Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘musical’ Category

Wij vinden het leuk om wat handvatten te krijgen over de verschillende manieren waarop je bijbelverhalen kunt uitspelen. De vraag komt van teamleden van de Boshut Zoutelande. Daar vindt in de zomervakantie christelijk recreatiewerk plaats namens een aantal Walcherse PKN-gemeenten.

Vertellers

De vraag wordt gesteld aan iemand die zijn sporen verdiend heeft in het clubwerk en kampwerk. Tegenwoordig is hij actief als jeugdcoördinator en musicalregisseur.
En aan mij. We hoeven geen van beiden lang na te denken. Gaat het lukken om een gedeelte van het trainingsweekend voor de teamleden zinvol in te vullen? Het moet ook nog een vorm van teambuilding zijn. We krijgen maximaal 2,5 uur, inclusief 2 pauzes. We maken een opzet waarvan we hopen dat die aan de verwachtingen voldoet. We nemen nog een extra toneelspeelster mee en komen met zijn drieën.

mensen zitten buiten op een grasveld Het doe-maar-mee-verhaal wordt uitgelegd

Inhoud programma

 • Godly play
 • doe-maar-mee-verhaal (Bob Hartman)
 • pauze
 • musical
 • toneelspelen met de kinderen
 • waar zie jij mogelijkheden?

1. Godly play

De jongeren blijven graag buiten, kan dat wat jullie betreft? Bij de voorbereiding hebben we net bedacht dat onze workshop het beste binnen kan plaatsvinden. Buiten kan je weleens afgeleid worden. Bijvoorbeeld door luidruchtige eenden.

Wat valt op

Vooruit we proberen het gewoon buiten. Na een handdruk en de vraag of ze klaar zijn voor het verhaal, begin ik. Van te voren leg ik niks uit over de achtergronden van godly play. Ik vraag alleen of ze opmerkzaam willen zijn: wat valt je op? Ik vertel het verhaal van de uittocht uit Egypte.

Participeren

Wat vinden jullie hiervan? Wat fijn dat er meteen serieus en openhartig gereageerd wordt. En dat blijft de hele middag zo, de jongeren doen goed mee. Daardoor maken zij de middag tot een succes.

Wisselende reacties

De reacties zijn wisselend. De een wordt helemaal het verhaal ingezogen. De ander is hoogst verbaasd te merken dat je de kinderen niet aankijkt, je geen gekke stemmetjes gebruikt maar rustig vertelt, ook nog eens met pauzes tussen sommige zinnen.
Deze manier is zo anders dan anders. Men kan zich ook voorstellen dat deze prikkel-arme vertelmanier voor sommige kinderen heel erg geschikt is.

Prikkelarm

Een van de aanwezigen vertelt haar over ervaring met een druk kind. Hij is ook een keer bij een godly playvertelling. Het kind is helemaal geboeid door het verhaal en dan absoluut niet druk.

2. Doe-maar-mee-verhaal

Elke keer als de naam Zacheüs wordt voorgelezen fluister bij je buurman in het oor: hij vraagt te veel en houdt dat voor zichzelf. En elke keer als er in het verhaal gejuicht wordt, steek je je armen omhoog.
Dat is een vrolijke bedoening als je zo meedoet in een verhaal. Het blijft nog wel overzichtelijk want iedereen blijft op zijn plaats zitten.
Als luisteraar ben je wel gespitst op de signaalwoorden. Je let wat minder op de rest van het verhaal. Is deze vertelmanier het meest geschikt voor de overbekende verhalen die zo toch aantrekkelijk worden? En minder geschikt voor de verhalen die je als het ware moet proeven, waarover je moet nadenken bij jezelf?

Meedoen

De teamleden gaan nu zelf aan de slag. Ze krijgen kopieën uit de Vertelbijbel van Bob Hartman. En zonder dat zij de vertelsuggesties van Hartman kennen, kiezen ze allemaal de aanpak die Bob voorstelt. En zo roepen we met elkaar : komt voor elkaar, meneer. Ik geniet van deze goede vertellers. Voor de pauze hebben we al 5 bijbelverhalen gehoord.

Bordje met de tekst dag 1 Attribuut dat je kan gebruiken om het verhaal van de onrechtvaardige rechter uit te spelen

3. Musical

Eén van de aanwezigen kent het concept van de Vliegende Speeldoos. Ze is er net zo enthousiast over als wij. We hebben helaas geen musicalscenario met deze ingrediënten:

 • stuk tekst met humor en geloof,
 • solo rol voor een paar kinderen,
 • lied zingen voor alle kinderen,
 • knutselen van de kostuums of attributen.

Improviseren

Daarom lees ik het verhaal van de weduwe van Sarefat voor. Ondertussen wordt het verhaal als pantomime uitgespeeld. Na een teken wordt het nummer gestart: Er is genoeg. Wij hebben de CD van de samenleesbijbel meegenomen. Het duurt best lang eer ik in de gaten krijg dat we naar het verkeerde nummer aan het luisteren zijn. Eén van de teamleden reageert ad rem: het blijft mensenwerk. En je moet natuurlijk zorgvuldig zijn in je voorbereidingen. Dit is een verkeerd voorbeeld.
Van de weersomstuit vertel ik het verhaal van de missende index op die CD maar half. Er is geen index waar je ziet bij welk bijbelgedeelte welk lied hoort. Dat overzicht heeft de uitgever van de samenleesbijbel later op haar website gepubliceerd.

Leren

Vanaf dit punt krijg ik het steeds sterker het gevoel dat ik wil leren van de teamleden. Want wat hebben zij al veel ervaring.

mensen staan in een kring op een grasveld Als je met zijn allen in een kring loopt, kan je de muren van de stad Jericho verbeelden.

4. Toneelspelen met de kinderen

Als voorbeeld werken spelen we het verhaal van de onrechtvaardige rechter uit. Wat krachtig om die herhaling te zien.
Bij deze manier vertel je het verhaal 2 keer. Eerst om het geheel te horen. Daarna rollen verdelen. En nog een keer opdat de kinderen op hun eigen rol kunnen letten. Dan ga je spelen.
Als de teamleden zelf aan de slag mogen gaan, duiken ze weer enthousiast op de verhalen. Ik krijg een flesje bier in mijn handen gedrukt en zit links en recht tussen de ballonnen. Ik voel ik me dan een echte feestganger en uitgenodigd op het grote feest. Ze maken er echt wat van.

Klaar

De 2,5 uur zijn voorbij. De 2e pauze schiet er bij in. En echt napraten doen we ook niet meer over deze toneelvorm. Een uurtje vrije tijd lokt. Maar de kinderwerkers geven aan dat het een zinvolle middag geweest is.

Doorgeef kado

Als dank voor onze medewerking mag ik een kado aannemen. Om het direct daarna door te geven aan een van de teamleden. Want wij hebben geen kado voor onszelf gevraagd maar om een investering voor de teamleden: een samenleesbijbel. Ik heb alle vertrouwen in deze jonge mensen die kinderen willen vermaken én bijbelverhalen willen vertellen, Andrea.

Is dit alles?

Is dit nou alles wat er te vertellen is over bijbelverhalen? Nee, we hebben het nog niet gehad over prentenboeken en audio visuele middelen en computers en spiegelverhalen en …

Meer informatie

Bron foto: eigen collectie Andrea
Naar Boshut Zoutelande
Meer lezen over godly play.
Meer lezen over het doe-maar-mee-verhaal.
Meer lezen over de Vliegende Speeldoos.
Meer lezen over toneelspelen.
Wij gebruikten de Vertelbijbel / Bob Hartman.

Read Full Post »

Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Mirjam vertelt het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte aan haar kleinkind. Dat doet ze in de musical Mozes van de Vliegende Speeldoos. Dit doorvertellen van verhalen die er toe doen is natuurlijk waarom we bij elkaar zijn. Op een zaterdag aan het begin van het jaar komen zo’n 80 kinderen op deze activiteit af, in de Morgenster in Middelburg.

kinderen repeteren musical Mozes van Vliegende Speeldoos

1e repetitie hofpersoneel van de Farao

Kern Mozes

De musical is mooi samengesteld. Ik denk dat elk kind er uit kan oppikken waar het aan toe is. De teksten zijn eenvoudig maar raken absoluut de kern. Maar ik heb ook een deel gemist. Na hun optreden zijn de kinderen rumoerig.

Humor

De sprankelende voorstelling is weer doorspekt met humor. De musicalgroep is heel creatief met weinig middelen. Af en toe kan mijn buurvrouw zich niet bedwingen. Ze stoot me aan om te fluisteren welk leuk detail ze nu weer ontdekt heeft. Het hoofddeksel van de Farao bijvoorbeeld. Ook hoor ik een kind vragen: ligt er nu een echte baby in het mandje?

Ik zal er voor je zijn

De vrijwilligers krijgen een half uur voor aanvang uitleg van één van de spelers. De Speeldozers hopen dat de kinderen een leuke dag hebben. En dat ze een boodschap meekrijgen die ze nooit vergeten. Deze keer is dat: ik ben er, ik zal er voor je zijn.

Plagen

Met 2 vrijwilligers en een MAS-stagiaire begeleiden we 15 kinderen uit groep 5. Zij krijgen instructies van de speelster die de Farao speelt. De kinderen zijn het hofpersoneel. Ze zijn zo getergd door de plagen dat ze gaan pleiten bij Farao om de slaven vrij te laten.

Uitleg Mozes

Het mooiste onderdeel van de dag vind ik de uitleg van het verhaal. De speelster vertelt het verhaal van Mozes, en stelt af en toe een vraag. Ze neemt de spontane reacties en bijdragen van de kinderen respectvol mee. Wat weten ze veel!
En op het laatst gaan alle jongste kinderen dood, zegt een meisje. Ze doet voor hoe het zoontje van de Farao gedragen wordt. Ja, dat is in de film hè?, zo gaan we het vandaag niet doen hoor. Maar je weet het goed dat alle oudste kinderen dood gaan.

Kom maar bij mij

Later vraagt de speelster aan de enige jongen in onze groep of hij de zoon van Farao wil spelen. Je gaat niet dood hoor, zegt ze. Je mag mij nadoen. En dat doet hij. Met verve.
Dat doodgaan houdt één kind nog bezig als ik haar de weg wijs naar de wc. Ze vertelt: Mijn oom heeft zichzelf doodgemaakt. Hij vond het leven te moeilijk en toen zei God: kom maar bij mij.

Vrijwilliger

Als vrijwilliger kom je voornamelijk in actie wanneer de musicalspelers er niet zijn. Wij knutselen een kraag voor het hofpersoneel. Het ene kind maakt zijn ketting helemaal zelf. Het andere kind begint al met zeggen dat zij het niet kan en gaat na die mededeling tikkertje doen. Soms help je de kinderen door ze op het idee te brengen om elkaar te helpen. Het maken van de gaatjes in de versierde wc-rol is het moeilijkst.

Voorstelling

Na de generale repetitie eten we samen met de kinderen. Dan volgt het schminken. Ze hebben weinig eisen qua make-up. En gaan snel verder met rennen en vliegen. O ja, wij zijn er ook om de kinderen rustig maken. Gaat dat lukken met spelletjes? Met Amerikaans liften, moordenaartje en woordslinger, doen we een poging. Heeft iedereen geplast? Er klinkt een bel en we gaan in een lange rij naar onze plaatsen. Ik wou dat het begon, fluistert mijn buurvrouw. Ik ook. Vervolgens is het 80 minuten lang genieten van de voorstelling en nog langer nagenieten. Het was mij een voorrecht om erbij te zijn, Andrea.

Meer informatie

Read Full Post »

De Vliegende Speeldoos brengt een nieuwe musical: Mozes. De Vliegende Speeldoos brengt een prachtig concept. In één middag studeren de basisschoolkinderen een musical in. ’s Avonds mag iedereen naar de voorstelling komen kijken. Zo leren kinderen ook bijbelverhalen, zeker als je er als gezin thuis nog op inspeelt. Of in de klas natuurlijk.

Poster musical Mozes Vliegende Speeldoos

Poster musical Mozes

Musical

11 januari 2014 strandt het biezen mandje in de Morgenster in Middelburg.
Benieuwd waar ze nog meer spelen? Kijk op deze speellijst.
Dit is de dagindeling.
Eerdere blogteksten over de Vliegende Speeldoos.

Middelburg

Meer weten over de voorstelling in Middelburg?
Surf naar: www.middelburgsekerken.nl/morgenster

 • Klik in het linkermenu op Activiteiten
 • Stel de agenda aan de rechterkant in op januari 2014
 • Klik op de link Vliegende Speeldoos.

Of mail naar voorstellling-mozes@hotmail.com (gecorrigeerd e-mailadres)

Andrea wenst alle kinderen en de spelers een goede voorstelling toe. Hopelijk tot de 11e januari.

Read Full Post »

Hoe ervaart een kind het om mee te doen aan een musical van de Vliegende Speeldoos? Ikzelf mag dan wel enthousiast zijn, we doen al die moeite voor de kinderen. Wat vinden zíj er eigenlijk van om mee te doen?

Tijd voor een experiment van mijn kant: ik ga een deelneemster interviewen. Ze is voor de allereerste keer meegeweest naar de speeldoos. Hoe is het om mee te doen aan David en Goliath? Je leest de ervaringen van de legeraanvoerder van koning Saul.

Het leger van koning Saul Uit musical David en Goliath van de Vliegende Speeldoos

Uit musical David en Goliath van de Vliegende Speeldoos: Het onverschrokken leger van koning Saul. Foto: PGOS

Toen je wist dat je mee ging doen met de musical, heb je misschien
gedacht hoe het zou zijn?

Nee niet echt.

O dus, je kan niet zeggen of het leuker was of tegen viel?

Nee ik vond het wel leuk. Ik wist ook niet hoe ik het me moest voorstellen, zeg maar.

Zou je het aanbevelen bij jouw vrienden en kennissen om zelf ook een
keer mee te spelen met de Vliegende Speeldoos?

Uhm, ja hoor.

Heb je iets geleerd?

Lacht: ja

Wat?

Denkt – musical spelen ook wel, en ja – denkt – voor de rest niet echt

Heb je iets over jezelf geleerd?

Weet ik niet

Nee? Misschien dat het je lukt? dat op het moment waarop..

O ja, dan denk je dat je het vergeet, dat je je tekst gaat vergeten en dan lukt het toch wel.

Hoe vond je het om toneel te spelen?

Leuk

Heb je het al meer gedaan?

Ja met de schoolmusical. 2 jaar geleden speelde ik de hoofdrol ongeveer van de klas.

Je speelde met kinderen die je niet kende. Hoe ging dat?

Nee, goed ze waren best aardig.
Ja, ze deden gewoon aardig tegen je.
Ze deden niet raar of wat. De meiden waren ook best aardig.

Je hebt ook de musical gezien. Is er een stukje dat je het allerleukste vond?

Dat van ons.
Ik vond het ook grappig als ze met die laarzen en zo, koninklijke dingen, kwamen.

Je hebt nu David en Goliath gezien. Heb je een voorbeeld van een bijbelverhaal waarvan je denkt ik ben wel benieuwd hoe de Vliegende Speeldoos dat zou spelen?

Die man, als die man die niet kon lopen, dat Jezus die man dan weer beter maakt.
En ook die blinde man die hij ook beter maakte.
Dit hadden we vanochtend op school.

Dan heb ik nog een allerlaatste vraag:
Zit je ook met aj jaijaijaijaijai jai jaijai jai in je hoofd?

Lacht: ja.

Heel herkenbaar. Dank je wel.

Meer foto’s op website Protestantse Gemeente te Oost-Souburg (PGOS)
Zie ook: Musical David en Goliath achter de schermen

Read Full Post »

Wat een leuke verrassing. Op zaterdagavond komen een paar jonge kinderen in de kerk. Ze gaan kijken naar de musical Dubbelspel. Ze zitten in groep 2 en 4 en zijn daarom te klein voor de schoolvoorstelling. Die is voor de kinderen van groep 5 tot en met 8. Ze komen met hun moeders mee. Mogen ze lekker laat naar bed vanavond. Als kind doe je dat graag, toch?

Blik in de kerkzaal. Daar zitten kinderen uit groep 5 tot en met 8 van 2 basisscholen. Fotograaf: Peter Verhage

Blik in de kerkzaal. Fotograaf: Peter Verhage

Dubbelspel

Ik hoor ze elkaar vertellen dat er twee meisjes van hun school meedoen. Is dat bewondering in hun toon? Ik meen te moeten uitleggen dat de toneelspelers 2 rollen kunnen hebben. Als ze op het lage toneel staan, spelen ze zichzelf. Dan zijn ze mensen die voor een musical over Jezus oefenen. Als ze op het hoge gedeelte staan, dan spelen dezelfde spelers een bijbelverhaal over Jezus.

Napraten in kindernevendienst

Wat wil ik graag napraten met het jonge publiek. Ik heb er de kindernevendienst op ingericht. Na het benoemen van herkende bijbelverhalen in de musical wil ik doorpraten over: laat de kind’ren tot mij komen. Dat gedeelte van Dubbelspel gaat over kinderen en hoe wij in de kerk met ze omgaan. Als verwerking wil ik voorstellen dat ze een passepartout maken voor de groepsfoto van de musicalmedewerkers. Op de fotolijst kunnen ze schrijven wat ze van Dubbelspel vinden. Hopelijk verrijken hun woorden de groepsfoto voor de spelers. Misschien bedenken we samen nog meer. En wellicht willen ze ook een blanco correspondentiekaart omtoveren in een bedankkaart. Bijvoorbeeld voor de fruitteler die z’n appelkisten uitleent of de aannemer wiens platen we mogen gebruiken. Van appelkisten met platen erop kan je een prima podium maken.

Gewijzigde plannen

Maar de twee kinderen die de volgende zondag naar de nevendienst komen, hebben de musical niet gezien. Zij zitten op een andere basisschool. Mijn plannen gaan niet door. Ik improviseer en sluit gewoon aan bij het rooster van Kind op Zondag voor die dag.

Verwerken op school

Eigenlijk ben ik nu wel een beetje jaloers op de juffen en meesters van de jonge toeschouwers. Zij kunnen maandag op school wel om feedback vragen en het gesprek over Dubbelspel aangaan. Ik ben zo benieuwd naar wat ze ontdekt hebben. Wat denken ze bij de scène: Jezus loopt over het meer? Vinden de kinderen ook dat het aren plukken op de sabbat niks voorstelt? Heeft een enkeling de 2e verhaallijn ontdekt over de Stille Week en bedacht dat Dubbelspel ook elementen van het opstandingsverhaal heeft?

Bagage

Feit is dat de schoolkinderen deze voorstelling, de beelden, de woorden en de komische onderdelen in ieder geval aan hun bagage toe kunnen voegen. Dat is een mooi bijproduct van dit kerkelijk winterseizoen. We profiteren allemaal van Dubbelspel, groot en klein.

Meer foto’s van musical Dubbelspel

Poster musical Dubbelspel

Poster musical Dubbelspel

Naschrift:
Aan het eind van de week ontvangen wij een reuzenkaart: 50 x 70 cm

Bedankkaart basisschool voor de uitnodiging voor musical Dubbelspel

Bedankkaart basisschool voor de uitnodiging voor musical Dubbelspel

Read Full Post »

In oktober hoor ik dat de Vliegende Speeldoos naar Oost-Souburg komt. Kunnen ze mijn hulp gebruiken? Hoera, ik mag helpen en dochterlief mag meedoen. En er kunnen nog veel meer kinderen bij.

Twee kinderen helpen elkaar met het harnas. Straks zijn ze soldaten van Saul.

Twee kinderen helpen elkaar met het harnas. Straks zijn ze soldaten van Saul.

Kennismaken

Bij de briefing maak ik kennis met mijn collega voor vandaag. Samen begeleiden we de kinderen uit groep 8. Welke kinderen dat zijn, is makkelijk te ontdekken : alle grijze. Ze zijn het leger van Saul. Eén moeder vertrouwt me toe dat haar kind eigenlijk geen zin heeft om mee te doen. Maar ik merk daar niks van.

Liedjes oefenen

We krijgen eerst een beeld van de voorstelling en studeren alvast wat liedjes en bewegingen in. Ze doen nog voorzichtig en onwennig mee, de groep 8-ers.
Als ik ’s avonds tijdens de voorstelling opzij kijk zie ik weinig mondbeweging. Maar ja, ik vind het al heel wat dat ze meedoen, vier mannen en vrouwen.

Geloofsvertrouwen

We oefenen in een school dichtbij de kerk. Alle groepen in een eigen klaslokaal. Als we naar het lokaal lopen hoor ik een bijzonder gesprek tussen twee kinderen. Over geloofsvertrouwen. Ze kennen elkaar dan een uur.

Knutselen

“Gaan we hier straks ook knutselen? Daar heb ik een hekel aan. Ik sta er een 5 voor.” Maar hij komt er onder uit, onder het plakken, knippen en kleuren: er zijn nog broers van David nodig. De Vliegende Speeldoos begeleider wil eerst de langste jongen kiezen als broer. Maar hij wil niet. Niet nog meer teksten om te leren. Gelukkig wordt naar hem geluisterd. Hij is zichtbaar opgelucht.

Toneelspelen

Het is weer geweldig om te zien hoe de kinderen het stukje ingestudeerd krijgen. Kijken en genieten.

Knutselen

Na het buitenspelen gaan we knutselen. Op twee jongens na. Zij hebben een dubbelrol en spelen ook broer van David. Ik knip voor de kinderen die linkshandig zijn.
Het tweede gedeelte wordt ingestudeerd. Alles herhalen lukt niet meer. In de kerk begint de generale repetitie.

Bidden en eten

Tijdens het eten is het ronduit chaos. Heel fijn dat de predikant ons nog eerst even stil krijgt om te bidden. Dat hoort er bij vind ik. Maar ik had ook al iets eerder een kind voor zichzelf zien bidden.

Vrolijke chaos

Ik denk dat de kinderen 5 minuten blijven zitten. Dan valt het 1e pakje drinken op broek en stoel. Dan moet er weer geplast worden en zitten de snelle eters elkaar al weer achterna.
Ze lokken van alles bij elkaar uit. Actie – reactie. Woorden en daden. Zolang ze geen kleine kinderen hinderen leven ze zich maar lekker uit. Misschien zijn het ook wat zenuwen die mee rennen en vliegen.

Schmink

Rond de schminktafel verschijnen lange rijen. Dat loopt goed. De pot met gel raakt aardig leeg. De kostuums worden in orde gemaakt. O nee, ik ben eerst broer, ik moet m’n harnas nog niet aan. Zal ik jouw harnas dragen? De kinderen helpen elkaar.

Spelen

De voorstelling gaat fantastisch. Tijdens het oefenen heb ik er een beetje een hard hoofd in. Als één kind zijn zin vergeet, kan de rest niet reageren. Maar het gaat goed. Later hoor ik dat de soldatenleider geholpen is met zijn tekst. Maar dat heb ik niet gemerkt.
Het is nieuw voor de kinderen dat er gelachen wordt. Dat kan je niet oefenenen, de reacties van het publiek. Eén jongen wacht keurig tot het publiek wat stiller is en zegt dan zijn tekst. Alsof hij het al jaren doet.

Trots

Weinig kinderen kennen elkaar als we vanmiddag starten. En kijk nu. Er staat een groep op het podium. Gek, ik voel trots als “mijn” kinderen weer terug in de bank komen zitten.
Na afloop komt er een meisje naar me toe. Bedankt dat je vertelt hebt dat deze musical zou komen. En bedankt dat je gevraagd hebt of ik mee wilde doen. Dat is graag gedaan.
Spelers van de Vliegende Speeldoos, organisatoren en vrijwiligers: júllie bedankt.

Vliegende Speeldoos

Meer informatie over de Vliegende Speeldoos.
De vorige voorstelling heet: Het geschenk.
Zie ook: Musical David en Goliath: interview met een deelneemster

Read Full Post »

Naäman naverteld
Hoe breng je met 80 kinderen een bijbelverhaal op een aantrekkelijke manier voor het voetlicht? Op die vraag hebben de enthousiaste mensen van de Vliegende Speeldoos een antwoord. Op de laatste vrijdag van de herfstvakantie maak ik het zelf mee. Naar aanleiding van mijn aankondiging in een vorige blogtekst krijg ik de vraag: heb je zin om mee te doen? Ja natuurlijk. Dan bel ik op om te vragen of er nog vrijwilligers nodig zijn. Na eerst bij dochterlief geïnformeerd te hebben of het wel leuk is als moeders er ook bij is.

het geschenk van de Vliegende Speeldoos

Het geschenk : voorstelling van de Vliegende Speeldoos

Briefing
De briefing van de vrijwilligers is al aan de gang als ik binnenkom. De kinderen uit dezelfde groep worden bij elkaar geplaatst. Daar gaan we mee werken. De medewerkster van de Speeldoos vertelt per groep hoe de kinderen eruit komen te zien. Een veelgehoorde opmerking: laat de kinderen zelf maar wat bedenken. Kijk maar waar ze mee komen. Als een kind niet geschminkt wil worden dan hoeft het niet.

Vrijwilligers
Onze groep bestaat uit 11 kinderen uit Middelburg en een paar omliggende dorpen. M’n partner voor deze dag komt uit het Noorden. Ze kent het kerkenwerk met kinderen en jongeren. En ziet snel in de groep wie extra aandacht nodig heeft. Alle vrijwilligers zijn trouwens van aanpakken. En de koster is wel wat gewend, dat merk je zo.

Zang en spel repetities
In de kerkzaal is het podium al aangekleed, de belichting staat klaar en het geluid ook. Na het welkomstwoord wordt het begin van de musical gespeeld. Handig want zo krijgen we een idee van het bijbelverhaal: Naäman.
Met een medewerker van de Vliegende Speeldoos gaan we per groep apart repeteren. Maar eerst wordt met een vraaggesprek uitgelegd wat we gaan doen. Het is ongelofelijk hoe snel een lied wordt ingestudeerd. Eén zin nazingen, twee, hele lied, bewegingen erbij. We oefenen het opkomen en er komt toneelspel bij.

Kostuums knutselen
Bij het maken van de kostuums voeren we eerst een kort gesprekje over het wat en hoe. Je bent een slaaf en hebt een nummer omdat je verkocht moet worden. De meeste kinderen gaan dan zelf hun gang. Een enkeling weet niet wat hij of zij moet schilderen. Met wat suggesties is ook dat snel opgelost. O, wat zijn sommige kinderen snel. Mogen we nu tikkertje doen? Nou, heb jij zin om het reclamebord te schilderen? Schrijf maar met grote chocoladeletters. Dan kunnen de mensen achter in de kerk het goed zien. Daarna vind ik het nog steeds geen goed idee om tikkertje te doen tussen alle apparatuur die er staat. Er is er een grote stapel Donald Ducks. Mijn partner heeft zich tussendoor beziggehouden met één jongetje dat zich niet lekker voelt. Hij gaat naar huis maar kan ’s avonds toch weer meespelen. Gelukkig maar.

Vrijdag Slavenmarkt

Vrijdag Slavenmarkt

Schminken
In het volgende repetitieblok wordt het eerder geleerde weer herhaald plus uitgebreid met toneelspel. En bij de generale repetitie komen alle onderdelen met kinderen aan bod. Op dat punt wordt in een kort gebed ook gevraagd om een zegen voor deze voorstelling. In korte tijd hebben we allemaal gegeten. Er is zelfs nog even tijd voor wat ren en vliegwerk in het speeltuintje naast de kerk. Wees op tijd terug voor het schminken. Als we het ’s middags hebben over het touperen van het haar zijn er niet veel kinderen die dat willen. O, maar het hoeft niet. Maar uiteindelijk hebben de meesten wilde harenbossen. Zeker als de haarlak onze kant op komt.

Kinderen spelen fantastisch
Ik ben bang dat ik een black-out krijg, vertrouwt mijn buurman me toe. Hij is slavendrijver en zijn teksten zorgen voor de doorloop van hun stukje. Tijdens de repetitie doet hij het uitstekend. Dat vertel ik ook. Het gaat prima. Na afloop zegt hij wel dat hij blij is dat zïj nu geweest zijn. Nu hoeft hij alleen nog maar te genieten van de musical.
De kinderen gaan zo in het kijken op dat ze bijna vergeten mee te zingen bij een lied. Dat proberen mijn partner en ik te compenseren en zo mimend in de rij door te geven naar de kinderen verderop.

Geweldige voorstelling
De voorstelling zit zo knap in elkaar. Met veel vaart en humor. Ik ben erg onder de indruk van de vaardigheden van de spelers. En een handig minimaal decor plus leuke elementen die een heel kostuum vervangen.
Het is leuk voor de kleuters en biedt uitdagingen voor de ouderen. M’n buurman grinnikt hardop als hij een woordgrapje door heeft en dat weer tegen mij fluistert. Heb ik nog een baard? Kennelijk heeft hij gewreven over z’n wang.

Verantwoording bijbelverhaal
Af en toe stappen de spelers uit hun rol en zeggen: in de bijbel heeft ze geen naam, dus noemen wij haar: het meisje. Of Alma. Wat een goede manier om aan te geven dat voor de musical weleens dingen verzonnen worden om de verhaallijn te helpen.
Wat een geweldige voorstelling. Alle kinderen schitteren op hun manier en zijn gegroeid in het spel.

Dank je wel
De organisatie van JOP Middelburg en hele team van de Vliegende Speeldoos: bedankt voor deze fantastische ervaring.
M’n Groningse partner merkt op: dit is ook een heel goede organisatie om eens financieel te steunen als diaconie. Zo is het maar net.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: