Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Advent’ Category

Derde Advent in 2016 lezen we uit Jacobus 5:7-10. Het is een brief aan de christenen. Als hij de brief schrijft, verwacht hij de terugkeer van Jezus. En wij wachten tot het Kerst is. Kunnen we iets van hem leren?

Als je wil leren hoe je geduld moet hebben, moet goed kijken naar wat een boer doet, de agrariër nadoen. Nou, ik kan nog wel wat geduld gebruiken. En misschien geldt dat voor meer mensen. Het lijkt me een goed idee om hierover met een echte boer te praten. De predikant is akkoord. En een ervaringsdeskundige is snel gevonden in onze plattelandsgemeente. Hij is ook nog bereid mee te werken.

Interview een boer

 • Klopt het wat Jakobus schrijft dat een boer goed kan wachten? Zo ja, waaraan merk jij bij jezelf dat jij geduld hebt?
 • Afgelopen maandag heb je tarwe gezaaid die je deze zomer hoopt te oogsten. Wat ga je doen tot de dag waarop je kan gaan combinen?

 

mens roept door microfoon hup, ja groeien maar

Gaat de boer de tarwe plantjes elke dag aanmoedigen?

 

Ons voorgesprek was prachtig. Het woord vertrouwen werd ook al snel genoemd. En dat mag misschien wel met een hoofdletter worden geschreven. Ik hoop dat we een inspirerend gesprek voor jong en oud mogen hebben.

Samen met de kinderen

Als er oudere kinderen zijn wil ik Jacobus inleiden, brief Christenen, hoop wederkomst. En we kunnen misschien verwachtingen t.a.v. de nieuw geboren koning en zijn wederkomst verwoorden.
Als er kleuters zijn, kort ik dit in. Ik heb ook het boek Hemels / Patrick McDonnell weer geleend van de bieb.

De Kind op Zondag app, biedt geluidsopnamen van de verhalen aan. Een mannenstem leest de verhalen uit de papieren Kind op Zondag voor. Ik ga eens kijken hoe de kinderen dat vinden.

Doorpraten

 • Tijdens het napraten wil ik vragen waar je geduld voor nodig hebt.
 • Tot het Kerst is,
 • tot de appeltaart is afgekoeld om te eten
 • of tot je eindelijk een grote mensen tand krijgt.

Weten de oudere kinderen ook nog een link te leggen met de situatie in de wereld? Kunnen ze al een verlangen naar vrede en gerechtigheid verwoorden?
En is geduld hebben hetzelfde als lijdzaam afwachten met je armen over elkaar?
Of kunnen we een piepklein beetje hemel op aarde maken.

Verwerking

Als verwerking stel ik voor dat we bloembolletjes planten met een leeg naamkaartje erbij.
Waar wil je je zelf aan herinneren als je weer eens staat te turen of de tulpen al opkomen? Dat mogen ze zelf erop schrijven.

Misschien ga ik er wel bij schrijven: de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij

Wat ga jij doen?
Heb het goed met elkaar, Andrea.

Meer informatie:

Bron foto: Clipart.org, bezocht 5 december 2016, bewerkt met photoshop.

Nawoord

Het korte gesprek met de boer paste prachtig in de dienst.
In de tussentijd zorg je ervoor dat je gereed bent, als de tijd komt [om te oogsten], sprak de agrariër.

Read Full Post »

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor Advent en Kerst 2016.

De aanbidding van de koningen, Jan Jansz Mostaert, ca. 1520 - ca. 1525

Aanbidding van het kind : illustratie bij advents en kerstproject 2016

Adventsproject Kind op Zondag 2016 Maak het mee!

Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen over hun verwachting. Wij kunnen hun verwachtingen zelf meemaken.
Meer informatie over het project Maak het mee! op de website van Kind op Zondag.

 • Eerste Advent, 27 november Jesaja 2:1-5 Vrede
 • Tweede Advent, 4 december Matteüs 3:1-12 Een nieuw begin
 • Derde Advent, 11 december Jakobus 5:7-10 Wachten
 • Vierde Advent, 18 december Matteüs 1:18-25 Het komt goed
 • Kerst, 25 december Lucas 2:1-20 Maak het mee!

Verwerking in de kerk: Een projectposter met een grote ster. Deze krijgt elke zondag een nieuw puzzelstuk. Je kan de poster bekijken met de duif Rainbow. Rainbow zoekt naar plaatsen op de wereld die op Wonderland lijken.

Voor de kinderen kan je een boekje aanschaffen.

Voor Kind op Zondagabonnees is er de App. Daarin vind je bijbelverhalen, liedjes en extra verwerkingen.

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project: Maak het mee! gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2016: Beloofd is beloofd

Vijf bijzondere vrouwen staan centraal. Vrouwen uit de geslachtslijn van Jezus.
Meer informatie over Beloofd is beloofd

Eerste Advent, 27 november Genesis 38 en Matteus 1:3 Tamar en de belofte van een nieuw begin
Extra informatie voorbereiden
Tweede Advent, 4 december Jozua 2 en Matteus 1:5 Rachab en de belofte van trouw
Derde Advent, 11 december Ruth en Matteus 1:5 Ruth en de belofte van bescherming
Extra informatie voorbereiden
Vierde Advent, 18 december 2 Samuel 11 en Matteus 1: 6 Batseba en de belofte van vergeving
Kerst, 25 december Lucas 2:1-20 en Matteus 1: 16 Maria en de belofte van deMessias

Verbeelding in de kerk: een levensboom waarin voorwerpen worden gehangen.

Verwerking: de kinderen werken aan hun eigen levensboom

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Beloofd is beloofd gemaakt.

Kind op Zondag had in 2013 als projecttitel: Sterke vrouwen. Het papieren tijdschrift kan extra informatie geven.

Adventsproject Bonnefooi 2016: Speuren naar tekens van hoop

Naar je toe komen. Dat betekent Advent. Wat komt naar je toe? Met Bonnefooi ga je op zoek naar tekens van hoop op een wereld waarin we in vrede kunnen leven.

Meer informatie over het project Speuren naar tekens van hoop op de website kinderdienst.

Lezing Thema
Eerste Advent, 27 november Jesaja 2: 1-5 en Matteus 24: 32-44 Andersom
Tweede Advent, 4 december Jesaja 11: 1-10 en Matteus 3: 1-12 Schoon
Derde Advent, 11 december Jesaja 35: 1-10 en Matteus 2:11 Geef je ogen de kost
Vierde Advent, 18 december Jesaja 7: 10-17 en Matteus 1: 18-25 (vraag)teken
Kerst, 25 december Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14 Wachten loont

De verbeelding in de kerk is in de vorm van een speurtocht. Op een landkaart van Israël wordt elke week en stikker geplakt op de plaat waar gespeurd gaat worden.

Bonnefooi helpt kinderen zich voor te bereiden op Kerst met een aantal december kalenders die te koop zijn.

JOP bespreekt het adventsproject Speuren naar tekens van hoop uitgebreid op haar website.

Meer tips

JOP heeft een aantal algemene tips JOP verzameld.
Er is ook nog het Project van sAmen leren geloven: Wie weg is wordt gezien.
Op de website kinderwoorddienst.nl verschijnt binnenkort het advents en kerstproject: De nieuwe wereld komt.

Meer complete adventsprojecten gratis via internet

Meer informatie

JOP, bedankt voor het onderlinge contact voorafgaand aan de samenstelling van deze blogtekst Andrea.
Bron foto: Rijksmuseum De aanbidding van de koningen, Jan Jansz Mostaert, ca. 1520 – ca. 1525
Laatst bijgewerkt: 9 december 2016

Read Full Post »

Met de kinderen volgen we het adventsproject van Kind op Zondag: Hoe laat is het? Elke zondag is er een apart thema waarmee we toe werken naar Kerst.

Het thema bij de 2e Advent is: tijd om te luisteren. In onze gehorige nevendienstruimte kunnen wij niet doen wat de methode voorstelt, vind ik. Volgende week is het dopen. Daar wordt de nevendienst dan op aangepast. Ik besluit nu al te luisteren naar de lofzang van Maria.

De lofzang van Maria hangt groot uitgeprint op terwijl de kinderen naar de muziek luisteren.

De lofzang van Maria hangt groot uitgeprint op, terwijl de kinderen naar de muziek luisteren.

Maria’s lied

Het loflied van Maria hangt op 2 A3 vellen op. De kinderen lezen eerst die woorden. Ze horen tot de oudste kinderen.

Daarna verkennen we samen het kader van het gedicht. Wie zou dit geschreven hebben? Waarom schrijft Maria die woorden? Op dat punt horen de kinderen ook de lezing uit Lucas.

Eigenlijk kennen ze het verhaal wel. De samenleesbijbel bevat een nieuwe vertaling: de bijbel in gewone taal. Bijzonder geschikt voor kinderen. Ik vraag vooraf of ze willen opletten op wat hen aan deze woorden opvalt.

Kan je je voorstellen dat je een lied bedenkt als je blij bent? Zoals Maria doet als ze merkt dat God naar haar omkijkt. Misschien doe je zelf iets heel anders als jij blij bent. Zoals je paard een dikke knuffel geven of koekjes bakken.

Muziek

Er is iemand die muziek heeft bedacht bij de woorden van Maria. Daar hebben we naar geluisterd. Natuurlijk wordt er gegiecheld bij het horen van de eerste klanken maar we luisteren verder. Het is zo mooi: ik zie een gezicht oplichten. Ik zie dat de woorden worden herlezen. Lezen en luisteren tegelijk. Conclusie: eigenlijk past de muziek best bij Maria’s lofzang! Het klopt deze combinatie van muziek met het lied.

Er hoort ook een CD bij de samenleesbijbel. Dat is weer een hele andere uitwerking van het lied. Echt voor kinderen. Geen gegiechel en dan wordt de opbouw van het lied ontdekt. Dat is dus niet volgens de volgorde van de lofzang.

Betekenis voor jou

Het is moeilijk om woorden te vinden als je de vraag krijgt: wat is de betekenis voor jou van dit bijbelverhaal. Hoor je vandaag iets nieuws waarvan je zegt: hé, dat hoor ik vandaag alsof ik nieuwe oren heb gekregen. Dit geeft mij moed en kracht.

Verwerken

Na al dat luisteren en nadenken is er gelegenheid om zelf het thema uit te werken. Alleen naar de muziek luisteren mag ook. De kinderen kiezen voor het maken van een tekening.

Aangeraakt worden door muziek en woorden. Daar getuige van zijn, het was weer een voorrecht deze kindernevendienst, Andrea.

Extra informatie

 • Magnificat / James MacMillan uitgevoerd door het Nederlands Radio Chamber Philharmonic
 • Ik geef hem alle eer, mijn God, mijn redder. Lied 22 op de CD bij de samenleesbijbel door Jan Marten de Vries
 • Bron foto: eigen collectie

Read Full Post »

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor 2015. Deze blogtekst is nog in opbouw.

Oude ansichtkaart met wiegje, 2 egeltjes en schaapje. Erboven tekst: the christmas story

kerstverhaal

Adventsproject Kind op Zondag 2015 Hoe laat is het?

Meer informatie over het project Hoe laat is het? op de website van Kind op Zondag.

 • 29 november Tijd om te verwachten Lucas 1:5-25
 • 6 december Tijd om te luisteren Lucas 1:26-38
 • 13 december Tijd om op weg te gaan Lucas 1:39-56
 • 20 december Tijd om te zingen Lucas 1:57-80
 • 25 december Tijd voor het licht Lucas 2:1-20
 • 27 december Al die tijd … Lucas 2:22-40

Verwerking in de kerk: Voorin de kerk kan een grote poster gepresenteerd worden, A0-formaat. Elke zondag is er een afbeelding van het verhaal van die zondag.

De kinderen maken hun eigen versie van de projectverbeelding met behulp van een boekje, dat voor alle kinderen kan worden aangeschaft.

Projectlied: Wij weten hoe laat het is.

Verwerking:
De kinderen maken hun eigen versie van de projectverbeelding met behulp van een boekje, dat voor alle kinderen kan worden aangeschaft.
Er zijn ook aparte verwerkingen elke zondag.

Toelichting: Bijpassende musical beschikbaar: alle tijd. Musical is te gebruiken bij bijvoorbeeld kinderkerstfeest.

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Hoe laat is het gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2015: Liefdevol aangeraakt

Meer informatie over Liefdevol aangeraakt.

 • 29 november God raakt de stem van Zacharias aan Lucas 1:5-25
 • 6 december De engel brengt Maria goed nieuws Lucas 1:26-38
 • 13 december Maria deelt Gods liefde met Elisabet Lucas 1:39-56
 • 20 december Zacharias krijgt zijn stem terug Lucas 1:57-80
 • 25 december God raakt de harten van de herders aan Lucas 2:1-20
 • 27 december De herders gaan terug naar het veld Lucas 2:22-40

In de kerk komt een tafelmodel lantaarn met 6 zijden. De powerpointpresentatie die bij het project hoort kan je gebruiken voor een sketch tijdens het kindermoment. Thuis kunnen de kinderen werken aan een mini-lantaarn.

Verwerking:
Per leeftijdscategorie zijn er diverse verwerkingssuggesties die allemaal los van elkaar aangeboden kunnen worden.

Het projectlied wordt nog bekend gemaakt.

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Liefdevol aangeraakt gemaakt.

Adventsproject Bonnefooi: Hemelse boodschappen

Meer informatie over het project Hemelse boodschappen op de website kinderdienst. Bijvoorbeeld in deze projectomschrijving.

 • 29 november Zacharias met de engel in de tempel Lucas 1, 5 – 25
 • 6 december De aankondiging van de engel aan Maria Lucas 1, 26 – 38
 • 13 december Maria op bezoek bij Elisabet Lucas 1, 39 – 56
 • 20 december De geboorte van Johannes Lucas 1, 57 – 80
 • 25 december De geboorte van Jezus Lucas 2, (1)15- 20
 • 27 december Profetie van Simeon aan Maria

Aan kinderen van 10/12 jaar wordt een alternatief aangereikt in de vorm van schilderijen. Ze zijn te gebruiken als inleiding op de bijbelverhalen. Dit zijn de suggesties:

Voorin de kerk is de projectverbeelding een drieluik. En een doos speelt ook een rol bij dit project. Op de cd die bij het project hoort staat nadere uitleg.

Bonnefooi werkt samen met Kerk in Actie.

Er is een projectlied gemaakt op de melodie van lied 485 van het nieuwe liedboek.

JOP bespreekt het adventsproject Hemelse boodschappen uitgebreid op haar website.

Meer complete adventsprojecten gratis via internet

Andrea.
Bron foto: Flickr.
Laatst bijgewerkt: 29 oktober 2015

Read Full Post »

De kindernevendienst verloopt precies zoals ik het hoop en voorbereid. Ik maak namelijk altijd een lijstje met wat ik wil doen en niet wil vergeten. En de nevendienst verloopt volgens dat lijstje. Wauw. Toch gaat niet alles perfect.

4 papieren met tekst die luidt als stop met oorlogvoeren

Stel je voor jij bent nu Jesaja. Materiaal voor een website, tv-opname en poster. (Het is nog niet klaar hoor)

Nevendienst zoals gehoopt

 • Wat fijn: aanwezig kinderen doen lekker mee, geven antwoord en reageren.
 • een lammetje dat lekker tegen een wolf lag. He? – ja dat ziet er vreemd uit
 • een baby die naar een slang pakt, een jongen die een leeuw kriebelt – dat beeld springt eruit bij de afbeeldingen die ik laat zien
 • brandhaarden in de wereld, worden feilloos opgesomd. Dat is nu.
 • samen ontdekken we het verhaal van het weggeleide volk dat na 70 jaar terugkomt in een verwoeste stad. 70 jaar? dan kan je dood gaan in Babylonië
 • Kind op Zondag biedt wat kinderbijbels niet bieden : een navertelling van Jesaja 65:17-25
 • Er zijn geen kleuters. Het prentenboek laat ik dicht: Wolf zoekt een vriend / Mei Matsuoka
 • de kinderen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat de boodschap van de profeet is
 • als zij nu Jesaja zouden zijn, hoe gaan ze de verspreiding van het visioen aanpakken?
  en ja hoor ze komen met de verwerkingssuggesties waarop ik hoopte:
  TV, radio, krant, internet, poster

Verloopt alles daarmee perfect? Nee.

 • Als een kind voor de kerkdienst vertelt dat ze gevallen is vanwege de gladdigheid, vraag ik niet eens of ze pijn heeft. Ik ben bezig met mijn eigen agenda. Ik wil nog even de predikant spreken. Mijn medeleven haal ik later in.
 • Een pen rolt van de liturgietafel en straks is er lopend avondmaal. Ik zie de kinderen ook kijken: zal ik de pen wel of niet pakken. Om zo min mogelijk aandacht te trekken verdwijn ik met een snoekduik onder de tafel en raap de pen op. Elegant is anders. Ik doe wel aan valpreventie, troost ik mezelf.
 • Tijdens de collecte houdt de predikant een onderonsje met de kinderen. Ze deelt engeltjes uit. Deze heeft ze in de townships in Zuid-Afrika gekocht. Het kind dat naast mij zit geeft een engeltje aan mij. Maar ik denk: het zal niet voor mij zijn en geef het terug. Het is goed als je ook kan ontvangen, zegt de predikant. Dank je wel, dominee, ik wil graag zo’n engeltje van de andere kant van de wereld. Dank je wel attent kind, ik ben misschien nog blijer met jouw gebaar.
 • Omdat de kinderen en ik op de voorste rij zitten mogen wij als eersten brood en druivensap ontvangen. Ik ben te laat om ze te zeggen dat ze hun poster en engeltje beter even kunnen laten liggen opdat ze hun handen vrij hebben.
 • Voor ik het weet lopen de kinderen daarna, helemaal door naar achter in de kerk. Ze volgen de ouderling van dienst. Deze gaat brood en wijn brengen naar de kinderoppas en organist. Er vindt onderweg nog een kleine botsing plaats. En dan lopen we via de andere kant weer naar onze plek. Een totaal onnodige trektocht. Ik hoor gegrinnik van iemand die het in de gaten heeft.

Verheugt u

Nee, ik ben niet de perfecte kindernevendienstjuf vandaag. Maar ik ben wel erg blij met de aanwezige kinderen. Ik verheug me deze 3e Advent en geniet. Gaudete in de praktijk, Andrea.

Meer informatie

Deze platen laat ik zien: visioen van Jesaja, wolf en lam
Boek Wolf zoekt een vriend. De kinderen dachten al wel dat het moeilijk zou zijn voor Wolf om een vriend te vinden.

Read Full Post »

Sinds een paar jaar gebruiken we een beamer tijdens de erediensten. In de adventstijd en 40-dagentijd kopen we geen projectposters meer maar een cd-rom met de afbeeldingen erop. En op het juiste moment in de dienst laten we de plaat zien. Voor en na de kindernevendienst is de mooie kijkplaat niet te zien.

Jesaja ziet een nieuwe toekomst / Guida Joseph heeft dit gemaakt voor het project verderkijkers van Kind op Zondag 2014

Boeiende plaat waar je wel een tijdje naar wil kijken

Poster kijken

Toen onze kinderen nog klein waren zaten we soms bijna op de voorste rij in de kerk. Dat was in de projectperioden. Want dan viel er iets bijzonders te zien in de kerk: een mooie plaat. Of posters, of voorwerpen. Als je nog niet alles begrijpt van wat er gezegd wordt, kan je er heerlijk bij wegdromen. In je hoofd wordt dan een ander verhaal verteld.

Kindermoment

Nu moeten we wachten op het kindermoment. Dan pas, zie je die prachtige platen. Bij binnenkomst merk je als kerkganger niet meer: O ja, het is Advent, ik ben benieuwd hoe het project dit jaar uitpakt. Want je ziet niks van de projectverbeelding, op dat moment. Alleen het kanselkleed is anders. Dat valt op.

Projectbeleving?

Zoek ik het nu wel heel erg ver, met de woorden verschraling van projectbeleving in de titel van deze blogtekst? Of is dit misschien toch een punt van aandacht? Projectbeleving? Wat moet er dan beleefd worden? Door wie?
Andrea.

Meer informatie

Afbeelding uit het adventproject Verderkijkers van Kind op Zondag. Guida Joseph verbeeldde: Jesaja ziet een nieuwe toekomst.

Read Full Post »

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor 2014.

Adventsproject Kind op Zondag 2014 Verderkijkers

Meer informatie over het project verder kijkers

 • 30 november De deurwachter Marcus 13:33-37
 • 7 december Johannes de Doper Johannes 1:19-28
 • 14 december Jesaja Jesaja 65:17-25
 • 21 december Maria Lucas 1:26-38
 • 25 december De herders Lucas 2:1-20
 • 4 januari De wijzen Matteüs 2:1-12

Verwerking in de kerk: De verder-kijkers worden in beeld gebracht in zes grote posters die voorin de kerk komen te hangen.

Met de posters kijken we als het ware door een verrekijker naar de mensen uit de verhalen.

Voor elke zondag is er een nieuwe poster. Van de illustraties is ook een kleurboekje gemaakt, dat voor alle kinderen kan worden aangeschaft.

2 Projectliederen:

 • Kijk eens in de verte (op de wijs van Kijk eens om je heen). Dit kan de hele periode gezonden worden
 • Voor wie in het donker uitzien naar het licht (Wijs: Noël nouvelet). Voor de 4 adventszondagen en Kerst een andere tekst

Verwerking:
Een lantaarntje maken. 4 zondagen een zijde maken. Kleine jampotjes zijn hiervoor nodig.
Maar er zijn ook losse verwerkingen per zondag. Met Kerst bouwplaat van een stal.

Toelichting: project volgt lezingen van het leesrooster, behalve op kerstmorgen. Bijpassende musical beschikbaar: een herder kijkt verder. Duurt ongeveer 20 minuten. Onderwerp: de herders in het veld. Musical is te gebruiken bij bijvoorbeeld kinderkerstfeest. Eenvoudig uit te breiden of in te krimpen qua spelers.

JOP bespreekt het project in een film op youtube.

Adventsproject Vertel het Maar : In blijde verwachting

Er zijn vier lezingen uit dit profetenboek en met kerst wordt het kerstevangelie uit Johannes gelezen.

 • 30 november Jesaja 8:23-9:6
 • 7 december Jesaja 11:1-10
 • 14 december Jesaja 40:1-11
 • 21 december Jesaja 61
 • 25 december (Kerst) Johannes 1:1-14

Verwerking: De projectverbeelding lijkt een beetje op een opengevouwen pop-up kaart, waarbij iets tevoorschijn gaat komen. Iets wat je nog niet kunt zien, toen het dichtgevouwen was.
De projectverbeelding bestaat uit twee rechthoekige nachtblauw geschilderde MDF-platen die met een balkje aan elkaar vastzitten. De ene plaat vormt de achterwand, de andere plaat de ondergrond. Van zo’n kleine 200 aan elkaar geniete papieren bekertjes is een bolvorm gemaakt die tegen en op de MDF-platen is bevestigd. Het is dus weer een creatieve projectverbeelding geworden, waar je echter zelf nog wel het een en ander aan moet doen.
In de verwerking is plaats voor iedereen. Elk kind heeft een los bekertje met zijn of haar naam. De bekertjes passen in de bolvorm. De leiding zorgt elke zondag en op kerstmorgen dat er voor ieder kind een projectsymbool en soms een kleinigheidje in de bekers zit. Bij terugkomst in de kerk is er een kindermoment met toelichting en wordt het gemaakte projectsymbool van deze zondag in het persoonlijke bekertje bewaard. Tevens wordt er een grote projectverbeelding op de achterzijde geplaatst en een ster met het thema van deze zondag. Op de site komen binnenkort plaatjes van de verwerkingen te staan.

Projectlied: er is dit jaar geen projectlied, maar er worden suggesties voor kinderliederen bij de teksten van de zondag gedaan.

Toelichting: het is een zeer creatief project, dat goed met knutselleiding van het jeugdwerk gemaakt kan worden. Het heeft ook een persoonlijke twist, doordat er gewerkt wordt met bekertjes op naam. Dat is tegelijk wel lastig als je vaak te maken hebt met een wisselende opkomst van kinderen bij de kindernevendienst. Verder is het project niet meer of anders uitgewerkt dan de gewone zondagen, zoals je die van Vertel het Maar mag verwachten. Wel zit er bij elke zondag een extra grote knutselverwerking in. Het rooster met lezingen wijkt op advent af van het leesrooster.

Kijk op vertelhetmaar.nl/materiaal voor meer informatie over dit project.

JOP bespreekt het project in een film op youtube.

Adventsproject Bonnefooi: Er bloeit iets op

Meer informatie over Er bloeit iets op en zie deze powerpointpresentatie

Bonnefooi volgt het leesrooster. Het thema is: Er bloeit iets op (tijdens advent nog in de knop), steeds meer opengaande/-vouwende bloem als verwerking; met Kerst in bloei.

 • 30 november Psalm 85 en Marcus 13, 24-37
 • 7 december Psalm 80 en Johannes 1: 19-28
 • 14 december Psalm 126 en Johannes 3:22-30
 • 21 december Psalm 132 en Lukas 1:26-38
 • 25 december (Kerst) Psalm 98 en Johannes 1:1-14

Verwerking: bloem die met vier flappen openvouwt. Een goed te begrijpen beeld.

Projectlied: bewerking van Er is een roos ontloken (Lied 473), zie powerpoint voor de tekst : Er is een licht ontstoken.

Toelichting: deze keer gaat het niet over de profeten, makkelijk uit te leggen beeld voor (jonge) kinderen. Voor de oudste kinderen is er een koppeling met project in Rwanda (weeshuis), onderdeel van Kerk in Actie.

JOP bespreekt het adventsproject in een film op youtube.

Meer complete adventsprojecten gratis via internet

Hartelijk dank aan Ds. Joost Schelling, Predikant Gereformeerde Kerk Sliedrecht. Hij stelde de tekst voor zijn team kindernevendienstleiding ter beschikking aan dit weblog, Andrea.
Laatst bijgewerkt: 3 november 2014

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: