Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Esther’ Category

Ook zonder Godly play materiaal, kan je een bijbelverhaal op de Godly playachtige manier vertellen. Is deze ontdekking zo belangrijk dat het gedeeld moet worden? Ja.

Voorbereiding

Thuis gaat de voorbereiding zo goed.
De vertelling bouw ik zo op:

 • Waar staat dit verhaal in het geheel (context) van bijbelverhalen.
 • Waar staat het volk van God hierin.
 • Hamans plan.
 • Hoofdstuk 4: Wie zegt wat, wie doet wat.
 • 3 poppetjes worden gebruikt: Mordechai, Ester en haar persoonlijke bediende Hatach.
godly play poppetjes waarmee ester 4 verteld wordt

Zo had het moeten zijn. Ester 4 verteld op een Godly playachtige manier.

Materiaal vergeten

Die zondagochtend ontdek ik dat ik het materiaal thuis laat. Vergeten! Wat stom.
Dan moeten we maar “alsof” doen. Staafjes uit de blokkendoos van de crèche verbeelden de spelers uit het verhaal. Een A4-tje wordt het paleis van Ahasveros.

Meespelen / meevertellen

Dit alles lijkt het kind niet te deren. Als het in de gaten krijgt dat Hatach heen en weer pendelt tussen Koningin Esther en Mordechai, pakt het kind het staafje en laat het over de tafel lopen. Het kind vertaalt de boodschap in zijn eigen woorden. Na afloop speelt hij verder met de staafjes.

Staafjes verbeelden poppetjes. Ester 4 wordt verteld op de Godly playmanier

Het improviseren met de blokkendoos uit de crèche werkt ook.

Wat een krachtig concept is deze vertelmanier toch. De doe-alsof-poppetjes voldoen ook.

Er is gespeeld in en met het verhaal. Prachtig. Andrea.

Meer informatie

Bron afbeelding: collectie Andrea

Read Full Post »

De komende weken mogen wij ons laten inspireren door het verhaal van Esther. Een mooi, spannend verhaal met veel aanknopingspunten om met de kinderen over te praten.

Wie droomt er niet van om “ontdekt” te worden en koningin te worden?

Later in het verhaal, wordt er een beroep gedaan op Esters dapperheid. Ze durft. Ze doet! Ze komt tevoorschijn.

EstherEsther

Navertelling

Als ik er mijn kinderbijbels op na sla, staat Esthers verhaal er niet standaard in.

Je vindt in elk geval een navertelling in deze kinderbijbels:

 • Op weg : verhalen uit de bijbel voor kinderen / Baukje Offringa
 • Woord voor woord kinderbijbel / Karel Eykman & Bert Bouman
 • Samenleesbijbel. Op de bijbehorende cd staat het lied: Esther is een prachtig meisje / Jan Marten de Vries

Andere navertelling

 • Boek: Als er een God is / Karel Eykman bevat een monoloog van Esther eindigt met de zin: ik kom tevoorschijn
 • Boek: Beeldspraak : de bijbel naverteld voor jonge mensen vertelt het verhaal uit het perspectief van de weduwe van Haman. (Voor oudere kinderen / jongeren)

Verwerking

Op internet vind je tal van verwerkingen. Juf Rolanda heeft er veel verzameld : verwerkingen bijbelverhaal Esther

Bijvoorbeeld: www.bijbelstudiesvoorkinderen.nl/werkbladen/Ester0001.pdf Je kan het geheim houden dat je gelooft, of juist niet.

Theater

 • Binnenkort is de première van Esther / Kees Posthumus.
 • De Vliegende speeldoos heeft ook een prachtige voorstelling over Esther gemaakt. Het lied “draag haar dan, draag haar dan, want zij is zo bang” bezingt de bange Esther die haar volk kan redden. Maar het is ook een mooie tekst om bij andere gelegenheden in het hoofd te hebben, te zingen als gebed.
 • Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Meer informatie

Afbeelding: Esther / Edwin Long, 1878 National Gallery of Victoria, Melbourne
19 januari 2019 geraadpleegd op: commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Esther_haram.jpg

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: