Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kinderen met beperking’ Category

Wat is het fijn om te horen hoe het er bij de buren in de kerk aan toe gaat. Een verhaal om door te vertellen.

Badge met erop assistent leider voor de helper van de kindernevendienstleiding

Assistent kindernevendienstleidster

Bijzonder kind

Jarenlang gaat er een bijzonder kind naar de kindernevendienst. Nu zijn wij allemaal bijzonder maar dit jong mens is extra speciaal. Terwijl wij elk jaar ouder worden, blijft hij kind. Zijn leven lang. Zo speciaal is hij.

Te groot

Op een dag heeft hij de leeftijd bereikt waarbij je niet meer naar de kindernevendienst gaat. Dat is voor kleuters en kleine kinderen.

Assistent kindernevendienstleiding

Tegelijkertijd ontdekt de kindernevendienstleiding dat ze dringend een assistent nodig hebben. Iemand die de materialen gereed zet en helpt bij hand- en spandiensten.

Bereid

Is deze jonge man misschien bereid daar een rol in te vervullen? Gelukkig, hij wil aan de slag.

Hulp

En nu hebben mijn collega’s voortaan de hulp van een assistent. De assistent hoort ook het bijbelverhaal op kinderniveau vertellen. Zo zijn er twee partijen erg tevreden.

Doorvertellen

Wat een mooi verhaal. Wat een wijze mensen in die gemeente. Dat moet herverteld worden, vind je ook niet?. Bij deze Andrea

Meer informatie

Bron foto: Collectie Andrea
Lees ook de blogtekst: Kindernevendienst op maat voor kinderen met een beperking

Read Full Post »

Alle kinderen mogen komen. Je mag er zijn zoals je bent. Prachtig natuurlijk. Maar sommige kinderen wíllen wel komen maar kunnen vanwege een beperking niet meedoen met de gewone kerkdienst of kindernevendienst. In de Ontmoetingskerk in Alblasserdam mogen zij er ook helemaal zijn. In hun eigen kindernevendienst op maat.
Dit gastblog is geschreven door Nelleke Plomp.

Pictogram kruis, bijbel, bidden

Het gebruik van pictogrammen kan bepaalde kinderen helpen.

Thuis blijven

Marijn van acht heeft een autistische stoornis. Voor hem zijn de prikkels in de kerkzaal al veel. En dan volgt de gezellige drukte in de kindernevendienst nog. Een uur in de kerk zorgt voor een dag vol woedeaanvallen en stress voor hem en zijn ouders en zussen. Reden genoeg voor Marijns ouders om hem thuis te houden op zondagochtend. Gevolg is dat zijn ouders en zussen ook bijna niet meer in de kerk komen. Jammer, want juist de kerkdienst is dé plek om als gemeente in al zijn veelkleurigheid samen te komen. Een plek waar iedereen zich welkom zou moeten voelen.

Tijd voor actie, vond jeugdouderling Gerda Keesmaat. Met haar dochter Lilian en de moeder van Marijn ontwikkelde ze een kindernevendienstprogramma op maat. Dochter Lilian verdiepte zich tijdens haar studie in autisme.

Kindernevendienst op maat

Eens per maand gaat Marijn mee naar de kerk. Vooraf mailt Lilian het bijbelgedeelte dat die week aan de beurt is door, zodat hij alvast weet wat er gaat komen. Marijn maakt het eerste deel in de kerkzaal mee, net als de andere kinderen. Lilian zit naast hem en biedt hem duidelijkheid en structuur door duidelijk te maken wat er gebeurt en wat er nog meer op de liturgie staat.

Tijdens het kindermoment haalt Marijn zijn eigen kijkbijbel op bij de predikant, net zoals de kinderen uit de andere groepen. Lilian neemt Marijn mee naar een eigen ruimte waar ze samen aan de slag gaan met hetzelfde bijbelverhaal als de andere kinderen. Ze gebruiken dezelfde methode, maar Lilian past het programma aan op het niveau van Marijn. Bij de zegen komen Marijn en Lilian weer terug in de kerkzaal.

Erbij horen

Deze kindernevendienst op maat draait nu ongeveer een jaar en bevalt iedereen prima. De ouders en zussen van Marijn kunnen weer regelmatig naar de kerk. Marijn ervaart dat hij welkom is in de kerk. Voor gemeenteleden is het duidelijk: ook mensen en kinderen met een beperking horen erbij en we doen er alles aan om hen een plek te geven die bij hen past. Inmiddels is deze speciale kindernevendienst uitgebreid met een meisje met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Ook wordt er gekeken of er meer kinderen uit de gemeente kunnen aansluiten.

Starten met kindernevendienst op maat

Heb jij in jouw gemeente ook kinderen die geen aansluiting vinden bij de gewone kindernevendienst vanwege hun beperking? Denk dan eens na over kindernevendienst op maat. Tips:

  • Ga eerst met ouders en de kinderen zelf in gesprek. Wat hebben zij nodig? Wat is voor hen wenselijk en haalbaar?
  • Zoek binnen de gemeente een of twee begeleiders die (professionele) kennis en ervaring hebben met het werken met kinderen met een beperking.
  • Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reguliere kindernevendienst. Misschien kan een kind met persoonlijke begeleiding meedoen in de groep. Zo niet, gebruik dan dezelfde verhalen en zoveel mogelijk hetzelfde programma.
  • Structuur is voor kinderen met een autistische stoornis heel belangrijk: zorg voor herkenbare gezichten, een opzet die altijd hetzelfde is.
  • Vraag aan de kerkenraad of er in de liturgie of op de beamer met pictogrammen gewerkt kan worden: eenvoudige tekeningen waarmee je kunt zien welk onderdeel bezig is en wat er nog volgt.

Interessante links:

  • JOP verzamelde materialen die je kunt gebruiken als je met kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking werkt. Een aantal tips zijn ook bruikbaar voor kindernevendienst.
  • In het Nederlands Dagblad van 2 maart pleitte Maarten Wisse voor prikkelarme kerkdiensten voor kinderen en volwassen met bijvoorbeeld een autistische stoornis of ADHD. (niet gratis)

Over de schrijfster

Dit gastblog is geschreven door: Nelleke Plomp. Zij is specialist vieren bij JOP en jeugdwerker in Alblasserdam. Wil je meer informatie over kindernevendienst op maat, neem dan contact op via n.plomp@jop.nl

Dank je wel, Nelleke! Andrea.
Ik ken ook: Soms roept hij heel hard ongepaste dingen in de kerk. Dit schetst een hele andere situatie. Fijn dat er in Alblasserdam in de kerk ruimte is voor bijzondere kinderen.
Bron foto: Pixabay.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: