 3 jaar

3 jaar 40 lesavonden van 2 uur werd aanbevolen.
Dat is heel andere koek dan hoe het er bij ons aan toe gaat.

En hoe gaat het bij jou?

Word jij nog bijgeschoold?
Hoe blijf jij geïnspireerd voor de kindernevendienst?

Meer informatie:

Bron afbeelding: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBVU02:000002595

Er zijn 2 boeken over kindernevendienst geven geschreven, die ik wil noemen:

Read Full Post »

Er is geen ontkomen aan. De leiding van de nevendienst vergadert ook af en toe. En waar gaan de meetings over?

 • voorraad papier
 • lijm die alweer uitgedroogd is
 • hoe presenteren we de projectverbeelding het beste

Zakelijk gesprek

Wat een praktische onderwerpen. We verzorgen toch een stukje van het christelijk jeugdwerk? Dit is alleen zakelijk gepraat.

een tafel die gereed is voor de vergadering: mobieltje, papieren, kop thee, koekjes en een brandende kaars

In het buurdorp steken ze een kaars aan tijdens vergaderingen.

Inspiratie delen met gevoel

Kan het anders? Jazeker. Vertel maar wat je tijdens de nevendiensten hebt meegemaakt. Deel het met de anderen.

 • het boek dat mijn dochter van de kerk kado heeft gekregen bij de overstap, bevalt erg goed, mailt een moeder
 • wat vonden mijn kleinkinderen het leuk bij de kindernevendienst, zegt een oma
 • ik ben wel blij dat ik mee moest van papa vanmorgen, zegt het kind (de verwerking bestond uit pannenkoeken bakken; het verhaal van de weduwe van Sarefat)
 • na afloop werd ik aan gesproken door gemeenteleden die ook nog speelgoed willen geven voor de edukansactie van de kinderen, zegt een leidster
 • wat was ik onder de indruk van de antwoorden van het kind, zegt een leidster

Waardering

Je merkt: we doen er toe, als nevendienst. We spelen een rol. Niet beperkt tot de kinderen.

Afdwalen geeft moed

Voor je het weet hoor je vertellen over een moeder die zo positief terugkoppelt. Zij schrijft: mijn kind vond het fijn zoals jullie de overstapdienst voorbereidden.
Voor je het weet denk je dan verder: wat een kostbaar geschenk zo’n gemeentelid. Besef ik dat wel voldoende?

Ondertussen ben je wel heel erg afgedwaald van het potje lijm dat gewoon vervangen moet worden. Maar je bent wel dankbaar voor al deze positieve punten die je hoort. Dat geeft moed! En misschien is zo’n vergadering daar ook voor bedoeld. Wat denk jij?, Andrea.

Inspirerend voorbeeld

Hoe gaat het jou?
Kom jij met een fijn gevoel terug uit een kindernevendienstvergadering?
Bron foto: eigen collectie.
Onder de indruk zijn van de inbreng van een kind is verwoord in: als jullie eens wisten van die ene.

Read Full Post »

Nieuw perspectief op kinderen in de kerk. Dit is het onderwerp van een inspiratieavond georganiseerd door de Classis Walcheren.
Er komen veel meer mensen dan verwacht, zo’n 40 personen. Dirk Jan Bierenbroodspot van JOP leidt deze avond.

De JOP-medewerker heeft actieve werkvormen voor ons bedacht. Het is een afwisselende avond, waarin wij aan het denken gezet worden. Een brief van een 12-jarige jongen staat centraal. Hij schrijft over zijn beleving van de kerk.

Is er bij jullie plaats voor kinderen?

Wat deze bijeenkomst doet is erg krachtig. Wij krijgen geen opsomming van oplossingen gepresenteerd maar worden uitgedaagd zelf na te denken. Hoe gaan wij met kinderen om? Is er plaats voor jeugd in onze gemeente en hoe merken zij dat?

En wat doet het goed om zo veel mensen te zien die ook hart voor kinderen en jongeren hebben. Inspirerend. Alleen al daarvoor zou je naar zo’n avond gaan.

Metalen bordje met de tekst: kleuters.

In de bijgebouwen van de kerk in Westkapelle is een wc voor kleuters

Samenvattend is er een aantal punten waar je op kunt letten

1. participeren

Doen kinderen en jongeren mee met onderdelen van het kerkenwerk?
Denk eens aan

 • kinderen begroeten kerkgangers bij de ingang
 • paaskaars aansteken
 • lezingen doen

Als niemand mag mee helpen of mag mee organiseren, kan je later verwachten dat er veel vrijwilligers opstaan?

2. inwijden ouders

Als kerk kan je ouders ondersteunen opdat zij hun kinderen kunnen inwijden in het geloof. Veel geloofsopvoeding vindt immers thuis plaats.
Kennen de ouders de betekenis van de liturgie? Zijn de opvoeders toegerust als er een vraag komt over het avondmaal? Of organiseer je een masterclass Stille Week voor gezinnen met kinderen?

3. gelijkwaardigheid

Worden de kinderen behandeld als gelijkwaardige gemeenteleden?
Kunnen ze bij de kapstok? Is er een kinderwc?
Wat moet er gebeuren om gemeentelijke activiteiten leuk te houden voor kinderen?

4. leeftijd eigen

Spreek je het kind aan op zijn leeftijd?
Hoe ga je om met de 11, 12 jarigen in de kindernevendienst? Worden zij ook geprikkeld tot nadenken?
Het in gesprek komen met de kinderen is belangrijk. En in gesprek blijven.

5. gewoonten van de kerk

Creëer blijvende aandacht voor de kinderen. Laat dat verder gaan dan limonade schenken.
Kinderen worden nog steeds stelselmatig vergeten. Bijvoorbeeld bij een startzondag.
Geef kinderen de kans om zichzelf te vermaken. Wij grote mensen drinken koffie na afloop van de kerkdienst. Is er ruimte om tikkertje of verstoppertje te doen? Of levert rumoer meteen boze blikken op?

Wij zijn aan het nadenken gezet, Andrea.

Handige websites voor jeugdwerk

Een punt van deze avond is al eerder uitgewerkt in het artikel: Is duidelijk waarom je iets doet? pas dan kunnen mensen er in geloven.
Eerder verscheen: Duidelijk: bij deze kerk horen kinderen.
Bron foto: eigen collectie van Andrea

Read Full Post »

Hoe hou jij het vol om kinderen kennis te laten maken met bijbelverhalen en hun betekenis? Voel jij je nog geïnspireerd? Hoe hou jij jouw olielamp brandend?

zwart-wit tekening van man die loopt achter ploegende paarden met als onderschrift maar leer mij in den oogst gelooven waarvoor ik dien

Maar leer mij in den oogst gelooven waarvoor ik dien

Inspiratie

Het contact met de kinderen, vind ik vaak al heel inspirerend. Ze kunnen al zo wijs en getuigend uit de hoek komen. Praten met andere leiding of belangstellenden doet mij beseffen hoe mooi dit vrijwilligerswerk is. Het volgen van een lezing of workshops over dit onderwerp ervaar ik ook als inspirerend.

Bezieling

Een beetje bezieling is nodig om het vol te houden. Om de kinderen aan te kunnen kijken met die twinkeling in je ogen: vandaag mag ik weer zo’n mooi verhaal vertellen! Dit moet je horen.

Walcheren

De leiding uit Walcheren kan 2015 goed beginnen. Zie dit overzicht:

Presentatie 40-dagentijd project Kind op Zondag

Paasproject: Met open handen
14 januari 2015
Kerkgebouw De Hoogte in Goes
19.45 uur
vrije toegang
Op diverse plaatsen worden het paasproject gepresenteerd.

Over kindernevendienst en alternatieven voor kinderwerk en jeugdwerk

Een avond voor leiding kindernevendiensten, jeugdouderlingen en andere betrokkenen
door Dirk-Jan Bierenbroodspot van JOP, georganiseerd door de classis Walcheren

Citaat uit de brief van de Classis Walcheren:
“Wij vinden dat kinderen erbij horen in de kerk, maar vinden kinderen dat ook?
op 22 januari verzorgt Dirk Jan Bierenbroodspot, gemeente adviseur JOP een workshop waarbij het kind centraal staat. Wat ziet, hoort en ervaart hij of zij in de kerk? Wat wil je als kerk voor kinderen betekenen? Hiermee gaan we aan de slag aan de hand van een uitdagende casus. Aan de hand daarvan ontdekken we wat je kunt doen om kinderen een eigen en volwaardige plaats binnen de gemeente te geven.

In de workshop krijg je handvatten om mee aan de slag te gaan in je eigen situatie in de kerk . Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen met betrekking tot de eigen context te stellen. Door anders te gaan kijken, krijg je als het goed is nieuw perspectief op het kinderwerk in de kerk. Van harte uitgenodigd! De avond wordt bekostigd door de classis, deelname is dus gratis.”

22 januari 2015
19.30 uur, Kerkgebouw De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Middelburg
Meld je aan via e-mail bij: Anneloes Steglich E-mailadres: a.steglich[at]pkn.nl

In Ideaz, het magazine van EA-EZA staat een artikel van Martine Versteeg over nieuwe vormen van kinderwerk.

Karel Eykman zal enkele door hem bewerkte psalmen voorlezen in de zondagmorgendienst

25 januari 2015
Hoeksteenkerk Middelburg
9.30 uur
Eykman schreef: een knipoog van U zou al helpen

7 manieren om de bijbel na te vertellen: lezing Karel Eykman

3 februari 2015
Barbesteinkerk in Heinkenszand
19.30 – 21.30 uur
Toegang gratis
Meer informatie over de lezing.
Is de lezing gebaseerd op het boek En dat is 7?

Godly play

Godly play is een speelse manier om bijbelverhalen en geloofsverhalen te vertellen. De zintuigen, zowel die van de verteller als van de toehoorder, worden op verschillende manieren geprikkeld. Je wordt uitgenodigd om het verhaal binnen te gaan, om het te onderzoeken en te ontdekken wat het voor jou betekent. Kinderen mogen zelf over God vertellen, in hun eigen woorden beelden en ervaringen.
5 februari 2015
Hoeksteenkerk Middelburg
19.30 uur
Aanmelden via www.godlyplay.nl Voor maximaal 30 personen

Meer inspiratie?

Het zijn hele attente mensen die mij op deze activiteiten hebben gewezen. Ik weet het niet via mijn eigen kerkelijke gemeente. Op internet is er ook bitter weinig te vinden over de meeste hier genoemde bijeenkomsten: gemiste kansen.

Misschien zijn er ook inspirerende bijeenkomsten in jouw buurt? Geef het aan elkaar door, Andrea.

Gebruikte afbeelding:
Nieuwjaarskaart Johannes Souverein / Nico Bulder, 1963
Uit Groninger museum

Read Full Post »

Nu ik al een paar jaar bezig ben met dit weblog, hoor ik wel eens het een en ander. En in een gesprek vertelt een leidster over nieuw elan in de kindernevendienst.

Goddelijke Inspiratie opkijkend naar de hemel

Ziet Goddelijke Inspiratie er zo uit? Wel volgens Noach van der Meer in 1775

Leuke aanpak

De kindernevendienstleidster werkt in een team. De laatste tijd valt haar iets op. Een collega van haar heeft afgelopen zondag een erg leuk programma. De aanpak die ze de keer daarvoor bedenkt, is ook al zo leuk. En daarvoor ook al. Wat een geestdrift. Wat een enthousiasme.

Vooraf doordacht

Dit is niet het resultaat van op zaterdagavond of zondagmorgen even in de Kind op Zondag kijken en voor de dienst snel, snel de tekening of rebus kopiëren.
Dit is ruim van te voren een uitdagend programma bedenken. Zo maakt ze er de laatste tijd telkens iets bijzonders van.

Inspiratie

Mijn gesprekspartner ziet kans om haar collega te spreken. Klopt de observatie dat de ander door hernieuwd enthousiasme gedreven wordt?

Saai

Jazeker. De leidster doet extra haar best om de kindernevendiensten leuk te maken. Want ze heeft horen vertellen over een kind dat niet geboeid wordt bij de nevendienst. Hij komt niet vaak meer. Hij vindt het saai. En dat hij zich verveelt vindt weet ze van een klasgenoot.

Aantrekkelijk programma

En toen dacht die kindernevendienstleidster: ik ga iets doen met deze informatie. Soms is het inderdaad saai wat we aanbieden. Ik ga daar verandering in brengen en er elke keer iets leuks van maken. Want het kleine aantal kinderen dat we bij de nevendienst verwachten, moeten we proberen te behouden. Als het aan mij ligt haakt die jongen niet af vóór hij naar het middelbaar onderwijs gaat.

Aanstekelijk enthousiasme

Wat fijn dat er mensen zijn die zich zo inzetten voor Gods zaak. Weet dat ergens in Nederland één, nee twee, vrijwilligers zich met een vernieuwd enthousiasme inzetten voor het overbrengen van bijbelverhalen aan kinderen.

Inspiratiebron

Nu maar hopen dat die jongen er is, als die leidster aan de beurt is.

En jij? Ben jij nog geïnspireerd?

Meer informatie over de prent Goddelijke Inspiratie van het Rijksmuseum.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: