Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Psalmen’ Category

Eigenlijk is het een vorm van vandalisme. De eigenaar van het handschrift heeft geen kopie van het verhaal gemaakt maar zijn of haar aantekeningen in het boek geschreven. Weliswaar met potlood maar hij of zij heeft geen moeite genomen zijn of haar sporen uit te gummen.

Omgekeerde gelukwensen

Ik lees het boek: Omgekeerde gelukwensen : verhalen vooraf bij zaligsprekingen / Karel Deurloo en Karel Eykman. Het zijn spiegelverhalen omdat ze iets weerspiegelen van wat in de bijbel staat. Je kunt ze ook gebruiken als: verhalen die je leest vóórdat je de bijbehorende verhalen in de bijbel zelf leest. Waardoor je als het ware al een beetje in de stemming komt.

Vredestichters

Het gekras staat bij Mattheus 5:9, gelukkig wie vechten tegen onderdrukkers want van hen hangt de toekomst af. Zo hertaalt Karel Eykman: zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Het hoofdstuk heet: uitvechten. Het gaat over een jongen die het doetje van de klas helpt. Deze wordt door 2 andere klasgenoten letterlijk als trekpaard gebruikt.

Gekras

De vorige lener heeft in het hele verhaal gestreept. De naam Pimmetje is doorgehaald en er is overal Pieter van gemaakt.

aantekeningen in bibliotheekboek

Doorgehaalde woorden in een bibliotheekboek

Verwerking

Onder het verhaal staat:
waar gaat het om?
herken je iets uit het verhaal?
zou zoiets zich in deze groep af kunnen spelen?
voel je je weleens buitengesloten?
wat zegt Jakobus ervan?
wie zou je liever willen zijn?
welke hoofdpersoon is volgens Jezus een christen?

aantekeningen in bibliotheekboek

aantekeningen in bibliotheekboek

Gebruikt

Het staat grijs op wit: dit verhaal is gebruikt in een groep. Dat is fijn. Maar ja, ik kan het niet aanzien dat iemand zo met een boek van de bieb omgaat. Dan protesteert de bibliothecaris in mij. Weet iemand waar mijn gum ligt?

Spiegelverhalen zaligsprekingen en psalmen

Het boek de omgekeerde gelukwensen bevat spiegelverhalen van de zaligsprekingen uit Matteüs 5:3-10 en een aantal Psalmen.

Hertalingen

(toegevoegd 5 augustus 2013)
Bette Westera heeft een aantal Psalmen voor kinderen hertaald.

Psalm 8 Poes
Psalm 14 Niet te geloven
Psalm 32 Biechtstoel
Psalm 39 Sterren
Psalm 63 Heimwee
Psalm 101 Waar wil ik wonen?
Psalm 103 Kind van God
Psalm 139 Jij kent mij

Het document wordt afgesloten met een overzicht van hertaalde Psalmen in andere boeken en tijdschriften.

Read Full Post »

Ze is boos. Om te spetteren. Juf vraagt wat we vieren met Pinksteren. Zij antwoordt dat de discipelen in het donker bij elkaar zitten, de luiken open waaien en dat de leerlingen dan ineens andere talen kunnen spreken.
Het antwoord is fout volgens juf. Nee, Pinksteren gaat over tongen van vuur op het hoofd. Nou, daar heeft ze nog nooit van gehoord.

Met de luiken dicht
Vorig jaar, of het jaar daarvoor, beginnen we de pinksterkindernevendienst met dichte gordijnen. In het donker. Daarna doen we de ramen open. Opdat de wind naar binnen kan waaien. Ze heeft het goed onthouden.

Pinksteren en wind of vuur, welke versie vertel je?
Zou het kunnen dat zij, toevallig, steeds déze versie van het verhaal gehoord heeft? Dat zij daarom Pinksteren associeert met wind? Welke verhalen zijn haar eerder aangeboden?

portaal Munsterkathedraal Freiburg, Zwarte Woud: Petrus slaat oor af van een soldaat.

Tafereel bij voorportaal Munsterkathedraal Freiburg, Zwarte Woud: Petrus slaat oor af van een soldaat.

Gat in bijbelkennis
In het voorportaal van Munsterkathedraal van Freiburg wordt uitgebeeld hoe Petrus een oor afslaat van een Romeins soldaat. O, zegt de jongere. Dat verhaal ken ik niet. Wat, ken je dat niet? vraag ik verbaasd. Is in al die jaren godsdienst op school, kindernevendiensten en bijbellezen na het eten dit bekende verhaal niet verteld? Ik schrik hier van. Welke gaten zijn er nog meer in zijn bijbelkennis?

Reformatorisch
Bij onze reformatorische dorpsgenoten is die bijbelkennis zeker aanwezig. Voor deze uitspraak baseer ik me op onze ervaringen bij een rommelmarkt/fancy fair. Wij proberen daar geld op te halen met een zelfgemaakt reuzen electrospel: Test uw bijbelkennis. 68 vragen zijn er te beantwoorden.

Test uw bijbelkennis electrospel

Reuzen electrospel: test uw bijbelkennis

Een groepje jongens weet veel vragen te beanwooorden als:

  • Wie was een trouwe schoondochter?
  • Wie liet Paulus als zendeling achter op Kreta?
  • Welke vrouw redde door haar bede een gans volk van de dood?
  • Jezus noemt iemand “vos”. Wie is het?
  • Van welke vrouw zegt de bijbel dat ze vol goede werken was?
  • Welke koning verloor zijn verstand en at gras gelijk een dier?
  • Welke profeet liet ijzer zwemmen?

De jongemannen winnen glansrijk. En tijdens de discussie die soms ontstaat als er getwijfeld wordt tussen de mogelijke antwoorden, laten ze zien dat het met hun feitenkennis van de bijbel wel snor zit.

Verwerking zondagsschool
Op een website van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag staan allerlei ideeën om Psalmenkennis te testen.

Bijbelkennis of geloofsoverdracht?

  • Komt het met geloven automatisch goed als je veel bijbelkennis hebt?
  • Geloofsoverdracht, dat gebeurt maar in het gezin of op school. Daar is de nevendienst niet voor.
  • Vertel jij zondags een verhaaltje, of denk je dat je (soms) deel hebt aan het mysterie van geloofsoverdracht?

Meer lezen over geloofsoverdracht:

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: