Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘krimp’ Category

Wakker geschrokken. Zo kom ik terug van een voorstelling in een buurkerk. Vreemd genoeg houdt de bijgewoonde theatervoorstelling me niet bezig maar een touw en een briefje.

De kerkbank is afgesloten met een touw. Er ligt een briefje: deze bank alstublieft niet gebruiken.

De kerkbank is afgesloten met een touw. Er ligt een briefje: deze bank alstublieft niet gebruiken.

Kerkbanken dicht

Wel 5 of 6 rijen zijn afgesloten voor de kerkgangers. Er hangt een touw voor de ingang van de rijen. Op de bank ligt een briefje: Deze bank a.u.b. niet gebruiken.
Het zijn de achterste rijen. De kerkbezoekers worden uitgenodigd vooraan plaats te nemen. Het is zo akelig voor de voorganger als je eerst heel wat lege rijen ziet en in de verte de gemeenteleden.

En bij de achterdeur hangt er nog dat briefje: doet de laatste de deur op slot? En ook het licht uit!

Briefje met de tekst: doet de laatste de deur op slot? En ook de lichten uit!

Briefje met de tekst: doet de laatste de deur op slot? En ook de lichten uit!

Ontkerkelijking

Is het zo erg gesteld met de kerkverlating in het buurdorp, een paar kilometer verderop?

Wij krimpen

Maar laat ik eens naar onszelf kijken. Het komt niet meer vaak voor dat de schuifdeuren open gaan en we zo de kerkzaal vergroten. Laat staan dat er mensen op de ballustrade zitten.

Dit jaar vragen we gemeenteleden de adventskaarsen aan te steken. Dat is jarenlang een erebaantje voor de kinderen geweest. De kans dat ze er zijn is klein.

Vertrouwde kring van gelovigen

Waarom schrik ik hier nu zo van? Zit ik te lang in mijn veilige, vertrouwde cocon? Ik ken veel mensen die kerkelijk actief zijn, ook in de buurdorpen.

Is het omdat mijn persoonlijk gesprek met al die mannen en vrouwen over geloven, inspiratie, online en off-line, nog steeds doorgaat?

Landelijk missionair festival

Zaterdag aanstaande is er een grote bijeenkomst in Utrecht. Over missionair kerk zijn. Uitstraling hebben met een open houding naar de ander.

Ik zie dat er praktische workshop zijn, zoals kliederkerk, kinderwerk of jouw kerk presenteren in de buurt. De inzet van sociale media komt aan bod en ook hoe je de website van de kerk kan inrichten (communicatie).

Wat goed dat deze dag georganiseerd wordt. Ik wens alle deelnemers een hele inspirerende, gezegende dag toe, Andrea.

Meer informatie

Website Landelijk Missionair Festival
Eerder geschreven blogteksten over krimp
Bron foto’s: collectie Andrea

Read Full Post »

Met een kleine groep kinderen kan de kindernevendienst ook fantastisch zijn. Het zit hem niet in de grootte, in de aantallen. Jouw werk in de kindernevendienst telt niet pas mee als je die zondag minstens 40 kinderen bereikt. Ook in een kleine groep kan God zijn zegenend werk doen.

Workshop RondomHetKind

Dit is de kernboodschap die Majoor Caroline Roos van het Leger des Heils had voor de deelnemers aan de workshop: een handjevol kinderen in de kindernevendienst, tijdens de conferentie RondomHetKind. De aanwezigen waren positief en enthousiast.

Dia uit de workshop: een handjevol kinderen bij de kindernevendienst, Caroline Roos, RondomHetKind 2016

Dia uit de workshop: een handjevol kinderen bij de kindernevendienst, Caroline Roos, RondomHetKind 2016

Persoonlijk aandacht

Heb je een kleine groep bij de kindernevendienst? Dan kan je elk kind persoonlijk leren kennen. Je kan een volgende keer terugvragen hoe iets geweest is. Je kent de familiesituatie. Je kan het kind het gevoel geven dat hij of zij er echt bij hoort. Wat een groot goed.

Plan als een gezin

Denk en plan als een gezin, niet als een klas. Omdat je waarschijnlijk veel verschillende leeftijden in één groep hebt, help je jezelf als je denkt aan een familie. Iedere aanwezige heeft een ander niveau. Elk kind heeft een inbreng die past bij zijn leeftijd en elke inbreng is goed.

Vermijd kramp

Vermijd de valkuil dat je de hele kindernevendienst voor elk kind, elk moment, persé interessant maakt. Dan maak je het voor jezelf zo krampachtig. Je kunt best zeggen: vandaag is het verhaal dat ik vertel voor de jongere kinderen maar daarna kom ik bij jullie, oudere kinderen. Een volgende keer ontgaan de jongsten misschien details van de vertelling en daag je de oudste kinderen meer uit. Als alle kinderen de warmte, gezelligheid, aandacht voor hen voelen, is het goed.

Verwerking kiezen

Laat de kinderen kiezen welke verwerking ze willen doen. Elk kind heeft een eigen leerstijl. Elk kind kan een behoefte aan een andere verwerking hebben. Zorg dat ze kunnen kiezen.

Inrichting ruimte

Denk goed na over het gebruik, de inrichting van de ruimte. Kan je gebruik maken van verschillende hoeken? Op deze plek vertellen we het verhaal, hier doen we de verwerking. Misschien is er ook een ruimte waar de allerjongsten kunnen spelen.

Hulp

Je kan hulp inroepen van de oudere kinderen. Laat ze maar een stukje verantwoording dragen. Leer ze dat maar.

Samen zingen

En klinkt het wel erg iel als je met 3 personen zingt? Zoek een geschikt lied op youtube. Dan zing je met een groep.

Gebruik internet

Je kunt het internet natuurlijk sowieso goed inzetten voor de kindernevendienst. Heb je het verhaal al eens verteld met een filmpje?

Dank voor inzet

Het is fantastisch dat je er klaar voor bent, zegt Caroline weleens tegen de leiding van de kindernevendienst. Men weet niet eens zeker of er kinderen komen, men bereidt zich voor, voor jong én oud. Als er dan geen kind is, is dat frustrerend. Dat mag je best uitspreken. En toch: fantastisch dat jij je als leiding hebt voorbereid. Dank je wel daarvoor.

Nadenken over jezelf

De betrokken deelnemers aan de workshop hebben zich ook gebogen over de vragen:

 • wat is een zegen voor jou
 • wat is een worsteling voor jou

Zie de kansen

Houd moed, ook al heb je een kleine kindernevendienst. Zie de kansen. Zorg dat de kinderen het goed hebben. Een warm welkom is zo belangrijk! Weet dat God elk kind wil zegenen en dat jij daaraan mag bijdragen door deze kinderen bij Jezus te brengen.

Over Caroline Roos

Majoor Roos is stafmedewerker Ondersteuning Kerkgenootschap (Oké) kinderwerk en korpsofficier Kerkgenootschap Leger des Heils in Zwolle. Zij ondersteunt de kinderwerkers in de afzonderlijke korpsen. In 2016 neemt het Leger ook deel aan de Conferentie RondomHetKind. Een geweldig mooie gelegenheid om zo veel mensen te bereiken en je te laten inspireren door anderen.
Deze blogtekst is een weergave van een telefoongesprek met haar over de workshop, Andrea.
Contactgegevens: caroline[punt]roos[at]legerdesheils[punt]nl

Meer informatie

Bron afbeelding: powerpoint presentatie Caroline Roos: een handjevol kinderen in de kindernevendienst.
Deze workshop vond plaats tijdens de 1e dag van de conferentie RondomHetKind. Zie ook een impressie van de 2e dag van de conferentie RondomHetKind 2016.
Website RondomHetKind

Read Full Post »

Super, denk ik een tijd geleden tijdens de kindernevendienst. Het aanwezige kind geeft een reactie op een vraag. Een prachtig antwoord waaruit blijkt dat het kind én de bijbelverhalen kent én een diepere betekenis. Wauw.

Ik vind het een kado. Een geschenk voor onze gemeente waar ik veel bezorgde mensen hoor tijden het koffiedrinken: Er was maar één kind vandaag en het gebeurt zo vaak dat er geen een is.

Maar mensen, als jullie een wisten van die ene! Het was super vanmorgen in de nevendienst, Andrea.

zaadje van de paardenbloem zweeft in de lucht

Zaad

Bron foto: wikimedia.

Read Full Post »

Het is een fijne dienst. Toch luister ik met een half oor. De andere helft van mij piekert. De kinderen zijn weer elders vandaag. Voor de 6e of de 7e keer in 2015 is er geen kindernevendienst. (Het is 1 maart als ik dit stukje schrijf.)

Waarom zijn er geen kinderen?

Het is geen begin of eind van de vakantie, geen ringrijden, geen solexrace, geen Sinterklaasfeest.
De griep is wel op zijn hoogtepunt.

Is het omdat wij vacant zijn?

Was de predikant dan het enige bindmiddel tussen de ouders, kinderen en de kerk? En zijn wij gemeenteleden dat dus niet?

Niet gezien?

Kliekt de “vaste kern” van gemeenteleden te veel met elkaar? Voelen de gezinnen zich niet gezien? Laten wij te weinig merken dat we het fijn vinden als ze er zijn?

Kindernevendienst?

Is er iets dat wij als kindernevendienst anders moeten doen? Of is dat onderdeel van de kerkdienst totaal geen overweging bij het wel of niet naar kerk gaan. Zoek ik het veel te ver? Betrek ik het te veel op mezelf?

Tijdgeest

Of gaat het nu eenmaal zo? Is dit de tijdgeest en een definitief teken dat we op zoek moeten naar andere manieren van kerk-zijn?

Vragen

Nu kan ik hier nog lang of kort over dubben.
En gissen doet missen.
Er is maar één manier om erachter te komen: het gewoon vragen.

Wat jij?
Andrea.

Read Full Post »

’s Morgens lees ik in de krant dat de Protestantse Gemeente Vlissingen 2 kerkgebouwen afstoot. Men kerkt voortaan in het 3e kerkgebouw. ’s Avonds krijg ik een vraag: wat zijn aandachtspunten als je kindernevendiensten samenvoegt?

deur met hangslot

Kerk gesloten wegens fusie

Ervaring

Zelf heb ik één echte fusie van de kindernevendienst meegemaakt in het kader van het Samen op Wegproces. En vorig jaar kerkten we een tijdje samen met het buurdorp; in ons kerkgebouw.
Er zijn wel punten die aandacht verdienen in het proces van samengaan.

Vertrouwd gezicht

Opdat de kinderen zich niet verloren gaan voelen, kan je de kindernevendienst met een tijdje z’n tweeën doen. Één leidster uit de ene en één uit de andere kerk.

Kinderen laten wennen

Besteed de eerste maand aandacht aan kennismaken met elkaar.
Het kan handig zijn met naamstickers te werken de eerste keren.
Heb je speciale kinderen in de groep waarvan je al weet dat zij het moeilijk hebben met veranderingen?
Geef je de kinderen een periode een tijd de gelegenheid om elkaar te leren kennen?
Klikt het tussen de kinderen onderling?
Zijn er kinderen die floreren bij een aparte aanpak?
Misschien is het leuk om met tekeningen van alle kinderen de nieuwe ruimte te versieren.

Alle kinderen in één groep

Het afstoten van 2 van de 3 kerkgebouwen doe je niet omdat je eruit puilt.
Ga je ook in de nevendienst alle groepen bij elkaar voegen?
Dat vergt extra aandacht. Zie blogteksten groep 1-8.

Hoe richt je de kindernevendienst in?

Ga na welke rituelen jullie hebben en bepaal hoe je het in de nieuwe situatie gaat doen.
– lied bij het verlaten van de kerkruimte
– lantaarn mee?
– zijn de kinderen het gewend om met z’n allen voorin te zitten of in de rijen met het hele gezin?
– aandacht voor de kinderen, hoe ben je het gewend?
– viertafel
– onderdelen tijdens kindernevendienst zelf, vaste gewoonten?
– collecteren voor goed doel in kindernevendienst?
– zingen
– welke methode gebruik je
– wanneer kom je terug?
. direct na overdenking
. na 1e lied na overdenking
. niet

Kindernevendienstleiding

Klikt het tussen de teamleden? Wordt het een echt team of moet je daar aan gaan bouwen? Houd je genoeg leiding over in de nieuwe situatie? Gaat men respectvol met elkaar om?
Ikzelf vind het altijd een mooi idee dat de kinderen de bijbelverhalen van verschillende mensen horen. De een kan spannend vertellen, bij de ander weet een kind zich gezien, weer een ander zingt leuk. Als ik te ernstig ben, genieten ze dubbel van de humor van mijn collega.
Ook in de persoonlijke doelstellingen en motivatie van vrijwilligers kom je verschillen tegen. Dat kan verrijkend zijn voor de kinderen en jezelf.

Bijzondere diensten en projecten

Het is handig om de bijdrage van de kindernevendienst aan bijzondere diensten te bespreken en hier afspraken over te maken. Bijvoorbeeld:
De kindernevendienst koopt een kadootje voor doopouders
Bij afscheid en aantreden van ambtsdragers wordt in de nevendienst een aandenken gemaakt.
Een team van ouders en kindernevendiensleiding bereidt samen met de predikant de dienst met de laatste kindernevendienst voor de 8ste groepers voor.

Gewoonten en afspraken

Zij er bijzondere gewoonten? Bel of e-mail je de predikant om te overleggen? Of Schrijf je een briefje voor de voorganger en leg je dat in de consistorie: kindernevendienst gaat over Bartimeüs.
Pak je elk jaar flink uit door een kerstmusical te organiseren?
Stuurt de kindernevendienst kaarten naar mensen die genoemd worden in de zondagsbrief?
Neem je als leiding je eigen viltstiften mee of mag je investeren in fijn materiaal.
Wordt er gewerkt volgens een jaarprogramma?
Krijgt iedereen de sleutel van de kerk zodat je goed kan voorbereiden?
Is er extra achtergrondmateriaal voor het voorbereiden van de nevendiensten en kan je er makkelijk bij?
Kan je zaterdags dingen gereed zetten of wordt de nieuwe kindernevendienstruimte ook verhuurd en kan je er pas op zondagmorgen terecht?
Voor de onderlinge communicatie kan je een afgesloten weblog inrichten of gebruik een andere vorm van sociale media.

Wennen

Geef jezelf tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en kinderen die je nog niet zo goed kent.
Zelf vind ik het heel inspirerend om eens met iemand die je nog niet kent, een nevendienst voor te bereiden.

Natuurlijk is dit overzicht niet compleet. Heb jij nog aanvullingen?
Heb het goed met elkaar in de nieuwe situatie, Andrea

Meer informatie

Bron foto: Pixabay, TilenHrovatic

Read Full Post »

Wanneer passen wij ons aanbod op de vraag aan? Of gelden bij een kerkgemeenschap andere economische wetten?

Weegschaal. Afbeelding uit boek: Traité sur les constellations uit de gemeentelijke bibliotheek van Lyon

Past ons aanbod elke zondag kindernevendienst bij de vraag?

Bieden wij straks de kindernevendienst alleen buiten de schoolvakanties aan?

En is er ook geen nevendienst als er zaterdags iets te doen is op het gebied van lokale folklore?

 • Versmakking
 • Evenementendag
 • Solexrace
 • Ringrijden

Of houden we stug vol.

Blijven we onze gemeenteleden en vakantiegasten onze volledige service voor gezinnen aanbieden tijdens alle erediensten:

 • crèche
 • kindernevendienst
 • jeugdnevendienst (1 x per 4 weken)

 

Omdat wij nou eenmaal een schitterende taak hebben om de bijbelverhalen door te vertellen aan de volgende generatie.
Omdat wij het een voorrecht vinden, dit doorvertellen in vrijheid te kunnen doen.
Omdat wij deze luxe hebben: voldoende gemotiveerde vrijwilligers.
Omdat wij er geen weegschaal op nahouden: welke energie stoppen we erin en wat levert het op.
Omdat wij ook gastvrij zijn voor onze vakantiegasten en hun kinderen.
Omdat wij niet anders willen
Andrea.

Bijzonderheden

Bron foto: Europeana.
Geschreven na de 2e zondag op rij waarbij er geen kinderen uit onze gemeente waren.
Bieden jullie geen kindernevendiensten aan tijdens vakanties? Wil je jouw ervaringen hiermee delen? Graag

Read Full Post »

Vertel het ons maar, zeggen de mensen in de kerk. De predikant ontdekt geen kinderen. En hij heeft juist zo’n goede opstap voor de kindernevendienst. De kernboodschap voor de kinderen sluit goed aan bij waar hij straks de grote mensen over wil laten nadenken. Hij gaat in op de uitnodiging van de aanwezige mensen en vertelt hun het kinderverhaal.

Schoenendoos met rommel

Anders tegen dingen aankijken, anders tegen mensen aankijken

Geen kinderen

Ook bij ons zijn er geen kinderen in de kerk vandaag. De kindernevendienstleidster loopt naar de microfoon en vertelt ons wat ze als opstapverhaal voorbereid heeft.

Als de leidster en de dominee elkaar voor de dienst spreken, vertelt zij welke kernboodschap zij hoopt mee te geven vandaag. Die sluit naadloos aan op de overdenking van de gastpredikant. Wil de leidster in het geval dat er geen kinderen zijn, haar inleiding voor de mensen houden?

Schoenendoos

De nevendienstleidster heeft een schoenendoos bij zich en noemt dat een schatkist. Er komt allerlei afval uit:

 • lege eierdoos
 • cellofaantje
 • proppen papier

Schatkist

Jezus vraagt de mensen om anders tegen de zaken aan te kijken in de zaligsprekingen. Als je dat doet met de schoenendoos is het inderdaad een schatkist. Een waardevolle bewaarplaats voor:

 • herinneringen aan een lekkere maaltijd
 • goed gevoel toen het kado gegeven werd (dat in het plastic verpakt was)
 • vooruitzicht op een fijne wandeling met de nieuwe schoenen die opgevuld waren met papier.

Zo kijk je met andere ogen naar dingen.

Kernboodschap

Lukt het ons ook om met andere ogen naar mensen te kijken?

Doorvertellen

Jammer dat er geen kinderen waren. Hopelijk kunnen de aanwezige vaders en moeders, opa’s en oma’s dit verhaal wel aan kinderen doorvertellen. Ik gebruik internet om het door te vertellen, Andrea.
Kind op zondag is een goede bron geweest voor deze kindernevendienst. De miniblog over de zaligsprekingen is daarbij aanvullend.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: