Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘fusie’ Category

’s Morgens lees ik in de krant dat de Protestantse Gemeente Vlissingen 2 kerkgebouwen afstoot. Men kerkt voortaan in het 3e kerkgebouw. ’s Avonds krijg ik een vraag: wat zijn aandachtspunten als je kindernevendiensten samenvoegt?

deur met hangslot

Kerk gesloten wegens fusie

Ervaring

Zelf heb ik één echte fusie van de kindernevendienst meegemaakt in het kader van het Samen op Wegproces. En vorig jaar kerkten we een tijdje samen met het buurdorp; in ons kerkgebouw.
Er zijn wel punten die aandacht verdienen in het proces van samengaan.

Vertrouwd gezicht

Opdat de kinderen zich niet verloren gaan voelen, kan je de kindernevendienst met een tijdje z’n tweeën doen. Één leidster uit de ene en één uit de andere kerk.

Kinderen laten wennen

Besteed de eerste maand aandacht aan kennismaken met elkaar.
Het kan handig zijn met naamstickers te werken de eerste keren.
Heb je speciale kinderen in de groep waarvan je al weet dat zij het moeilijk hebben met veranderingen?
Geef je de kinderen een periode een tijd de gelegenheid om elkaar te leren kennen?
Klikt het tussen de kinderen onderling?
Zijn er kinderen die floreren bij een aparte aanpak?
Misschien is het leuk om met tekeningen van alle kinderen de nieuwe ruimte te versieren.

Alle kinderen in één groep

Het afstoten van 2 van de 3 kerkgebouwen doe je niet omdat je eruit puilt.
Ga je ook in de nevendienst alle groepen bij elkaar voegen?
Dat vergt extra aandacht. Zie blogteksten groep 1-8.

Hoe richt je de kindernevendienst in?

Ga na welke rituelen jullie hebben en bepaal hoe je het in de nieuwe situatie gaat doen.
– lied bij het verlaten van de kerkruimte
– lantaarn mee?
– zijn de kinderen het gewend om met z’n allen voorin te zitten of in de rijen met het hele gezin?
– aandacht voor de kinderen, hoe ben je het gewend?
– viertafel
– onderdelen tijdens kindernevendienst zelf, vaste gewoonten?
– collecteren voor goed doel in kindernevendienst?
– zingen
– welke methode gebruik je
– wanneer kom je terug?
. direct na overdenking
. na 1e lied na overdenking
. niet

Kindernevendienstleiding

Klikt het tussen de teamleden? Wordt het een echt team of moet je daar aan gaan bouwen? Houd je genoeg leiding over in de nieuwe situatie? Gaat men respectvol met elkaar om?
Ikzelf vind het altijd een mooi idee dat de kinderen de bijbelverhalen van verschillende mensen horen. De een kan spannend vertellen, bij de ander weet een kind zich gezien, weer een ander zingt leuk. Als ik te ernstig ben, genieten ze dubbel van de humor van mijn collega.
Ook in de persoonlijke doelstellingen en motivatie van vrijwilligers kom je verschillen tegen. Dat kan verrijkend zijn voor de kinderen en jezelf.

Bijzondere diensten en projecten

Het is handig om de bijdrage van de kindernevendienst aan bijzondere diensten te bespreken en hier afspraken over te maken. Bijvoorbeeld:
De kindernevendienst koopt een kadootje voor doopouders
Bij afscheid en aantreden van ambtsdragers wordt in de nevendienst een aandenken gemaakt.
Een team van ouders en kindernevendiensleiding bereidt samen met de predikant de dienst met de laatste kindernevendienst voor de 8ste groepers voor.

Gewoonten en afspraken

Zij er bijzondere gewoonten? Bel of e-mail je de predikant om te overleggen? Of Schrijf je een briefje voor de voorganger en leg je dat in de consistorie: kindernevendienst gaat over Bartimeüs.
Pak je elk jaar flink uit door een kerstmusical te organiseren?
Stuurt de kindernevendienst kaarten naar mensen die genoemd worden in de zondagsbrief?
Neem je als leiding je eigen viltstiften mee of mag je investeren in fijn materiaal.
Wordt er gewerkt volgens een jaarprogramma?
Krijgt iedereen de sleutel van de kerk zodat je goed kan voorbereiden?
Is er extra achtergrondmateriaal voor het voorbereiden van de nevendiensten en kan je er makkelijk bij?
Kan je zaterdags dingen gereed zetten of wordt de nieuwe kindernevendienstruimte ook verhuurd en kan je er pas op zondagmorgen terecht?
Voor de onderlinge communicatie kan je een afgesloten weblog inrichten of gebruik een andere vorm van sociale media.

Wennen

Geef jezelf tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en kinderen die je nog niet zo goed kent.
Zelf vind ik het heel inspirerend om eens met iemand die je nog niet kent, een nevendienst voor te bereiden.

Natuurlijk is dit overzicht niet compleet. Heb jij nog aanvullingen?
Heb het goed met elkaar in de nieuwe situatie, Andrea

Meer informatie

Bron foto: Pixabay, TilenHrovatic

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: