Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘bidden’ Category

Bef voor de rechter en omslagdoek voor de weduwe

Bef voor de rechter en omslagdoek voor de weduwe

Onrechtvaardige rechter
Eén van de verwerkingssuggesties voor Lucas 18: 1-8 is het verhaal naspelen. Er zijn 5 jongens en 1 meisje. Uit groep 5 en hoger. De meesten vinden het wel leuk om eens toneel te spelen. Ik lees het verhaal voor de oudste kinderen uit Kind op Zondag voor, na het inleidend praatje. Daarna gaan we rollen verdelen en verzinnen, want ja, iedereen doet mee. KoZ laat het geschil over een wijngaard gaan. De buurman pakt hem af van de weduwe.

  • rechter
  • weduwe
  • buurman
  • advocaat van de weduwe
  • advocaat van de buurman
  • teller die zegt: dag een, dag twee, dag dertig

Rollen invullen
We bespreken met z’n allen wat elke rol inhoudt. Kunnen we niet beginnen met de ruzie tussen de buurman en de weduwe? Ja, goed idee.
Daarna lees ik Lukas 18: 1-8 voor uit de Grootnieuwsbijbel. Ik heb ze gevraagd of ze goed willen opletten op wat er over hun personage verteld wordt.
Ze kijken verrast op als het stuk aan bod komt waarin de rechter zegt dat hij niet bang is voor God maar wel voor (klappen van) de weduwe. Ja, jongens, dat stukje zat niet in het Kind op Zondag verhaal.

Steeds hetzelfde
De inrichting van de ruimte is perfect voor een rechtbank. De tafels staan in u-vorm. De rechter zit in het midden, de beide partijen zitten aan de poten van de U, tegenover elkaar.
Dan gaan we spelen. Als de weduwe een paar dagen achter elkaar geweest is, de rechter geen sjoege geeft, is deze gelijkenis al heel snel duidelijk. Dat is de kracht van toneelspelen. Er gebeurt – natuurlijk – steeds hetzelfde! We maken er dag 31 van en spelen het verhaal uit. Met fikse tegenzin gaat de rechter eindelijk doen wat hij moet doen.

Hoe loopt het af?
En nu? roept er één. Hier stop het verhaal in de bijbel. Hiermee wil Jezus duidelijk maken dat je moet blíjven vragen, blijven bidden.
Hier komt de kinderaard naar boven, hoe loopt het af? Dan komt de vraag: Mogen we doorspelen?
Ik weet niet of het verantwoord is maar ze mogen doorspelen. Het is zo leuk om te zien welke krachten de kinderen hebben. Eén advocaat kan fanatiek pleiten en onderhandelen. De rechter luistert verschrikkelijk niet. Het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van de weduwe is ontroerend.

Zorg voor de weduwe
Er wordt onderhandeld over de verkoop van de wijngaard. De teller heeft ondertussen een andere rol gekregen. Er is iemand nodig die de verkoopwaarde van de wijngaard bepaalt. De wijngaard kopen. Is dat wel eerlijk? Ik vraag of ze weten wat de positie van weduwen in die tijd is. Nee. Ik leg haar omstandigheden uit. Dat verandert de onderhandeling meteen. Prachtig. Ze krijgt nu twee keer de waarde aangeboden die de onroerendgoedtaxateur vaststelt. We zijn net hardop aan het nadenken over het toekomstig inkomen van de weduwe als we terug naar de kerk moeten.

Bidden: goede gewoonte
Bij het begin van de nevendienst hebben we het over bidden; de kern van het verhaal. De kinderen bidden nog voor het eten en een aantal nog voor het slapen gaan. God praat nooit terug, wordt geconstateerd. Deze jongen is duidelijk de oudste. Nee, je hoort geen stem. Maar waarom stop je dan niet met bidden? Waarom blijven we het doen, ook de grote mensen in de kerk? Eén jongen antwoordt: van een goede gewoonte kom je niet zomaar af. En ik vind het ook geweldig om te horen dat een jongen bidden verwoordt als praten met God. Dat is heel wat anders dan praten tégen God.
Heb jij ook weleens de kinderen toneel laten spelen in de nevendienst?

Vliegende speeldoos
Smaak te pakken? In de herfstvakantie komt de vliegende speeldoos weer naar Middelburg. Acteurs en dansers kunnen dan een rol aanleren in de voorstelling Het Geschenk en ’s avonds opvoeren. Knutselaars zijn ook nodig. Het is een activiteit voor 125 kinderen van groep 1 tot en met 8.

Deze blogtekst is een vervolg op: Blijf vragen, de onrechtvaardige rechter, Lucas 18:1-8
Hoe leuk de voorstelling van de Vliegende Speeldoos was.

Naschrift: Alexander Rinnooy Kan begint zijn lekenpreek ook met een dwaze moeder. Blijven vragen om gerechtigheid staat centraal in zijn overdenking. In : Trouw 4 december 2010
Voorbeelden van toneelspel rond bijbelverhalen.

Read Full Post »

Dwaze moeders

De volgende week kwamen ze terug, en zo elke week, bijna dertig jaar lang.


Nog een keer: kinderen bidden voor kinderen
Op de eerste zaterdag in oktober is het kinderen bidden voor kinderen gestart. Hoe is dat gedaan?. In het verslag lees ik dat er een verrassend grote groep is. Wat enorm fijn.

Doorgaan met bidden
Maar de Bossche kinderen gaan door met bidden: “Het was een mooie en sfeervolle middag voor de ouders en de kinderen. Maar belangrijker: het was uniek dat zoveel kinderen samenkwamen om te bidden voor zieke kinderen die ze niet eens kenden, maar die wel ook allen kinderen van eenzelfde God zijn. En dit niet alleen deze afgelopen zaterdag. De kinderen gaan elke dag van oktober door met het bidden van een Wees Gegroet Maria voor ‘hun’ ziek leeftijdsgenootje”.

Blijf vragen, blijf bidden
De biddende kinderen passen goed bij deze zondag: het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Als een onrechtvaardige al recht doet. Kunnen we ons dan een beetje Gods trouw en vastberadenheid voorstellen?

Blijf kerken
En wij gaan ook door met bidden. In de kerk en thuis. Rond de maaltijd en ’s avonds voor het slapen gaan.
Ik kan het er ook nog eens over hebben over waarom we elke zondag naar de kerk blijven gaan. Merken de kinderen op dat we bidden voor die mensen die bij de mededelingen genoemd worden?
Misschien spreekt het idee dat er op dit moment altijd wel ergens iemand bidt op de wereld, ze ook wel aan.

Verwerking
Lucas 18:1-8 staat helaas niet in de kinderbijbels die ik erop nasla. Ik ga me maar voorbereiden op alle twee de verhalen uit Kind op Zondag. Dat laat ik afhangen van de leeftijd van de kinderen die komen.

Toneel
Als verwerking zou ik het verhaal graag laten naspelen. Komen de kinderen die toneelspel volgens mij leuk vinden, dan gaan we dat doen. Met een kartonnen bef voor de rechter en een omslagdoek voor de weduwe ben je al gauw iemand anders.

Opschrijven of tekenen
Als ik inschat dat het toneelspelen niks wordt dan kunnen we het werkje van de werkbladen doen. De opdracht: schrijf of teken waarvoor of voor wie je wil bidden. Misschien dat ik voor de kleinste kinderen kleine tekeningen van dieren, opa’s en oma’s, ziekenhuisbed enzovoorts mee moet nemen. Het lijkt me erg moeilijk om zomaar uit het hoofd te tekenen waarvoor je wil bidden. Maar er zijn ook kinderen die het prima kunnen verwoorden.

Gebedenboekje
Een gebedenboekje maken is natuurlijk ook erg mooi. Wat zou het goed zijn als er thuis nog eens nagepraat wordt over dit onderwerp.
Wat we zondag nu echt gaan doen? Ik laat het even afhangen van het aantal kinderen en hun leeftijd. En ik heb nog geen contact gehad met de gastpredikant. Wie weet wat daar nog uit komt.

Zie ook:
Kleurplaat weduwe en rechter
Spelletjes en andere verwerking rond onrechtvaardige rechter (Engelstalige website)

Benieuwd naar de uitwerking? Zie: Onrechtvaardige rechter: terugblik toneelstuk

Read Full Post »

Uitnodiging Kinderen bidden voor kinderen 2 oktober 2010 Den Bosch

Aibileens gebedslijstje
Er ligt een keukenmeidenroman op m’n nachtkastje. Kathryn Stockett schreef dit boek. Op de achterzijde staat : In het Mississippi van de jaren 60 wordt aan zwarte vrouwen wel de opvoeding van blanke kinderen toevertrouwd, maar niet het poetsen van het tafelzilver.
Het blijft schokkend om te lezen over racisme. Ik weet dat het een boek is maar apartheid is de wereld nog niet uit.

Bidden met effect
Eén van de hoofdpersonen is Aibileen. Deze zwarte hulp bidt veel. Ze houdt een gebedslijstje bij. Zo kan ze nog intensiever stil staan bij diegene waar ze voor bidt.
Mensen die op haar gebedslijst staan merken het effect: het helpt.

Kinderen bidden voor kinderen
In de Sint Janskathedraal in Den Bosch zie ik ook een soort gebedslijstje liggen. Het zijn uitnodigingen voor kinderen en hun ouders. Kinderen bidden voor kinderen.
Bij “Heilige Maria, bid met mij voor” mag je invullen voor wie je wil bidden. Het papier mag je meenemen voor in de gebedsmand bij Maria.

Als je een ziek kind kent mag je zijn of haar naam doorgeven. En de kinderen gaan kaarten maken voor zieke kinderen. Lekker praktisch en kaarten zijn fijn om te ontvangen.

Kindergebed telt dubbel
Wat me het meest treft is: Wist je dat? het gebed van kinderen extra telt

Nee, dat wist ik niet. Ik bel mijn katholieke vriendin op. Ook zij weet niet dat een kindergebed dubbel telt. Dan maar eens proberen of de organisator mij kan helpen. Er komt een bijzonder uitgebreid antwoord.

Vertrouwen
Bidden heeft te maken met vertrouwen in de kracht van God. “Uw geloof heeft u gered” staat immers regelmatig in de bijbel.
Als een kind bidt met het kinderlijke vertrouwen in God, zou je dat bij elkaar op kunnen tellen. Een biddend persoon + vertrouwen = extra meetellen.
Het kinderlijke bidden afgezet tegen een volwassene die alleen nog in naam christen is. Vele volwassenen hebben immers moeite met vertrouwen.

De ontvangen e-mail beantwoordt mijn vraag ruimschoots. En ik word me weer bewust van het feit hoe bijzonder het is om het met kinderen over geloven te hebben.

Goed initiatief
Kinderen bidden voor kinderen is een mooi initiatief. Jonge mensen vertrouwd maken met bidden.
Ik hoop dat er heel veel kinderen komen. Zie: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Wie wil weten wat er komt kijken bij de organisatie van een kindergebed kijkt bij dit draaiboek.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: