Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘jeugddienst’ Category

Als verhalenverteller hoop je niet dat jouw verhaal het ene oor in, het andere oor uit gaat. Zeker niet als je een verhaal uit de bijbel vertelt, het verhaal van de Uittocht.
Hoe mooi als je meent te merken dat het vertellen effect heeft.

Echo

Het verhaal wordt al meteen letterlijk geciteerd in de overdenking. En bij het napraten hoor ik de tekst ook woordelijk terug. Als de kinderen later lekker met het verhaal spelen, zie ik weer elementen die precies nagespeeld worden.
Er is een echo. Het verhaal resoneert.

Godly play achtig

Het eenvoudige taalgebruik van de Godly playmethode maakt het makkelijk om de woorden te onthouden.
Een rustige manier van vertellen ook. Voor sommigen is dat even wennen, even schakelen naar een langzamer versnelling. Rust en stilte bieden wel gelegenheid tot nadenken. Overdenken.
Het volk van God maakt niet alleen in het verhaal een reis. Bij het uitspelen bewegen ze zich door de hele woestijn. Ook dat maakt het makkelijker om het verhaal te onthouden en te reproduceren. Op elk stukje zand gebeurt iets anders.

poppetjes op een zak met zand

Het volk van God is in Egypte aan gekomen

Klaar voor het verhaal?

Dat je elk kind een hand geeft en vraagt of het klaar is voor het verhaal, heb ik nog nooit eerder gezien, zegt een vrouw tijdens het koffiedrinken. Maar het werkt wel goed zeg! Ik kon niet zo goed zien wat er gebeurde want ik zat achter een grote rolstoel. Ik zag wel dat jij alleen maar naar het verhaal keek en niet naar de kinderen. Dat doet ze met opzet, dacht ik. Omdat jij alleen aandacht voor het verhaal hebt, letten de kinderen daar automatisch ook op.

Actuele vertelling

Door de manier van vertellen, merk je goed dat er allerlei raakvlakken zijn tussen het bijbelverhaal en de steeds veranderende actualiteit, zegt een ander. Er zijn ook zoveel verschillende punten waar je geraakt kan worden. Ieder vanuit zijn eigen werkelijkheid. Het is ook zo mooi om te zien hoe iedereen verschillend is, als men door de zee loopt.

Bevrijd

Wat komen er mooie reacties op de verwonderingsvragen. De stoelen in de kerkzaal staan in hoefijzer vorm. Eigenlijk zit iedereen om het verhaal heen. Mijn collega heeft slingers gemaakt en deelt deze uit aan de kinderen en een aantal volwassenen. Het volgende onderdeel van de jeugddienst is een kidspraise. Dit sluit heel goed aan op de laatste zin van het verhaal: en Mirjam danst voorop.

negev woestijn

Iedereen heeft weleens een woestijnervaring

Vroeger

Veel oudere aanwezigen denken bij het zien van de zandzak terug aan vroeger. Toen werden bijbelverhalen aan kleuters verteld met behulp van een zandbak.
En die flanelplaten, weet je nog? Dan kregen we een rol waar alle figuren op zaten en dan moest je ze stuk voor stuk knippen. Ja, valt een ander in, en dan moest je eerst alle figuren voor jouw verhaal bij elkaar zoeken eer je kon vertellen.

Verhaal proeven

Mogen we een matze, komen kinderen na de dienst aan me vragen. Ja natuurlijk. De mevrouw die koffie schenkt komt ook al vragen of ze matzes mag delen bij het koffie drinken.

Genieten

Als voor de dienst alle dingen klaar staan en wij op onze plek zitten, komt de voorganger even naar me toe. En nu loslaten, zegt hij. Hij heeft gelijk. Ik heb goed geoefend, de dingen staan gereed. Ik ga genieten van wat deze samenkomst me te bieden heeft. Waarvan akte, Andrea.

Meer informatie

Read Full Post »

Gezinsviering: het thema doorvertellen komt in woord, lied, film en spel aan de orde. Die zin staat op de persoonlijke uitnodiging voor elk gezin met kinderen tot 18 jaar.

Programma gezinsdienst

 • 9.30 uur kerkdienst voor jong en oud.
 • film la luna
 • verhaal van de uittocht
 • Bijbellezing Deuteronomium 6:4-9
 • Korte preek die te begrijpen is door kinderen
 • 10.30 uur koffiedrinken
 • met de kinderen wordt een spel gespeeld
 • volwassenen kunnen napraten over het filmpje in de dienst
 • kerkgangers uit het buurdorp hebben gelegenheid om alsnog bij ons aan te schuiven
 • 11.30 uur pim-pam-pet spel
 • 12.00 uur soep met brood

In de loop der jaren heb ik geleerd om niet te treuren om de mensen die we missen. Uit onze gemeente is één gezin spontaan naar de dienst gekomen. Toch kijk ik dankbaar terug op deze dag. Want wat zijn er mooie ontmoetingen geweest.

bak met zand staat in een kerk

Het verhaal wordt verteld met behulp van een stukje woestijn

Film

Deze dienst wordt gehouden in een kerkgebouw waar men geen gebruik maakt van beamers. We hopen dan maar op bewolkt weer. Helaas. De niet-verduisterde ramen laten het zonlicht ongefilterd door. Wat we vooraf al weten, kunnen we niet voorkomen: La luna, is moeilijk te zien. We hopen dat de aanwezigen zien hoe een jongere een andere aanpak heeft van het probleem. Soms volgt hij het voorbeeld van de volwassenen, soms maakt hij zijn eigen keuzes.

Verhaal: de uittocht

We vullen een konijnenbak met zand. Dat is de woestijn. In de woestijn gebeuren belangrijke dingen met het volk van God. Met houten poppetjes en 2 blauwe lappen vilt mag ik het verhaal van de uittocht vertellen. De manier van vertellen is erg geïnspireerd door godly play. De kinderen zitten rond het verhaal. Het spel is ook te zien op het scherm.

Prikkelen tot nadenken

Net als bij een gewone kindernevendienst praten we na over het thema van die zondag. Kunnen de kinderen bedenken waarom men in Israël dit verhaal elk jaar weer opnieuw vertelt in het gezin?
Deze vraag is erg moeilijk, misschien wel intiem; is dit verhaal van de uittocht nu zo maar een verhaal, of heb je er wat aan in je leven?
Het blijft stil. Het wordt geen pijnlijke stilte, waarin iemand zich verplicht voelt te reageren. Als je erover nadenkt is het al goed.

Spelen met het verhaal

Hebben jullie zin om met het zand te spelen, vraag ik de kinderen? Nou en of. En dat mag. De kinderen storten zich op de woestijn terwijl wij zingen en naar de lezing luisteren. Het gemorste zand ruimen we na afloop wel weer op. Kijk, ik heb Jezus begraven, zegt een jongetje.

Op zand liggen 2 vilten doekjes. Daar bovenop liggen houten figuren.

Een kind speelt verder met het verhaal van de uittocht

Lezing via WhatsApp

Het is niet gelukt om een jongere te vinden die de lezing wil doen. Een jongerenleidster heeft wel een geweldig idee. De jongeren vertellen de lezing aan elkaar door via WhatsApp.

apps van verschillende jongeren met de tekst van Deuteronomium 6:4-7

Jongeren appen Deuteronomium 6:4-7 aan elkaar door.


Apps met de tekst van Deuteronomium 6:6-9

Jongeren appen Deuteronomium 6:6-9 aan elkaar door.

Kinderpreek

De predikant heeft een hele toegankelijke, korte overdenking gemaakt. Een enkele volwassene vindt alleen het kinderverhaal wel voldoende voor deze viering.

Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, gaan de mensen als het ware door het water. We hebben golven op de deuren geplakt.

Op glazen kerkdeuren zijn blauwe golven water geplakt.

Het volk van God gaat door het water naar de vrijheid.

Positieve reacties

Als lid van de voorbereidingsgroep krijg ik veel positieve reacties te horen:

 • Het verhaal heeft sommigen beroerd.
 • Een oerverhaal is het.
 • Wat luisterden de kinderen goed.
 • Wat enorm leuk om op deze manier een verhaal te vertellen.

Een enkeling vertrouwt mij zelfs de betekenis van dit verhaal in zijn leven toe. In een volle kerkzaal wil men dit niet doen, onder vier ogen wel.

Spel

Omdat het erg mooi weer is, spelen we het spel buiten. We hebben 2 x 26 vragen bedacht die met het thema te maken hebben, of die betrekking hebben op geloofsopvoeding. Een volwassene of kind draait aan de pim-pam-pet schijf en krijgt de vraag voorgeschoteld die bij de gedraaide letter hoort. Wij hebben ons spel vast aan een rommelmarkt gegeven. Het is niet te vinden. Wij hebben als alternatief een washandje met 26 scrabble letters meegenomen. Daarmee kan je ook een letter trekken.

Wat hebben wij een mooi groepsgesprek. Mensen in verschillende fasen van hun leven laten merken waar ze moeite mee hebben, waar twijfels zijn, waar zekerheden zijn, wat inspireert. Ik word er helemaal blij van.

Hoe houd je het geloof levend

En nu hoop ik maar dat de ontbrekende gezinnen op een andere manier gevoed worden. Dat ze geïnspireerd worden om hun geloof levend te houden. Andrea.

Meer informatie

De vertelling is geïnspireerd door deze godly play vertelling.
Pim-pam-pet vragen (1 pdf-bestand).
Foto’s uit eigen collectie Andrea.
Vorig jaar was er ook een gezinsviering rond de genezing van de verlamde man Marcus 2:1-12.
De poppetjes zijn gemaakt bij FabLab Zeeland.

Read Full Post »

Hoe besteed je aandacht aan de kinderen tijdens de kerkdienst? Soms denk ik dat wij maar ouderwets bezig zijn door kindernevendienst aan te bieden. Want er zijn zo veel andere initiatieven in 2015.

Waarom deze initiatieven

 • Misschien dat een deel van deze veranderingen wordt ingezet omdat er ’s zondags bijna geen kinderen meer naar de kerk komen.
 • Of vanwege een diep verlangen naar het uitdragen van de bijbelse boodschap. Meer op een missionaire manier, anders dan de traditionele.
 • Sommige werkende ouders zien hun kinderen zo weinig doordeweeks, op zondag willen ze graag samen vieren. Als gezin. Daar zoekt men nieuwe vormen voor.
 • Is het de tijdgeest?

Missionair

Het is een feit dat er veel ontwikkelingen zijn. Nieuwe, inspirerende manieren om bijbelverhalen in de kerk aan kinderen te vertellen. Het begint bij een idee, een zusterkerk neemt het over en zo groeien zelfs nieuwe missionaire bewegingen.

Tafel met rommel: collectezakken, snoep, kinderbijbel, scharen, potloden: restanten van een kindernevendienst

Na afloop van een kindernevendienst

Een overzicht.

Aanvullingen zijn van harte welkom.

Kliederkerk

Voor kinderen van 0 tot 9 jaar met hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s Ze komen bij elkaar rondom een bepaald thema.
De kliederkerk bevat:

 • creatief kennismaken met bijbelverhalen.
 • samen vieren
 • samen eten

Een kliederkerk duurt ongeveer 2 uur.
Er zijn kerken waar de kindernevendienst gestopt is wegens gebrek aan belangstelling en het elke maand kliederkerk is. Drukbezocht en gewaardeerd.
Website: kliederkerk.nl of lees een uitgebreidere inleiding op kliederkerk.

Aanvulling door kliederkerk Nederland:
Kliederkerk is voor jong en oud, niet alleen voor 0-9 jarigen en hun ouders en grootouders. Kliederkerk is gebaseerd op Messy Church.

Zie ook blogtekst: Hoe het is om een kliederkerk mee te maken.

Kerk op schoot

Kerk op schoot is een bijzondere viering, om de allerjongsten in de gemeente meer te bieden dan alleen de crèche.
Zoals de naam al zegt: de kinderen mogen lekker op schoot blijven zitten tijdens de viering.
Kerk op schoot bevat:

 • een bijbelverhaal
 • zingen over het bijbelverhaal
 • iets om te zien, te doen en te voelen dat te maken heeft met het vertelde

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders en grootouders
Website: kerkopschoot.nl

Godly play

Bij godly play worden bijbelverhalen sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.
Kinderen maken kennis met heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen. Zij kunnen zo de betekenis ontdekken voor zichzelf en anderen.
Een godly play bijeenkomst kan 3 kwartier tot 2 uur duren. Het kent de volgende onderdelen:

 • welkom
 • voorbereiden op het verhaal
 • bijbelverhaal vertellen
 • verwonderingsvragen stellen
 • verwerking
 • feestje
 • afscheid

Het godly play verhaal wordt meestal op een ander moment verteld dan tijdens de kerkdienst. De vertelmethode kan ook gebruikt worden tijdens de kindernevendienst.
Meer informatie godlyplay.nl en een aantal blogteksten over godly play.

Er zijn gemeenten waar men is gestopt met het aanbieden van kindernevendiensten omdat er geen kinderen meer kwamen. Nu er elke 6 weken een godly play verhaal wordt aangeboden komen de kinderen wel.

Vormen die al langer bestaan

Het gevaar van een overzicht is incompleetheid. Bij deze toch een poging om vormen op te sommen van kinderen en/in de kerkdienst die al langer bestaan.

Tassen of boeken uitdelen

Er zijn gemeenten waar kinderen de hele kerkdienst met de volwassenen samen vieren. Ze kunnen dan een boek lezen / doorbladeren. Of er is speciaal materiaal verzameld in een tas. Er zijn ook gemeenten waar de kinderen een kerkboekje kunnen invullen.
In dit kader wordt ook weleens preekbingo gespeeld met de kinderen.

Kind-school-gezinsdienst, jeugddienst of gezinsdienst

Bij deze vorm is vaak de hele kerkdienst aangepast aan de kinderen.
Met veel creativiteit en originaliteit worden deze diensten gehouden. Bij de ene gemeente gebeurt dit één keer per jaar, terwijl anderen veel vaker zo’n aangepaste dienst houden.

Diensten voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking

Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking worden extra, aangepaste diensten georganiseerd. Zo gebeurt het in ieder geval op Walcheren. Natuurlijk zijn ze ook welkom tijdens de gewone diensten.

Voor speciale kinderen wordt er soms een snoezelviering georganiseerd. Een voorbeeld van een uitnodiging voor een snoezelviering.
Sommige kindernevendienstmethoden bieden materiaal aan voor dit soort vieringen.
Meer lezen in boek: Geloven in inclusie : over zingeving en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Er zijn ook kindernevendiensten op maat voor kinderen met een beperking.

Zondagsschool

Een tijdje geleden ben ik bij een vergadering met jeugdwerkers en kindernevendienstleiding. Ik zeg dat ik soms denk dat wij maar ouderwets bezig zijn met onze kindernevendienst. Nee hoor, zegt een andere jeugdleider. Wij kennen nog geen kindernevendienst. Onze kinderen gaan op zondagmiddag één uur naar de zondagsschool. Die bestaat al jaren en de kinderen komen graag.

Dankbaar

En alle hierboven genoemde vormen kennen hun eigen specialisten en deskundigen. Allemaal vrijwilligers die kinderen vertrouwd willen maken met bijbelverhalen.
Daar zou je zomaar dankbaar van worden, Andrea.

Bron foto: eigen collectie.

Read Full Post »

Vandaag word ik wel een paar keer bedankt omdat we als gezin in de kerk zijn. We zijn bij onze buren te gast. Dit hemelvaartsweekend zijn veel gezinnen weg. In de buurgemeente zijn er zodoende te weinig jongeren die mee kunnen werken aan de thema / jongerendienst. Gelukkig wil dochterlief wel meedoen, samen met meerdere jongeren uit onze gemeente.

Maar eigenlijk ben ik degene die dank je wel moet zeggen. Want ik doe weer veel ideeën en inspiratie op voor de kindernevendienst.

Pinksteren / István Dorffmeister, 1782 Nationale Gallery Boedapest

Pinksteren / István Dorffmeister, 1782

Reclame voor de kindernevendienst

In de papieren liturgie is een vel met mededelingen gevouwen. Wat wordt daar goed gebruik van gemaakt.
Want wat staat er: een uitnodiging aan kinderen en jongeren voor Pinksteren. Volgende week kunnen ze kiezen uit 4 pinksterworkshops:

 • wind en vuur
 • zo snel als de wind
 • geestige pictonary
 • delen en doorgeven

Men begint en eindigt die zondag in de kerkdienst. De activiteiten vinden in een ander gebouw plaats. Een youtubefilmpje legt uit wat Pinksteren is. En het feest gaat zeker gevierd worden.

Zondagsbrief

Wat goed om zo reclame te maken voor het pinksterfeest. Het is wel een verbeterpunt voor ons: gebruikmaken van de bestaande zondagsbrief. Dat we zelf nog nooit op het idee gekomen zijn.

Nieuwe invloed

Ik complementeer de nevendienstcollega’s met het ontzettend leuke programma. (Alleen al uit nieuwsgierigheid zou je er naar toe gaan.) Ze vertellen stuk voor stuk dat er een nieuwe leidster is bij het team. Jong, uit het onderwijs, handig met computers en internet en met frisse ideeën. Wat fijn is dat.

Frisse wind

Daarom laat ik de frisse wind terugkomen in de titel. Hij komt opzetten in het ene dorp en waait over naar het volgende dorp.
De wind, wie weet waarheen hij waait. Allen veel geestdrift toegewenst.

Meer over Pinksteren

Meer blogteksten over Pinksteren
Pinksterverhalen

Read Full Post »

Als de zondagsschool is opgeheven, dan vervalt ook de kerstviering van de zondagsschool. Wat nu? De buurgemeente bedenkt een alternatief. Ze organiseren een kinderkerstfeest. Jongeren worden ook uitgenodigd, het is eigenlijk een gezinsdienst. Naar de zondagsschoolviering zou ik niet gegaan zijn maar dit wil ik niet missen.

Christingle : verwerking kindernevendienst Kerst 2010

Foto’s

Wat vond jij het leukst? vraag ik na afloop aan een meisje dat ik ken van de kindernevendienst. De foto’s, antwoordt zij. Dat vond ik zelf ook erg leuk. Tijdens de collecte circuleren foto’s door de rijen aanwezigen. Plaatjes van het project waarvoor gecollecteerd wordt. Kijk je zomaar in het gezicht van iemand aan wie je zojuist geld hebt gegeven.

Herbergiers

Een klein jongetje vindt het staan en zitten het leukst. Het tweede leuke vindt hij de herbergiers.
Johan Wondergem en Remy van Keulen zijn uitgenodigd. Zij leiden deze viering. We kennen ze van een vorige keer. De twee jongemannen krijgen het voor elkaar om met z’n tweeën Jozef en Maria, engel, boodschapper van de keizer, herders en herbergiers(echtpaar) te spelen. Om met plezier naar te kijken en hartelijk om te lachen. Op deze manier is het niet saai om het bekende verhaal opnieuw te horen.

Bidden

Het gebed vind ik buitengewoon goed geformuleerd. Eenvoudig en zeker niet te lang. Het sluit goed aan bij het moment daarvoor. Alle kinderen mogen dan een kaarsje aansteken voor iemand die licht kan gebruiken. Op dat moment vind ik het jammer dat ik geen kind meer ben. Ik heb wel behoefte om met mijn gebed de kerkruimte lichter te maken.

Goede sfeer

De samenhang tussen de verschillende onderdelen is sowieso erg goed. De sfeer is ruimhartig. Een baby moppert even, verhuist van schoot naar schoot. Een dreumes houdt papa en mama, opa en oma aardig bezig. Glimlachende gezichten van de aanwezigen weerkaatsen vreugde om hun aanwezigheid.

Voortzetting kerstviering na zondagsschool

Na afloop is er wat te eten en te drinken voor ons allemaal. Er zijn weer heel wat vrijwilligers aan het werk. Omdat we dit jaar veel samengewerkt hebben is dit kinderkerstfeest voor mij een vrolijk weerzien met collegakindernevendienstleidsters. Ik complementeer de jeugdouderling met deze bijeenkomst. Ze wil er niet veel van weten. We hebben het samen gedaan, zegt ze. Wat een mooi begin van de kerstavond. Zo is er een nieuwe vorm gevonden om het kerstfeest door te geven aan een nieuwe generatie.

Read Full Post »

Als we aan het begin van de kunstroute op een kaart kijken, valt deze naam me al op: My Father’s balcony. Wat zou dat nou zijn?

Gratis kunst
Op een prachtige junidag lopen we in Amsterdam door de Minervallaan en Appollolaan. Daar kan je gratis kunst zien, ruiken, voelen, aaien en erop klimmen. Er is altijd wel iets bij dat indruk maakt.

Prachtig
Maar dat er zo iets moois bij is, dat verwacht ik niet: My Father’s balcony heet het. Riyas Komu heeft het gemaakt.
In het dorp van zijn vader leefden mensen met verschillende geloven naast elkaar.
En de kunstenaar gaat ermee aan de slag. Wat hij maakt is zo mooi: kijk maar.

Kunstwerk My Fahter's balcony / Riyas Komu

Jawel, het lijkt wel de Ark van Noach

Foto kunstwerk My Father's balcony / Riyas Komu

Geloven naast elkaar

Foto kunstwerk My Father's balcony / Riyas Komu

Vanaf het balkon zie je hoe de mensen samenleven

Foto kunstwerk My Father's balcony / Riyas Komu

Vanaf het balkon zie je ook hoe de mensen begraven zijn

Als je met je beroep andere mensen kan raken, een verhaal kan vertellen en een boodschap brengen: dat vind ik bijzonder.
Tot en met 28 augustus 2011. Op www.artzuid.nl is op het moment van schrijven nog niet veel te lezen over deze tentoonstelling.

Jeugddienst
Remy van Keulen gebruikt zijn talent ook goed. Samen met Leon van Keulen draagt hij bij aan een jeugddienst in onze kerk. De kinderen hebben ook een eenvoudige rol bij de sketches die ze opvoeren. Dat is een goed idee.
De Van Keulens doen het leuk. In heel herkenbare, humoristische en ontroerende stukjes wordt het beeld geschetst van een gepeste jongen. Als hij solliciteert herkent hij in zijn toekomstige baas de pester van weleer. Maar de sollicitant is veranderd. Hij is sterker geworden. En z’n nieuwe baas?

Hoop
Tussen het genieten door, denk ik de hele dienst aan een kind. Was ze er maar bij. Dan krijgt ze misschien weer hoop.
Marcel en Joost, bedankt. Hopelijk mogen nog veel mensen genieten van jullie talent.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: