Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘kindernevendienst’

Wat hebben kinderen nodig in de kerk? Is jou die vraag weleens gesteld? Wat denk jij dat kinderen uit jouw gemeente nodig hebben?

Wat hebben kinderen nodig?

Spannend

Denk jij dat de kinderen uit jouw gemeente vooral een spannend bijbelverhaal nodig hebben?

Als jullie team dat denkt, wijs je die hakkelende moeder natuurlijk af, als zij aanbiedt kindernevendienstleiding te worden. Zíj een verhaal vertellen?

Bijbelverhalen

Verhalen uit de bijbel. Die moeten de kinderen kennen. De rest komt vanzelf. Denk jij dat?

Er zijn

Is het belangrijk dat kinderen merken dat ze er gewoon mogen zijn zoals ze zijn?

In dat geval kan een kind haar eigen spel spelen in de verwerkingstijd. Dan dwing je het kind niet om te knutselen alleen omdat jij toevallig een ontzettend leuke verwerking bedacht hebt.

Prachtige verwerkingen

Of is het juist nodig dat ze naar huis gaan met prachtig ingekleurde kleurplaten of een mooie knutsel?

Gezellig

Nee, als ze het maar gezellig hebben onderling, is dát het belangrijkst voor de kinderen?

Misschien weet je dat een paar kinderen op school spanningen hebben met anderen. In de kerk mogen ze ervaren dat het ook goed kan zijn in een groep.

Bij papa en mama

Door de weeks zien ze papa en mama zo weinig, juist op zondag horen ze letterlijk bij elkaar te blijven.

Hebben kinderen het nodig om te knutselen?

Hebben kinderen het elke keer nodig om te knutselen?

Welk antwoord geef jij op de vraag: wat hebben kinderen nodig?

Als jij een antwoord hebt bedacht, ga je er de volgende keer dat jij aan de beurt bent rekening mee houden?

Heb het goed met de kinderen, Andrea

Meer informatie:

Tijdens een bijscholingsdag van de Godly playmethode krijg ik deze vraag. Dat is een fijn kado want het is een hele belangrijke vraag. Deze vraag moet doorgegeven worden.

Read Full Post »

Op een gegeven moment in de dienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Hoe kan je dat vormgeven? Een voorbeeld uit de Evangelische Kirchengemeinde in Cochem.Mensen in een kring, afgebeeld op de paaskaars

Met groot en klein bidden in de kring voor je naar de eigen ruimte gaat
 1. Nodig alle kinderen die naar de nevendienst gaan uit om naar voren te komen. Naar het liturgisch gedeelte.
 2. Vorm daar één kring met
  1. Kinderen
  2. Voorganger
  3. En nevendienstleiding
 3. Eén van hen steekt een kaars aan, aan de paaskaars. Dat is voor de lantaarn.
 4. Maak de kring dicht door elkaar een hand te geven. Doe een stap naar voren of naar achteren als je zo de kring dicht maakt Zorg dat iedereen handen vast heeft.
 5. De voorganger spreekt een kort gebed uit
 6. Loop naar de nevendienstruimte.

Staand tussen de kinderen spreekt de predikant niet door een microfoon. Zij staat wel echt in de kring met kinderen. Wat is dat een krachtig beeld, echt een moment met de kinderen.

Wat vind jij hiervan? Andrea

Meer informatie:

Foto: collectie Andrea

Website Evangelische Kirchengemeinde in Cochem

Read Full Post »

De invulling van de zondag verandert, zegt de gastpredikant met wie ik in gesprek raak. Je moet niet denken dat jij het fout doet.

Grijze hoofden

We hebben het over grijze gemeenten, haarverf en het missen van kinderen.
Bij ons zijn er een paar gezinnen met 2 en 3 kinderen. We zijn al blij als er 8 kinderen komen, zegt hij. Wijzelf hebben sinds de zomervakantie 1 x 1 kind in de nevendienst gehad.

Gesprek met gezinnen

Wij willen in gesprek komen met de gezinnen. Misschien is er een waarom. Misschien kunnen wij hen tegemoet komen. Samen op zoek gaan.

Omstandigheden veranderen

Toch moet je niet denken dat jij het fout doet, zegt de predikant. De invulling van de zondag verandert.

Dit viaduct heeft haar functie verloren

Deze brug heeft haar functie verloren

Rivier verandert

Denk maar aan de Cholutecabrug in Honduras. Een prima brug die goed functioneert. Alleen, na de orkaan Mitch, is de loop van de rivier drastisch veranderd. De brug staat voor spek en bonen in het landschap. Naast de rivier. Maar daarmee is de brug niet fout of verkeerd gebouwd. De omgeving van de brug is veranderd.

Niet gerustgesteld

Aan de ene kant vind ik het fijn om te horen: we doen het niet fout, zijn toch goed bezig. Aan de andere kant, als wij die brug zijn waar geen behoefte aan is, moeten wij dan stug op de oude voet door blijven gaan?

Jij

Wat denk jij?

Wij gaan in gesprek met de gezinnen. Lees ook het commentaar op de blogtekst: 9 alternatieven voor het opheffen van de kindernevendienst over wat je als gemeente wil met kinderen in de kerk.
Andrea

Meer informatie

 • Hier vind je een Luchtfoto van de Cholutecabrug, nadat orkaan Mitch het landschap heeft veranderd.(helemaal onderaan het artikel)
 • Bron foto: collectie Andrea. Foto genomen in Urbés, Haut Rhin, France.

Read Full Post »

Wat is nou het nut van kindernevendienst? Het is wat mij betreft geen veredelde kinderoppas. Maar woorden vinden voor wat nou de meerwaarde is, valt nog niet mee.

Kind ontdekt

Ikzelf vind het mooi als een bijbelverhaal betekenis mag krijgen voor een kind. Als het kind zelf waarde ontdekt. Als leiding merk je dat alleen als die ontdekking gedeeld wordt. Laatst mocht ik weer deelgenoot zijn.

Bekend verhaal

Het onderwerp was de roeping van de discipelen. Jezus vraagt de vissers met hem mee te gaan. Voor hem te kiezen.
De kinderen kennen het verhaal al.
Ik gebruik de letterlijke tekst uit de samenleesbijbel en speel het verhaal met Godly play materiaal.

houten poppetjes beelden bijbelverhaal uit jezus roept zijn leerlingen

Je mag gewoon met hem mee gaan : Jezus roept zijn leerlingen

Inleiding

Jullie kennen het volgende verhaal vast al wel. Toch ga ik je vragen goed op te letten. Valt jou vandaag iets op?
Wat vind jij bijzonder?
Is er iets waarvan je zegt: he, zo heb ik het nog niet eerder bekeken? Dit wist ik nog niet?

Verwondering

Na het vertellen stel ik de verwonderingsvragen à la Godly play.
Eén kind voelt zich vrij genoeg om haar gedachten te delen:

Je mag gewoon met hem meegaan.

Ontdekking

Wauw. Wat een waardevolle ontdekking doet zij deze morgen. Er zijn geen voorwaarden waaraan je moet voldoen om Jezus te mogen volgen.
Geen huidskleur, leeftijd, diploma of populariteit in de klas. Je mag onvoorwaardelijk met hem mee.

Kans geven tot ontdekken

Ik vraag me af of zij deze ontdekking ook gedaan zou hebben als er geen kindernevendienst was geweest. Als zij bijvoorbeeld in de kerkbank een kleurplaat had ingevuld. Of een rebus opgelost.

Onthoud je de ontdekkingen die je zelf doet, niet het allerbest?

Zelf ontdekken

Kinderen zodanig voeden zodat ze zelf een betekenis van het bijbelverhaal kunnen ontdekken, dat lijkt me krachtig aan een kindernevendienst.
Als een kind zegt: o, daarom wordt vandaag het verhaal van de Goede Herder verteld. Nu snap ik het! (tijdens een laatste zondag van het kerkelijk jaar)

Leren van kinderen

Je mag gewoon met hem meegaan. Dat was mij nog nooit zo opgevallen. Dank je wel kind. Vandaag leer ik van jou, Andrea.

Meer informatie

Read Full Post »

Met een kleine groep kinderen kan de kindernevendienst ook fantastisch zijn. Het zit hem niet in de grootte, in de aantallen. Jouw werk in de kindernevendienst telt niet pas mee als je die zondag minstens 40 kinderen bereikt. Ook in een kleine groep kan God zijn zegenend werk doen.

Workshop RondomHetKind

Dit is de kernboodschap die Majoor Caroline Roos van het Leger des Heils had voor de deelnemers aan de workshop: een handjevol kinderen in de kindernevendienst, tijdens de conferentie RondomHetKind. De aanwezigen waren positief en enthousiast.

Dia uit de workshop: een handjevol kinderen bij de kindernevendienst, Caroline Roos, RondomHetKind 2016

Dia uit de workshop: een handjevol kinderen bij de kindernevendienst, Caroline Roos, RondomHetKind 2016

Persoonlijk aandacht

Heb je een kleine groep bij de kindernevendienst? Dan kan je elk kind persoonlijk leren kennen. Je kan een volgende keer terugvragen hoe iets geweest is. Je kent de familiesituatie. Je kan het kind het gevoel geven dat hij of zij er echt bij hoort. Wat een groot goed.

Plan als een gezin

Denk en plan als een gezin, niet als een klas. Omdat je waarschijnlijk veel verschillende leeftijden in één groep hebt, help je jezelf als je denkt aan een familie. Iedere aanwezige heeft een ander niveau. Elk kind heeft een inbreng die past bij zijn leeftijd en elke inbreng is goed.

Vermijd kramp

Vermijd de valkuil dat je de hele kindernevendienst voor elk kind, elk moment, persé interessant maakt. Dan maak je het voor jezelf zo krampachtig. Je kunt best zeggen: vandaag is het verhaal dat ik vertel voor de jongere kinderen maar daarna kom ik bij jullie, oudere kinderen. Een volgende keer ontgaan de jongsten misschien details van de vertelling en daag je de oudste kinderen meer uit. Als alle kinderen de warmte, gezelligheid, aandacht voor hen voelen, is het goed.

Verwerking kiezen

Laat de kinderen kiezen welke verwerking ze willen doen. Elk kind heeft een eigen leerstijl. Elk kind kan een behoefte aan een andere verwerking hebben. Zorg dat ze kunnen kiezen.

Inrichting ruimte

Denk goed na over het gebruik, de inrichting van de ruimte. Kan je gebruik maken van verschillende hoeken? Op deze plek vertellen we het verhaal, hier doen we de verwerking. Misschien is er ook een ruimte waar de allerjongsten kunnen spelen.

Hulp

Je kan hulp inroepen van de oudere kinderen. Laat ze maar een stukje verantwoording dragen. Leer ze dat maar.

Samen zingen

En klinkt het wel erg iel als je met 3 personen zingt? Zoek een geschikt lied op youtube. Dan zing je met een groep.

Gebruik internet

Je kunt het internet natuurlijk sowieso goed inzetten voor de kindernevendienst. Heb je het verhaal al eens verteld met een filmpje?

Dank voor inzet

Het is fantastisch dat je er klaar voor bent, zegt Caroline weleens tegen de leiding van de kindernevendienst. Men weet niet eens zeker of er kinderen komen, men bereidt zich voor, voor jong én oud. Als er dan geen kind is, is dat frustrerend. Dat mag je best uitspreken. En toch: fantastisch dat jij je als leiding hebt voorbereid. Dank je wel daarvoor.

Nadenken over jezelf

De betrokken deelnemers aan de workshop hebben zich ook gebogen over de vragen:

 • wat is een zegen voor jou
 • wat is een worsteling voor jou

Zie de kansen

Houd moed, ook al heb je een kleine kindernevendienst. Zie de kansen. Zorg dat de kinderen het goed hebben. Een warm welkom is zo belangrijk! Weet dat God elk kind wil zegenen en dat jij daaraan mag bijdragen door deze kinderen bij Jezus te brengen.

Over Caroline Roos

Majoor Roos is stafmedewerker Ondersteuning Kerkgenootschap (Oké) kinderwerk en korpsofficier Kerkgenootschap Leger des Heils in Zwolle. Zij ondersteunt de kinderwerkers in de afzonderlijke korpsen. In 2016 neemt het Leger ook deel aan de Conferentie RondomHetKind. Een geweldig mooie gelegenheid om zo veel mensen te bereiken en je te laten inspireren door anderen.
Deze blogtekst is een weergave van een telefoongesprek met haar over de workshop, Andrea.
Contactgegevens: caroline[punt]roos[at]legerdesheils[punt]nl

Meer informatie

Bron afbeelding: powerpoint presentatie Caroline Roos: een handjevol kinderen in de kindernevendienst.
Deze workshop vond plaats tijdens de 1e dag van de conferentie RondomHetKind. Zie ook een impressie van de 2e dag van de conferentie RondomHetKind 2016.
Website RondomHetKind

Read Full Post »

Dat wordt kiezen, denk ik als ik de nieuwste Kind op Zondag bekijk.
Voor de kinderen van 4 tot 7 jaar zijn lezingen uit Johannes uitgewerkt. En voor de kinderen van 8 tot 12 jaar het Hooglied. Zo te zien doet Bonnefooi hetzelfde met haar kindernevendienstideeën.

In een tuin omhelzen 2 mensen elkaar en anderen geven elkaar een hand. Middeleeuws miniatuur Hooglied Rothschild

Uitsnede uit Middeleeuws miniatuur Rothschild Hooglied

Alle kinderen in één groep

Tja. Wij hebben slechts één groep. Hebben we deze weken extra werk aan de nevendienst?

 • of uitdagender materiaal zoeken voor de oudste kinderen
 • of toegankelijker materiaal voor de jongsten

Kan je ook stellen, de ene week komen de jongsten aan bod, de andere week de oudsten? Natuurlijk. Maar wil je dat echt?

Wij laten het afhangen van de keuze van de gastpredikant.

Wat mij betreft blijft het een hele uitdaging, kindernevendienst geven voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in één groep. Nog meer als er 2 verschillende onderwerpen zijn.
Wel een hele mooie uitdaging, Andrea.

Extra materiaal over het Hooglied

In het boek Het hoogste woord : bijbel voor kinderen / Imme Dros et al.
Kinderbijbel voor kinderen vanaf 9 jaar.
4 gedichten van Karel Eykman
Hooglied 4:1 Het is om gek van te worden
Hooglied 5:2 Zo raar gedroomd vannacht
Hooglied 6:12 Zo kende ik mij nog niet (vind ik passen bij het thema van 19 april : Jij maakt mij anders)
Hooglied 8:6-7 Het slaat in als een bom

In het boek Waar het om gaat : 7 x 7 bijbelse gedichten / Karel Eykman
Hooglied 2 Kijk uit!
Hooglied 4 Zoete zoen
Hooglied 4 De geheime tuin
Hooglied 5 Vertel op
Hooglied 6 Vanaf het voetstuk
Hooglied 8 Broer en zus
Hooglied 8 Steekvlam (hetzelfde als Het slaat in als een bom)

Deze gedichten staan ook in het boek Met open ogen / Karel Eykman.
Alle genoemde gedichten zijn voor de oudere kinderen.

Lessuggesties

Lessuggesties voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw (pdf-bestand)

Achtergrond

Algemene achtergrondinformatie over het Hooglied

Meer informatie

Meer blogteksten over alle leeftijden in één groep.
Bron foto: Flickr Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University
Kindernevendienstmethode Kind op Zondag
Kindernevendienstmethode Bonnefooi

Read Full Post »

Wat gaan we met Kerst met de kindernevendienst doen? Dat kan een lastige vraag zijn. Zeker als de verwachtingen hoog gespannen zijn. Dit jaar gaat die keuzestress aan mij voorbij. Ik heb geen bijzondere taken dan gewoon kerkganger te zijn.

Mandje met takken en rode kerstslinger, lectuurbak met pop,bezem. Deze attributen worden gebruikt bij het kerstverhaal

Jezus in de kribbe, het vuur van de herders en Maria’s bezem

Eenvoud

Mijn collega’s zijn er op tijd bij. Allebei werken ze in het basisonderwijs. Ze nemen een jarenlange ervaring in het omgaan met kinderen mee. Hun idee is eenvoudig, het resultaat geweldig.

Uitbeelden

 • In de kindernevendienst wordt het kerstverhaal uit Lucas wordt voorgelezen in dichtvorm
 • Kinderen kunnen kiezen welk personage ze willen uitbeelden
 • Er zijn verkleedkleren beschikbaar
 • Ze oefenen het uitbeelden van het verhaal
 • In de kerk wordt het gedicht weer voorgelezen
 • De kinderen beelden het verhaal uit
 • Er is wel een minimum aantal rollen te bezetten maar uitbreiden is heel eenvoudig

Verklede kinderen in de kerk beelden Lucasevangelie uit tijdens de Kerst

Kinderen beelden het geboorteverhaal uit het Lucasevangelie uit

Verkleedkleren

Na afloop hoor ik veel mensen zeggen: wat was dat leuk met de kinderen. Eén moeder herkent de verkleedkleren, die geleend zijn van de basisschool. Haar kinderen hebben die ook aan gehad. Minstens 10 jaar geleden.

Hopelijk zijn er over 10 jaar weer kinderen die het geboorteverhaal van Jezus verder vertellen, Andrea.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: