Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘zaligsprekingen’ Category

Vertel het ons maar, zeggen de mensen in de kerk. De predikant ontdekt geen kinderen. En hij heeft juist zo’n goede opstap voor de kindernevendienst. De kernboodschap voor de kinderen sluit goed aan bij waar hij straks de grote mensen over wil laten nadenken. Hij gaat in op de uitnodiging van de aanwezige mensen en vertelt hun het kinderverhaal.

Schoenendoos met rommel

Anders tegen dingen aankijken, anders tegen mensen aankijken

Geen kinderen

Ook bij ons zijn er geen kinderen in de kerk vandaag. De kindernevendienstleidster loopt naar de microfoon en vertelt ons wat ze als opstapverhaal voorbereid heeft.

Als de leidster en de dominee elkaar voor de dienst spreken, vertelt zij welke kernboodschap zij hoopt mee te geven vandaag. Die sluit naadloos aan op de overdenking van de gastpredikant. Wil de leidster in het geval dat er geen kinderen zijn, haar inleiding voor de mensen houden?

Schoenendoos

De nevendienstleidster heeft een schoenendoos bij zich en noemt dat een schatkist. Er komt allerlei afval uit:

  • lege eierdoos
  • cellofaantje
  • proppen papier

Schatkist

Jezus vraagt de mensen om anders tegen de zaken aan te kijken in de zaligsprekingen. Als je dat doet met de schoenendoos is het inderdaad een schatkist. Een waardevolle bewaarplaats voor:

  • herinneringen aan een lekkere maaltijd
  • goed gevoel toen het kado gegeven werd (dat in het plastic verpakt was)
  • vooruitzicht op een fijne wandeling met de nieuwe schoenen die opgevuld waren met papier.

Zo kijk je met andere ogen naar dingen.

Kernboodschap

Lukt het ons ook om met andere ogen naar mensen te kijken?

Doorvertellen

Jammer dat er geen kinderen waren. Hopelijk kunnen de aanwezige vaders en moeders, opa’s en oma’s dit verhaal wel aan kinderen doorvertellen. Ik gebruik internet om het door te vertellen, Andrea.
Kind op zondag is een goede bron geweest voor deze kindernevendienst. De miniblog over de zaligsprekingen is daarbij aanvullend.

Read Full Post »

Mini blogbijdrage over de wijze woorden van Jezus, het begin van de bergrede. De zaligsprekingen staan in Mattheüs 5: 1-12.

De bergrede, toegeschreven aan Meester van Delft, 1480 - 1500, Houtsnede, Rijksmuseum

Jezus houdt de bergrede

Voor jezelf lezen?

Zaligsprekingen In boek: Het verhaal gaat / Nico ter Linden 2 Vind het verhaal gaat in een bibliotheek.

Prentenbijbels

Prentenbijbel / Marijke ten Cate. Hoofdstuk: Wijze woorden van Jezus (niet zelf bekeken voor het schrijven van dit stukje) Vind de prentenbijbel in een bibliotheek.

Kijkbijbel / Kees de Kort wellicht verhaal Jezus en zijn leerlingen. Bevat meer dan de zaligsprekingen. Vind de kijkbijbel in een bibliotheek.

Kleurplaat

De bergrede

Voor de oudere kinderen

de bijbel voor jongeren / Selina hastings. Vind de bijbel voor jongeren in een bibliotheek.

Verhalen uit de bijbel / Claude-Bernard Costecalde. Vind Verhalen uit de bijbel in een bibliotheek.

Spiegelverhalen

Eerder heb ik een blogtekst geschreven over een boek met als onderwerp de zaligsprekingen. Omgekeerde gelukwensen : verhalen vooraf bij zaligsprekingen / Karel Deurloo en Karel Eykman.
Deze spiegelverhalen bevat het boek.

Gedicht

Gelukwensen / Karel Eykman in boek: Met open ogen: 100 bijbelse gedichten.
Ook in boek: waar het om gaat : 7 x 7 bijbelse gedichten / Karel Eykman.

Navertelling

Hertaling zaligsprekingen: iemand een plezier doen

Voor jongeren

Lesmateriaal De zaligsprekingen / Thomas godsdienstonderwijs.

Bron Afbeelding:

De bergrede, toegeschreven aan Meester van Delft, 1480 – 1500, houtsnede, Rijksmuseum.
Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Read Full Post »

Eigenlijk is het een vorm van vandalisme. De eigenaar van het handschrift heeft geen kopie van het verhaal gemaakt maar zijn of haar aantekeningen in het boek geschreven. Weliswaar met potlood maar hij of zij heeft geen moeite genomen zijn of haar sporen uit te gummen.

Omgekeerde gelukwensen

Ik lees het boek: Omgekeerde gelukwensen : verhalen vooraf bij zaligsprekingen / Karel Deurloo en Karel Eykman. Het zijn spiegelverhalen omdat ze iets weerspiegelen van wat in de bijbel staat. Je kunt ze ook gebruiken als: verhalen die je leest vóórdat je de bijbehorende verhalen in de bijbel zelf leest. Waardoor je als het ware al een beetje in de stemming komt.

Vredestichters

Het gekras staat bij Mattheus 5:9, gelukkig wie vechten tegen onderdrukkers want van hen hangt de toekomst af. Zo hertaalt Karel Eykman: zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Het hoofdstuk heet: uitvechten. Het gaat over een jongen die het doetje van de klas helpt. Deze wordt door 2 andere klasgenoten letterlijk als trekpaard gebruikt.

Gekras

De vorige lener heeft in het hele verhaal gestreept. De naam Pimmetje is doorgehaald en er is overal Pieter van gemaakt.

aantekeningen in bibliotheekboek

Doorgehaalde woorden in een bibliotheekboek

Verwerking

Onder het verhaal staat:
waar gaat het om?
herken je iets uit het verhaal?
zou zoiets zich in deze groep af kunnen spelen?
voel je je weleens buitengesloten?
wat zegt Jakobus ervan?
wie zou je liever willen zijn?
welke hoofdpersoon is volgens Jezus een christen?

aantekeningen in bibliotheekboek

aantekeningen in bibliotheekboek

Gebruikt

Het staat grijs op wit: dit verhaal is gebruikt in een groep. Dat is fijn. Maar ja, ik kan het niet aanzien dat iemand zo met een boek van de bieb omgaat. Dan protesteert de bibliothecaris in mij. Weet iemand waar mijn gum ligt?

Spiegelverhalen zaligsprekingen en psalmen

Het boek de omgekeerde gelukwensen bevat spiegelverhalen van de zaligsprekingen uit Matteüs 5:3-10 en een aantal Psalmen.

Hertalingen

(toegevoegd 5 augustus 2013)
Bette Westera heeft een aantal Psalmen voor kinderen hertaald.

Psalm 8 Poes
Psalm 14 Niet te geloven
Psalm 32 Biechtstoel
Psalm 39 Sterren
Psalm 63 Heimwee
Psalm 101 Waar wil ik wonen?
Psalm 103 Kind van God
Psalm 139 Jij kent mij

Het document wordt afgesloten met een overzicht van hertaalde Psalmen in andere boeken en tijdschriften.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: