Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Vijf broden en twee vissen’ Category

Soms weet de kindernevendienstleiding het ook niet. Er is dan geen antwoord op de vraag van de kinderen. Is dat erg? Nee, we zijn per slot van rekening vrijwilligers.
En wat doet de juf als zij zelf het antwoord niet weet? Dan vraagt ze het aan de dominee. Zo krijgen de kinderen antwoord.

7 broden

Het bijbelverhaal gaat vandaag over de grote picknick. De wonderbaarlijke spijziging van 5000 mensen. Het verhaal in de nevendienstmethode rept over 7 broden en enkele vissen.

Hè?

De kinderen zijn in verwarring. De leidster pauzeert daarom met voorlezen. Zeg kinderen, valt jullie iets op bij dit verhaal? Ze geven aan: het moet toch zijn: 5 broden en 2 vissen? Toch staat het anders in het voorleesverhaal. En als je goed telt bij de kleurplaat zijn ook daar 7 broden getekend.
Weet je wat, we vragen het aan de dominee.

Ook in de verbind-de-cijfers-met-elkaar-kleurplaat zie je zeven broden

Ook in de verbind-de-cijfers-met-elkaar-kleurplaat zie je zeven broden

Extra uitleg

De kinderen zijn met het Licht van Pasen teruggekomen in de kerkzaal. Wij maken aanstalten om te gaan staan voor het slotlied. Nog even wachten, we worden gevraagd weer te gaan zitten. De kinderen staan voor een raadsel, verklaart de gastvoorganger.

Anders tellen

Dan legt de predikant uit waarom het verhaal anders verteld is. Hij houdt zijn hand achter zijn oor als hij ons vraagt voor hoeveel dagen er manna was in de woestijn. Links en rechts van mij hoor ik duidelijk: zes. Juist. Op één dag was er brood voor twee dagen. En vijf dagen was er brood voor één dag. Als je zo telt, kom je op 7 dagen brood, 7 broden.
Genoeg voedsel voor iedere dag.

Verbonden

De kinderen en grote mensen hebben elkaar weer opgezocht. Een toelichting op het verhaal voor de kinderen verbindt ons aan elkaar. Is dat niet prachtig?

En jij? Geef jij het aan de kinderen toe als je iets niet weet? Andrea.

Meer informatie

Bron foto: detail-verbind-de-cijfers-met-elkaar-kleurplaat uit Kind op Zondag
Meer blogteksten over de wonderbaarlijke spijziging:

Read Full Post »

Bob Hartman heeft een aantal bijbelverhalen uitgewerkt tot diensten waaraan elke leeftijdsgroep mee kan doen. Er is geen kindernevendienst nodig. Hij noemt het de All age service: Kerkdienst voor alle leeftijden. Boeiend en voedend voor iedereen.

Herinneringen

Mama, weet je nog? Die ene keer dat we in de kerk zo om opa moesten lachen? Toen hij zo gek zat te eten? Dat was leuk hè?
Maar weet jij nog waar die dienst over ging? Wat we hebben kunnen leren?
Ja, dat weet ik nog hoor mam. Ik heb opgeschreven dat ik goed verhaaltjes kon verzinnen en Paulien kreeg mijn zakje-deel-je-talent. En zij kan goed tekenen en zo is het begonnen met onze stukjes in de schoolkrant.

Wonderbaarlijke spijziging

Stel je voor dat je zo met jouw kind kan terugkijken op een kerkdienst waarbij de wonderbaarlijke vermenigvuldiging centraal staat.
Het vrije verhaal gaat over broodbakster Golda die op zoek gaat naar haar dorpsgenoten. Zij zijn Jezus achterna gegaan en eten nu op de berg.
In de dienst is eerder uit het evangelie gelezen over de spijziging van de 5000, zijn er lofliederen gezongen en is er gebeden.

Gravure uit 1593 wonderbaarlijke spijziging

Wonderbaarlijke vermenigvuldiging van het brood Antonie Wierix, 1593

Iedereen een rol

Alle mensen hebben een rol tijdens het voorlezen van het vrije verhaal. Als het woord brood wordt uitgesproken doen ze hardop na hoe je een broodje verorbert. Dat bedoelt de kleindochter. Dat deed Opa zo leuk.

Talent

Hartman formuleert een kern van het verhaal de 5 broden en 2 vissen zo: Laten we God danken voor Zijn gulheid en prijzen voor Zijn creativiteit.
Of: deel gul van jouw talent.

Delen

De kerkdienst voor alle leeftijden heeft ook een praktisch gedeelte. Bij het bijbelverhaal Johannes 6:2-14, vinden de kerkgangers op elke zitplaats een zak. Een klein zakje met koekjes, cupcake of muffin; een baksel dat aan brood doet denken. Plus een papiertje dat in de vorm van een vis is geknipt. En iedereen schrijft op het papier zijn of haar talent. Welke gaven heb jij gekregen (en verder ontwikkeld)? Die zakken worden na de dienst op straat uitgedeeld.

Verspreiding van gaven

Wat er daarna gebeurt is spannend. Heb jij het talent om kleren te kunnen herstellen? Komt jouw zakje terecht bij een medewerker van een kledingbank?
Dan kan er iets moois gaan gebeuren.

Boek met 12 bijbelverhalen

Deze blogtekst verschijnt naar aanleiding van de conferentie Rondom het kind.
Daar vertelt Bob Hartman over zijn methode voor de kerkdienst voor alle leeftijden.
Die middag vertelt hij ook over de wederopbouw van Jeruzalem zoals het in het bijbelboek Nehemia voorkomt. En ook het kerstverhaal heeft hij met zijn hele gemeente uitgespeeld.

En is iedereen enthousiast? Nee, een klein groepje gemeenteleden doet Hartman een groot plezier met een pittige, schriftelijke bijbelstudie tijdens het praktische gedeelte van de eredienst. Voor elk wat wils.

Meer informatie:

  • Het boek: All age services / Bob Hartman ISBN 978-1842913932 kan ik niet in een bibliotheekcatalogus terugvinden.
    En bij Amazon is het momenteel uitverkocht.
  • Engelstalige informatie over de inhoud van het boek. Met Engelstalige liedsuggesties
  • Afbeelding: Rijksmuseum Wonderbaarlijke vermenigvuldiging van het brood, Antonie Wierix (II), Bernardino Passeri, 1593
    gravure, h 232 × b 146MM.

Ken jij een kerk die weleens een dienst voor alle leeftijden organiseert? Laat het me weten. Het lijkt mij fantastisch om mee te maken, Andrea.

Ook geschreven naar aanleiding van Rondom het kind:
Spiegelverhalen
Bijbelverhalen vertellen: zoek naar het wauw-effect

Read Full Post »

Alweer?
Alweer de wonderbaarlijke spijziging? dat verhaal hebben we nog niet zo lang geleden toch ook al verteld?

Daar kunnen we het ook weleens over hebben. Over het telkens opnieuw horen van dezelfde verhalen.
Bijna elk kind heeft een voorbeeld: Mozes, Noach, de opstanding, Pinksteren, Daniël.
En ja, dat is saai.

Hoe is dat voor de oudere mensen in de kerk?
Als je 80 jaar bent, hoe vaak heb je het verhaal van de 5 broden en 2 vissen al gehoord? Toch blijven mensen naar de kerk komen.

Hoor je vandaag iets nieuws?
Ik vraag de kinderen vandaag extra op te letten. Hoor je nog iets nieuws bij de vertelling uit Kind op Zondag over Matteüs 14:13-21
De link met het hemelse brood, het manna valt meteen op. Dat stukje is erbij geschreven.

En het feit dat Jezus eigenlijk even geen mensen om zich heen wil. Hij is verdrietig. Zijn neef, Johannes de Doper, is dood.
Toch heeft Jezus met de mensen te doen. Hij zet zijn eigen gevoel opzij. Praat met de mensen, geneest zieken, geeft wat ze nodig hebben. Brood en vis.

Salomé met het hoofd van de Doper / Carravagio

Salomé met het hoofd van de Doper / Carravagio


Het nieuwe wordt meteen verwerkt
Als verwerking is er een woordpuzzel, meer geschikt voor de ouderen kinderen.

Maar het meest verrassend vind ik de vrije kindertekeningen, die ook gemaakt worden.
Als onderwerp kiezen ze: de dood van Johannes de Doper!
Eén inleidende zin op het eigenlijke verhaal.
Omdat de meesten het verhaal van de onthoofding niet kennen, vertel ik ze dat ook nog maar.
“Zeg maar wat je hebben wil”
“Mam, wat zal ik vragen?”

Koning Herodes huilt tranen met tuiten…
Johannes de Doper verliest zijn hoofd omdat Herodes zijn gezicht niet wil verliezen.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: