Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kliederkerk’ Category

Wat vergis ik me. Ik denk de rol van toeschouwer te hebben als ik voor het eerst naar een kliederkerk ga. Maar ik ben al snel een deelnemer. En op een totaal andere manier dan dat ik vooraf bedenk.

Kinderfeestje

In ons lokale dagblad zie ik een uitnodiging voor een kinderfeestje. Als ik de onderdelen van het kinderpartijtje zo eens bekijk, denk ik: Het Korps Walcheren van het Leger des Heils houdt een kliederkerk!
En navragen leert me dat ik welkom ben om eens te komen kijken.

Aankondiging kinderfeest op website Korps Walcheren van het Leger des Heils: een kliederkerk

Aankondiging kinderfeest op website Korps Walcheren van het Leger des Heils

Onderdelen kliederkerk

 • koffie / limonade drinken
 • zingen en naar een bijbelverhaal luisteren
 • knutselen
 • samen eten

Welkom

Mijn naamkaartje ligt al gereed als ik kom. Dat voelt enorm goed. De korpsleiding ontvangt iedereen persoonlijk en bijzonder hartelijk. Groot en klein.

Als ik wat kan doen, zeg het maar. Dat laat ik in de e-mailuitwisseling vooraf weten. Grote woorden voor iemand die uiteindelijk de hele middag geen vinger uitsteekt.

Iets drinken

Bij binnenkomst liggen de verwerkingen al gereed op de tafel. De kinderen gaan zitten aan de tafel waar iets ligt wat ze willen doen. Ik ga bij 2 wat oudere jongens zitten. Op tafel: verf en een houten vogelhuisje. Waar ga jij naar de kerk? Die wedervraag kon ik natuurlijk verwachten; ik begon immers met hen vragen te stellen. Eén gezin komt inmiddels elke zondag naar het Leger des Heils. Het begon allemaal met de kliederkerk.

Een gezin maakt onze tafel compleet. Het zijn Syrische christenen. De man is bijna een jaar in Nederland. Zijn vrouw en dochtertje een aantal maanden.
We praten Nederlands en Engels door elkaar.

Samen zingen

Er is ruim de tijd om koffie te drinken en te praten. Dan worden we uitgenodigd in een andere zaal waar we samen zingen.
Stel je toch voor dat jouw kind op de 1e rij lekker zingt: ben je groot of ben je klein of ergens tussenin. Bij het volgende gedeelte draait het kind zich om, wijst naar jou en zingt: God houdt van jou! Zo’n fantastische boodschap van een kind krijgen; alleen al dat moment had ik niet willen missen.

Bijbelverhaal

Wie van jullie heeft weleens een wonder meegemaakt? Iedereen kan reageren op dit thema en dat doen groot en klein dan ook. Dan krijgen we een tekenfilm te zien met 3 wonderen van Jezus. Mijn 1e gedachten zijn, wat jammer dat er niet echt verteld wordt maar als ik er goed over nadenk is dit een hele slimme vertelmanier. Iedereen kan dit volgen. Ook diegenen die het Nederlands (nog) niet machtig zijn.

Creatieve verwerking

Als we terug zijn in de andere zaal mag er eindelijk geverfd worden. De verwerking heeft niks met het bijbelverhaal te maken maar is gewoon lekker bezig zijn met je je handen. En als je klaar ben is er nog meer te spelen. Binnen of buiten.

Samen eten

De kliederkerk wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Het lopend buffet zorgt weer voor allerlei interacties.
De maaktijd wordt afgesloten. Wie kent een lied dat we allemaal kennen? Daar gaat een vinger de lucht in: vader Jacob. Wat een geweldig antwoord. Een reuzebekend lied met een bijbelse naam erin. We gaan het een andere keer zingen.

Ontmoeting

En wat doe ik die middag behalve in het rond kijken? Ik luister naar het verhaal van de gevluchte christen. De tocht naar Nederland. De enorme bezorgdheid over de mensen die ze achterlaten. De schrijnende herinnering aan de manier waarop dierbaren zijn verloren. Zijn hoop voor de toekomst van zijn dochter en voor zijn vrouw en zichzelf.

Hij weet nog goed hoe moslims en christenen vreedzaam samenleefden. Zijn opa kent nog het Aramees, de taal die Jezus ook sprak. Hijzelf heeft het niet geleerd: dat was verboden.

Met Palmpasen zocht het gezin heel bewust een kerk waar ze met de kinderen een palmpasentak maakten. Wat zij als ouders kennen, willen ze in dit vreemde land toch aan hun dochter meegeven. En ze vonden de kerk in een buurtdorp.

stikker met de naam andrea erop geschreven

Er is zelfs een naamkaartje voor mij.

Contact leggen

Ik mis een beetje het napraten over de betekenis van het bijbelverhaal in je leven. Wat heb je er nou aan, dat je die verhalen kent. Misschien vindt dat gesprek wel plaats aan de andere tafels.
Maar als bij mijn tafelgenoten een groter onderwerp veel hoger zit, moeten we het vooral daar over hebben: het leven als een christen in een ander land.
Dus als ik vandaag een bijdrage kan leveren aan deze kliederkerk door te luisteren, dan doe ik dat graag. Voor de catering en het knutselen zijn mijn extra handen absoluut niet nodig.

Waardevol

Ik zie de grote kans die kliederkerk biedt: mensen tot elkaar brengen én bijbelverhalen vertellen. Ik ben enthousiast Andrea.

Ook na afloop wordt weer persoonlijk afscheid genomen. Gods zegen met jouw werk, krijg ikzelf mee.

Meer lezen over kliederkerk? Zie kliederkerk.nl.
Bron foto’s: printscreen Website Korps Walcheren dd. 8 augustus 2016
en eigen collectie.

De Classis Walcheren organiseert donderdag 17 november 2016 in Middelburg een workshopachtige avond over kliederkerk. Voor jeugdwerkers en jongerenwerkers. Meer informatie volgt later.

Read Full Post »

Hoe besteed je aandacht aan de kinderen tijdens de kerkdienst? Soms denk ik dat wij maar ouderwets bezig zijn door kindernevendienst aan te bieden. Want er zijn zo veel andere initiatieven in 2015.

Waarom deze initiatieven

 • Misschien dat een deel van deze veranderingen wordt ingezet omdat er ’s zondags bijna geen kinderen meer naar de kerk komen.
 • Of vanwege een diep verlangen naar het uitdragen van de bijbelse boodschap. Meer op een missionaire manier, anders dan de traditionele.
 • Sommige werkende ouders zien hun kinderen zo weinig doordeweeks, op zondag willen ze graag samen vieren. Als gezin. Daar zoekt men nieuwe vormen voor.
 • Is het de tijdgeest?

Missionair

Het is een feit dat er veel ontwikkelingen zijn. Nieuwe, inspirerende manieren om bijbelverhalen in de kerk aan kinderen te vertellen. Het begint bij een idee, een zusterkerk neemt het over en zo groeien zelfs nieuwe missionaire bewegingen.

Tafel met rommel: collectezakken, snoep, kinderbijbel, scharen, potloden: restanten van een kindernevendienst

Na afloop van een kindernevendienst

Een overzicht.

Aanvullingen zijn van harte welkom.

Kliederkerk

Voor kinderen van 0 tot 9 jaar met hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s Ze komen bij elkaar rondom een bepaald thema.
De kliederkerk bevat:

 • creatief kennismaken met bijbelverhalen.
 • samen vieren
 • samen eten

Een kliederkerk duurt ongeveer 2 uur.
Er zijn kerken waar de kindernevendienst gestopt is wegens gebrek aan belangstelling en het elke maand kliederkerk is. Drukbezocht en gewaardeerd.
Website: kliederkerk.nl of lees een uitgebreidere inleiding op kliederkerk.

Aanvulling door kliederkerk Nederland:
Kliederkerk is voor jong en oud, niet alleen voor 0-9 jarigen en hun ouders en grootouders. Kliederkerk is gebaseerd op Messy Church.

Zie ook blogtekst: Hoe het is om een kliederkerk mee te maken.

Kerk op schoot

Kerk op schoot is een bijzondere viering, om de allerjongsten in de gemeente meer te bieden dan alleen de crèche.
Zoals de naam al zegt: de kinderen mogen lekker op schoot blijven zitten tijdens de viering.
Kerk op schoot bevat:

 • een bijbelverhaal
 • zingen over het bijbelverhaal
 • iets om te zien, te doen en te voelen dat te maken heeft met het vertelde

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders en grootouders
Website: kerkopschoot.nl

Godly play

Bij godly play worden bijbelverhalen sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.
Kinderen maken kennis met heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen. Zij kunnen zo de betekenis ontdekken voor zichzelf en anderen.
Een godly play bijeenkomst kan 3 kwartier tot 2 uur duren. Het kent de volgende onderdelen:

 • welkom
 • voorbereiden op het verhaal
 • bijbelverhaal vertellen
 • verwonderingsvragen stellen
 • verwerking
 • feestje
 • afscheid

Het godly play verhaal wordt meestal op een ander moment verteld dan tijdens de kerkdienst. De vertelmethode kan ook gebruikt worden tijdens de kindernevendienst.
Meer informatie godlyplay.nl en een aantal blogteksten over godly play.

Er zijn gemeenten waar men is gestopt met het aanbieden van kindernevendiensten omdat er geen kinderen meer kwamen. Nu er elke 6 weken een godly play verhaal wordt aangeboden komen de kinderen wel.

Vormen die al langer bestaan

Het gevaar van een overzicht is incompleetheid. Bij deze toch een poging om vormen op te sommen van kinderen en/in de kerkdienst die al langer bestaan.

Tassen of boeken uitdelen

Er zijn gemeenten waar kinderen de hele kerkdienst met de volwassenen samen vieren. Ze kunnen dan een boek lezen / doorbladeren. Of er is speciaal materiaal verzameld in een tas. Er zijn ook gemeenten waar de kinderen een kerkboekje kunnen invullen.
In dit kader wordt ook weleens preekbingo gespeeld met de kinderen.

Kind-school-gezinsdienst, jeugddienst of gezinsdienst

Bij deze vorm is vaak de hele kerkdienst aangepast aan de kinderen.
Met veel creativiteit en originaliteit worden deze diensten gehouden. Bij de ene gemeente gebeurt dit één keer per jaar, terwijl anderen veel vaker zo’n aangepaste dienst houden.

Diensten voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking

Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking worden extra, aangepaste diensten georganiseerd. Zo gebeurt het in ieder geval op Walcheren. Natuurlijk zijn ze ook welkom tijdens de gewone diensten.

Voor speciale kinderen wordt er soms een snoezelviering georganiseerd. Een voorbeeld van een uitnodiging voor een snoezelviering.
Sommige kindernevendienstmethoden bieden materiaal aan voor dit soort vieringen.
Meer lezen in boek: Geloven in inclusie : over zingeving en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Er zijn ook kindernevendiensten op maat voor kinderen met een beperking.

Zondagsschool

Een tijdje geleden ben ik bij een vergadering met jeugdwerkers en kindernevendienstleiding. Ik zeg dat ik soms denk dat wij maar ouderwets bezig zijn met onze kindernevendienst. Nee hoor, zegt een andere jeugdleider. Wij kennen nog geen kindernevendienst. Onze kinderen gaan op zondagmiddag één uur naar de zondagsschool. Die bestaat al jaren en de kinderen komen graag.

Dankbaar

En alle hierboven genoemde vormen kennen hun eigen specialisten en deskundigen. Allemaal vrijwilligers die kinderen vertrouwd willen maken met bijbelverhalen.
Daar zou je zomaar dankbaar van worden, Andrea.

Bron foto: eigen collectie.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: