Feeds:
Berichten
Reacties

Overzicht van bijzondere kerkdiensten op Walcheren in 2023
Bijzondere kerkdiensten op Walcheren in 2023

De laatste keer dat ik een bijzondere kerkdienst bijwoonde, heb ik het ervaren als een waar feest. Was het elke zondag maar zo. Dit is wat ik merkte:

 • veel onderling contact tussen de kerkgangers in allerlei vorm: gearmd naar binnenlopen, elkaar aanstoten tijdens de dienst, elkaar verzorgen als dat nodig was, applaudisseren voor elkaars bijdrage
 • een vrolijke sfeer die bij tijden bijna uitgelaten werd. De diepe stilten die er ook waren, daardoor des te indrukwekkender
 • actief meedoen aan liederen of wanneer om een reactie gevraagd werd
 • de onderlinge verbondenheid was zichtbaar en voelbaar
 • aanwezige kinderen zongen naar hartenlust mee met de liederen die zij kenden
 • een hele duidelijke boodschap: Jezus houdt van ons allemaal, hoeveel we ook van elkaar verschillen
19 maartVeereKleine kerkKapellestraat 27
23 aprilOostkapelleZionskerkDuinweg 36a
21 meiZoutelandeCatharinakerkWillibrordesplein 3
25 juniMiddelburgOntmoetingskerkOosterscheldestraat 1
20 augustusMiddelburgGasthuiskerkLange Delft 94
24 septemberWestkapelleMoriakerkMarkt 67
22 oktoberArnemuidenEben HaëzerkerkKerklaan 4
19 novemberNieuw- en Sint JooslandDorpskerkKerkplein 1
17 decemberMiddelburgLeger des Heils’t Zwin 1
Data en plaatsen bijzondere kerkdiensten 2023 op Walcheren

De kerkdiensten beginnen om 14.30 uur. Meer informatie bij riafranke46@gmail.com
De laatste dienst waar ik bij was werd uitstekend geleid door Wim Bevelander.

Het feest krijgt een vervolg als ik een keer aan de praat raak met een vrouw die óók bij de dienst aanwezig was. Ze vertelt over een andere dienst. Toen mocht ze een lied spelen op haar keyboard. Wat heb je gespeeld? Dit is de dag.
Daar staan we. Tussen de herrie van winkelwagentjes die gehaald en teruggebracht worden, samen gebogen over haar mobieltje. Zij stráált. Ik ook.

Meer informatie

Tips en richtlijnen voor aangepaste diensten

Juist in deze tijd kunnen we hoop putten uit de Bijbelverhalen. Het is een voorrecht om juist met kinderen de inspirerende betekenis van de veertigdagentijd te ontdekken. In welke vorm dan ook.
Uit welke 40-dagentijdprojecten kan je in 2023 onder andere kiezen?

Een engel neemt de steen van het graf waaruit Jezus opstaat
Tafereelen uit de geschiedenis van Jezus opstanding en hemelvaart. Blad met 6 voorstellingen uit het leven van Christus.

Kind op Zondag 2023: Verander je mee?

Meer informatie over het 40-dagentijdproject van Kind op Zondag : Verander je mee?
Op weg naar Pasen merken we in de verhalen dat alles niet hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin. Als persoon, in het gezin, met de gemeente, kunnen we ook nadenken over de keuzes die wij maken.

26 februari 2023Matteüs 4:1-11Verzoeking in de woestijnWaar zeg jij nee tegen?
5 maart 2023Matteüs 17:1-9Verheerlijking op de bergWaar ga jij van stralen?
12 maart 2023Johannes 4:5-26Jezus en de Samaritaanse vrouwBijzondere ontmoeting
19 maart 2023Johannes 9:1-41Genezing van een blinde manOpen je ogen
26 maart 2023Johannes 11:1-44Opwekking van LazarusKom!
2 april 2023Matteüs 21:1-11De intocht in JeruzalemWaar hoop je op?
9 april 2023Johannes 20:1-18Het lege grafAlles wordt anders

Projectaanpak
Er kan gebruik gemaakt worden van een groot projectboek op A3 formaat.
Naast de Bijbelvertellingen zijn er elke zondag verschillende ideeën voor een verwerking. Met suggesties voor het kindermoment.

Het projectlied: “Verander je mee?”, bestaant uit twee coupletten die elke zondag terugkomen.
Er is een werkboekje voor gebruik in de kerk of thuis. Dat is apart te bestellen en bevat verhalen, gebedsteksten, spellen, activiteitentips, creatieve werkvormen.
De platen zijn ook digitaal beschikbaar. Willeke Brouwer heeft de prachtige illustraties gemaakt. Bestel Verander je mee?


Vertel Het Maar 2023: God opent voorgoed de toekomst

Meer informatie over het 40DT project van Vertel Het Maar: God opent voorgoed de toekomst.
Aan de hand van het leven van Mozes bereiden we ons gedurende de hele lijdenstijd voor op het paasfeest.
De projectverbeelding is een piramide waarop elke week afbeeldingen worden toegevoegd.
Dit project bestaat uit:

 • Theologische inleiding
 • Technische projectbeschrijving
 • Teksten en afbeeldingen
 • PowerPoint presentaties
 • Kindermomenten voor tijdens de kerkdienst
 • Miniproject (voor thuis)
 • Verhalen en verwerkingen bij de 8 zondagen van het project

Krijg een impressie van het project via deze animatie.
Bestel: God opent voorgoed de toekomst


Kinderwoorddienst 2023

Kinderwoorddienst gaat in de veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint.
Er wordt een kaars gemaakt met symbolen uit de verhalen. Die kaars zal worden aangestoken aan dat Licht.

Deze gratis, online methode biedt een opening, Bijbelverhaal, gebed, ideeën voor een verwerking, extra’s en achtergrondinformatie per zondag.

26 februari 2023Matteüs 4:1-11Verzoeking in de woestijnWat maakt jou sterk?
5 maart 2023Matteüs 17:1-9Verheerlijking op de bergHeb jij een topervaring?
12 maart 2023Johannes 4:5-26Jezus en de Samaritaanse vrouwWat heb je nodig?
19 maart 2023Johannes 9:1-41Genezing van een blinde manWie heeft het gedaan?
26 maart 2023Johannes 11:1-45Opwekking van LazarusWat is dood?
2 april 2023Matteüs 21:1-11De intocht in JeruzalemWie is jouw held?
9 april 2023Matteüs 28: 1-10Het lege grafPasen is weerzien!

Naar de 1e zondag van de veertigdagentijd jaar A 2023.


Bijbel basics: Wie? Wat? Waar?

Meer informatie over het VI veertigdagentijdproject van Bijbel Basics : Wie? Wat? Waar?
Centraal staat de vraag: wie is Jezus?

Er is een veertigdagenboekje voor gezinnen te bestellen met: voor elke zondag een Bijbelverhaal, gespreksstof, liedsuggesties en een knutselidee.

In de kerk wordt gewerkt met een groot kerkraam. Elke zondag wordt een venster geopend. Er is ook een projectlied beschikbaar.

26 februariMarcus 6:1-26Hij is toch die timmerman?
5 maartMarcus 4:35-41Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?
12 maartLucas 7:36-50Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft?
19 maartJohannes 6:25-51Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?
26 maartMatteüs 16:13-17Wie is zeggen de mensen dat Ik ben?
3 aprilMatteüs 21:1-21Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?
9 aprilLucas 24:13-35Hij is opgestaan, het is echt waar!
Wie? Wat? Waar? Op zoek naar wie Jezus is.

Het materiaal bevat het volledige programma met voorbereidingen, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. Voor predikanten en kinderwerkers is informatie beschikbaar. Voor ouders en opvoeders een brief.
Bestel Wie? Wat? Waar?.

Vorige projecten zijn online te vinden:

 • 2018 Zaaien en groeien
 • 2019 Met Jezus op weg naar Pasen
 • 2020 Tussen hemel en aarde
 • 2021 Een spoor van liefde
 • 2022 Beloofd land in zicht
Bijbel Basics is een gratis methode na eenmalig aanmelden.

Meer informatie

Niet compleet
Dit overzicht behandelt slechts 4 methoden, het is niet compleet. Er zijn meer kindernevendienstmethoden waarvan de meesten ook een 40 dagentijdproject aanbieden. Je vindt het overzicht van kindernevendienstmethoden op de website van Jong Protestant, voorheen JOP.

Bonnefooi
Helaas verschijnen er geen nieuwe nummers meer van Bonnefooi. De uitgever is gestopt. Er wordt geen nieuw veertigdagentijdsproject meer uitgegeven. De oude tijdschriften blijven natuurlijk wel bruikbaar en zijn nog te bestellen via www.kinderdienst.nl. Bijvoorbeeld: Jaargang 18 uit 2013, ook een C-jaar.

Werkvormen Jong Protestant
Jong Protestant heeft diverse werkvormen rond de veertigdagentijd (voor het jeugdwerk) beschikbaar in de werkvormendatabase.

Paasverhalen
Op zoek naar paasverhalen? Kijk eens bij dit overzicht paasverhalen.

Blogteksten over Pasen
Dit weblog bevat diverse blogteksten over Pasen en de 40dagentijd.

Als deze blogtekst foutieve informatie bevat, hoor ik graag wat verbeterd moet worden. Een hele goede 40-dagentijd toegewenst met de kinderen, Andrea.

Bron foto: Uitsnede uit: Tafereelen uit de geschiedenis van Jezus opstanding en hemelvaart (titel op object) Prenten-magazijn voor de jeugd (serietitel op object) Bijbelsche geschiedenis (serietitel op object), houtgravure en tekst in boekdruk 1850-1881, Rijksmuseum, https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-205.762 geraadpleegd 19 februari 2023

Als je wat terug te koppelen hebt van de kindernevendienst, dan maak ik graag plaats voor je! De predikant heeft hier me al vaker voor uitgenodigd. Nog nooit heb ik er gebruik van gemaakt.

Het (geloofs-) gesprek met de kinderen vind ik een privézaak. Dat ga ik niet doorvertellen aan alle aanwezigen.

Bovendien, zo spontaan, zonder voorbereiding, samenhangend vertellen waar wij het over gehad hebben, dat vind ik lastig.

plaat van adventsproject over batseba en liturgische bloemschikking
Het liturgisch centrum staat in het teken van eerste Advent: voormoeder Batseba

Pareltje

Tot twee weken geleden. De nevendienst was een pareltje. Die schittering moest gedeeld worden. Wij volgen het adventsproject van Kind op Zondag 2022: Levenslicht. Over de voormoeders van Jezus. Oud-omaatje van oud-omaatje, enzovoorts.

Het verhaal van Batseba vertelde ik op de Godly play manier aan de jonge kinderen.

Belangrijkst?

Het nadenken over het verhaal leidde ik ook in op de Godly play manier: ik vraag me af, wat denk jij dat het belangrijkst is in dit verhaal?

dat God toch van David blijft houden, ook al heeft hij iets heel erg verkeerds gedaan

En dat een kind dat zegt.
Zo jong en dan al kunnen onderscheiden waar het op aan komt.
Want wat toen voor koning David gold, geldt nu nog voor ons.

Citaat uit bijbelvertelling uit Kind op Zondag Advent 2022
God blijft van koning David houden ondanks het verkeerde dat hij gedaan heeft.

Onderscheiden waar het op aan komt

Mag ik hier iets over vertellen als we straks terug zijn in de kerk? Het mocht.

En zo deed ik. Wat voorrecht is het toch om met kinderen Bijbelverhalen te ontdekken en van hen te leren.

Als verwerking knutselden we een kroon: Batseba werd immers de moeder van een koning. Ik moeilijk doen om de glitters op de kroon te kunnen plakken. Nee, dan de kinderen. Die deden dat veel vlotter. Zij haalden zonder enige moeite een hele reeks glitters van het folie waarmee ze de kroon van nog meer koninklijke glans voorzagen.

Meer informatie

Bron foto1: collectie Andrea
Bron foto2: schermafdruk Kindopzondag.nl betaald abonnement, adventsproject 2022

Soms vind je de inleiding op een Bijbelverhaal zo maar op straat en krijg je ook nog de kans om het verhaal door te vertellen.

Vallende druppel water veroorzaakt een steeds groter wordende rimpeling in het water: het effect van het doorvertellen van Bijbelverhalen
Het effect van het doorvertellen van Bijbelverhalen

Vertellen over Jezus

Op een warme zomeravond staan wij buiten met de overbuurman te praten. Twee jonge vrouwen komen voorzichtig dichterbij. Mogen zij ons iets vragen? Hebben wij over Jezus gehoord?

Jazeker, wij zijn allemaal actief in de kerk: een ouderling-in-ruste, beamermachinist en kindernevendienstleidster.

Twee vrouwen

De vrouwen hebben een leertraject achter de rug waarbij ze de verhalen over Jezus gehoord hebben. Ze zijn zo blij, voelen zich zo door Hem geaccepteerd en ze zijn zo veranderd! En nu mogen zij dit gaan doorvertellen in ons dorp. Als afsluitende activiteit van hun opleiding.

Ze hebben geen eten mee genomen, geen slaapplaats geregeld en vertrouwen er op dat ze daar in voorzien worden.

Bidden

Willen wij dat zij ergens voor bidden? Want Jezus geeft kracht door het gebed. Wij kennen een mens die ziek was en nu genezen is en we delen onze verhalen.

Jullie lijken wel leerlingen van Jezus door zo van deur tot deur te gaan. Dát ga ik aan de kinderen vertellen wanneer Lucas 10:1-20 op het rooster staat, zeg ik.

Kindernevendienst

In de kindernevendienstruimte is met veel mens-erger-je-niet pionnen goed uit te beelden hoe Jezus zijn leerlingen 2 aan 2 de wereld in stuurt.

Als we napraten over het Bijbelverhaal komt de vraag: hebben die vrouwen Jezus wél gezien?

Pasen

En zo is het midden in de zomer weer Pasen. Wat een mooi effect van het bezoek van die twee vrouwen aan ons dorp.

Effect

In de misschien 10 minuten waarin buren en vreemdelingen elkaar spraken, gingen we onverwacht de diepte in. Een geloofsgesprek met onbekenden.

Zelf vertel ik over onze ontmoeting in de kerk en misschien dat de aanwezigen het op hun beurt óók weer doorvertellen. Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst praten de grote mensen er al vast onderling over.

Doorvertellen

Het goede nieuws verder vertellen. Zo ging het toen. Zo gaat het nu, Andrea

Supermarkt

Later in de week spreekt iemand me aan in de supermarkt. De vrouwen kregen bij haar gezin onderdak. En ze hebben veel gepraat en gebeden. De kring in het water wordt steeds groter.

Meer informatie

Bron afbeelding: Ripple effect on water, commons.wikimedia.org (2009) door Sergiou Bacioiu https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ripple_effect_on_water.jpg Gepubliceerd onder CC BY 2.0

Zo maar wat opmerkingen uit een gezegend huis van God, tijdens de eerste zondag van de veertigdagentijd.

Adem

Het aansteekkaarsje van het lantaarntje wordt zo krachtig uitgeblazen dat het lantaarntje ook weer uit gaat. De Adem aan het werk.

Herkenning

Poppetjes rond een eettafel
Maria droogt de voeten van Jezus met haar haren.

Ik vertel het Bijbelverhaal. Hé, die ken ik! zegt een aanwezige, als hij hoort dat Jezus in het huis van Maria en Martha is. Hij heeft pas een verhaal gehoord over de zussen en hun broer.

Verhalenslinger

Twee vlaggen
Een creatieve verwerking uit de gemeente voor de verhalenslinger

Hoera, er is een bijdrage uit de gemeente voor de slinger vol verhalen. Het project gaat leven.

Er wordt gespeeld!

In de gang staan speelgoedauto's aan de kant geparkeerd.
Hoera, er wordt gespeeld in de kerk

Tijdens het koffiedrinken wordt gespeeld. De gang is omgetoverd in een garage.

Verzamelplaats voor hulp

Ons kerkgebouw wordt een verzamelplaats voor hulpgoederen voor Oekraïene.

Gezegend

Als je dit zo leest, dan zijn wij toch samen gekomen in een gezegend huis van God, Andrea.

Meer informatie

Bron foto’s: collectie Andrea
Wij volgen het veertigdagentijdproject van Kind op Zondag 2022, Ben je klaar voor het feest?
Bekijk informatie over meer veertigdagentijdprojecten 2022.

In deze tijd kunnen we hoop putten uit de Bijbelverhalen. Het is een voorrecht om juist met kinderen de inspirerende betekenis van de veertigdagentijd te ontdekken. In welke vorm dan ook.
Uit welke 40-dagentijdprojecten kan je in 2022 kiezen?

De opstanding van Christus

Kind op Zondag: Ben je klaar voor het feest?

Meer informatie over het 40-dagentijdproject van Kind op Zondag : Ben je klaar voor het feest?
Via het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster bereid je je 6 zondagen lang voor op het paasfeest. Met Pasen vieren we dat het graf leeg is en Jezus is opgestaan uit de dood!

6 maart 2022Johannes 11:55-12:11Kriebelsparfumflesje
13 maart 2022Johannes 12:20-36Op de groeigraankorrel
20 maart 2022Jesaja 53:1-11a,
Johannes 12:37-50
De helper van Godboek
27 maart 2022Johannes 15:1-8Houd me vastdruiventros
3 april 2022Spreuken 1:20-33Wat is wijs?2 blikken
met een touwtje
er tussen
10 april 2022Johannes 12:12-19Dat kan harder!palmtak
17 april 2022Johannes 20:1-18Droog je tranenzichzelf

Projectaanpak
In de kerk kan je een grote slinger/vlaggenlijn ophangen, waaraan elke week een nieuwe poster van het Bijbelverhaal wordt gehangen. En misschien willen gemeenteleden ook een banier maken en wordt het project een teken van hoop en verwachting voor iedereen. Voor elke zondag is een uitnodiging voor de kinderen uitgewerkt.
Naast de Bijbelvertellingen zijn er elke zondag verschillende ideeën voor een verwerking. Met suggesties voor het kindermoment.

Er is een projectlied: “een slinger van verhalen”, bestaande uit een vast couplet en een refrein dat elke zondag terugkomt.
Een verhaal voor Goede Vrijdag is opgenomen in het gezinsboekje voor de veertigdagentijd. Dat is apart te bestellen en bevat verhalen, gebedsteksten, spellen, activiteitentips, creatieve werkvormen en een verhaal van Dirk en Willem.
Wekelijks is er een gebed dat aansluit bij het collectedoel van Kerk in Actie.
De platen zijn ook digitaal beschikbaar. Bestel Ben je klaar voor het feest?


Vertel Het Maar 2022: Jezus maakt het verschil

Meer informatie over het 40DT project van Vertel Het Maar: Jezus maakt het verschil.
Door de keuzes die Hij maakt, laat Jezus ons zien hoe hij het verschil maakt. Steeds laat Jezus horen en zien wat Gods doel en plan voor de wereld is.
Dit project bestaat uit:

 • Theologische inleiding
 • Werkbeschrijving
 • PowerPoint presentaties
 • Kindermomenten
 • Miniproject (voor thuis)
 • Verhalen en verwerkingen van de projectweken

Bestel: Jezus maakt het verschil (Meer projectinformatie is nog niet bekend bij Andrea)


Kinderwoorddienst 2022: Kijk eens in de spiegel

Meer informatie over het vastentijdproject: Kijk eens in de spiegel.
Jezus leert zijn toehoorders steeds een les in: eerlijk naar jezelf kijken.
Iedereen doet weleens wat verkeerd, jij hoeft je niet beter te voelen dan de ander.
Ga aan de slag met wat je ziet bij jezelf.

Deze gratis, online methode biedt een opening, Bijbelverhaal, gebed, ideeën voor een verwerking, extra’s en achtergrondinformatie per zondag. Voor dit project wordt ook nog eens gewezen op het project uit 2019.

6 maartLucas 4: 1-13de pestkop
13 maartLucas 9,28b-36de slaapkop
20 maartLucas 13,1-9de domkop
27 maartLucas 15,1-3+11-32de brompot
3 aprilJohannes 8,1-11de klikspaan
10 aprilLucas’ lijdensverhaal:
intocht
witte donderdag
goede vrijdag
het graf
de zondebok
17 aprilJohannes 20,1-9Pasen
Lezingen en thema’s kinderwoorddienst 2022

De Kinderwoorddienst.nl biedt materiaal voor een complete kindernevendienst. Inclusief ideeën voor de verwerking.
Naar het project Kijk eens in de spiegel.

Vorige projecten
De paasprojecten van de afgelopen 4 jaar vind je ook online via de 1e zondagen van de veertigdagentijd:

 • Ik ben de wijnstok (2021)
 • 1 maart 2020
 • 3 maart 2019
 • 18 februari 2018
 • 5 maart 2017
 • Klik in het menu van kinderwoorddienst op zondagen voor de overige zondagen.


  Bijbel basics: beloofd land in zicht

  Meer informatie over het project van Bijbel basics 2022: Beloofd land in zicht
  God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte; wij vieren dat we bevrijd zijn door Jezus.
  Zij waren op weg naar het beloofde land; wij zijn ook op weg naar Gods nieuwe wereld.

  Er is een veertigdagenboekje voor gezinnen te bestellen met: voor elke zondag een Bijbelverhaal, gespreksstof, liedsuggesties en een knutselidee.
  Daarnaast kan je met de kaarten in het boekje een kijktafel opbouwen.

  Voor in de kerk zijn er een aantal grote kijkplaten te bestellen. Er komt ook een projectlied beschikbaar.

  6 maartExodus 12:21-31 en 37-42God bevrijdt de
  Israëlieten uit
  Egypte
  13 maartExodus 13:3-10Blijven denken
  aan de bevrijding
  uit Egypte
  20 maartExodus 14:5-22De doortocht door
  de Rietzee
  27 maartDeuteronomium 8:7-18Bijna in het
  beloofde land
  3 aprilLucas 22:7-8Blijven denken
  aan wat Jezus
  heeft gedaan
  10 aprilLucas 23:44-49Jezus het paaslam
  17 aprilLucas 23:50- 24:8Pasen : bevrijd op
  weg naar Gods
  nieuwe wereld
  Beloofd land in zicht

  Het materiaal bevat het volledige programma met voorbereidingen, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. Voor predikanten en kinderwerkers is informatie beschikbaar. Voor ouders en opvoeders een brief.
  Bestel Beloofd land in zicht.

  Vorige projecten zijn online te vinden:

  • 2018 Zaaien en groeien
  • 2019 Met Jezus op weg naar Pasen
  • 2020 Tussen hemel en aarde

  Meer informatie

  Niet compleet
  Dit overzicht behandelt slechts 4 methoden, het is niet compleet. Er zijn meer kindernevendienstmethoden waarvan de meesten ook een 40 dagentijdproject aanbieden. Je vindt het overzicht van kindernevendienstmethoden op de website van Jong Protestant, voorheen JOP.

  Bonnefooi
  Helaas verschijnen er geen nieuwe nummers meer van Bonnefooi. De uitgever is gestopt. Er wordt geen nieuw veertigdagentijdsproject meer uitgegeven. De oude tijdschriften blijven natuurlijk wel bruikbaar en zijn nog te bestellen via www.kinderdienst.nl. Bijvoorbeeld: Jaargang 18 uit 2013, ook een C-jaar.

  Werkvormen Jong Protestant
  Jong Protestant heeft diverse werkvormen rond de veertigdagentijd (voor het jeugdwerk) beschikbaar in de werkvormendatabase.

  Jong Protestant heeft diverse ideeën verzameld over de veertigdagentijd.

  Paasverhalen
  Op zoek naar paasverhalen? Kijk eens bij dit overzicht paasverhalen.

  Blogteksten over Pasen
  Dit weblog bevat diverse blogteksten over Pasen en de 40dagentijd.

  Over kindernevendienst in deze coronatijd verschenen diverse artikelen

  Als deze blogtekst foutieve informatie bevat, hoor ik graag wat verbeterd moet worden. Een hele goede 40-dagentijd toegewenst met de kinderen, Andrea.

  Bron foto: De opstanding van Christus, Christus stapt uit zijn graftombe in de rosten, gravure 1626 Museum Catharijneconvent, https://adlib.catharijneconvent.nl/Details/collect/25481 geraadpleegd 6 februari 2022

  Laatst bijgewerkt: 14 februari 2022

  Soms helpt een voorbeeld om een Bijbelverhaal beter te begrijpen. Johannes 2:13-25 staat op het rooster: er zijn verkopers in de tempel, alsof het een markt is. Jezus jaagt ze weg: de tempelreiniging wordt dit verhaal ook genoemd.

  rolkoffer staat opengeklapt op liturgietafel met een bordje "te koop" erboven op
  In de pop up shop zijn ichthusvisjes en kingetjes (perpermunt) te koop.

  Pop up shop

  Vanaf de liturgietafel een winkeltje starten, lijkt me wel een vergelijkbaar voorbeeld voor de kinderen. Het voorlopige assortiment: gehaakte visjes en pepermuntjes.
  De winkel komt te voor schijn uit een flitsende rolkoffer, inclusief reclamebord.

  Wat valt je vandaag op?

  Aan de kinderen wordt gevraagd wat er die zondag opvalt in de kerk.

  Wat zie je in de kerk?

  In de nevendienst gaan we het Bijbelverhaal lezen en daarover nadenken. Daarna gaan we kijken naar foto’s van allerlei dingen die je in de kerk ziet:

  • orgel
  • collectezak
  • paaskaars
  • avondmaalstel
  • doopvont
  • preekstoel
  • gedachtenishoek
  • lantaarntje van de nevendienst

  En natuurlijk gaan we het over die voorwerpen en hun betekenis hebben.
  Misschien onder het knabbelen op een pepermuntje.

  Hoe pak jij dit onderwerp aan? Andrea

  Meer informatie

  Herkomst foto: collectie Andrea
  Navertelling van Johannes 2:13-25 voor kinderen op kinderwoorddienst.nl
  Veel tips over de tempelreiniging voor kinderen op de website van Juf Rolanda

  Bij elke gemeente zal het anders zijn in deze lockdown periode: de aandacht voor de kinderen. Bij ons doen we het zo:

  • kindernevendienstleiding verzorgt de inleiding voor de kinderen tijdens de dienst
  • in de digitale weekbrief staat het onderdeel: voor de kinderen

  Aandacht

  De kindernevendienstleiding hoort ook bij het handjevol mensen dat naar de kerk komt om de opname van de dienst te verzorgen, in deze dagen.
  Jullie kunnen dat veel beter dan ik én zo zien de kinderen een bekend gezicht. Dit hoor ik als argument als ik het aan predikanten vraag wie de aandacht aan de kinderen zal verzorgen.

  Weekbrief

  In bijzondere tijden wordt er ook een digitale weekbrief in de gemeente verspreid. Met daarin een onderdeel: voor de kinderen.
  De inhoud bestaat uit een inleiding op het Bijbelverhaal van die zondag,

  • inleiding op het Bijbelverhaal van die zondag
  • link naar een Bijbelverhaal dat zonder inlog of registratie te gebruiken is
  • link naar een voorleesversie van het Bijbelverhaal
  • suggestie voor een verwerking
  • rechtenvrije afbeelding van het Bijbelverhaal

  Behoefte?

  We weten niet óf het gelezen en gebruikt wordt. Ach ja, bij dit soort kerkenwerk strooien we kwistig met inzet en energie. Of is het werkwoord zaaien hier beter op zijn plaats? Want misschien is er wel een groot mens die er wat aan heeft.
  We weten wel dat er een paar gezinnen met kleine kinderen elke zondag meekijken. En we krijgen vaak een reactie. Dat is erg leuk en motiverend.

  Zondag 23 januari Johannes 1:35-52

  Vandaag horen we hoe de leerlingen met Jezus mee gaan. Het is heel bijzonder: Jezus ként hen al!

  Luister naar het verhaal: https://www.kindopzondag.nl/podcasts/ of vraag of iemand dit aan je voorleest: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/tweede-zondag-door-het-jaar-b/bijbel/navertelling-johannes-1-35-42.html

  Het liedje ‘God kent jou vanaf het begin” past erg goed bij dit Bijbelverhaal. Zing je mee?
  https://www.youtube.com/watch?v=BZEZYY7ZNSg

  Een afbeelding van Filippus en Natanaël

  Zondag 9 januari Johannes 1:19-34

  Als Johannes geen baby meer is maar een groot mens is geworden, gaat hij mensen dopen.

  Priesters vragen aan hem: wie ben jij?
  En dan antwoordt Johannes: na mij komt iemand die veel belangrijker is dan mij.
  Wie bedoelt hij?

  Hier staat een vertelling van het verhaal: www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/3e-zondag-van-de-advent-jaar-b/bijbel/navertelling-johannes-1-6-8-19-28.html
  of luister naar www.kindopzondag.nl/podcasts/
  Misschien is het leuk om vandaag het spelletje “wie ben ik” te spelen: www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/3e-zondag-van-de-advent-jaar-b/extras/spelletje-wie-ben-ik.html
  Hier een link naar de afbeelding: Prediking van Johannes.

  Prediking van Johannes
  Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer

  Meer informatie

  Wil je de bovenstaande tekst, linken en afbeelding gebruiken? Ga je gang.
  Krijg je nu een veel beter idee? Hartstikke goed!
  Mis je de interactie met de kinderen, net als ik? Houd moed. Er komen vast betere tijden, Andrea

  Elke gemeente heeft zo zijn eigen gewoontes. Terugkerende gebruiken die ook nog eens kunnen veranderen in de loop der jaren. Zo lezen wij de laatste jaren met Kerst een prentenboek.

  Of in de nevendienstruimte of in de dienst, door middel van een presentatie via de beamer. Uiteraard in overleg met de uitgever/schrijver in verband met copyright en uitzendrechten.

  Prentenboeken die je kan voorlezen met Kerst

  Wat willen wij er mee bereiken? De betekenis van het kerstverhaal op een andere, verrassende manier presenteren. Het is leuk voor de kinderen om bij elkaar te zitten en de juf het verhaal voorleest en het boek laat zien. Bovendien komt het kerstverhaal anders binnen. En wie weet worden ouders of grootouders ook geïnspireerd om meer voor te lezen uit het prachtige aanbod aan boeken.

  Dit jaar staan op de nominatie:

  Hoe kunnen we een keuze maken uit dit prachtige aanbod? Voor elk boek valt veel te zeggen. Wij kijken vooral naar wat de kinderen die bij ons komen nodig hebben, voor zo ver wat dat kunnen inschatten natuurlijk. Hoe herkenbaar het Bijbelverhaal is en welke boodschap het boek uitstraalt, telt ook mee. En de persoonlijke smaak van de kindernevendienstleiding.

  Tikai de kerstengel

  Engel Tikai wil als het Kerst is, met de andere engelen mee naar de aarde. Maar ze mag niet want ze wordt bevonden als: te gewoon. Het oude verhaal over Maria en Jozef wordt ook verteld, als een verhaal in het verhaal.

  Het geschenk voor het kind

  Het kind van koning Baltasar reist zijn vader achterna. Irenus neemt 3 stukken van zijn speelgoed mee maar geeft ze onderweg weg. Maria is blij me zijn lege handen.

  Schuilen in de stal

  Een jongen leeft alleen en woont in een stal. Als na een lang onweer het weer stil is, wordt de jongen bedankt dat een man en vrouw in zijn stal mochten schuilen. En er is een baby geboren. Het bijzondere kindje geeft hem het gevoel er bij te horen.

  De ster van Bethlehem

  Drie schaapherders, koningen en allerlei dieren hebben gehoord dat er een kind is geboren. Ze gaan hem zoeken en worden geleid door een ster.

  Een bijzonder kerstgeschenk

  Kleine Mirjam wil graag helpen in de herberg maar is nog te klein. Dan mag ze de nieuwe gasten naar de stal brengen. ’s Nachts wordt ze wakker van het licht in de stal en is er een kindje geboren. Ze geeft haar knuffeldeken aan het kindje. Nu voelt Mirjam zich belangrijk.

  De ezel en de os

  Een ezel heeft een moeilijk leven naast de os, tot Jozef en Maria de stal in komen en een baby geboren wordt. De os verandert. De ezel brengt de familie naar Egypte en als hij terugkomt is hij goede vrienden met de os.

  Witter dan het licht / Marieke ten Berge, Sylvia Vanden Heede hebben wij vorig jaar gelezen. Ook een prachtig boek.

  Veel meer

  Dit lijstje is lang niet compleet. Hier vind je iets meer christelijke prentenboeken. Of ga naar je lokale Bibliotheek of boekhandel.

  De gebruikte foto komt uit de collectie Andrea


  Adventsproject Kind op Zondag 2021: Het plakboek van Lucas

  Stel je voor dat Lucas een plakboek had bijgehouden over de verhalen van Jezus. Hoe zou dat er uit zien? Op weg naar Kerst zien we wat Lucas verzameld heeft in zijn plakboek zoals verhalen, liederen en bijzondere woorden. De kinderen kunnen hun ervaringen en ideeën er aan toevoegen. En zou het niet mooi zijn als je ook je plakboek aan iemand kan laten zien en er over vertellen? Dan merk je dat alle verhalen samen komen in het goede nieuws van Gods liefde voor de mensen.

  1e Advent 28 novemberLucas 1:5-25Wacht eens
  2e Advent 5 decemberLucas 1:26-38Waar kom jij vandaan?
  3e Advent 12 decemberLucas 1:39-56Voel jij dat ook?
  4e Advent 19 decemberLucas 1:57-80De toon is gezet
  Kerst 25 decemberLucas 2:1-20Wat neem je mee?

  Projectverbeelding
  Een groot plakboek op A3-formaat met ruimte voor de inbreng van kinderen. En voor elke zondag zijn er pagina’s met teksten, illustraties en liedjes die te maken hebben met het Bijbelverhaal.

  Projectlied
  Wij bidden om verhalen. De tekst van de twee coupletten is elke week hetzelfde.
  Kerstmuscial
  Het plakboek van Geluk. De musical is onderdeel van het digitale materiaal.
  Gezinsboekje
  Dit boekje staat vol met verhalen en creatieve activiteiten. Het is zelfstandig te lezen en gebruiken maar het hoort ook bij het adventsproject.

  Voor meer details over dit project van Kind op Zondag: Het plakboek van Lucas
  Op dinsdag 12 oktober is er een gratis webinar over dit adventsproject. Meld je aan voor het webinar over het plakboek van Lucas. Abonnees op Kind op Zondag kunnen nu al inloggen via de website waar Kind op Zondag jaargang 90, nr. 3 (28 november 2021 t/m 2 januari 2022) digitaal gereed staat.

  Adventsproject Vertel Het Maar 2021: Uitgekozen om te geven / Thuis in Bethlehem

  1e Advent 28 novemberRuth 1Ruth komt in Kanaän
  2e Advent 5 decemberRuth 2Ruth en Boaz ontmoeten elkaar
  3e Advent 12 decemberRuth 3Ruth zoekt Gods hulp
  4e Advent 19 decemberRuth 4God zegent Ruth en Boaz
  Kerst 25 decemberLucas 2:1-20De grote Zoon van Ruth geboren
  26 decemberFilippenzen 2:5-11Jezus is de grote Obed

  Het project is bijna gereed. Je kan je inschrijven voor een nieuwsbrief om het laatste nieuws te krijgen. Zie de website van Vertel Het Maar.

  Online adventsprojecten

  Een aantal uitgeverijen en organisatie bieden hun adventsprojecten online aan.

  Bijbel Basics

  Bijbel Basics is een gratis, digitale methode die is uitgegeven door het NBG. Er komen 200 uitgewerkte verhalen online. Als je je aangemeld hebt heb je toegang tot veel bijbelverhalen. Er is een hervertelling voor kinderen uit de onderbouw. Voor kinderen uit de bovenbouw wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.
  Er zijn gespreksvragen, opdrachten, liedsuggesties en ideeën voor een gesprek met de kinderen.

  Dicht bij het licht (2020)

  Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer. We hebben licht nodig. Om te leven. In het kind van Betlehem komt het licht van Gods liefde ons leven binnen.
  Op de website staat voor elke zondag een filmpje met een (luister-)lied.
  De kinderen kunnen aan de slag met een expeditiekaart, apart te bestellen.

  • Eerste Advent 29 november Johannes 8:12-19 Jezus is het licht voor de wereld
  • Tweede Advent 6 december Genesis 1:1-5 God schept licht
  • Derde Advent 13 december Jesaja 9:1-6 De mensen zullen een stralend licht zien
  • Vierde Advent 20 december Lucas 1:67-79 Zacharias zingt over het hemelse licht
  • Kerst 25 december Johannes 1:1-18 Jezus is het ware licht

  Volg de ster (2019)

  Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een filmpje, een ster aan een slinger en een projectlied.
  Verwerking: De jongste kinderen kunnen een sterrenkroon knutselen: iedere zondag komt er een ster bij, tot de kroon compleet is. De oudste kinderen maken een boekje met weetjes en puzzels over de ‘sterren’ die volgens Matteüs iets over Jezus vertellen.

  • Eerste Advent 1 december Voorouders van Jezus: Juda Genesis 49:8-12
  • Tweede Advent 8 december Voorouders van Jezus: Obed Ruth 4:11-22
  • Derde Advent 15 december Voorouders van Jezus: David 2 Samuël 7:8-11, 17-19
  • Vierde Advent 22 december Voorouders van Jezus: Josia 2 Koningen 22:1-2,11-13, 23:1-3,25
  • Kerst 25 december Voorouders van Jezus: de geboorte van Jezus Matteüs 1:18-25

  De profeten zien het al (2018)

  • Er komt een nieuwe leider Micha 5:1-4
  • Een boodschapper met goed nieuws Jesaja 40:1-11
  • Er komt weer vreugde Jesaja 52:7-10
  • Er komt een nieuwe koning Zacharia 9:9-10
  • Jezus wordt geboren Lucas 2:1-21

  God maakt een nieuw begin (2017)

  • Eerste Advent Een zoon voor Zacharias en Elisabet Lucas 1:5-25
  • Tweede Advent Gabriël komt bij Maria Lucas 1:26-38
  • Tweede Advent Het lied van Maria Lucas 1:39-56
  • Tweede Advent Johannes wordt geboren Lucas 1:57-80
  • Tweede Advent Jezus wordt geboren Lucas 2:1-21
  • Tweede Advent Simeon en Hanna Lucas 2:22-40

  Als je gebruik wil maken van deze projecten, heb je een inlog nodig op de website van Bible basics, op de website van het Nederlands bijbelgenootschap. Meer informatie over Bijbel Basics.

  Kinderwoorddienst

  Kinderwoorddienst.nl biedt ook gratis, digitaal materiaal. Je vindt er ook adventsprojecten. Je hoeft je niet in te loggen of aan te melden.

  Hoe God met mensen omgaat (2020)

  De kinderen ontmoeten elke zondag in de adventstijd een kunstenaar. Het bijbelverhaal is inspiratie voor een kunstzinnige verbeelding. Het kunstwerk is een reactie op de vraag: Hoe gaat God met mensen om?

  Deze kunstvormen komen aan bod: beeldhouwen, schilderen, gebruik van geuren, bouwkunst en zingen/liederen componeren. Alle verwerkingen van de kinderen dragen bij aan een grote tentoonstelling over Beelden van God.

  Een impressie van het hele project: Hoe God met mensen omgaat

  Op naar de Koning van de Vrede! (2019)

  Het project van 2019 heet: Op naar de Koning van de Vrede!
  Elke zondag heeft een thema meegekregen. De thema’s van de zondagen zijn:
  1e zondag van de Advent Dromen van een berg
  2e zondag van de Advent Jesaja droomt van een Koning op Gods berg
  3e zondag van de Advent Dromen van een tuin rond de berg
  4e zondag van de Advent Geef de droom niet op!
  Kerstmis Een droom komt uit

  Op weg naar het Koninkrijk (2018)

  Eerste zondag van de Advent: de profeet Jesaja
  Tweede zondag van de Advent: Johannes de Doper
  Derde zondag van de Advent: de gewone mens
  Vierde zondag van de Advent: Marta en Maria
  Meer informatie over het adventsproject jaar C

  In het B-jaar heette het project: Brieven van boven. Via het menu-onderdeel “zondagen jaar B kom je bij alle adventszondagen van dat kerkelijk jaar.

  In het A-jaar heette het project: De nieuwe wereld. Via het menu-onderdeel “zondagen jaar A kom je bij alle adventszondagen van dat kerkelijk jaar.

  Nog meer online adventsprojecten

  Licht voor alle mensen

  Zie ook: Verzamelde kerstverhalen

  Licht op aarde van Stichting Opwekking is een compleet project voor de doordeweekse dagen.

  Jong Protestant

  Op de website van Jong Protestant (voorheen JOP) vind je ook bruikbare informatie, zoals de database boordevol met programma’s en werkvormen en een overzicht van kerstmusicals.

  Een goede voorbereidingstijd en kerstviering toegewenst, Andrea.
  Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2021

  Bron foto: Rechtenvrije afbeelding van scott payne via Pixabay

  %d bloggers liken dit: