Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kerkenwerk’ Category

Kindernevendienst is niks voor mij hoor, verzucht de jonge moeder. Ik kan niet spannend uit mijn hoofd vertellen en ik ben niet goed in knutselen.

Ik schrik. Deze vrouw vindt zichzelf bij voorbaat al ongeschikt!

Draait een kindernevendienst alleen om spannend vertellen en knutselen?
Is dat het beeld dat men heeft van de kindernevendienst?

Over de randen van een boek zie je luisterende kinderen.

Ben je pas geschikt als kindernevendienstleiding als je spannend, uit het hoofd kan vertellen?

Foutloos voorlezen?

Is jou iets bijzonders opgevallen tijdens de kindernevendienst, vraag ik een hele tijd geleden aan mijn kind.
Nee, hoezo, was er dan iets, reageert het kind.
Zeker maar je hebt het dus niet gemerkt.
De leidster van die dag kan nu eenmaal niet zo goed voorlezen. Mijn kind heeft niks in de gaten. Ikzelf merk het wel, een beetje gestotter en wat haperingen. Kennelijk valt het voor mijn kind onder de categorie: waar heb je het over?

Altijd spannend?

Niet elk verhaal kan worden voorgelezen als een spannend verhaal. Denk maar eens aan de zaligsprekingen of de vruchten van de geest.

Sommige kinderen leven zich heel erg in in een verhaal. Het kan ook te spannend zijn. Ik merkte dat weleens. Vind je het te eng worden? Als het kind knikt, ga ik veel neutraler vertellen. Is dat beter zo?

Spannend uit het hoofd vertellen? Het lijkt mij een pré maar absoluut geen keiharde functie-eis.

Knutselen

En draait het in de nevendienst om knutselen? Ik hoop van niet. Dan schakel je bij voorbaat alle andere verwerkingsvormen uit. Je zal als kind niks met knutselen hebben, dat is dan 8 jaar flink balen.

Welkom voor het kind

Misschien is deze jonge moeder wel een kei in sfeer maken. Heeft ze oog voor alle kinderen, voelen de kinderen zich gekend en geaccepteerd. Ook die ene jongen, het kind dat druk is en alle aandacht naar zich toetrekt.

Uitnodigen tot nadenken

Wat als de vrouw ontwapenend is, bij het praten met de kinderen? Ze vertelt bijvoorbeeld over de betekenis van het bijbelverhaal in haar eigen, persoonlijke leven. Bij haar durven de kinderen zichzelf te laten zien, hardop na te denken.

Voorbeeldrol

Kan het zijn dat ze een zeer geschikte leidster is door de manier waarop ze leeft? Milieubewust, diaconaal, met een open hart, open huis. Zo is ze een goed voorbeeld voor de kinderen door de keuzes die ze maakt in het leven van alle dag. Stel je voor je ontdekt als kind de inspiratiebron van deze vrouw: de bijbel.

Wat maakt iemand geschikt als kindernevendienstleiding?

Wat vind jij?

Ook als je niet spannend uit je hoofd kan vertellen, ook als je niet zo goed bent in knutselen, kan je wat mij betreft een goede kindernevendienstleidster of kindernevendienstleider zijn.

Of is kindernevendienst geven voorbehouden aan vrouwen en zijn mannen wel bij voorbaat ongeschikt?

Wat vind jij? Andrea.

Bron afbeelding:

Fotograaf: Lance Cpl. Christopher Johns, 17 juli 2013, Naam foto: File:‘Have book, will travel’, reading program shows children summer is no bummer 130716-M-OB827-014.jpg, gevonden op website: commons.wikimedia.org, geraadpleegd 20 maart 2016, copyricht: public domain.

Meer lezen

Read Full Post »

Nieuw perspectief op kinderen in de kerk. Dit is het onderwerp van een inspiratieavond georganiseerd door de Classis Walcheren.
Er komen veel meer mensen dan verwacht, zo’n 40 personen. Dirk Jan Bierenbroodspot van JOP leidt deze avond.

De JOP-medewerker heeft actieve werkvormen voor ons bedacht. Het is een afwisselende avond, waarin wij aan het denken gezet worden. Een brief van een 12-jarige jongen staat centraal. Hij schrijft over zijn beleving van de kerk.

Is er bij jullie plaats voor kinderen?

Wat deze bijeenkomst doet is erg krachtig. Wij krijgen geen opsomming van oplossingen gepresenteerd maar worden uitgedaagd zelf na te denken. Hoe gaan wij met kinderen om? Is er plaats voor jeugd in onze gemeente en hoe merken zij dat?

En wat doet het goed om zo veel mensen te zien die ook hart voor kinderen en jongeren hebben. Inspirerend. Alleen al daarvoor zou je naar zo’n avond gaan.

Metalen bordje met de tekst: kleuters. In de bijgebouwen van de kerk in Westkapelle is een wc voor kleuters

Samenvattend is er een aantal punten waar je op kunt letten

1. participeren

Doen kinderen en jongeren mee met onderdelen van het kerkenwerk?
Denk eens aan

  • kinderen begroeten kerkgangers bij de ingang
  • paaskaars aansteken
  • lezingen doen

Als niemand mag mee helpen of mag mee organiseren, kan je later verwachten dat er veel vrijwilligers opstaan?

2. inwijden ouders

Als kerk kan je ouders ondersteunen opdat zij hun kinderen kunnen inwijden in het geloof. Veel geloofsopvoeding vindt immers thuis plaats.
Kennen de ouders de betekenis van de liturgie? Zijn de opvoeders toegerust als er een vraag komt over het avondmaal? Of organiseer je een masterclass Stille Week voor gezinnen met kinderen?

3. gelijkwaardigheid

Worden de kinderen behandeld als gelijkwaardige gemeenteleden?
Kunnen ze bij de kapstok? Is er een kinderwc?
Wat moet er gebeuren om gemeentelijke activiteiten leuk te houden voor kinderen?

4. leeftijd eigen

Spreek je het kind aan op zijn leeftijd?
Hoe ga je om met de 11, 12 jarigen in de kindernevendienst? Worden zij ook geprikkeld tot nadenken?
Het in gesprek komen met de kinderen is belangrijk. En in gesprek blijven.

5. gewoonten van de kerk

Creëer blijvende aandacht voor de kinderen. Laat dat verder gaan dan limonade schenken.
Kinderen worden nog steeds stelselmatig vergeten. Bijvoorbeeld bij een startzondag.
Geef kinderen de kans om zichzelf te vermaken. Wij grote mensen drinken koffie na afloop van de kerkdienst. Is er ruimte om tikkertje of verstoppertje te doen? Of levert rumoer meteen boze blikken op?

Wij zijn aan het nadenken gezet, Andrea.

Handige websites voor jeugdwerk

Een punt van deze avond is al eerder uitgewerkt in het artikel: Is duidelijk waarom je iets doet? pas dan kunnen mensen er in geloven.
Eerder verscheen: Duidelijk: bij deze kerk horen kinderen.
Bron foto: eigen collectie van Andrea

Read Full Post »

Het startweekend is nog niet geweest. Toch heb ik sinds het einde van de zomervakantie al 2 keer vergaderd. Kortom het kerkenwerk is weer begonnen.

Druk?

Waar wij het dan zo druk mee hebben? Kijk maar. Dit is een schermafdruk van ons digitaal kindernevendienstschrift.

Schermafdruk agenda kindernevendienstleiding

Schermafdruk agenda kindernevendienstleiding september 2012

  • gewone vergadering leiding kindernevendienst plus predikant
  • startdag voor het jeugdwerk
  • kindervoorstelling in de kerk in de grote stad
  • inspiratiebeurs van de PKN, de allerlaatste

Nóg een avond en hele dag in september weg?

Er moet nog een datum bij. 18 september is het presentatieavond van Kind op Zondag.

Op 8 september is er een studiedag over kinderen, jongeren en de kerkdienst. Doelgroep: predikanten en hoorders.

Kindernevendienst

En dan ben ik zelf de 23ste aan de beurt voor de kindernevendienst. Wel één met een uitdaging. Nieuwe ambtsdragers worden dan bevestigd. Het is bij ons de gewoonte dat de nevendienst een attentie voor de kerkenraadsleden verzorgt. Dat vergt het nodige extra werk.

Inspiratiekansen

Hoeveel tijd besteed ik aan de kindernevendienst? Als ik al deze activiteiten bekijk als mogelijke inspiratiekansen, dan weet ik me een bevoorrecht mens.
Maar ook in deze positie is het verstandig me bij elke activiteit te blijven afvragen: moet ik hier nu echt naar toe? Ook in het kerkenwerk bestaat immers de kans dat je te veel hooi op je vork neemt of krijgt. Juist omdat je het zo belangrijk vindt.
Herkenbaar?

Read Full Post »

En, hoe gaat het met de kindernevendienst? We hebben elkaar al een tijdje niet gezien. Ik vind het zo leuk dat hij kindernevendienst geeft. Ik ken niet veel mannelijke kindernevendienstleiding.

gebarsten bord

Barst in bord. Gebarsten samenwerking tussen vrijwilligers

Kindernevendienst geven? Hij is maar gestopt. Hij heeft het opgegeven.
Hij hoorde er niet echt bij, bij het team. Zijn ideeën werden telkens afgekeurd. De andere leiding weet het beter. Het moet op hun manier.

Het was niet leuk meer. Hij is maar gestopt.

Samenwerken, kerkelijk vrijwilligerswerk: net mensenwerk.

Read Full Post »

2012 wordt het jaar van de kneuterigheid. Een jeugdwerker deelt deze observatie met ons tijdens een Youth for Christ trainingstour. Klopt het? Jongeren zijn massaal aan het scrabbelen en breien. En omdat wij allemaal jong willen zijn, volgen wij jongerentrends.

R.K. jeugdwerk in Goes, 1962. Fotograaf J. Midavaine

R.K. jeugdwerk in Goes, 1962. Fotograaf J. Midavaine

Jeugdwerkers

Er zij meer dan 50 geïnteresseerden op deze gratis bijeenkomst afgekomen. Ondanks het feit dat in een andere wijk de PKN-inspiratiebeurs plaatsvindt. De jeugdwerkers komen uit de hele provincie Zeeland. Nog voor de opening ben ik in gesprek met iemand die in de jeugdkerk actief is. Ze moppert op de ouders. Als zij het met grote regelmaat laten afweten, hoe kan je dan verwachten dat kinderen wel de weg naar de kerk blijven vinden?

Vorm werkt een tijdje

De eerste spreker geeft een overzicht van de geschiedenis van het jeugdwerk. De koffiebars, jeugdwerk in de kerk zoals jeugddiensten, het voldoet een periode aan de behoefte. Maar daarna is de betovering verbroken; het werkt niet meer. De spreker heeft het gevoel dat men nu weer op zoek moet naar een andere vorm die de jeugd van tegenwoordig weer trekt.

Huidig jeugdwerk is klein

Het huidige jeugdwerk is klein, niet spectaculair. Het zit hem in kleine dingen. Laat het maar gebeuren in plaats van dat je overorganiseert. En wees jezelf, echt en als zodanig rolmodel voor de jongeren.

Kansen voor de kerk

Kansen voor de kerk is de workshop die ik uitgekozen heb. Wat zijn redenen voor jongeren om de kerk te verlaten? In korte tijd hebben we een waslijst aan argumenten opgesomd.
Dan geeft de workshopleidster aan welke kansen er zijn voor de kerk:

5. Rolmodellen

Ieder kerklid kan in zijn of haar leven laten zien wat het betekent om met Jezus te leven. Je hoeft echt geen heilige te zijn om een voorbeeld voor jongeren te zijn. Waar komen jongeren jou tegen?

4. Eigentijdse boodschap

Geeft een kerk de jeugd een antwoord op vragen die ze niet stellen/hebben?

3. Participatie

Hebben jongeren het gevoel dat zij wat te brengen hebben naar de kerk? Ervaren ze dat zij er toe doen? Vervullen ze kleine taken in het kerkenwerk?

2. Leeftijdsgenoten en vrienden ontmoeten

Breng jongeren met elkaar in contact.
Eén jongen uit een dorp wil doen aan Nacht zonder dak. Hij doet het niet. Hij kent de andere deelnemers uit de andere dorpen niet. Het is ook niet makkelijk om ergens in je eentje naar toe te gaan. Als hij van te voren al kennismaakt met jongeren van andere dorpen, gaat hij dan wel?

1. Ouders

Opvoeders zijn heel erg belangrijk als voorbeeld. Wordt bij jou thuis nog gebeden voor en na de maaltijd? Lees jij elke dag uit de bijbel? Hoe voed jij jouw geloof? Hoe houd jij zelf jouw olielamp brandend?

Wie pakt deze kansen aan?

Naschrift: invloed van YfC trainingstour

Bij de kindernevendienst. Dat is mijn antwoord op de vraag: waar komen jongeren jou tegen?
Maak jij kindernevendienst persoonlijk? Vertel jij wat de verhalen voor jou betekenen?
Natuurlijk! is daarop mijn antwoord. Je moet wel laten merken dat je zelf ook geraakt wordt door de verhalen, door Jezus.
De vraagstelster voert een mini-toneelstukje op. Hoe een kindernevendienstleidster even snel door de kindernevendienstmethode bladert, voorleest zonder maar een kind aan te kijken, en direct daarna een kleurplaat uitdeelt. En ze zegt: sommige kindernevendienstleiding maakt zich er zo van af hoor.

Is het toeval dat de Rondom Het Kind conferentie afsluit met een manifestatie: Kerken schieten tekort in zorg en aandacht voor kinderen?
Het complete manifest.

In de auto komen wij kinder- en jeugdwerkers tot de conclusie dat het heel erg belangrijk is om contact te hebben met de buurdorpen. Het is belangrijk om te weten wat er in jouw omgeving georganiseerd wordt. Daarom wordt dit weblog tijdelijk voorzien van een regionale agenda. Eens kijken of dat werkt.

Bron foto: Beeldbank Zeeland Recordnummer: 110426

Naschrift: de agenda is weer verwijderd.

Read Full Post »

Heeft kindernevendienstleiding een houdbaarheidsdatum? Die vraag komt onlangs bij me op. Zijn er regels voor? Ambtperiodes?

Women In Religion, Frances Evan, Sunday School / Alfred Eisenstaedt

Zondagsschoollerares Frances Evan

Kerkenraad

Je mag 2 aaneengesloten periodes van 4 jaar in de kerkenraad actief zijn. Daarna moet je er verplicht uit. Minstens voor 2 jaar. Even tijd voor iets anders.

Alleen basisschoolperiode

Ik weet dat er gemeenten zijn waarin het gebruikelijk is dat je met de kindernevendienst stopt als het jongste kind de basisschool verlaat. Dat is daar heel normaal.

10 jaar actief

Ik spreek een kindernevendienstleidster/zondagsschoolleidster die stopt. Na haar laatste nevendienst schud ik haar hartelijk de hand en bedank ik haar. In mijn rol als gemeentelid en moeder van kinderen die zij in de klas heeft gehad. We spreken af wanneer we officieel afscheid nemen. Ze is 10 jaar actief geweest. Nu maken omstandigheden het noodzakelijk dat ze stopt.

Genoeg

Meer nog, ze vindt het genoeg geweest. Nu mag iemand anders haar werk overnemen. Het is tijd voor nieuwe bezems, nieuw bloed, nieuw enthousiasme. Je moet ook kunnen stoppen, zegt ze.

Helemaal mee eens. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En kerkelijk vrijwilligerswerk mag nooit als een molensteen om je nek hangen. Als je wilt stoppen, moet dat mogelijk zijn. Zelfs als er nog geen opvolger is.

Junior

En hoe zit het dan met mij? Ik denk dat ik ook al een jaar of 10 mee ga als leiding. En in ons ploegje ben ik degene met de minste dienstjaren. Ik ben de junior, zogezegd.

Egoïsme

Moet ik de eer aan mezelf houden en een ander de kans geven? Is het egoïstisch om nog langer een plaats bij het allerleukste kerkelijk vrijwilligerswerk bezet te houden? Moet ik opstaan voor mijn naaste?

Wanneer ben ik over de datum?

Hoe weet ik wanneer ik over de datum ben? Wat is mijn THT?

Foto

Herkomst foto: Life archief. Gebruikt bij artikel: Wanneer ben ik over de houdbaarheidsdatum?

Read Full Post »

We hebben jouw hart nodig! from Vida Media on Vimeo.

De Gereformeerde Kerk van Enter heeft dit filmpje laten maken.

  • Dus als je je afvraagt waarom je ook al weer kindernevendienst geeft
  • als je aarzelt of je je energie aan het jeugdwerk wil geven:

Kijk en luister naar deze jonge mensen.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: