Feeds:
Berichten
Reacties

Ook zonder Godly play materiaal, kan je een bijbelverhaal op de Godly playachtige manier vertellen. Is deze ontdekking zo belangrijk dat het gedeeld moet worden? Ja.

Voorbereiding

Thuis gaat de voorbereiding zo goed.
De vertelling bouw ik zo op:

 • Waar staat dit verhaal in het geheel (context) van bijbelverhalen.
 • Waar staat het volk van God hierin.
 • Hamans plan.
 • Hoofdstuk 4: Wie zegt wat, wie doet wat.
 • 3 poppetjes worden gebruikt: Mordechai, Ester en haar persoonlijke bediende Hatach.
godly play poppetjes waarmee ester 4 verteld wordt

Zo had het moeten zijn. Ester 4 verteld op een Godly playachtige manier.

Materiaal vergeten

Die zondagochtend ontdek ik dat ik het materiaal thuis laat. Vergeten! Wat stom.
Dan moeten we maar “alsof” doen. Staafjes uit de blokkendoos van de crèche verbeelden de spelers uit het verhaal. Een A4-tje wordt het paleis van Ahasveros.

Meespelen / meevertellen

Dit alles lijkt het kind niet te deren. Als het in de gaten krijgt dat Hatach heen en weer pendelt tussen Koningin Esther en Mordechai, pakt het kind het staafje en laat het over de tafel lopen. Het kind vertaalt de boodschap in zijn eigen woorden. Na afloop speelt hij verder met de staafjes.

Staafjes verbeelden poppetjes. Ester 4 wordt verteld op de Godly playmanier

Het improviseren met de blokkendoos uit de crèche werkt ook.

Wat een krachtig concept is deze vertelmanier toch. De doe-alsof-poppetjes voldoen ook.

Er is gespeeld in en met het verhaal. Prachtig. Andrea.

Meer informatie

Bron afbeelding: collectie Andrea

Uit welke 40-dagentijdprojecten kan je in 2019 kiezen? Een overzicht.

Jezus stapt uit een graf

Opstanding / Dirk Bouts, circa 1455

Veertigdagentijdproject Kind op Zondag 2019 : een nieuw begin (paasproject)

Meer informatie over het project van Kind op Zondag: Een nieuw begin

1 maart Lucas 4:1-13 De verzoeking in de woestijn
Zie ook blogtekst De verzoeking in de woestijn met voorwerpen uitgebeeld : anders vertellen
17 maart Lucas 9:28-36 De verheerlijking op de berg
24 maart Lucas 13:1-9 De vijgenboom
31 maart Lucas 15:11-32 De verloren zoon
Zie ook blogteksten over de verloren zoon
7 april Lucas 20:9-19 Oneerlijke oppassers in de wijngaard
14 april Lucas 19:29-40 intocht in Jeruzalem
Meer blogteksten over Palmpasen
Met liturgie voor een paaswake voor kinderen met liederen en bijbelteksten. Gebaseerd op de klassieke paasnachtliturgie
21 april Johannes 20:1-18 God roept Jezus uit de dood
CD Samenleesbijbel lied 6: De leerlingen rennen meteen naar het graf

Projectaanpak
Bij dit project staat centraal: oefenen. Dingen doen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Er zijn dan ook 7 beginnersdiploma’s. Julia en Stef mogen een nieuwe tuin aanleggen. Dat valt nog niet mee.
Projectlied
Wij bidden om een nieuw begin.

Voor meer details van dit project: zie de website van Kind op Zondag Een nieuw begin.
Dit project sluit aan bij de 40dagentijdcampagne van de Kerk in Actie. Op de website van de PKN vind je meer informatie.


40dagentijdproject Vertel het Maar 2019: God kiest, God redt … kies jij ook?

Heel veel informatie over het 40DT project van Vertel Het Maar 2019 God kiest, God redt … kies jij ook? vind je op hun website, t/m 3 maart: Lucas 15:11-32 : God wacht met open armen.
Overige informatie is voor leden en niet vindbaar via de website.

Projectaanpak
De discipelen worden gevolgd maar zij lijken Jezus’ keuzes niet te begrijpen.

Projectverbeelding
De rugzak, als symbool voor de reis over de weg van het leven.


40-dagentijdproject Bonnefooi 2019: Leve het leven

Meer informatie over het project: Leve het leven op de website van Bonnefooi.

1 maart Deuteronomium 5: 6-21,
Lucas 4:1-13
De verzoeking in de woestijn
Zie ook blogtekst De verzoeking in de woestijn met voorwerpen uitgebeeld : anders vertellen
17 maart Exodus 34: 27-35, Lucas 9:28-36 De verheerlijking op de berg
24 maart Exodus 6: 2-8, Lucas 13:1-9 De vijgenboom
31 maart 2 Kronieken 36: 14-23, Lucas 15:11-32 De verloren zoon
Zie ook blogteksten over de verloren zoon
7 april Jesaja 58: 7-10, Lucas 20:9-19 Oneerlijke oppassers in de wijngaard
14 april Jesaja 50: 4-7, Lucas 19:29-40 intocht in Jeruzalem
Meer blogteksten over Palmpasen
21 april Jesaja 51: 9-11, Johannes 20:1-18 Bij de steen
CD Samenleesbijbel lied 6: De leerlingen rennen meteen naar het graf

Projectaanpak
In de kerk groeit een tarefeel rond een tent en 40 stenen. Met Pasen wordt de tent een graf, dat leeg blijkt te zijn.
Voor meer informatie zie de duidelijke dia’s over Leve het leven van Bonnefooi.
Op de website staat een oudere lijst met prentenboeken en verhalen (p. 5), waar je misschien toch iets aan hebt.


Kinderwoorddienst

Meer informatie over het paasproject 2019 : de gekleurde bril : leren kijken met de ogen van Jezus
Zondag 3 maart 2019 en 9 maart 2019 staan al wel online.
Vindbaar zijn de vorige 40-dagentijdprojecten:
5 maart en 18 februari toen begon de 40-dagentijd in 2017 en in 2018.


Bible basics

Het bijbelgenootschap heeft bijbelverhalen uit de Bijbel in gewone taal verwerkt tot een online kindernevendienstmethode. In de loop van de tijd worden 200 verhalen behandeld. Ook verhalen die je in de 40dagentijd gebruikt. In 2018 heette het project: Zaaien en groeien.
Het project voor 2019 zou online moeten staan, lees ik 8 februari in een e-mail. Ik klik vast mis; kan het niet vinden.
De verhalen van Lucas staan centraal. Je kan bouwplaten en uitdeelkaartjes erbij kopen.
Er zijn geen kosten aan verbonden aan deze methode. Je moet wel een account aanmaken op de website van het Bijbelgenootschap. Meer over biblebasics.

Meer informatie

Op de website van JOP vind je weer aanvullende informatie over de veertigdagentijd. Zo zijn er diverse kalenders of boekjes voor de kinderen te koop. JOP heeft diverse werkvormen rond de veertigdagentijd (voor het jeugdwerk) beschikbaar in de werkvormendatabase.

Als bron voor deze blogtekst heb ik alleen internet gebruikt, ik heb de projecten niet gezien. Als er foutieve informatie staat, hoor ik graag wat verbeterd moet worden. Een hele goede 40-dagentijd toegewenst met de kinderen, Andrea.

Bron afbeelding: Wikimedia. Schilderij van Dirk Bouts, circa 1455. Wikimedia Bezocht 26 januari 2019 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Bouts_Resurrection.jpg/589px-Bouts_Resurrection.jpg Meer informatie over het schilderij.

Op zoek naar paasverhalen? Kijk eens bij dit overzicht paasverhalen.
Dit weblog bevat diverse blogteksten over Pasen en de 40dagentijd.
Laatst bijgewerkt: 13 februari 2019

De komende weken mogen wij ons laten inspireren door het verhaal van Esther. Een mooi, spannend verhaal met veel aanknopingspunten om met de kinderen over te praten.

Wie droomt er niet van om “ontdekt” te worden en koningin te worden?

Later in het verhaal, wordt er een beroep gedaan op Esters dapperheid. Ze durft. Ze doet! Ze komt tevoorschijn.

EstherEsther

Navertelling

Als ik er mijn kinderbijbels op na sla, staat Esthers verhaal er niet standaard in.

Je vindt in elk geval een navertelling in deze kinderbijbels:

 • Op weg : verhalen uit de bijbel voor kinderen / Baukje Offringa
 • Woord voor woord kinderbijbel / Karel Eykman & Bert Bouman
 • Samenleesbijbel. Op de bijbehorende cd staat het lied: Esther is een prachtig meisje / Jan Marten de Vries

Andere navertelling

 • Boek: Als er een God is / Karel Eykman bevat een monoloog van Esther eindigt met de zin: ik kom tevoorschijn
 • Boek: Beeldspraak : de bijbel naverteld voor jonge mensen vertelt het verhaal uit het perspectief van de weduwe van Haman. (Voor oudere kinderen / jongeren)

Verwerking

Op internet vind je tal van verwerkingen. Juf Rolanda heeft er veel verzameld : verwerkingen bijbelverhaal Esther

Bijvoorbeeld: www.bijbelstudiesvoorkinderen.nl/werkbladen/Ester0001.pdf Je kan het geheim houden dat je gelooft, of juist niet.

Theater

 • Binnenkort is de première van Esther / Kees Posthumus.
 • De Vliegende speeldoos heeft ook een prachtige voorstelling over Esther gemaakt. Het lied “draag haar dan, draag haar dan, want zij is zo bang” bezingt de bange Esther die haar volk kan redden. Maar het is ook een mooie tekst om bij andere gelegenheden in het hoofd te hebben, te zingen als gebed.
 • Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Meer informatie

Afbeelding: Esther / Edwin Long, 1878 National Gallery of Victoria, Melbourne
19 januari 2019 geraadpleegd op: commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Esther_haram.jpg

Sinds de zomervakantie is het aantal kinderen in de kerk wel heel erg afgenomen. Het handjevol gezinnen met kinderen in de kindernevendienstleeftijd komt niet meer. Punt.

Wat gaan we doen?

Natuurlijk hopen we op een puntkomma.
We zijn al aan het nadenken over de toekomst van de kindernevendienst.

Maar zo’n proces moet wel passen met de ideeën rond de kliederkerk en de dorpskerkenbeweging.

Met ons kleine clubje vrijwilligers moeten we goed nadenken waar we energie in stoppen. Welke kar we samen gaan trekken.

Waarom nog een adventsproject?

Langzaam wennen we eraan dat gezinnen andere keuzes maken dan naar de kerk te gaan op zondagmorgen. Nu komt de vraag naar boven: waarom gaan we nog een adventsproject doen? Dat is toch bedoeld voor de kinderen?

 • Willen we opa’s en oma’s bereiken?
 • Hoort een project erbij omdat het een goede gewoonte is?
 • Is een viering in de adventstijd zonder een project zo kaal?
 • Biedt het project houvast en structuur aan de diensten?
Zendtijd voor zieners met Ad Verteller

Lokaal Kerk-TV-programma: Zendtijd voor Zieners met presentator Ad Verteller

Gemeente

Wij gaan het project inzetten voor de hele gemeente. Niet meer exclusief voor de kinderen maar voor ons allemaal.

We volgen: Geloof met me mee, het adventsproject van Kind op Zondag. Er is voor elke zondag een sketch bedacht, waarin Ad Verteller op zoek gaat naar bijzondere mensen, die vertellen over hun geloof.

Wij hebben de filmpjes van te voren opgenomen. Elke zondag zie je hoe een gemeentelid in de huid kruipt van een personage uit de bijbel en geïnterviewd wordt. De kern van de zondag komt er mooi in naar voren.

Ik geloof in engelen

1e Advent was er een zelfverzekerde Johannes in beeld, die vertelde over de engelen die hij gezien had. Ze bestaan!
Wat was het mooi dat er ook twee engelen terugkwamen van de kindernevendienst. Hoe kan je beter leren dat jij zelf ook een engel kan zijn, dan als je ook letterlijk een engel bent?

Twee kinderen op de rug gezien. Ze zijn verkleed als engel en hebben vleugels op de rug. Er brandt één adventskaars

Engelen bestaan. Ze kwamen uit de kindernevendienst.

Persoonlijk uitgenodigd

De kindernevendienstleidster had een aantal ouders gebeld met de vraag of ze deze zondag naar de kerk wilden komen. De kinderen hadden iets duidelijk te maken aan ons; ze hadden een rol. Wat een prachtig geheel.

Een goede adventstijd toegewenst, Andrea.

Meer informatie

Bron foto’s: allebei: collectie Andrea

Wil je één, twee of vijf euro? De diaconie noteert het geïnvesteerde bedrag zorgvuldig. Het is natuurlijk van ons allemaal. Maar nu wordt het zonder aanzien des persoons aan de gemeenteleden in beheer gegeven.

Drie zakken die verschillen in grootte.

Talenten: een zak met geld. Of kan je er nog anders tegenaan kijken?

Talenten inzetten

Wij hebben het geld gekregen om er meer van te maken. Om onze talenten te gebruiken.

Geld vermeerderen

De opbrengst is voor de diaconie.
In februari mogen we ons geld meenemen.
Dat is het weer werelddiaconaatszondag.

Investering

Er wordt in ons geïnvesteerd. Dat voelt goed.

Kinderen

Weet je wat nu het allermooiste is? Kinderen kunnen ook gewoon meedoen met deze actie.

Een gelijkenis om nooit te vergeten.

drie enveloppen met geld: een twee en vijf euro

Wij krijgen geld van de kerk. Een omgekeerde collecte.

Als we naar buiten lopen speelt de organist: wil je wel geloven dat het groeien gaat.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea.

Ga je aan de slag met de gelijkenis van de talenten in de kindernevendienst?

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor 2018.

Simeon met Jezus in zijn armen in de tempel, geschilderd door Rembrandt van Rijn

Simeon in de tempel / Rembrandt van Rijn

Adventsproject Kind op Zondag 2018 Geloof met me mee!

Meer informatie over het project Geloof met me mee! op de website van Kind op Zondag.

 • Eerste Advent 2 december Openbaring 1:9-11 + 8:1-4 Bericht uit de hemel / Ik geloof in engelen
 • Tweede Advent 9 december Lucas 3:1-6 Nieuw begin / Ik geloof in een nieuw begin
 • Derde Advent 16 december Sefanja 3:14-20 Vreugde / Ik geloof in vrijheid
 • Vierde Advent 23 december Lucas 1:39-45 Ontmoeting / Ik geloof in dit kind
 • Kerst 25 december Lucas 2:1-20 Lichtpunt / Ik geloof in het licht

Verwerking in de kerk:
Het project heeft het karakter van een reclamecampagne. De projectverbeelding bestaat uit 5 reclameposters, waarop personages uit de bijbel ons uitnodigen om met hen mee te geloven.

Sketches bij de projectverbeelding: Zendtijd voor zieners.

Verwerking:
De kinderen maken hun eigen versie van een reclamecampagne.

Projectlied: Geloof met me mee!.

Nieuwsgierig geworden? Op de website van Kind op Zondag vind je filmpjes van het adventsproject.

Toelichting: Bijpassende musical beschikbaar: bureau knetter.
Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Geloof met me mee! gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2018: Lichtdragers van God

Samenvatting van het kerstproject 2018 : lichtdragers van God.

 • Eerste Advent 2 december Lucas 1:5-25 God wijst de weg / Zacharias wordt stil gemaakt
 • Tweede Advent 9 december Lucas 1:26-38 Wat U doet is goed / Maria draagt in vertrouwen
 • Derde Advent 16 december Lucas 1:39-45 Praten over het wonder / Elisabet deelt in geloof
 • Vierde Advent 23 december Lucas 1:57-80 Het wonder wordt langzaam zichtbaar / Johannes, een levend teken
 • Kerst 25 december Lucas 2:1-20 Kerstfeest: geef Gods wonder door! / Jezus, het wonder komt

Adventsproject Bonnefooi 2018: Hoop doet leven

Meer informatie over het project Hoop doet leven op de website kinderdienst.

 • Eerste Advent 2 december Zacharia 14:4-9 + Lucas 21:25-31 Teken van hoop
 • Tweede Advent 9 december Maleachi 3:1-4 + Lucas 3:1-6 Een nieuwe weg
 • Derde Advent 16 december Sefanja 3:14-20 + Lucas 3:7-18 Keer om
 • Vierde Advent 23 december Micha 5:1-4a + Lucas 1:39-45 Niets te zien?
 • Kerst 25 december Jesaja 52:7-10 + Lucas 2:1-20 Toekomst

Voor in de kerk bestaat de projectverbeelding uit een gesprek met de evangelist Lucas. Hij schrijft het verhaal over Jezus. En de Boom van hoop komt steeds voller te hangen.

Dit project sluit aan bij de Tafels van Hoop van Kerk in Actie.

Het projectlied is een heeft elke zondag een couplet. Voor de 1e zondag: Wanneer de dorre boom gaat bloeien.

Gratis online adventsprojecten

Adventsprojecten van Bible basics

Bible basics is een gratis, digitale methode die is uitgegeven door het NBG. Als je je aangemeld hebt heb je toegang tot veel bijbelverhalen. Er is een hervertelling voor kinderen uit de onderbouw. Voor kinderen uit de bovenbouw wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.
Er zijn gespreksvragen, opdrachten, liedsuggesties en ideeën voor een gesprek met de kinderen.

God maakt een nieuw begin

 • Eerste Advent Een zoon voor Zacharias en Elisabet Lucas 1:5-25
 • Tweede AdventGabriël komt bij Maria Lucas 1:26-38
 • Tweede AdventHet lied van Maria Lucas 1:39-56
 • Tweede AdventJohannes wordt geboren Lucas 1:57-80
 • Tweede AdventJezus wordt geboren Lucas 2:1-21
 • Tweede AdventSimeon en Hanna Lucas 2:22-40


De profeten zien het al

 • Er komt een nieuwe leider Micha 5:1-4
 • Een boodschapper met goed nieuws Jesaja 40:1-11
 • Er komt weer vreugde Jesaja 52:7-10
 • Er komt een nieuwe koning Zacharia 9:9-10
 • Jezus wordt geboren Lucas 2:1-21

  Kinderwoorddienst

  Kinderwoorddienst.nl biedt ook gratis, digitaal materiaal. Je vindt er ook adventsprojecten.
  Het project van 2018 heet:
  Op weg naar het Koninkrijk
  Eerste zondag van de Advent: de profeet Jesaja
  Tweede zondag van de Advent: Johannes de Doper
  Derde zondag van de Advent: de gewone mens
  Vierde zondag van de Advent: Marta en Maria
  Meer informatie over het adventsproject jaar C

  Overige adventsprojecten gratis via internet

  Een goede voorbereidingstijd en kerstviering toegewenst, Andrea.

  Meer informatie

  Bron foto commons.wikimedia.org/wiki/File:Simeon_in_the_temple,_by_Rembrandt_van_Rijn.jpg, bezocht 15 oktober 2018. Je kan dit schilderij bekijken in het Mauritshuis.

  In het vorige artikel zijn we plannen gaan maken waarvan wij denken dat ze werken. Nu wordt het tijd om ze uit te proberen, aan te passen en opnieuw uit te proberen.

  Natuurlijk heb je na de gesprekken in stap 4 en 5 nog verschillende keren een update gestuurd naar de mensen met wie je gesproken hebt. Je hebt ze bedankt voor het gesprek. Je hebt verteld dat jullie alle resultaten naast elkaar gaan leggen en ze ruimte gegeven voor input.

  Probeer dingen uit

  En nu wordt het tijd voor een van de belangrijkste updates: “we gaan de komende tijd drie dingen uitproberen. Daarvoor nodigen we gericht uit, maar als je zo nieuwsgierig bent dat je er graag bij wilt zijn, kun je je altijd aanmelden.”

  Ga je op weg naar iets nieuws?

  Ga je op weg naar iets nieuws?

  Blijf communiceren

  Het is goed om hier te benadrukken dat ook de gewone gemeenteleden updates nodig hebben. Anders komt het volstrekt uit de lucht vallen als er iets nieuws gaat gebeuren. En juist gemeenteleden kunnen zich ontpoppen als ambassadeurs bij uitstek, zeker wanneer je ze enthousiast krijgt.

  Vraag feedback

  Na elke bijeenkomst of viering waarin je iets nieuws hebt uitgeprobeerd vraag je de mensen die je hebt uitgenodigd om feedback. Na afloop van de pilotfase verwerk je de feedback en kies je waar je mee verder gaat.
  Ook als je eenmaal echt aan de slag bent, blijf je feedback verzamelen, zodat de vorm die je gekozen hebt steeds beter bent.

  Ten slotte

  Deze zeven stappen vormen het begin van iets nieuws. Wat dat nieuwe is, is aan jullie en aan jullie creativiteit. Soms zal dat iets kindernevendienstachtigs zijn, soms iets totaal anders (al eens gedacht aan een rekenclubje of een taalklas?). Het kan soms even duren voordat dat nieuwe aanslaat, misschien blijven de groepjes ook op de langere termijn klein, of misschien constateer je gaandeweg dat je nieuwe aanpassingen moet doen. ‘Aanpassen, veranderen en uitproberen’ past bij deze tijd, die voor veel kerken toch een beetje een woestijntijd is.

  Dat kan een uitdaging zijn. Gelukkig werken er verspreid over het land tientallen jeugdwerkadviseurs die met je mee willen denken, het proces kunnen begeleiden of een training kunnen verzorgen zodat je beter beslagen ten ijs komt.
  De landelijke organisatie van jouw kerkgenootschap kan je verwijzen naar een adviseur met ervaring met jouw vragen, maar je kunt je vraag ook neerleggen bij Alfard Menninga.

  Alfard Menninga

  Deze reeks artikelen is geschreven door: Alfard Menninga. Alfard is adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.
  Hij heeft veel ervaring met situaties waar de ontkerkelijking toeslaat. Samen met gemeentes zoekt hij actief naar nieuwe wegen. Daarbij treedt hij op als sparringpartner voor professionals. Kerkenraden en commissies ondersteunt hij bij het vormen van visie en beleid. En met trainingen en praktische adviezen helpt hij taakgroepen en vrijwilligers om hun werk zo goed mogelijk te doen. Alfard werkte voorheen onder andere bij JOP. Je kunt hem inhuren als adviseur en trainer.

  Meer informatie

  Bron foto: collectie Andrea.

  Dit artikel verschijnt in een reeks.

  Eerder verscheen:

  %d bloggers liken dit: