Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘12-jarige Jezus in tempel’ Category

Nu heb ik toch nog een vraag zegt de jongen. Zijn toon is dringend. In de kindernevendienst heb ik zojuist het verhaal van Hanna en Simeon voorgelezen. Oei, wat krijgen we nu, denk ik bij mezelf. Stel je vraag maar. Wat is niet duidelijk?
Bij de kruisiging van Jezus is Maria zijn moeder. Maar waarom hoor je niks meer over zijn vader Jozef?

Vraag voor de dominee

Knap van de vragensteller om zich dit af te vragen. Ik weet het antwoord niet. Ik ga het aan de dominee vragen en je krijgt antwoord. O. dat hoeft niet mompelt de jongen nog maar ik wil het zeker doen. Zo laat ik zien dat ik zijn vragen, zijn ontdekkingen, zijn leren over de bijbelverhalen serieus neem. Dat verdienen de kinderen.

Antwoord krijgen

Twee weken later komt het antwoord. De jongen hoort het in de nevendienst, wij tijdens de preek. Wat sluit de kindervraag mooi aan bij het onderwerp van die dienst: de twaalfjarige Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52. Jezus stelt de rabbi’s vragen.
Als ik het antwoord goed begrepen heb komt het erop neer dat Jozef voor de verhalen vanaf Lucas 3 niet meer nodig is. Vanaf dat punt is de relatie van Jezus met zijn hemelse vader het belangrijkst.

12-jarige Jezus in de tempel

12-jarige Jezus in de tempel

Gelukkig die kinderen die in 2013 vragen kunnen stellen in de kindernevendienst, kerk, op school, thuis en serieus genomen worden.

Meer informatie:

Foto: Twaalfjarige Christus in de tempel / Paulus Bor

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: