Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘bergrede’ Category

Pats. Met een doffe plof valt een liedboek op de grond. Wat enorm fijn dat er kinderen zijn. En ze willen meewerken aan de eeuwigheidsdienst waarbij we de overledenen van dit kerkelijk jaar herdenken.
Goed dat ik het prentenboek nog heb meegenomen. Er zijn veel jonge kinderen uit de onderbouw.

Bovenaanzicht van kind dat kaart kleurt, op zakdoek tekent.

Verwerking van Matteüs 5:1-12 op eeuwigheidszondag

Samen gedenken

Hoe mooi dat een achterkleinkind samen met zijn opa een kaars aansteekt voor zijn overleden overgrootvader. Een glunderend gezichtje als de kaars gaat branden.
Een oma kijkt vragend naar haar kleinzoon. Ja, hoort daar komt hij. Samen steken ze een kaars aan.

Verdrietig? Fijn

De tekst voor vandaag is Matteüs 5:1-12. De oudste kinderen vinden het ook opmerkelijk: heerlijk voor je dat je verdriet hebt. Dat is de omgekeerde wereld. Waarom zegt Jezus dat? Dan kan je door God getroost worden. En hij belooft je ook de hemel.

Op zoek naar balans

Of de tekst uit de bijbel in gewone taal aankomt bij de allerkleinsten, dat betwijfel ik. Maar het prentenboek vertelt wel het verhaal over vriendschap en iemand missen: beloofd is beloofd. Zo probeer ik de balans te zoeken en alle kinderen aan te spreken.
Als verwerking versieren ze een zakdoek. Een kaart maken om iemand mee te kunnen troosten, willen de kinderen ook.

Getroost

Als ze aan het tekenen zijn, komt het gesprek nog een keer op het onderwerp van vandaag. De mevrouw die iets moest voorlezen moest ook even huilen he? Is dat erg? Nee, klinkt het met verschillende stemmen. En ik zag dat ze getroost werd, vult een kind spontaan aan. Die mevrouw kreeg een zakdoek.
En ik vertel dat ik zag hoe diezelfde mevrouw even later een andere mevrouw troostte.
Vandaag gebeurt dat allemaal. Je mag zo hard huilen, dat ze het in Australië kunnen horen, zegt een kind.

Denk niet dat deze nevendienst een treurige bedoening is. We zijn wat ernstiger dan normaal maar kadootjes in de schoen, komen ook ter sprake. En als we geluid horen van de crèche naast ons, merkt een jongetje op: dat is mijn zusje. En we moeten allemaal lachen.

Goed

Voor we naar onze plaatsen gaan, bedank ik de kinderen omdat ze aanwezig zijn en meegeholpen hebben.
Het was niet leuk om vandaag zo mee te helpen, zegt een kind. Ze aarzelt en zoekt naar woorden; haar zin is duidelijk nog niet af. Misschien kan je zeggen: maar wel goed? probeer ik.
Ja, dat zijn de woorden. Het was niet leuk om vandaag mee te helpen, wel goed.
En toch: graag gedaan.

Voorrecht

Wat een voorrecht om samen met de kinderen zo betekenis in de bijbel te ontdekken en de link naar het hier en nu te leggen, Andrea

Meer informatie

Voorbereiding van deze kindernevendienst: Het is heerlijk voor je dat je verdriet hebt
Meer blogteksten over de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Read Full Post »

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen wij uit de zaligsprekingen. Wat heb je aan de woorden uit Matteüs 5:1-12 op eeuwigheidszondag, als je de overledenen gedenkt? Haal je er moed uit, voor donkere dagen in je leven?

Beeld van een in zichzelfgekeerde vrouw. De hand voor de mond. Heerlijk voor je, dat je verdriet hebt.

Bergrede andere moraal

In Matteüs 5:1-12 staan best opvallende dingen, als je de tekst bekijkt. Wij moderne mensen worden toch vooral aangespoord om assertief te zijn, onszelf succesvol te presenteren. En dan lees je in dit deel van de Bergrede iets totaal anders.

Het is heerlijk voor je als je nederig bent of zachtmoedig en barmhartig. Alvast gefeliciteerd want jij zal kind van God genoemd worden, het Koninklijk van God binnengaan. God zal jou later ook zo barmhartig behandelen.

Verdriet

En daarom proficiat met die ogen die steeds maar vol lopen met tranen, die prop in je keel waarmee je echt niet kan zingen. Dat beschaamd gerommel in je broekzak, op zoek naar een zakdoek.
Jij kan getroost worden. Je weet het toch? Ik ben er bij. Jij mag jouw geluk uit de hemel verwachten.

Troost

Wat een geluk als je aan anderen kunt laten merken dat je verdriet hebt. Want dan kunnen anderen jou troosten.

Huilen

Als voorbeeld bij deze tekst wil ik een verhaal vertellen dat staat in het boek: Heb je wel gehoord: bijbelse verhalen van alledag voor kinderen van nu / Mies Westera-Franke en Bette Westera. Met vallen en opstaan 6 jaar
Het verhaal heet: verdriet en gaat over de begrafenis van oma waarbij niemand huilt. Tot de jonge Anna haar bijdrage voorleest en de grote mensen kunnen huilen.

Verwerking

Bij de verwerking gaan we iets doen met een stoffen zakdoek.

Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Meer informatie:

Een terugblik op deze kindernevendienst tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Andere blogtekst over de zaligsprekingen.
Miniblogtekst over zaligsprekingen met een overzicht van te gebruiken materiaal Bergrede.
Vind het boek Heb je wel gehoord in een bibliotheek.
Bron foto: Flickr Mikhail Koninin

Read Full Post »

Dat had ik nooit gedacht. Dat ik zelf met een gemeentelid een rondje rond de tafel zou lopen, aan elkaar verbonden door een rode dropveter.
Dom, ik zou onderhand wel moeten weten dat je wel een kindernevendienst kan voorbereiden maar dat de invulling een grote verrassing blijft.

Vreugdesprong

Ik zou een gat in de lucht springen, als ik de verwerking van deze kindernevendienst zou krijgen : een bemoedigende kaart

Rond Gods woord

Vijf personen aan één tafel. Één bijbelverhaal dat centraal staat: Matteüs 5:33-48. Het grote kader is de bergrede. Ik vertel, vraag, lees voor, leg uit, laat zien. De kinderen reageren:

 • “de 10 gedinges” zegt de een. De “10 geboden” vult de ander aan.
 • En waarom schreef Mozes de 10 geboden niet meteen op papier?
 • Ik vind het wel moeilijk dat Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben.

Uitdaging als verwerking

Dan is het verhaal klaar. We hebben nagedacht over Jezus die ons allemaal uitdaagt. We benoemen wat uitdagen is.

Ik wil de kinderen uitdagen.

 • Denk je dat je een rondje rond de tafel kan lopen?
 • Denk je dat je dat samen met jouw zus kan doen?
 • En denk je dat je dat ook kan doen terwijl jij en je zus ieder een stuk van een aarbeiveter in je mond hebt?

Één van de kinderen wil die uitdaging wel aan. De anderen niet. Wíj knutselen altijd, laat een van de vakantiegasten weten. Dat kan ook. Ik ga niemand dwingen.

Inspirerende mensen

We zijn deze nevendienst begonnen door na te denken over mensen waar je blij van wordt. Gelukkig, de kinderen kennen zulke mensen. We proberen te benoemen wat het bijzondere is van die mensen. En ik hoop dat ze dezelfde eigenschappen opnoemen die Jezus ook aangeeft.

Zélf inspireren

Bij de knutelverwerking proberen we aan mensen te denken waarvan we vermoeden, jij kan wel een opsteker gebruiken. Jij hebt het nu moeilijk, ik merk dat. We maken kaarten voor diegenen die we in gedachten hebben. Zelf maak ik er ook één.

Gekkigheid

Na afloop van de dienst wil een gemeentelid wel met mij aan de aarbeiveter het parcours rond de tafel lopen. En toen moest ik lachen, zegt de jongste van het stel, als ik het haar moeder vertel.

Effect

Kindernevendienst geslaagd? Dat weet ik nooit zo. Hebben wij een goede tijd gehad rond de opengeslagen kinderbijbel? Dat denk ik wel. En als het goed is wordt een aantal mensen bemoedigd door een kaart.

Heel goed gedaan

Helaas vinden de kinderen het niet goed dat ik de zelfgemaakte kaarten hier publiceer. Laat ik dit zeggen. Als ik zo’n kaart zou krijgen, zou ik een gat in de lucht springen. De illustratie zegt het al. Dat hebben de kinderen heel goed gedaan, Andrea.

Bron foto

Read Full Post »

Vertel het ons maar, zeggen de mensen in de kerk. De predikant ontdekt geen kinderen. En hij heeft juist zo’n goede opstap voor de kindernevendienst. De kernboodschap voor de kinderen sluit goed aan bij waar hij straks de grote mensen over wil laten nadenken. Hij gaat in op de uitnodiging van de aanwezige mensen en vertelt hun het kinderverhaal.

Schoenendoos met rommel

Anders tegen dingen aankijken, anders tegen mensen aankijken

Geen kinderen

Ook bij ons zijn er geen kinderen in de kerk vandaag. De kindernevendienstleidster loopt naar de microfoon en vertelt ons wat ze als opstapverhaal voorbereid heeft.

Als de leidster en de dominee elkaar voor de dienst spreken, vertelt zij welke kernboodschap zij hoopt mee te geven vandaag. Die sluit naadloos aan op de overdenking van de gastpredikant. Wil de leidster in het geval dat er geen kinderen zijn, haar inleiding voor de mensen houden?

Schoenendoos

De nevendienstleidster heeft een schoenendoos bij zich en noemt dat een schatkist. Er komt allerlei afval uit:

 • lege eierdoos
 • cellofaantje
 • proppen papier

Schatkist

Jezus vraagt de mensen om anders tegen de zaken aan te kijken in de zaligsprekingen. Als je dat doet met de schoenendoos is het inderdaad een schatkist. Een waardevolle bewaarplaats voor:

 • herinneringen aan een lekkere maaltijd
 • goed gevoel toen het kado gegeven werd (dat in het plastic verpakt was)
 • vooruitzicht op een fijne wandeling met de nieuwe schoenen die opgevuld waren met papier.

Zo kijk je met andere ogen naar dingen.

Kernboodschap

Lukt het ons ook om met andere ogen naar mensen te kijken?

Doorvertellen

Jammer dat er geen kinderen waren. Hopelijk kunnen de aanwezige vaders en moeders, opa’s en oma’s dit verhaal wel aan kinderen doorvertellen. Ik gebruik internet om het door te vertellen, Andrea.
Kind op zondag is een goede bron geweest voor deze kindernevendienst. De miniblog over de zaligsprekingen is daarbij aanvullend.

Read Full Post »

Mini blogbijdrage over de wijze woorden van Jezus, het begin van de bergrede. De zaligsprekingen staan in Mattheüs 5: 1-12.

De bergrede, toegeschreven aan Meester van Delft, 1480 - 1500, Houtsnede, Rijksmuseum

Jezus houdt de bergrede

Voor jezelf lezen?

Zaligsprekingen In boek: Het verhaal gaat / Nico ter Linden 2 Vind het verhaal gaat in een bibliotheek.

Prentenbijbels

Prentenbijbel / Marijke ten Cate. Hoofdstuk: Wijze woorden van Jezus (niet zelf bekeken voor het schrijven van dit stukje) Vind de prentenbijbel in een bibliotheek.

Kijkbijbel / Kees de Kort wellicht verhaal Jezus en zijn leerlingen. Bevat meer dan de zaligsprekingen. Vind de kijkbijbel in een bibliotheek.

Kleurplaat

De bergrede

Voor de oudere kinderen

de bijbel voor jongeren / Selina hastings. Vind de bijbel voor jongeren in een bibliotheek.

Verhalen uit de bijbel / Claude-Bernard Costecalde. Vind Verhalen uit de bijbel in een bibliotheek.

Spiegelverhalen

Eerder heb ik een blogtekst geschreven over een boek met als onderwerp de zaligsprekingen. Omgekeerde gelukwensen : verhalen vooraf bij zaligsprekingen / Karel Deurloo en Karel Eykman.
Deze spiegelverhalen bevat het boek.

Gedicht

Gelukwensen / Karel Eykman in boek: Met open ogen: 100 bijbelse gedichten.
Ook in boek: waar het om gaat : 7 x 7 bijbelse gedichten / Karel Eykman.

Navertelling

Hertaling zaligsprekingen: iemand een plezier doen

Voor jongeren

Lesmateriaal De zaligsprekingen / Thomas godsdienstonderwijs.

Bron Afbeelding:

De bergrede, toegeschreven aan Meester van Delft, 1480 – 1500, houtsnede, Rijksmuseum.
Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: