Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Pasen’

Voor het 40-dagentijdproject van de kindernevendienst is er een zorgkoffer nodig. Wij mogen een EHBO-tas lenen van het plaatselijke Rode Kruis. En terwijl ik de tas ophaal, praten we over de EHBO.

Hartstilstand

Bij een bijeenkomst ontstaat er commotie als een vrouw plotseling in elkaar zakt. Ze reageert niet en ademt niet.
De aanwezige EHBO-ers aarzelen niet en men begint meteen te reanimeren. Al na 3 massages reageert de vrouw en komt ze weer bij.
Wat een geluk.

Dood

De omstanders dachten dat ze dood was. En dat was ze ook. De vrouw had een hartstilstand.

EHBO-tas

EHBO-tas symboliseert Gods zorg voor ons, die wij mogen doorgeven.

Opstandingsverhaal

Wat een opstandingsverhaal. Wat een zegen op de inspanningen van de hulpverleners. Wat een dankbaarheid zal er geweest zijn toen, en nu nog.

Zegen

Ik vind dit zo’n mooi verhaal, dat moet gedeeld worden.
En als ik de EHBO-tas zie, denk ik aan het verhaal van de vrouw. En aan EHBO-ers. Zij leren hoe ze voor een ander kunnen zorgen. En wat fijn als ze daartoe in staat zijn. Om als het erop aan komt, te handelen. En wat fijn dat Gods zegen op hun werk rustte.

Zorgkoffer

De tas gaat functioneren als zorgkoffer. Elke week doen we een voorwerp in de EHBO-tas die symbool staat voor zorg voor een ander. Want het thema van ons 40-dagentijdproject is: Ik zorg voor jou.
We gaan op zoek naar

Ansichtkaarten Symbool voor het hele project. Door een kaartje te sturen kan je je medeleven tonen aan iemand die een woestijntraject door moet.
Telefoon Mozes en Elia die met Jezus komen praten op de berg, zorgen zo ook een beetje voor Jezus
Sloffen Jezus vertelt hoe hij zich thuis voelt in de tempel. Je kan voor een ander zorgen door die ander zich thuis te laten voelen
Rol biscuit Je kan voor anderen zorgen door ze te eten te geven. Jezus geeft het voorbeeld
Pleister Jezus heeft veel voor ons over. Zelfs sterven. Maar hij staat ook op, zoals een graankorrel ook op komt uit de grond
Slinger Je kan voor iemand zorgen door naar hem toe te gaan. Jezus gaat naar de mensen in de stad Jerusalem.

Gewone mensen zorgen

Voor mij heeft die tas nu al heel veel meer betekenis. Die van een waar gebeurd verhaal uit mijn eigen dorp.

Er is gezorgd.
Voor de vrouw.
Gewone mensen speelden een belangrijke rol.

Kunnen de kinderen Gods zorg ook doorgeven?

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea.
Meer informatie over het 40-dagentijdproject van Kind op Zondag: Ik zorg voor jou

Read Full Post »

Wat gaan wij dit jaar in de kindernevendienst met Pasen doen? Op zich willen we niks bijzonders.

Verschillende voorbeelden verwerking Pasen 2014. Voor de jongste kinderen zoeken we nog een makkelijker tafereel/voorbeeld

Verwerking Pasen 2014.
Voor de jongste kinderen zoeken we nog een makkelijker tafereel/voorbeeld

Pasen

Het 40-dagentijdproject is dan afgelopen: Zoek de stilte. Er is nog 1 dia in het kerkraam. Dat was al die tijd Jeruzalem, waar Jezus naar op weg was. Met Pasen zien we de zon en een leeg kruis.

Verschillende paasverhalen

Met Palmzondag moesten de kinderen het gehoorde verhaal aan elkaar vertellen. Vertelde het ene kind anders dan het andere? Zo is het ook met de schrijvers van de bijbelverhalen. Matteus vertelt het opstandingsverhaal anders dan Johannes. En dit jaar lezen we de verhalen zoals Matthëus ze opschreef.

Verhaal jongste kinderen

Voor de jongsten is er een mooie, korte vertelling van Mattheus’ verhaal met accenten op: hoor eens?
Dat past wel bij de stilte zoeken. Het komt uit het boek Verhalen rond Pasen / Bob Hartman.

Verhaal oudere kinderen

Het verhaal Durf te leven met Jezus vertelt het opstandingsverhaal van Mattëus vanuit het perspectief van Pilatus. De stadhouder die maar niet met rust gelaten wordt. Ik vind het einde mooi: “Gek hè? De soldaten hadden precies hetzelfde gezien als de vrouwen. Maar het verschil was dat de vrouwen durfden te leven met Jezus”.
Door de aparte invalshoek lijkt dit mij geschikt voor de oudste kinderen.

Wat betekent Pasen voor jou?

Ik wil weer proberen met de oudste kinderen een geloofsgesprek te houden. Met hen nadenken over de vraag wat betekent Pasen voor mij. 3 jaar geleden heb ik het voor het eerst geprobeerd een geloofsgesprek te houden. Nu is er weer een andere generatie kinderen.

Mini-schilderij / koelkastmagneet

Als verwerking willen we de kinderen mini-schilderijtjes laten maken als (koelkast-)magneet.
Tafereeltjes van het open graf, nieuw leven waar je dan telkens aan denkt als je bij de koelkast bent.
Op een rond kartonnetje een paastafereel tekenen of plakken en dat aan de binnenkant klemmen.
Bovenop het deksel plakken we een magneet.
Er zijn al wat proefjes gedaan met de open graf tafereeltjes. Voor de jongste kinderen lijkt dit te moeilijk. Daar willen we nog alternatieve afbeeldingen voor vinden:

 • kopie van een paaslied?
 • woorden zoals Pasen en Halleluja
 • en ?

Verwerking Pasen 2014 Koelkastmagneten

En dan gaan de kinderen aan de slag met het onderwerp!

Geen attentie

Vorig jaar kregen de kerkgangers zaad voor de moestuin. Dat gaan we dit jaar niet doen. Een andere attentie om weg te geven hebben we nog niet bedacht. En het wordt wel erg kort dag om dat te organiseren.

En wat ga jij met Pasen doen? Een goede en feestelijke tijd met de kinderen toegewenst, Andrea

Meer informatie

Read Full Post »

Hij slaat iets over, zegt de 8-jarige jongen. Dat heeft hij goed gemerkt. Ik lees zijn lievelingsverhaal voor uit de vertelbijbel van Bob Hartman: de ark van Noach.

In deze vertelling wast het water nadrukkelijk. En het wast schoon. Maar Hartman laat de raaf weg uit dit verhaal. En de duif komt niet 2 x teruggevlogen. De jongen vindt het maar zozo.

Voorzijde boek Vertelbijbel Bob Hartman

Vertelbijbel Bob Hartman, met verhalen die niet kloppen volgens een 8 jarige luisteraar

Enthousiast

Eerder heb ik verteld hoe het was bij de conferentie rondom het Kind. Dat ik enthousiast ben geraakt over de manier waarom Bob Hartman verhalen dicht bij kinderen en grote mensen brengt.

Geboeid

Toch zie ik de jongen even later in diezelfde kinderbijbel bladeren. Ik ga erbij zitten. Thuis zijn zij bij de Koningen van Israël. Ze lezen over koning Achab. Dat verhaal gaat de jongen opzoeken. Hij bladert van achter naar voren.

Andere titel

Hij merkt dat niet alle bijbelverhalen in het boek staan. Een verdrietige geschiedenis leest hij hardop. In de bijbel staat: de Hof van Eden, zegt de jongen.
Aan de toon van zijn stem hoor ik dat hij het niet goed vindt. Ik vraag of het bijbelverhaal van Adam en Eva geen verdrietig verhaal is. Ja, dat klopt wel.
Nou, door het verhaal zo te noemen wil de schrijver van de kinderbijbel juist daar de nadruk op leggen.

Opdat wij onthouden

Ik vertel verder. Dat Hartman graag wil dat kinderen een bijbelverhaal onthouden. En dat hij ze daarom een bijzondere manier vertelt. Expres dus.
Ik doe voor hoe wij brood moesten eten. En ik heb dat al vaak doorverteld. [Hoop er nog een blogtekst aan te wijden] Verhalen verder vertellen is precies wat we moeten doen met het goede nieuws uit de bijbel.

Paasverhaal Wildsmith

Wat zou deze kritische jongeman vinden van het paasverhaal / Wildsmith?
In 1e instantie vindt hij de tekentechniek niet mooi. Ook duurt het wel even eer hij in de gaten heeft wat je op elke bladzijde terugvindt (de ezel). De plaat van Jezus voor Pilatus boeit hem. Hij wil meer uitleg. Wat is nou precies de rol van Pilatus’ in het geheel?

Minder eng

Wat is dat nou weer. Bij de plaat waar Jezus aan het kruis hangt, zie je fel gekleurde wezens in de lucht. Hij bedenkt zelf dat dat best engelen zouden kunnen zijn. Maar dat hoort toch helemaal niet?
Ik vraag hem hoe de kruisiging bij hem overkomt nu er van die mooi gekleurde wezens zijn. Maken die de plaat enger of een beetje minder eng. Dat laatste. Wat er gebeurd is, blijft erg. Misschien is het nu toch een beetje makkelijker om naar de plaat te kijken, suggereer ik. Ik krijg de indruk dat hij daar mee instemt.

Leeg graf

En dan is er één plaat waar je Jezus niet ziet. Hij heeft nog niet precies in de gaten hoe dat komt. Na Pasen is dat wel anders vermoed ik.

Samen bespreken

Wat een voorrecht om zo met een jong mens te praten over het vertellen van bijbelverhalen, om samen te kijken naar afbeeldingen.
Hij wéét waar de verhalenverteller afwijkt. Hij ziet waar de kunstenaar accenten legt. Als ik voorzichtig vertel waarom ik denk dat het zo gebeurt heeft hij er wel begrip voor. Maar mijn enthousiasme deelt hij niet, Andrea.

Heb jij ook opmerkzame kinderen in jouw groep?
Hoe neem jij dat mee in de aanpak van een bijbelvertelling?

Meer informatie

Read Full Post »

Per toeval zie ik de aankondiging in de Kind op Zondag. De methodemakers organiseren dit jaar extra avonden waarin het paasproject wordt uitgelegd. De afgelopen twee jaren presenteerde JOP alle projecten tijdens de PKN inspiratiebeurzen. Men vindt dat er zo toch te weinig aandacht is voor het Kind op Zondagproject. Daarom steekt de uitgever energie en tijd in aparte avonden. In Zeeland is dit gepland vóór de PKNinspiratiebeurs.

Deze schildpad lijkt te vliegen. Voor de verandering.

Deze schildpad lijkt te vliegen. Voor de verandering.

Extra naast inspiratiebeurs

Wij gebruiken de Kind op Zondagmethode. En onze ervaring is dat wij tijdens inspiratiebeurzen wel enthousiast kunnen worden van andere methoden maar deze toch niet aanschaffen. Daarom kiezen wij ervoor om niet naar de inspiratiebeurs te gaan. Niet in het minst omdat uitgerekend op die avond ook een avond voor jeugdwerkers georganiseerd wordt. Tijdens de inspiratiebijeenkomsten kan er overigens gewoon kennisgemaakt worden met alle paasprojecten.

Voor de verandering

Bij binnenkomst in de kerk worden we hartelijk welkom geheten. Er zijn niet zo heel veel mensen. De avond wordt geleid door Erik Idema. Hij is hoofdredacteur van Kind op Zondag en Kind op Maandag.
In de lijdenstijd gaan we met dit project nadenken over veranderen. Onderdelen:

 1. De vraag vandaag (gaat altijd over veranderen)
  Bijvoorbeeld: Wie helpt jou, waar zie jij tegenop
 2. Evangelieverhalen
  1. verzoeking in de woestijn
  2. verheerlijking op de berg
  3. geldwisselaars op het plein
  4. 5 broden en 2 vissen
  5. Jezus zegt wat er zal gebeuren, aankondiging paasmorgen
  6. Palmpasen
  7. Johannes 20: 1-18
 3. Ezechiël
  De makers van Kind op Zondag vinden Ezechiël niet geschikt om het project omheen te bouwen. Je kunt er geen kinderboek van maken. Wat wél kan: óver Ezechiël praten. Over wat hij denkt. Ezechiël houdt dan als het ware het gesprek met kinderen, voor ze naar de eigen ruimte gaan. Dit onderdeel is sterk geïnspireerd op het TV-programma de wereld draait door. Ezechiël heeft een eigen visie op wat er gebeurt. In de Kind op Zondag staat bij het onderdeel “voorbereiden” en “wat vindt Ezechiël” het materiaal van Ezechiël.

Projectmateriaal

Het projectlied is: luister goed naar de profeet. Dit zelfde lied komt elke week terug. Het is speciaal geschreven voor de jongste kinderen. Na een paar zondagen kunnen zij dit lied vast uit het hoofd meezingen.

Op de cd-rom van het project staat voor elke zondag 1 filmpje van 1 minuut. Het is het verhaal van juf Irene. Ze wil iets veranderen in de klas. De filmpjes zijn erg kort. Soms worden niet meer dan twee zinnen gezegd. De boodschap van de filmpjes is daardoor wel erg helder.

Er zijn foto’s die in de kerk gebruikt kunnen worden bij het presenteren van de collectedoelen. Zo is samen te werken met Kerk in Actie. Waarom houden de kinderen geen kort interviewtje met elkaar waarin ze het doel introduceren. Of je besteedt in het clubwerk aandacht aan Kerk in Actie.
In de eigen ruimte kunnen de kinderen het evangelieverhaal horen. Plus denken we na over de vraag van vandaag.

De gekochte CD rom van het project moet geopend worden in lectora viewer. Het is maar dat u het weet.

Projectboek van Veranderaar

De Veranderaar komt elke zondag in de kerk met het veranderboek. Dat projectboek kan je zien als een zelfmanagementboek. Het is wel een boek dat verwijst naar de Bronnen. Het project heeft uitgeschreven teksten voor de Veranderaar.
Tip: laat de Veranderaar door de kerk lopen en noteer via een computer reacties op hem. Als je die projecteert kan iedereen in de kerk betrokken raken. Nog een idee: door de week kan je werkgroepen vragen om de vraag van vandaag te beantwoorden. Dan wordt het geen zondagsproject maar gaat het ook door de week leven.
Kind op Zondag publiceert deze informatie over het project op haar website.

Praktische opzet

De opzet van dit project houdt prima rekening met het feit dat gezinnen niet meer elke zondag trouw naar de kerk komen. Althans zo is het bij ons. Omdat er door de hele groep gewerkt wordt aan het grote veranderboek, valt het niet op als het kind één zondag mist.

(Over) bekende verhalen

Persoonlijk vind ik het jammer dat er gekozen is voor de klassieke evangelielezingen. Maar ik ken de moeilijkheidsgraad van boek Ezechiël niet.
De kinderen krijgen wéér het verhaal van de 5 broden en 2 vissen te horen. En zeker de oude kinderen kennen die verhalen al. Zie ze maar weer te boeien, die groep 7-ers en groep 8-ers. Kies je toch voor Ezechiël, dan zal je zelf de werkvormen moeten bedenken.

Ezechiël

Het tijdschrift de eerste dag, lente 2012 biedt hierbij wellicht uitkomst. Op p. 2 – 5 staat de rubriek: Ezechiël met de kinderen. In de inleiding staat dat Ezechiël vooral beeldtaal voor volwassenen biedt. In de joodse traditie mag je deze verhalen pas lezen als je de 30 gepasseerd bent.
In De eerste dag wordt per zondag het hoofdthema weergegeven. Er is ook een eenvoudige suggestie voor een verwerking. Wellicht dat dit samen met Kind op Zondag voldoende handreiking biedt voor het samenstellen van een kindernevendienst. Via de openbare bibliotheek kan je kopieën uit dit tijdschrift bestellen. Of bestel een exemplaar via de uitgever.

Gedichten bij Ezechiël

 • Uit het dorredoodsbeenderendal / Karel Eykman Uit: Was ik een schaap dan wist ik het wel. Hoort bij; Ezechiël 37, 1-2
 • De mooie droom / Karel Eykman. Hoort bij: Ezechiël 47, 1-9. Het is het visioen van de Tempelbeek. Zou bij Pinksteren gelezen kunnen worden. Dit staat gepubliceerd in De eerste dag lente 2012, p. 5

Liederen bij Ezechiël

 • Drie adelaars / Erik Idema Hoort bij Ezechiël 17, 1-10. Dit lied is gepubliceerd in De eerste dag lente 2012, p. 5
 • Voor de verandering / Veronique Lindenburg Voor elke zondag in de 40-dagentijd een ander couplet. Vormt aanvulling op Kind op Zondag projectlied

Kleurplaat Ezechiël

Andere paasprojecten 2012

 • Bonnefooi heeft: Lef doet leven Eén zondag staat helemaal online: 26 februari (Pdf-bestand 8 p.) Met verwerking in vorm van puzzel, met verwijzing naar Ezechiël.
 • Vertel het maar heeft : Ik ben de opstanding en het leven.
  Het hele paasproject 2012 is gratis te downloaden. (pdf-bestand, 1 p.)

Alle 40-dagentijdprojecten 2012

 • Een Boekje Pasen 2012 voor de Kindernevendienst gebruikt tijdens de PKN-inspiratiebeurzen (pdf-bestand, 12 p.)
 • Read Full Post »

  Nehemia bij de muur

  Nehemia bij de muur

  Zes weken lang werken we er naar toe. Het paasfeest. De muur is gebouwd. De mensen horen elke zondag dat ze sowieso zijn aangenomen als ze solliciteren. In werkkleding.

  Gastpredikanten
  Van de drie gastpredikanten doet er één mee met ons project. Twee predikanten hebben redenen om er van af te zien. Op die zondagen is het moment voor de kinderen de verbindende schakel met het project.
  De eigen predikant laat zich wel inspireren door Nehemia. Hij is pas in Israël geweest. Die herbouwde stad. En Nehemia geeft ons weer levensmoed.

  Belijdenis
  Het wordt weer een bijzondere paasdienst. Maar liefst zes jonge mensen doen openbare belijdenis van het geloof.
  Dat maakt de invulling voor de kindernevendienst makkelijk.

  Kindernevendienst
  We lezen natuurlijk het paasverhaal naar Johannes uit de startbijbel.
  Daarna praten we over belijdenis doen.
  Wat is belijdenis doen? Waarom juist vandaag? Wat gaat er straks gebeuren in de kerk? Waarom doe je belijdenis? Wat heeft het te maken met dopen?

  Verwerking
  Als verwerking willen we de muur nog één keer onder handen nemen en hem versieren met bloemen. Nieuw leven in de stad. Met dubbelzijdig plakband plakken we de bloemen op de schoenendozen.

  Bloem aanbieden
  Zes kinderen bieden de jongeren een bloem aan. Welke past het beste volgens het liturgisch bloemschikken? We willen daar wel bij aansluiten.
  Het kaartje aan de bloem bevat aan de ene kant de belijdenistekst.
  Aan de andere kant een afbeelding van de projectposter van Pasen. Een bloem die tussen de stenen van de muur groeit.

  Stille week
  Maar eerst zijn er nog de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op paasmorgen hopen we met een grote groep mensen samen te ontbijten. Dat is een goede gewoonte waar ons gezin elke keer van geniet.

  Read Full Post »

  Vele handen

  Als je besluit om af te wijken van het gangbare kost dat extra energie.

  Neem nu ons paasproject. Wij volgen niet de KoZ maar grijpen terug naar het project van 2008: stad van je dromen.
  Tijdens de voorbereidingen wordt het project tot in de kleinste details besproken.

  Informatiebron
  We kunnen deze blog zelfs tot een informatiebron voor gastpredikanten maken. De projectstukken werden hier gepubliceerd. Met toestemming van de hoofdredacteur van Kind op Zondag. Zo denken we het alle mensen die betrokken zijn bij de stad van je dromen makkelijk te maken.

  Communicatiefout
  Vergeten we één ding: de eigen predikant te vertellen dat we het project van vorig jaar gaan doen. Hij is dan al een halve preek onderweg…

  Sorry dominee!

  Speelplezier leiding of vertellijn voor kinderen
  Inmiddels zijn we een voorbereidingsvergadering verder.
  We weten hoe we de start met het project hopen te maken. De plannen zijn wel heel anders uitgewerkt dan dat we vooraf dachten.

  De enthousiaste, soms wilde, ideeën zijn nuchter bekeken. Hoewel we het supergraag doen gaan we geen rollenspel spelen. De Grote Vertellijn vinden we belangrijker, die moet het liefst goed overkomen bij de kinderen.

  Vele handen
  De organiste heeft het projectlied, de luisteraars van de lucaszender hebben de tekst van het projectlied, het grote koor past zich zo veel mogelijk aan ons aan, en wij aan hen. Met zovele handen mogen we hopelijk een goede start van het 40 dagenproject maken.

  Read Full Post »

  %d bloggers liken dit: