Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘gezin’ Category

De invulling van de zondag verandert, zegt de gastpredikant met wie ik in gesprek raak. Je moet niet denken dat jij het fout doet.

Grijze hoofden

We hebben het over grijze gemeenten, haarverf en het missen van kinderen.
Bij ons zijn er een paar gezinnen met 2 en 3 kinderen. We zijn al blij als er 8 kinderen komen, zegt hij. Wijzelf hebben sinds de zomervakantie 1 x 1 kind in de nevendienst gehad.

Gesprek met gezinnen

Wij willen in gesprek komen met de gezinnen. Misschien is er een waarom. Misschien kunnen wij hen tegemoet komen. Samen op zoek gaan.

Omstandigheden veranderen

Toch moet je niet denken dat jij het fout doet, zegt de predikant. De invulling van de zondag verandert.

kapotte brug in weiland

De brug heeft haar functie verloren, de omgeving is veranderd.

Rivier verandert

Denk maar aan de Cholutecabrug in Honduras. Een prima brug die goed functioneert. Alleen, na de orkaan Mitch, is de loop van de rivier drastisch veranderd. De brug staat voor spek en bonen in het landschap. Naast de rivier. Maar daarmee is de brug niet fout of verkeerd gebouwd. De omgeving van de brug is veranderd.

Niet gerustgesteld

Aan de ene kant vind ik het fijn om te horen: we doen het niet fout, zijn toch goed bezig. Aan de andere kant, als wij die brug zijn waar geen behoefte aan is, moeten wij dan stug op de oude voet door blijven gaan?

Jij

Wat denk jij?

Wij gaan in gesprek met de gezinnen. Lees ook het commentaar op de blogtekst: 9 alternatieven voor het opheffen van de kindernevendienst over wat je als gemeente wil met kinderen in de kerk.
Andrea

Meer informatie

Read Full Post »

Tijdens het koffiedrinken kunt u met elkaar napraten over de dienst. Natuurlijk is er ook thee en limonade. Zo staat het in de liturgie. Hoe leuk is dit voor kinderen?

Liturgietafel met koeienknuffels, hoort bij verhaal de dromen van Jozef

Tijdens het koffiedrinken spelen de kinderen verder met het verhaal.

Wachten

Op een zondag, deze zomer vertrouwt een jongen mij toe dat zijn moeder na de kerkdienst zeker 2 uur napraat. Met bijna iedereen, hè? voegt hij er getergd aan toe. En hij maar wachten tot ze naar huis kunnen.

Deze keer moet zijn moeder bijna op hem wachten. Hij is verdiept in een Donald Duck. We drinken immers koffie in een bibliotheek, tevens ontmoetingsruimte van een kerk.

Vervelen

Er is een ballustrade in de kerk. En is er iets leukers dan dingen naar beneden te gooien? Een knuffel die je van je jongere zusje hebt afgepakt. Of je houdt met je broertje een wedstrijd vliegtuigje gooien. Kan jij er iets aan doen als het vliegtuigje in de koffie van de koffiedrinkers valt? Nee, het is niet leuk als je dan naar beneden gesommeerd wordt. Moet je weer iets anders verzinnen om de verveling tegen te gaan en aandacht te krijgen.

Spelen met het bijbelverhaal

Een tijdje terug wordt het verhaal van de dromen van de farao verteld op de vertelmanier die geïnspireerd is door Godly play. Tijdens de collecte bouwt mijn nevendienstcollega de vertelscène na op de liturgietafel.

Als je de limonade op hebt en papa telt het collectegeld en er is geen groot mens die je tegenhoudt, dan kan je verder spelen met het bijbelverhaal dat je die ochtend eerder gehoord hebt. De schaal waar de collectezakken in liggen wordt een grote voerbak.

Napraten

Kan je met kinderen napraten over de dienst? Nou en of.
We hebben een improdienst meegemaakt. Twee kinderen komen naar mij toe voor een praatje. Of was het nou andersom?

En wat vonden jullie ervan? Er is geen kindernevendienst aangeboden. Ze hebben de dienst van begin tot eind meegemaakt. Leuk maar op het laatst was het een beetje saai. Tja deze viering was ook meer voor jongeren.

Het thema van de dienst is: wie ben ik. Er wordt een dag uit het leven van een aanwezige nagespeeld. De kinderen kennen deze mevrouw wel maar hadden zij haar ook uitgekozen?

Wie hadden júllie in het zonnetje willen zetten? En waarom?
Namen van lieve, goede, zorgende vrouwen worden genoemd.
En wat hebben we een mooi gesprek in ons kringetje van 3 personen.

En we praten door. Over school, jeugdleesboeken en filosofie. Tot iedereen een jas aantrekt en we echt weg moeten.

Wat fijn dat dit gebeurt. Ik ontmoet geen volwassene maar kinderen tijdens het koffie drinken. Wat een zegen! Andrea.

Herkenbare situaties?

 • Horen de kinderen er bij als de gemeente koffie drinkt?
 • Worden ze bij voorbaat benaderd als hinderlijke lastpakken?
 • Kunnen ze lekker spelen in de crèche, lezen of tafelvoetballen?
 • Of blijven gezinnen met jonge kinderen nooit koffie drinken.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea

Read Full Post »

Startzondag

Grote mensen spelen samen ganzenbord. Zes vrouwen zitten rond de tafel. Ze praten serieus en barsten soms in een schaterlach uit.
Grote en kleine mensen spelen hetzelfde ganzenbord buiten op het grasveld. Ook zij hebben lol, tussendoor wordt serieus gepraat.
Twee aan twee lopen gemeenteleden te zwijgen en te praten.
Er zijn creatievelingen die geen Loesje maar een Visje bedenken.
Anderen maken samen een broodmaaltijd klaar.
Je ziet steeds meer mensen met een papieren strook aan hun kleren. Vaak met een wasknijper in de nek vastgemaakt. De tekst is een compliment voor de drager.

foto van een nek waar een briefje is bevestigd met de tekst: je inspireert mij

Je inspireert mij. Een compliment van het ene gemeentelid voor het andere.

In een nek is een briefje geklemd met de tekst: je bent een stille kracht in de gemeente: startzondag 2016

Je bent een stille kracht in onze gemeente. Dit compliment is uitgedeeld aan de draagster.

Fundraising diner voor een goed doel

De kerkzaal is heringericht tot een restaurant. Er is een pop-up winkel met Afrikaanse spullen én Zeeuwse, onbespoten goudrenetten.
Veel gemeenteleden staan uren in de keuken. Ze maken voor 35 man Afrikaanse tomatensoep. Om maar eens iets te noemen van al het voorbereidend werk.
Anderen zijn bereid om zich in te schrijven voor een verrassingsmaaltijd. Ze weten niet wat de pot schaft, ze weten wel dat de opbrengst naar de diaconie gaat. Ze besluiten gezellige tafelgenoten te zijn. Ze verrichten hand- en spandiensten waar nodig. Ze gedragen zich zorgzaam naar elkaar.

Een hele korte impressie van de startzondag en een diaconale, zaterdagavond.

Jij en jouw kinderen

Wil jij hier je kostbare tijd aan besteden?
Neem jij je kinderen mee naar zo’n activiteit? Andrea.

Meer informatie

Bron foto’s: collectie Andrea.
Met toestemming van de geportretteerden.

Read Full Post »

Gezinsviering: het thema doorvertellen komt in woord, lied, film en spel aan de orde. Die zin staat op de persoonlijke uitnodiging voor elk gezin met kinderen tot 18 jaar.

Programma gezinsdienst

 • 9.30 uur kerkdienst voor jong en oud.
 • film la luna
 • verhaal van de uittocht
 • Bijbellezing Deuteronomium 6:4-9
 • Korte preek die te begrijpen is door kinderen
 • 10.30 uur koffiedrinken
 • met de kinderen wordt een spel gespeeld
 • volwassenen kunnen napraten over het filmpje in de dienst
 • kerkgangers uit het buurdorp hebben gelegenheid om alsnog bij ons aan te schuiven
 • 11.30 uur pim-pam-pet spel
 • 12.00 uur soep met brood

In de loop der jaren heb ik geleerd om niet te treuren om de mensen die we missen. Uit onze gemeente is één gezin spontaan naar de dienst gekomen. Toch kijk ik dankbaar terug op deze dag. Want wat zijn er mooie ontmoetingen geweest.

bak met zand staat in een kerk

Het verhaal wordt verteld met behulp van een stukje woestijn

Film

Deze dienst wordt gehouden in een kerkgebouw waar men geen gebruik maakt van beamers. We hopen dan maar op bewolkt weer. Helaas. De niet-verduisterde ramen laten het zonlicht ongefilterd door. Wat we vooraf al weten, kunnen we niet voorkomen: La luna, is moeilijk te zien. We hopen dat de aanwezigen zien hoe een jongere een andere aanpak heeft van het probleem. Soms volgt hij het voorbeeld van de volwassenen, soms maakt hij zijn eigen keuzes.

Verhaal: de uittocht

We vullen een konijnenbak met zand. Dat is de woestijn. In de woestijn gebeuren belangrijke dingen met het volk van God. Met houten poppetjes en 2 blauwe lappen vilt mag ik het verhaal van de uittocht vertellen. De manier van vertellen is erg geïnspireerd door godly play. De kinderen zitten rond het verhaal. Het spel is ook te zien op het scherm.

Prikkelen tot nadenken

Net als bij een gewone kindernevendienst praten we na over het thema van die zondag. Kunnen de kinderen bedenken waarom men in Israël dit verhaal elk jaar weer opnieuw vertelt in het gezin?
Deze vraag is erg moeilijk, misschien wel intiem; is dit verhaal van de uittocht nu zo maar een verhaal, of heb je er wat aan in je leven?
Het blijft stil. Het wordt geen pijnlijke stilte, waarin iemand zich verplicht voelt te reageren. Als je erover nadenkt is het al goed.

Spelen met het verhaal

Hebben jullie zin om met het zand te spelen, vraag ik de kinderen? Nou en of. En dat mag. De kinderen storten zich op de woestijn terwijl wij zingen en naar de lezing luisteren. Het gemorste zand ruimen we na afloop wel weer op. Kijk, ik heb Jezus begraven, zegt een jongetje.

Op zand liggen 2 vilten doekjes. Daar bovenop liggen houten figuren.

Een kind speelt verder met het verhaal van de uittocht

Lezing via WhatsApp

Het is niet gelukt om een jongere te vinden die de lezing wil doen. Een jongerenleidster heeft wel een geweldig idee. De jongeren vertellen de lezing aan elkaar door via WhatsApp.

apps van verschillende jongeren met de tekst van Deuteronomium 6:4-7

Jongeren appen Deuteronomium 6:4-7 aan elkaar door.


Apps met de tekst van Deuteronomium 6:6-9

Jongeren appen Deuteronomium 6:6-9 aan elkaar door.

Kinderpreek

De predikant heeft een hele toegankelijke, korte overdenking gemaakt. Een enkele volwassene vindt alleen het kinderverhaal wel voldoende voor deze viering.

Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, gaan de mensen als het ware door het water. We hebben golven op de deuren geplakt.

Op glazen kerkdeuren zijn blauwe golven water geplakt.

Het volk van God gaat door het water naar de vrijheid.

Positieve reacties

Als lid van de voorbereidingsgroep krijg ik veel positieve reacties te horen:

 • Het verhaal heeft sommigen beroerd.
 • Een oerverhaal is het.
 • Wat luisterden de kinderen goed.
 • Wat enorm leuk om op deze manier een verhaal te vertellen.

Een enkeling vertrouwt mij zelfs de betekenis van dit verhaal in zijn leven toe. In een volle kerkzaal wil men dit niet doen, onder vier ogen wel.

Spel

Omdat het erg mooi weer is, spelen we het spel buiten. We hebben 2 x 26 vragen bedacht die met het thema te maken hebben, of die betrekking hebben op geloofsopvoeding. Een volwassene of kind draait aan de pim-pam-pet schijf en krijgt de vraag voorgeschoteld die bij de gedraaide letter hoort. Wij hebben ons spel vast aan een rommelmarkt gegeven. Het is niet te vinden. Wij hebben als alternatief een washandje met 26 scrabble letters meegenomen. Daarmee kan je ook een letter trekken.

Wat hebben wij een mooi groepsgesprek. Mensen in verschillende fasen van hun leven laten merken waar ze moeite mee hebben, waar twijfels zijn, waar zekerheden zijn, wat inspireert. Ik word er helemaal blij van.

Hoe houd je het geloof levend

En nu hoop ik maar dat de ontbrekende gezinnen op een andere manier gevoed worden. Dat ze geïnspireerd worden om hun geloof levend te houden. Andrea.

Meer informatie

De vertelling is geïnspireerd door deze godly play vertelling.
Pim-pam-pet vragen (1 pdf-bestand).
Foto’s uit eigen collectie Andrea.
Vorig jaar was er ook een gezinsviering rond de genezing van de verlamde man Marcus 2:1-12.
De poppetjes zijn gemaakt bij FabLab Zeeland.

Read Full Post »

Hoe besteed je aandacht aan de kinderen tijdens de kerkdienst? Soms denk ik dat wij maar ouderwets bezig zijn door kindernevendienst aan te bieden. Want er zijn zo veel andere initiatieven in 2015.

Waarom deze initiatieven

 • Misschien dat een deel van deze veranderingen wordt ingezet omdat er ’s zondags bijna geen kinderen meer naar de kerk komen.
 • Of vanwege een diep verlangen naar het uitdragen van de bijbelse boodschap. Meer op een missionaire manier, anders dan de traditionele.
 • Sommige werkende ouders zien hun kinderen zo weinig doordeweeks, op zondag willen ze graag samen vieren. Als gezin. Daar zoekt men nieuwe vormen voor.
 • Is het de tijdgeest?

Missionair

Het is een feit dat er veel ontwikkelingen zijn. Nieuwe, inspirerende manieren om bijbelverhalen in de kerk aan kinderen te vertellen. Het begint bij een idee, een zusterkerk neemt het over en zo groeien zelfs nieuwe missionaire bewegingen.

Tafel met rommel: collectezakken, snoep, kinderbijbel, scharen, potloden: restanten van een kindernevendienst

Na afloop van een kindernevendienst

Een overzicht.

Aanvullingen zijn van harte welkom.

Kliederkerk

Voor kinderen van 0 tot 9 jaar met hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s Ze komen bij elkaar rondom een bepaald thema.
De kliederkerk bevat:

 • creatief kennismaken met bijbelverhalen.
 • samen vieren
 • samen eten

Een kliederkerk duurt ongeveer 2 uur.
Er zijn kerken waar de kindernevendienst gestopt is wegens gebrek aan belangstelling en het elke maand kliederkerk is. Drukbezocht en gewaardeerd.
Website: kliederkerk.nl of lees een uitgebreidere inleiding op kliederkerk.

Aanvulling door kliederkerk Nederland:
Kliederkerk is voor jong en oud, niet alleen voor 0-9 jarigen en hun ouders en grootouders. Kliederkerk is gebaseerd op Messy Church.

Zie ook blogtekst: Hoe het is om een kliederkerk mee te maken.

Kerk op schoot

Kerk op schoot is een bijzondere viering, om de allerjongsten in de gemeente meer te bieden dan alleen de crèche.
Zoals de naam al zegt: de kinderen mogen lekker op schoot blijven zitten tijdens de viering.
Kerk op schoot bevat:

 • een bijbelverhaal
 • zingen over het bijbelverhaal
 • iets om te zien, te doen en te voelen dat te maken heeft met het vertelde

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders en grootouders
Website: kerkopschoot.nl

Godly play

Bij godly play worden bijbelverhalen sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.
Kinderen maken kennis met heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen. Zij kunnen zo de betekenis ontdekken voor zichzelf en anderen.
Een godly play bijeenkomst kan 3 kwartier tot 2 uur duren. Het kent de volgende onderdelen:

 • welkom
 • voorbereiden op het verhaal
 • bijbelverhaal vertellen
 • verwonderingsvragen stellen
 • verwerking
 • feestje
 • afscheid

Het godly play verhaal wordt meestal op een ander moment verteld dan tijdens de kerkdienst. De vertelmethode kan ook gebruikt worden tijdens de kindernevendienst.
Meer informatie godlyplay.nl en een aantal blogteksten over godly play.

Er zijn gemeenten waar men is gestopt met het aanbieden van kindernevendiensten omdat er geen kinderen meer kwamen. Nu er elke 6 weken een godly play verhaal wordt aangeboden komen de kinderen wel.

Vormen die al langer bestaan

Het gevaar van een overzicht is incompleetheid. Bij deze toch een poging om vormen op te sommen van kinderen en/in de kerkdienst die al langer bestaan.

Tassen of boeken uitdelen

Er zijn gemeenten waar kinderen de hele kerkdienst met de volwassenen samen vieren. Ze kunnen dan een boek lezen / doorbladeren. Of er is speciaal materiaal verzameld in een tas. Er zijn ook gemeenten waar de kinderen een kerkboekje kunnen invullen.
In dit kader wordt ook weleens preekbingo gespeeld met de kinderen.

Kind-school-gezinsdienst, jeugddienst of gezinsdienst

Bij deze vorm is vaak de hele kerkdienst aangepast aan de kinderen.
Met veel creativiteit en originaliteit worden deze diensten gehouden. Bij de ene gemeente gebeurt dit één keer per jaar, terwijl anderen veel vaker zo’n aangepaste dienst houden.

Diensten voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking

Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking worden extra, aangepaste diensten georganiseerd. Zo gebeurt het in ieder geval op Walcheren. Natuurlijk zijn ze ook welkom tijdens de gewone diensten.

Voor speciale kinderen wordt er soms een snoezelviering georganiseerd. Een voorbeeld van een uitnodiging voor een snoezelviering.
Sommige kindernevendienstmethoden bieden materiaal aan voor dit soort vieringen.
Meer lezen in boek: Geloven in inclusie : over zingeving en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Er zijn ook kindernevendiensten op maat voor kinderen met een beperking.

Zondagsschool

Een tijdje geleden ben ik bij een vergadering met jeugdwerkers en kindernevendienstleiding. Ik zeg dat ik soms denk dat wij maar ouderwets bezig zijn met onze kindernevendienst. Nee hoor, zegt een andere jeugdleider. Wij kennen nog geen kindernevendienst. Onze kinderen gaan op zondagmiddag één uur naar de zondagsschool. Die bestaat al jaren en de kinderen komen graag.

Dankbaar

En alle hierboven genoemde vormen kennen hun eigen specialisten en deskundigen. Allemaal vrijwilligers die kinderen vertrouwd willen maken met bijbelverhalen.
Daar zou je zomaar dankbaar van worden, Andrea.

Bron foto: eigen collectie.

Read Full Post »

De avonden over geloofsopvoeding worden in de loop der jaren steeds minder bezocht. Wij moeten op zoek naar een andere activiteit voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het wordt een laagdrempelige viering. Met ruimte voor ontmoeting en afgesloten met een maaltijd. Het verhaal van 4 mannen en een zieke man, staat centraal.

Veel poppetjes staan voor een huis. Het dak is open en er liggen mannetjes op. Een poppetje loopt weg en draagt een bed.

Hij pakt zijn bed en loopt naar huis.

Voor wie geloof jij?

Het duurt een paar vergaderingen tot we het onderwerp van de dienst scherp voor ogen hebben: geloven, voor wie doe je dat eigenlijk?
Geloof je voor jezelf of voor de ander? Geloof jij voor jouw kinderen die niks meer van het geloof moeten hebben?
Daar past heel mooi het verhaal van de genezing van de verlamde man bij.
En de profeet Elia, die zich alleen voelt als gelovige, 1 Koningen 19:10.

Anders verteld

In de familieviering doen we een paar dingen anders dan anders. Eén lezing wordt gevormd door de vertelling voor de kinderen. Het verhaal van de 4 mannen die een zieke man bij Jezus brengen, wordt verteld met duplo. Via een camera wordt het beeld geprojecteerd op de beamers, zodat iedereen in de kerkzaal het kan zien.
De kinderen zitten op kussens rond een lage tafel. Daar wordt het verhaal gespeeld. We gebruiken naast duplo, playmobiel en een afbreekbaar dak van stof en satéprikkers. We herschrijven zelf het verhaal: Jezus geneest een verlamde man, Marcus 2:1-12.

Verwerking nagesprek

De verwerkingsvragen worden eerst aan de kinderen gesteld. Daarna vragen we aan de grote mensen of zij iets toe te voegen hebben.
Hoe kan Jezus het geloof van de 4 mannen zien? Door het gat in het dak, is het schitterend antwoord van een kind.
Hebben de grote mensen nog iets toe te voegen aan dit antwoord? Aan alle moeite die de mannen gedaan hebben voor de verlamde man, ziet Jezus hun geloof.

Achteraf hoor ik dat de vragen aan de kinderen door de volwassenen als erg moeilijk ervaren zijn. Een volgende keer moeten we dat anders aanpakken.

Verwerking draagbed maken

Kinderen uit groep 1 tot en met 6 gaan mee naar de nevendienstruimte. Van eetpapier met aarbeiveters maken we een draagbed. Is er nog tijd om een met z’n tweeën parcours te lopen met 2 veters in je mond?

In een stuk eetbaar papier zijn 4 gaten gemaakt in de hoeken. Daar zijn aarbeiveters door geknoopt. Zo krijg je een draagbed.

Van eetpapier en aardbeiveter kan je een draagbed maken.

Tijdens de preek krijgen ouders een hart onder de riem. Als ouder kan je geloven voor je kind dat het niet meer kan.

Wie wil jij op de been gezet?

Wie zie jij graag op de been gezet? Voor die mensen gaan we bidden. Op de papieren liturgie zijn gele memo-stikkers geplakt. Wij delen pennen uit en halen de gebedsbijdragen op. Deze worden eerst allemaal voorgelezen. In het gebed dat volgt verwerkt de predikant de briefjes.

liturgietafel in een kerk. Er liggen gele memoblaadjes op.

Gebedsbriefjes : wie wil jij op de been gezet hebben?

Je zal toch merken dat een ander jouw last voor Jezus brengt. Of jij hoort dat een ander bidt waar jij zelf ook voor bidt. Hiermee is deze viering echt geslaagd in haar opzet. Niet alleen de gezinnen maar de hele gemeente is nu aangesproken.

Koffie en ontmoeting

Tijdens het koffiedrinken is er een programma voor de kinderen. Daar wordt even aan meegedaan maar eigenlijk vermaken ze zichzelf. Het is prachtig weer, ze spelen buiten.
Er is oppas geregeld voor kinderen in crècheleeftijd.

Spel

Alle gemeenteleden met kinderen onder de 18, hebben een uitnodiging ontvangen. Er hebben zich niet veel gezinnen opgegeven. Een aantal mensen besluit spontaan om te blijven en we gaan in kleine groepjes mens-erger-je-nieten. Iedereen krijgt een opdracht die hij of zij geheim moet houden: laat de ander winnen.

Maaltijd

De broodmaaltijd met soep serveren we in buffetvorm. Het damastpapier op de tafels biedt ook weer stof tot praten. Daarop is de omtrek van een kind getekend. De aanwezigen worden uitgedaagd na te denken over geloven en lichaamsdelen. Hoe kan je geloven met je hart, geloven met je voeten, enzovoorts.

Samenwerking

Deze activiteit is door en voor 2 gemeenten georganiseerd. Volgend jaar hopen we een vervolg in het buurdorp te houden. Het stramien van deze activiteit hebben we nu, Andrea.

Meer informatie:

Bron foto’s: eigen collectie.
Meer blogteksten over de genezing van de verlamde man:

Gezinsviering: het thema doorvertellen komt in woord, lied, film en spel aan de orde, over de uittocht uit Egypte.

Read Full Post »

Kan je met een goed gevulde tas en regelmatige aandacht van de predikant hetzelfde bereiken als in de kindernevendienst? Ik herinner me kindernevendiensten waarbij ik denk: nu gebeurt er wat. Je ziet het kind bijna nadenken. Dan komt er een rake vraag of constatering. Het onderwerp landt bij het kind. Kan dat ook voorkomen bij de opzet waarbij de kinderen in de kerk blijven?

Laat je kinderen zien waarvoor je leeft: poster

Niet beperken tot dat ene uur op zondag

Elke dag 5 minuten

De Zuid-Afrikaanse predikant die ik hierover spreek ziet een belangrijke rol voor de ouders. Zij moeten het onderwerp van de zondagse dienst de hele week met de kinderen verkennen. Als je er nou elke dag 5 minuten aan besteedt, geeft dat kinderen de kans om zich het geloof eigen te maken. Daarom krijgen de ouders ’s zondags een brief mee naar huis.

In die brief worden 5 punten uitgewerkt. Ze hebben te maken met het onderwerp van de zondag.

Verering

Ouders lezen samen met de kinderen in de bijbel. Het liefst het gedeelte dat ’s zondags ter sprake kwam, de brontekst voor die week.
Op de brief staan ook 3 korte gebeden:

 • bij de maaltijd
 • zegenbede
 • gebed dat uitgesproken kan worden als de kinderen ’s morgens naar school gaan

Converseren in liefde

De weekbrief bevat een aantal vragen rond het thema. Door vragen te stellen kan je samen de betekenis van de tekst ontdekken.

Echte aandacht voor elkaar

Speel samen. Heb quality time, echte aandacht voor elkaar. De spelletjes hebben raakvlak met het thema

Dienen

Het gezin wordt uitgenodigd om zich niet alleen op zichzelf te richten. Geef getuigenis van het geloof aan de buitenwereld en wees dienstbaar aan mens en/of natuur.

Rituelen/gebruiken

Iets dat het gezin de hele week kan doen en wat hen zal herinneren aan het thema en bijbelgedeelte van die zondag.


Voorbeeld:
Thema: wij laten ons door de Geest van God leiden

Bijbeltijd:

Lezen:
zondag Romeinen 8:12-17
maandag en dinsdag Handelingen 2:2-21
Woensdag en donderdag Psalm 104: 24-34, 35b
vrijdag en zaterdag Johannes 14: 8-17

Bidtijd:

Gebed voor de maaltijd: dank u dat u zorgt dat wij aan tafel zitten
Zegengebed: help ons om volgens uw leiding te leven
Zegengebed: hopelijk mag jij de leiding van God ervaren vandaag

Gezelschapstijd:

Lees samen Lees Romeinen 8:12-17
Wat heeft jou geraakt? Welke vragen komen in jou op?

Hoe laten wij ons door de Geest van God leiden?
Wat betekent het voor jou dat jij een erfgenaam van de Vader bent?
Wat betekent het woord vrees in vers 15?
Wil jij God ook jouw vader noemen?
Wat betekent het als wij God onze Vader noemen?

Speeltijd

Doe een speurtocht in huis. Met touw of draad. Leg bij elke nieuwe draad een woord uit de zin: laat je door de Geest leiden. De speurtocht leidt tot iets lekkers voor iedereen.

Doetijd

Probeer een naaste te zijn voor iemand deze week. Hou je oren en ogen open voor de behoeftes van mensen om je heen. Bespreek op vrijdag welke ideeën je gekregen hebt: Merk je hoe de Geest je hierin leidt? Besluit één of meerdere dingen die je met het gezin gaat doen.

Leeftijd

Maak een ketting of armband van een touwtje: dat symboliseert de leidraad. Draag het touwtje elke dag en word zo herinnerd aan de Geest die ons leidt.

Vaarwel

Ik zeg het niet graag. Maar als het bovenstaande wordt toegepast, zeg ik de kindernevendienst vaarwel. Ik vind dit een prachtige methode. Jij?

Meer informatie

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: