Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘verloren schaap’ Category

Voorzijde boek: En dat is zeven! / Karel Deurloo, Hanna van Dorssen en Karel Eykman
Verloren zoon
De voorbije zondag is het verhaal van de verloren zoon aan de beurt.
Ik ben dan kerkganger en benieuwd. Welk aspect uit het verhaal komt nu aan bod? Hoe ga ik nu tegen het verhaal aankijken? Een paar jaar geleden werd de wachtende vader naar voren gebracht. Een prachtig beeld. Is er nog een andere verdieping mogelijk?

Nieuwe invalshoek
Benieuwd zijn naar de aanpak van een predikant, verschilt heel veel van een ander gevoel dat ik pleeg te hebben bij het opnieuw horen van hetzelfde verhaal. Wat saai. Wéér die verloren zoon. En ik ga een beetje begrijpen hoe dat komt.

Verhalen uit de bijbel vertellen
Op de rommelmarkt ligt het boek: En dat is zeven!. Geschreven door Karel Deurloo, Hanna van Dorssen en Karel Eykman. Het ziet er nog nieuw uit; het ziet er zelfs uit alsof er nooit in is gekeken. Niet aarzelen: kopen.
In het boek staan 7 manieren om kinderen uit de bijbel te vertellen. In het eerste hoofdstuk vertelt Hanna van Dorssen over de struikelblokken die er zijn bij Bijbelse Geschiedenis. Het is belangrijk dat kinderen nieuwe en andere betekenissen kunnen ontlenen aan bijbelteksten. De verteller blijft het liefst niet steken bij het zo compleet mogelijk navertellen van het bijbelverhaal.

Betekenis voor je leven
Als kind op de lagere school verveel ik me vaak. Wéér datzelfde verhaal over die 5 broden en 2 vissen. Ik kan me niet herinneren dat we het ook hebben over wat dat verhaal te betekenen heeft. Of de invloed van het verhaal op het leven van nu.
Dat besef komt pas veel later als ik een jaar of 13 ben. Dan ga ik voor het eerst echt luisteren naar de dominee en ga ik stukken van de preek begrijpen. En wat een schok als blijkt dat je méér kan dan letterlijk luisteren naar het bijbelverhaal. De vaste grond valt weg onder je voeten.

Goede vertel aanpak
Ik herken de valkuilen van het vertellen van de bijbelse verhalen zoals ze beschreven zijn in het boek. Uit eigen ervaring. Ik ben er niet boos om. Zo ging het in mijn tijd. Gelukkig biedt dit boek handreikingen voor een ándere aanpak. En als dat nog niet genoeg is, heeft elk hoofdstuk noten met verwijzingen naar andere boeken met nog meer duiding.

7 manieren
Een veelbekeken onderdeel van dit weblog zijn de pagina’s met sleutelverhalen of spiegelverhalen.
Dat is slechts één van de 7 manieren om bijbelverhalen aan kinderen te vertellen.
Er is ook nog:

  • navertelling
  • terugblik
  • raamvertelling
  • monoloog
  • poëzie
  • eigentijdse vertelling of actualisatie

En grote kans dat deze door elkaar heen worden vermeld op de pagina’s: spiegelverhalen Oude Testament en spiegelverhalen Nieuwe Testament

Navertelling verloren schaap
In het boek staat een voorbeeld van een navertelling. Bara van Pelt heeft het verhaal gemaakt over het verloren schaap, Lucas 15:3-6. Het is verweven met het beeld van de Legioen, Lucas 8:29-32. En het is prachtig. Ikzelf zie ook een stukje hemel aan bod komen in dit verhaal. Ik lees het voor tijdens het avondeten, tussen hoofdgerecht en nagerecht. Nog geroerd door deze navertelling kan ik het niet laten om aan het kind te vragen: en wat vind je ervan? Het kind wil opschieten en aan het toetje beginnen.
Ze antwoordt: Stom! Schapen kunnen niet praten.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: