Feeds:
Berichten
Reacties

We gaan nadenken over regels. Is het belangrijk dat je je altijd aan de regels houdt? Altijd? Of moet je soms naar je hart luisteren (en wat is dat dan)?

meisje dat wijst naar de camera

God houdt van jou

Het meisje dat zich omdraaide en wees

Een tijdje geleden was ik in de kerk en toen kwamen er allemaal speciale mensen. Mensen met een beperking, zo noemen we dat.
Iemand had binnen een helm op, omdat hij weleens valt. En er zat een klein meisje in een rolstoel en ik zag een grote oudere meneer en die had zijn knuffel meegenomen. Een grote, oranje tijger.

Toen gingen we zingen: ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: God houdt van jou. Misschien ken je dat liedje wel.
Er was een meisje dat vooraan zat. Toen we moesten zingen “God houdt van jou”, ging ze staan. Ze draaide zicht om en wees – zo met haar vinger – naar iemand die achterin zat. Zo zong ze met volle overtuiging: God houdt van jou.

En toen het lied al lang klaar was, en de dominee weer verder wilde gaan met de dienst, hoorde ik een man hardop zeggen: ja, God houdt van jou. Hij zat naast zijn begeleider en zei dat zo maar hardop (we konden het allemaal horen).

De oude vrouw die opstond

In een kerkdienst wordt van je verwacht dat je op je stoel blijft zitten. Dat is ook wel zo handig als er 100 mensen in een gebouw zijn.

Ik was een keer in een bejaardentehuis, een verzorgingstehuis, bij een kerkdienst. Dat was een bijzondere kerkdienst omdat iemand was overleden. Er was een oude meneer dood gegaan.
En terwijl de dominee uit de bijbel voorlas, was er plotseling een oudere mevrouw die opstond en naar voren liep. Ze was erg oud. Ze liep helemaal krom en had een stok.
Langzaam schuifelde ze naar de zoon van de overleden meneer en gaf hem een hand om te zeggen dat ze het erg vond dat hij zijn vader moest gaan missen. Daarna liep ze weg, naar haar kamer.

Is het volgens de regels wat het meisje, de man en de oude mevrouw doen?

Bovenstaande kan een inleiding zijn op het thema van vandaag. Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Hoe het ging in de praktijk

“Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin, God houdt van jou”, dat liedje kennen ze wel. En het is inderdaad niet volgens de regels, wat dat meisje deed. Opstaan, zich omdraaien en iemand aanwijzen terwijl ze zong.
Maar het was wél goed, wat ze deed. Ze reageerde uit haar hart en het was vast fantastisch voor degene die ze al zingend aanwees.

Jezus leert ons dat het goede niet aan de buikenkant zit. Het zit niet in schone handen. Maar het zit in je hart. Dat is te moeilijk om een voorbeeld van te bedenken.

Als verwerking mogen ze zelf bedenken wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld een verkeersbord tekenen dat er nog niet is:

  • blauwe rechthoek
  • rood hart met de woorden
  • volg je hart
Nieuw verkeersbord: volg je hart

Volg je hart, daar gaat het om, zegt Jezus.

Meer informatie:

Bron foto1: Flickr: https://www.flickr.com/photos/nalejandro/8048823381, bezocht 4 augustus 2018, gedeeld vanwege deze rechten https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Bron foto2: Collectie Andrea
Lees ook: Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern.

Op het rooster staat Marcus 6 : 6b-13, de leerlingen worden 2 aan 2 eropuit gestuurd.
Ze hoeven zich niet voor te bereiden op hun taak. Geen proviand voor onderweg, geen bagage, alleen sandalen aan stok mee en gaan!

Niet voorbereiden

Niks voorbereiden, op de bonnefooi; dat ga ik ook doen, dacht de kindernevendienstleidster.

Ze bereidde niets voor.

Ze had wel een plan: met de kinderen door het dorp lopen. We zien wel wat en wie we tegenkomen.

Kat ligt lui en languit op een bank.

Vertrouwen

Wat een goed idee! Dit is pas Vertrouwen hebben.
Vind je ook niet?

(Misschien moet ik erbij vermelden dat deze leidster rond de 30 jaar vertelervaring heeft).

Meer informatie

Wat als er in de zomer kinderen naar jouw kerk komen? Is er dan kindernevendienst?
Nee, wordt de hele dienst aangepast zodat hij geschikt is voor alle leeftijden?

Er is gratis online materiaal dat de kinderen kunnen gebruiken als er geen kindernevendienst is. Iemand moet het nog wel gereed zetten.

Bij het begin van dienst pakken de kinderen een tas

Tas voor de kinderen

Kind op Zondag

Kind op Zondag biedt materiaal waarbij de kinderen in de banken blijven zitten maar toch op hun niveau een bijbelverhaal gaan ontdekken. Je hebt potloden/pennen nodig en een stevige onderlegger.

15 juli Marcus 6:6b-13 Leerlingen worden twee aan twee op pad gestuurd
Zie ook blogtekst Marcus 6: 6b-13, Lucas 10: 1-20 : vertellen over Jezus
22 juli Marcus 6:30-44 Vijf broden en twee vissen
Zie meer blogteksten over Vijf broden en twee vissen
29 juli Marcus 6:45-52 De storm op het meer
5 augustus Marcus 7:1-23 De regels van de Farizeeërs en Schriftgeleerden
Zie ook blogtekst Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern Marcus 7:1-23
12 augustus Marcus 7:24-30 Al krijgt de moeder maar een kruimeltje
19 augustus Marcus 7:31-37 Jezus geneest een dove man
26 augustus Marcus 8:1-21 Het brood dat over is
2 september Marcus 8:22-26 Jezus geneest een blinde man

Dit materiaal is gratis beschikbaar op de website van Kind op Zondag.

Bible Basics: ontdektassen met verwerkingen

Negen zondagen lang biedt bible basics haar zomerprogramma. Voor kinderen van 4-8 jaar biedt het Nederlands BijbelGenootschap een werkblad aan met
daarop een navertelling, enkele vragen om over na te denken en een kleurplaat of een puzzelopdracht.
Voor de kinderen van 8-12 jaar biedt men een werkblad aan met daarop het bijbelverhaal uit de Bijbel in Gewone Taal, vragen om over na te denken, weetjes, en iets om te doen, bijvoorbeeld een quiz, een puzzel of iets om te maken.
Bied het aan in een tas en doe er voor de oudste kinderen extra papier, een schaar en lijm bij.

Zondag 1 Marcus 1:1-11 Jezus wordt gedoopt
Zondag 2 Marcus 1:14-20 Jezus kiest zijn leerlingen
Zondag 3 Marcus 1:21-28 Jezus jaagt een kwade geest weg
Zondag 4 Marcus 1:35-38 Jezus bidt op een stille plek
Zondag 5 Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Zondag 6 Genesis 27:1-30 Jacob bedriegt Isaac
Zondag 7 Genesis 28:10-22 Jakob heeft een droom
Zondag 8 Genesis 29:14-30 Lea en Rachel
Zondag 9 Genesis 32:23-22 Jakob vecht in de nacht

Je kunt het zomerpakket van Bible Basics gratis downloaden als je je geregistreerd hebt bij het NBG.

Kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst.nl kan je ook gebruiken als inspiratiebron.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea
Lees ook:

Ik hoop dat er kinderen komen én dat ze het goed hebben in jullie kerk, Andrea

Als het Pinksteren is dan hoor je weleens een verhaal over een vredesduif. Maar stel je voor dat je een verhaal hoort over een vredesméns. Een mens die vrede sticht. En stel je voor dat dat verhaal ook nog eens echt gebeurd is. Word jij daar blij van? Ik wel.

vredesduif met takje in de snavel

Kan een mens ook een vredesduif zijn? Bisschop Taban laat het zien.

Vrijheid van Geloof

Kort geleden kwam er een meneer uit Afrika naar Middelburg. Hij heeft een belangrijke prijs gewonnen. Voor de Vrijheid van Geloof. Het is een hele gewone man, die bijzondere dingen doet. Hij heet Paride Taban. Hij is een bisschop uit Zuid-Sudan die met pensioen is.

Gepensioneerde bisschop

De meeste mensen gaan het rustiger aan doen als ze met pensioen zijn. Taban niet. Hij werkt nog even hard. Hij zegt: ik ben blij met elke dag die God aan mij geeft. Elke dag kan ik iets goeds doen voor de mensen om mij heen. Vind je dat niet bijzonder?

Zuid-Sudan

In Zuid-Sudan heerst oorlog. Al heel erg lang. Een burgeroorlog. Dan vechten mensen uit hetzelfde land tegen elkaar. Bijvoorbeeld omdat ze een ander geloof hebben of bij een andere stam horen.

Verschrikkingen

Ik denk, ik weet dat de bisschop heel vaak gezien heeft hoe mensen niet met elkaar om moeten gaan. Hij heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt: oorlog, honger en hij heeft ook zelf gevangen gezeten.

Bidden

De bisschop heeft het dan ook erg druk met bidden. Hij vraagt aan God of de oorlog mag stoppen. Of de mensen weer goed met elkaar om kunnen gaan. Om hoop.

Handen gebruiken

Maar bidden is zeker niet het enige dat hij doet. Hij laat ook zijn handen wapperen. Hij zegt niet ho, ho ik ben een bisschop, nu moet ik deftig doen.
Nee, hij zegt: dank U wel dat ik vroeger geleerd heb hoe je de motor van een auto kan repareren. Dat kan ik nu goed gebruiken en hij duikt zelf onder de motorkap van een vrachtauto met hulpgoederen.

Teken van hoop

En als de mensen om hem heen de moed verliezen, als ze denken: het komt nooit meer goed met ons, dan kijken ze naar bisschop Paride. Dan voelen ze dat ze weer hoop krijgen.

Vredesdorp

Toen hij met pensioen ging, begon hij met het bouwen van een dorp. Een vredesdorp. En in dat dorp wonen mensen uit verschillende stammen, families. Daar pakken ze niet elkaars koeien af, ze maken geen ruzie met elkaar, ze maken elkaar niet dood. De grote mensen en de kinderen leren hoe ze in vrede kunnen leven. Ja, dat moeten ze leren omdat ze altijd het verkeerde voorbeeld gehad hebben.

Doorvertellen

En de bisschop gelooft nog steeds in God. Ondanks al het verschrikkelijke dat hij heeft meegemaakt. Hij heeft ook nog steeds hoop dat het goedkomt in zijn land.

Dan kan ik ook bidden voor vrede, geld geven in de collectezak en zijn verhaal doorvertellen.
Bij deze. Andrea

Bronnen:

Vredesduif. De duif wordt gezien als een symbool voor de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we dat God zijn Geest aan de mensen geeft. En de duif is symbool voor vrede, hoop en toekomst.
Boek Pinksterduif / Greet Brokerhof-van der Waa & Xantha-Iris Vorst

Bron: avond met Taban, 16 mei 2018, Koorkerk Middelburg. Daar deed bisschop Taban de uitspraak: Geef nooit op. Jezus deed dat ook niet.
Boek: Four freedoms award : nominatie bisschop Paride Taban Roosevelt Academy / PAX
Website:

De man in de deuropening zegt resoluut: geloof komt hier niet binnen.
Daar staan we dan. We hebben ons net voorzichtig voorgesteld als gelovigen.
Gelukkig wordt de uitspraak in één adem gevolgd door een uitnodiging om een tas koffie te komen drinken.

We zijn Brugge in gestuurd om tekens van geloof, hoop en liefde te zoeken. Ik heb aangebeld bij de WeggeefWinkel.

Aanplakbiljetten met de tekst: neem enkel mee wat je zelf kan gebruiken

Neem enkel mee wat je zelf kan gebruiken.

Gratis

Als je iets nodig hebt uit de weggeefwinkel, heb je geen portemonnee nodig. Je mag het zo meenemen. En dat is een hele uitkomst voor veel mensen. Er wordt amper reclame voor gemaakt maar elke 3e zaterdag van de maand weten zo’n 200 mensen de winkel te vinden. Er is een breed assortiment, geen grote voorwerpen en geen vers voedsel.

Het gebouw biedt trouwens onderdak aan meer organisaties. Bijvoorbeeld aan mensen die een alternatief betaalsysteem gebruiken. Klussen en karweien in ruil voor andermans diensten, zonder dat er geld aan te pas komt.

Vrijwilligers met idealen

De zaak wordt gerund door vrijwilligers. Bevlogen mensen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en een kleine ecologische voetstap achter willen laten. De winkelruimte heeft geen gas-, water- of electriciteitsaansluiting, wel zonnepanelen op het dak. En er is een uitdaging: aan het eind van het jaar moeten ze verkassen, dan wordt het pand gesloopt.

Geloof, hoop en liefde

Volgens mij is het uitbaten van deze winkel nou net een activiteit die een gemeenschap van gelovigen niet zou misstaan. Dit is toch Geloof, hoop en liefde toegepast in de praktijk? Waarom dan de krasse uitspraak: Geloof komt hier niet binnen?

Neutraal

Men wil neutraal zijn. Geen enkele bezoeker voor het hoofd stoten. Ook Sinterklaas en Kerst krijgen geen speciale aandacht want voor een deel van de klanten hebben die feesten geen betekenis. Deze neutraliteit houdt ook in dat er niet geflyerd wordt voor een politieke partij. Ook al kan dat geld opleveren voor de organisatie die geen structurele subsidie ontvangt maar het pand als anti-kraak gebruikt.

Omzien naar elkaar

Ja, al reflecterend wordt beaamd dat dit vrijwilligerswerk toch wel in de richting van de werken van barmhartigheid komt. Ook als je weet dat je er ook regelmatig terecht kunt voor een gratis maaltijd.

Goed rentmeesterschap

Het lijkt mij dat we op een plek zijn waar men verantwoord omgaat met de bronnen van de aarde, waar goede rentmeesters zijn, waar mensen in nood terecht kunnen, waar spullen voor hergebruik aangeboden worden, in plaats van afgedankt.

Het lijkt mij een plaats van:

  • geloof (in menswaardigheid),
  • hoop (op een verantwoord gebruik van de aarde) en
  • liefde (omdat deze winkel alles behalve liefdeloos is)

Hier vind je gratis linken naar bijbelverhalen

Waarom deze blogtekst, is er nog een link met de kindernevendienst, behalve dat Andrea het schrijft? Vooruit. Een kleine. Vergezocht.

Op dit weblog vind je gratis tips om kinderen verhalen te vertellen waar je sterker van wordt. Verhalen uit de bijbel en vandaag is het een verhaal uit de praktijk.
Ik geef dit praktijkverhaal gratis weg. Misschien kan je het gebruiken.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea
Facebookpagina www.facebook.com/pg/WeggeefWinkelBrugge
Je vindt de WeggeefWinkel Brugge nu aan de Hoefijzerlaan 22

Een uitgever van een kindernevendienstmethode biedt gratis digitaal materiaal aan voor kinderen die de kindernevendienst gemist hebben. Kwintessens biedt prachtige handvatten om thuis met bijbelverhalen aan de slag te gaan.

Van uitgever direct naar de doelgroep. Wie had dat ooit gedacht.

Gezin op de bank leest een tijdschrift

Als gezin thuis samen lezen

Geen kinderen

In onze gemeente gaat het opeens heel erg hard. Keer op keer zijn er geen gezinnen met kinderen, is er geen kindernevendienst. Alleen tijdens een doopdienst in maart en met Pasen waren er kinderen. De overige zondagen maakten de jonge gezinnen een andere keuze dan naar de kerk te komen.
De verhaallijn in het 40-dagentijdproject bijvoorbeeld, heeft de kinderen niet bereikt.

Duur

Wij zijn hierin niet de enige. Het 40-dagentijdproject is wel heel erg duur voor die 2 zondagen dat er één kind is, verzuchtte een nevendienstleidster uit een buurdorp onlangs.

Materiaal voor ouders

De uitgever van Kind op Zondag, ziet dit gebeuren en heeft besloten een experiment uit te voeren. Men biedt gratis, digitaal materiaal aan, dat door de gezinnen thuis gebruikt kan worden. Het is ook makkelijk door te sturen naar ouders die een bepaalde zondag niet in de kerk zijn. Dit staat in de inleiding op het materiaal.

Einde kindernevendiensttijdperk?

De tijden veranderen. Ook in de kerk. Komt er na 50 jaar een eind aan de kindernevendienst? Dat was immers het antwoord op de zondagsscholen waarbij de kinderen helemaal niet in de kerk kwamen.

Kinderen niet apart vertellen, samen vieren

Blijven de gezinnen thuis omdat ze ernaar verlangen om samen met hun kinderen te vieren?
Onder die noemer vinden momenteel vele experimenten plaats om een kinderen een nieuwe plaats te geven in de kerk/viering.

Vroege huiskamergemeenten

Vormt elk gezin nu al een huiskamergemeente en zien we ze daarom niet meer in ons kerkgebouw?
Andrea

Meer informatie:

Voor de vierde keer in de 40-dagentijd zijn er bij ons geen kinderen voor de kindernevendienst. Het verband tussen de bijbelverhalen, de voorbereiding op het paasfeest, de inhoud van het project; dit gaat onze jonge gemeenteleden voorbij.

Somberen

Ik moet mezelf ernstig toespreken om daar niet de hele dienst over te gaan zitten somberen. Het raakt me wel.

Twee kinderen luisteren naar een radio

1960 Kinderen luisteren naar een radio

Project uitgelegd

De kindernevendienstleidster vertelt toch over het project. En we steken het kaarsje in het lantaarntje aan, zingen het projectlied en we denken aan de kinderen.

Kerkuitzending gemist

Dan vertelt onze gastpredikant over een Opa.
Als zijn kleinzoon komt, surft hij naar kerkuitzending gemist. Hij zoekt de opname van de dienst op en zoekt daarbinnen naar het moment voor de kinderen.
Dan luistert hij er samen met zijn kleinzoon naar. Misschien pakt hij er ook nog wel een kinderbijbel bij.
Wat een hoopvolle gedachte.

Andere manier

Wij zien niet alles wat er gebeurt. Misschien krijgen onze kinderen de bijbelverhalen wel op een andere manier mee.

Dus daarom deel ik dit verhaal met jou, Andrea.

Somberen kan altijd nog.

Meer informatie

Hier kan je veel kerkdiensten terugluisteren:
kerkdienstgemist.nl
kerkomroep.nl
Bron foto: digitaal.dezb.nl, fotograaf: W. de Bruine, geraadpleegd 18 maart 2018 2 jongetjes luisteren in pyjama naar de radio ‘het klokje van zeven uur’ een foto uit 1960.

%d bloggers liken dit: