Feeds:
Berichten
Reacties

Als het Pinksteren is dan hoor je weleens een verhaal over een vredesduif. Maar stel je voor dat je een verhaal hoort over een vredesméns. Een mens die vrede sticht. En stel je voor dat dat verhaal ook nog eens echt gebeurd is. Word jij daar blij van? Ik wel.

vredesduif met takje in de snavel

Kan een mens ook een vredesduif zijn? Bisschop Taban laat het zien.

Vrijheid van Geloof

Kort geleden kwam er een meneer uit Afrika naar Middelburg. Hij heeft een belangrijke prijs gewonnen. Voor de Vrijheid van Geloof. Het is een hele gewone man, die bijzondere dingen doet. Hij heet Paride Taban. Hij is een bisschop uit Zuid-Sudan die met pensioen is.

Gepensioneerde bisschop

De meeste mensen gaan het rustiger aan doen als ze met pensioen zijn. Taban niet. Hij werkt nog even hard. Hij zegt: ik ben blij met elke dag die God aan mij geeft. Elke dag kan ik iets goeds doen voor de mensen om mij heen. Vind je dat niet bijzonder?

Zuid-Sudan

In Zuid-Sudan heerst oorlog. Al heel erg lang. Een burgeroorlog. Dan vechten mensen uit hetzelfde land tegen elkaar. Bijvoorbeeld omdat ze een ander geloof hebben of bij een andere stam horen.

Verschrikkingen

Ik denk, ik weet dat de bisschop heel vaak gezien heeft hoe mensen niet met elkaar om moeten gaan. Hij heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt: oorlog, honger en hij heeft ook zelf gevangen gezeten.

Bidden

De bisschop heeft het dan ook erg druk met bidden. Hij vraagt aan God of de oorlog mag stoppen. Of de mensen weer goed met elkaar om kunnen gaan. Om hoop.

Handen gebruiken

Maar bidden is zeker niet het enige dat hij doet. Hij laat ook zijn handen wapperen. Hij zegt niet ho, ho ik ben een bisschop, nu moet ik deftig doen.
Nee, hij zegt: dank U wel dat ik vroeger geleerd heb hoe je de motor van een auto kan repareren. Dat kan ik nu goed gebruiken en hij duikt zelf onder de motorkap van een vrachtauto met hulpgoederen.

Teken van hoop

En als de mensen om hem heen de moed verliezen, als ze denken: het komt nooit meer goed met ons, dan kijken ze naar bisschop Paride. Dan voelen ze dat ze weer hoop krijgen.

Vredesdorp

Toen hij met pensioen ging, begon hij met het bouwen van een dorp. Een vredesdorp. En in dat dorp wonen mensen uit verschillende stammen, families. Daar pakken ze niet elkaars koeien af, ze maken geen ruzie met elkaar, ze maken elkaar niet dood. De grote mensen en de kinderen leren hoe ze in vrede kunnen leven. Ja, dat moeten ze leren omdat ze altijd het verkeerde voorbeeld gehad hebben.

Doorvertellen

En de bisschop gelooft nog steeds in God. Ondanks al het verschrikkelijke dat hij heeft meegemaakt. Hij heeft ook nog steeds hoop dat het goedkomt in zijn land.

Dan kan ik ook bidden voor vrede, geld geven in de collectezak en zijn verhaal doorvertellen.
Bij deze. Andrea

Bronnen:

Vredesduif. De duif wordt gezien als een symbool voor de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we dat God zijn Geest aan de mensen geeft. En de duif is symbool voor vrede, hoop en toekomst.
Boek Pinksterduif / Greet Brokerhof-van der Waa & Xantha-Iris Vorst

Bron: avond met Taban, 16 mei 2018, Koorkerk Middelburg. Daar deed bisschop Taban de uitspraak: Geef nooit op. Jezus deed dat ook niet.
Boek: Four freedoms award : nominatie bisschop Paride Taban Roosevelt Academy / PAX
Website:

De man in de deuropening zegt resoluut: geloof komt hier niet binnen.
Daar staan we dan. We hebben ons net voorzichtig voorgesteld als gelovigen.
Gelukkig wordt de uitspraak in één adem gevolgd door een uitnodiging om een tas koffie te komen drinken.

We zijn Brugge in gestuurd om tekens van geloof, hoop en liefde te zoeken. Ik heb aangebeld bij de WeggeefWinkel.

Aanplakbiljetten met de tekst: neem enkel mee wat je zelf kan gebruiken

Neem enkel mee wat je zelf kan gebruiken.

Gratis

Als je iets nodig hebt uit de weggeefwinkel, heb je geen portemonnee nodig. Je mag het zo meenemen. En dat is een hele uitkomst voor veel mensen. Er wordt amper reclame voor gemaakt maar elke 3e zaterdag van de maand weten zo’n 200 mensen de winkel te vinden. Er is een breed assortiment, geen grote voorwerpen en geen vers voedsel.

Het gebouw biedt trouwens onderdak aan meer organisaties. Bijvoorbeeld aan mensen die een alternatief betaalsysteem gebruiken. Klussen en karweien in ruil voor andermans diensten, zonder dat er geld aan te pas komt.

Vrijwilligers met idealen

De zaak wordt gerund door vrijwilligers. Bevlogen mensen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en een kleine ecologische voetstap achter willen laten. De winkelruimte heeft geen gas-, water- of electriciteitsaansluiting, wel zonnepanelen op het dak. En er is een uitdaging: aan het eind van het jaar moeten ze verkassen, dan wordt het pand gesloopt.

Geloof, hoop en liefde

Volgens mij is het uitbaten van deze winkel nou net een activiteit die een gemeenschap van gelovigen niet zou misstaan. Dit is toch Geloof, hoop en liefde toegepast in de praktijk? Waarom dan de krasse uitspraak: Geloof komt hier niet binnen?

Neutraal

Men wil neutraal zijn. Geen enkele bezoeker voor het hoofd stoten. Ook Sinterklaas en Kerst krijgen geen speciale aandacht want voor een deel van de klanten hebben die feesten geen betekenis. Deze neutraliteit houdt ook in dat er niet geflyerd wordt voor een politieke partij. Ook al kan dat geld opleveren voor de organisatie die geen structurele subsidie ontvangt maar het pand als anti-kraak gebruikt.

Omzien naar elkaar

Ja, al reflecterend wordt beaamd dat dit vrijwilligerswerk toch wel in de richting van de werken van barmhartigheid komt. Ook als je weet dat je er ook regelmatig terecht kunt voor een gratis maaltijd.

Goed rentmeesterschap

Het lijkt mij dat we op een plek zijn waar men verantwoord omgaat met de bronnen van de aarde, waar goede rentmeesters zijn, waar mensen in nood terecht kunnen, waar spullen voor hergebruik aangeboden worden, in plaats van afgedankt.

Het lijkt mij een plaats van:

  • geloof (in menswaardigheid),
  • hoop (op een verantwoord gebruik van de aarde) en
  • liefde (omdat deze winkel alles behalve liefdeloos is)

Hier vind je gratis linken naar bijbelverhalen

Waarom deze blogtekst, is er nog een link met de kindernevendienst, behalve dat Andrea het schrijft? Vooruit. Een kleine. Vergezocht.

Op dit weblog vind je gratis tips om kinderen verhalen te vertellen waar je sterker van wordt. Verhalen uit de bijbel en vandaag is het een verhaal uit de praktijk.
Ik geef dit praktijkverhaal gratis weg. Misschien kan je het gebruiken.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea
Facebookpagina www.facebook.com/pg/WeggeefWinkelBrugge
Je vindt de WeggeefWinkel Brugge nu aan de Hoefijzerlaan 22

Een uitgever van een kindernevendienstmethode biedt gratis digitaal materiaal aan voor kinderen die de kindernevendienst gemist hebben. Kwintessens biedt prachtige handvatten om thuis met bijbelverhalen aan de slag te gaan.

Van uitgever direct naar de doelgroep. Wie had dat ooit gedacht.

Gezin op de bank leest een tijdschrift

Als gezin thuis samen lezen

Geen kinderen

In onze gemeente gaat het opeens heel erg hard. Keer op keer zijn er geen gezinnen met kinderen, is er geen kindernevendienst. Alleen tijdens een doopdienst in maart en met Pasen waren er kinderen. De overige zondagen maakten de jonge gezinnen een andere keuze dan naar de kerk te komen.
De verhaallijn in het 40-dagentijdproject bijvoorbeeld, heeft de kinderen niet bereikt.

Duur

Wij zijn hierin niet de enige. Het 40-dagentijdproject is wel heel erg duur voor die 2 zondagen dat er één kind is, verzuchtte een nevendienstleidster uit een buurdorp onlangs.

Materiaal voor ouders

De uitgever van Kind op Zondag, ziet dit gebeuren en heeft besloten een experiment uit te voeren. Men biedt gratis, digitaal materiaal aan, dat door de gezinnen thuis gebruikt kan worden. Het is ook makkelijk door te sturen naar ouders die een bepaalde zondag niet in de kerk zijn. Dit staat in de inleiding op het materiaal.

Einde kindernevendiensttijdperk?

De tijden veranderen. Ook in de kerk. Komt er na 50 jaar een eind aan de kindernevendienst? Dat was immers het antwoord op de zondagsscholen waarbij de kinderen helemaal niet in de kerk kwamen.

Kinderen niet apart vertellen, samen vieren

Blijven de gezinnen thuis omdat ze ernaar verlangen om samen met hun kinderen te vieren?
Onder die noemer vinden momenteel vele experimenten plaats om een kinderen een nieuwe plaats te geven in de kerk/viering.

Vroege huiskamergemeenten

Vormt elk gezin nu al een huiskamergemeente en zien we ze daarom niet meer in ons kerkgebouw?
Andrea

Meer informatie:

Voor de vierde keer in de 40-dagentijd zijn er bij ons geen kinderen voor de kindernevendienst. Het verband tussen de bijbelverhalen, de voorbereiding op het paasfeest, de inhoud van het project; dit gaat onze jonge gemeenteleden voorbij.

Somberen

Ik moet mezelf ernstig toespreken om daar niet de hele dienst over te gaan zitten somberen. Het raakt me wel.

Twee kinderen luisteren naar een radio

1960 Kinderen luisteren naar een radio

Project uitgelegd

De kindernevendienstleidster vertelt toch over het project. En we steken het kaarsje in het lantaarntje aan, zingen het projectlied en we denken aan de kinderen.

Kerkuitzending gemist

Dan vertelt onze gastpredikant over een Opa.
Als zijn kleinzoon komt, surft hij naar kerkuitzending gemist. Hij zoekt de opname van de dienst op en zoekt daarbinnen naar het moment voor de kinderen.
Dan luistert hij er samen met zijn kleinzoon naar. Misschien pakt hij er ook nog wel een kinderbijbel bij.
Wat een hoopvolle gedachte.

Andere manier

Wij zien niet alles wat er gebeurt. Misschien krijgen onze kinderen de bijbelverhalen wel op een andere manier mee.

Dus daarom deel ik dit verhaal met jou, Andrea.

Somberen kan altijd nog.

Meer informatie

Hier kan je veel kerkdiensten terugluisteren:
kerkdienstgemist.nl
kerkomroep.nl
Bron foto: digitaal.dezb.nl, fotograaf: W. de Bruine, geraadpleegd 18 maart 2018 2 jongetjes luisteren in pyjama naar de radio ‘het klokje van zeven uur’ een foto uit 1960.

Wie bezorgt er nou op zondag reclame? Dat gebeurt niet in ons dorp dat aan het begin van de bible-belt ligt. De verbaasde vrouw raapt het drukwerk op om het weg te gooien. En dan ziet ze wat het is: een kaart. Ze ziet al die handschriften, al die namen. Het ontroert haar. En ze pakt meteen de telefoon om de kindernevendienstleiding te bedanken.

postbode geeft brief aan vrouw die in deurgat staat

Wie bezorgt er nu op zondag? De leiding van de kindernevendienst, bijvoorbeeld. In het kader van het 40-dagentijdproject: Ik zorg voor jou

Kaart

Wij gebruiken het 40-dagentijdproject van Kind op Zondag. Het heet: ik zorg voor jou. kan je er ook kaarten bij bestellen. Wij hebben meteen 2 sets gekocht. Elke zondag ligt op 2 deurmatten een kaart van de kerk. Een hartelijke groet.

Gedwongen thuisblijvers

Deze keer is de kaart bezorgd bij mensen die hun sporen verdiend hebben bij onze gemeente. Nu ze op leeftijd zijn gekomen lukt het niet meer om naar de kerk te gaan. Zij zijn in ieder geval via internet met ons verbonden. Via kerkdienstgemist.nl

Gemeenschap

Ze missen het wel. Samen naar de kerk gaan en samen na afloop koffiedrinken en bijpraten.

En ik mis hen ook.

Verbondenheid

Hoe mooi is het om dan een kaart als teken van verbondenheid in te zetten.
Het werkt. Het gebaar wordt gewaardeerd.

Doorvertellen

Dat moeten we vertellen als er nog eens kinderen komen in deze veertigdagentijdperiode, Andrea.

O ja. We hebben ook al bedacht dat als we niet genoeg hebben aan 6 x 2 kaarten, dan gaan we na Pasen gewoon door met deze actie.

Meer informatie

Bron foto: Gooi en Vecht Hirsorisch, Fotograaf: Jacq Stevens, geraadpleegd: 2 maart 2018.

Voor het 40-dagentijdproject van de kindernevendienst is er een zorgkoffer nodig. Wij mogen een EHBO-tas lenen van het plaatselijke Rode Kruis. En terwijl ik de tas ophaal, praten we over de EHBO.

Hartstilstand

Bij een bijeenkomst ontstaat er commotie als een vrouw plotseling in elkaar zakt. Ze reageert niet en ademt niet.
De aanwezige EHBO-ers aarzelen niet en men begint meteen te reanimeren. Al na 3 massages reageert de vrouw en komt ze weer bij.
Wat een geluk.

Dood

De omstanders dachten dat ze dood was. En dat was ze ook. De vrouw had een hartstilstand.

EHBO-tas

EHBO-tas symboliseert Gods zorg voor ons, die wij mogen doorgeven.

Opstandingsverhaal

Wat een opstandingsverhaal. Wat een zegen op de inspanningen van de hulpverleners. Wat een dankbaarheid zal er geweest zijn toen, en nu nog.

Zegen

Ik vind dit zo’n mooi verhaal, dat moet gedeeld worden.
En als ik de EHBO-tas zie, denk ik aan het verhaal van de vrouw. En aan EHBO-ers. Zij leren hoe ze voor een ander kunnen zorgen. En wat fijn als ze daartoe in staat zijn. Om als het erop aan komt, te handelen. En wat fijn dat Gods zegen op hun werk rustte.

Zorgkoffer

De tas gaat functioneren als zorgkoffer. Elke week doen we een voorwerp in de EHBO-tas die symbool staat voor zorg voor een ander. Want het thema van ons 40-dagentijdproject is: Ik zorg voor jou.
We gaan op zoek naar

Ansichtkaarten Symbool voor het hele project. Door een kaartje te sturen kan je je medeleven tonen aan iemand die een woestijntraject door moet.
Telefoon Mozes en Elia die met Jezus komen praten op de berg, zorgen zo ook een beetje voor Jezus
Sloffen Jezus vertelt hoe hij zich thuis voelt in de tempel. Je kan voor een ander zorgen door die ander zich thuis te laten voelen
Rol biscuit Je kan voor anderen zorgen door ze te eten te geven. Jezus geeft het voorbeeld
Pleister Jezus heeft veel voor ons over. Zelfs sterven. Maar hij staat ook op, zoals een graankorrel ook op komt uit de grond
Slinger Je kan voor iemand zorgen door naar hem toe te gaan. Jezus gaat naar de mensen in de stad Jerusalem.

Gewone mensen zorgen

Voor mij heeft die tas nu al heel veel meer betekenis. Die van een waar gebeurd verhaal uit mijn eigen dorp.

Er is gezorgd.
Voor de vrouw.
Gewone mensen speelden een belangrijke rol.

Kunnen de kinderen Gods zorg ook doorgeven?

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea.
Meer informatie over het 40-dagentijdproject van Kind op Zondag: Ik zorg voor jou

Er zijn weer diverse 40-dagentijdprojecten samengesteld. Het overzicht wordt elk jaar langer. Hoe kan je dit jaar naar Pasen toeleven? Bekijk het in dit overzicht.

Over de drempel van de kerk met de palmpasenstokken

Onderweg naar Pasen

Veertigdagentijdproject Kind op Zondag : Ik zorg voor jou (paasproject)

Zoals de Vader in de hemel voor Jezus zorgt, zo zorgt Jezus voor de mensen die hij tegenkomt. Wij kunnen zo voor elkaar zorgen.
Meer informatie over het project van op de website van Kind op Zondag 2018: Ik zorg voor jou.
Bekijk de filmpjes op de KoZ-website om snel een indruk te krijgen over het project.
JOP geeft ook uitleg over het project.

18 februari Marcus 1:12-15 De verzoeking in de woestijn
Ik zorg voor jou
Zie ook blogtekst De verzoeking in de woestijn met voorwerpen uitgebeeld : anders vertellen
25 februari Marcus 9:2-10 De verheerlijking op de berg
Ik praat met je
4 maart Johannes 2:13-22 Jezus verjaagt de handelaars op het plein
Bij mij kun je thuis zijn
11 maart Johannes 6:4-15 Broodvermenigvuldiging
Ik geef je te eten
Zie ook blogtekst Een kerkdienst geschikt voor alle leeftijden
Zie ook blogtekst Dat vragen we aan de dominee
18 maart Johannes 12:20-33 Graankorrel
Ik heb alles voor je over
Zie ook het verhaal van de graankorrel en de mier
25 maart Marcus 11:1-11 intocht in Jeruzalem
Ik kom naar je toe
Meer blogteksten over Palmpasen
29 maart
Witte Donderdag
Johannes 13: 1-15 Jezus wast de voeten van zijn leerlingen
30 maart Goede Vrijdag
Johannes 18:1- 27
Wat kun je doen?
Lees ook over Goede vrijdag: Het lijden komt niet aan bod
1 april Johannes 20:1-18 Het graf is leeg
Ik geef je de toekomst
CD Samenleesbijbel lied 6: De leerlingen rennen meteen naar het graf

De verhalen worden verteld aan de hand van een EHBO-tas. Het ophalen van die tas leverde ook een mooi opstandingsverhaal op.Veertigdagentijdproject Bonnefooi : het geheim van Pasen, het geheim van leven

40-dagentijdproject Bonnefooi: Het geheim van Pasen, het geheim van het leven.
Wat is jouw geheim waaruit je leeft? Een prachtige vraag om centraal te stellen in de tijd dat we nadenken over het leven, sterven én opstaan van Jezus. Het 40DT project van Bonnefooi heet : Het geheim van Pasen, het geheim van leven.
Meer informatie over het project: Het geheim van Pasen, het geheim van leven op de website van Bonnefooi.
JOP geeft ook uitleg over dit paasproject van Bonnefooi 2018.

18 februari Genesis 9, 8-18 Marcus 1, 12-15 Op zoek naar het geheim van het geluk
25 februari 1 Koningen 19, 9-18 Marcus 9, 2-10 Geheimzinnig
4 maart Exodus 20, 1-17 Johannes 2, 13-22(25) Ruimte voor het Geheim
11 maart Jozua 4, 19-5,1.10-12 Johannes 6, (1) 4-15 Het geheim van delen
Zie ook blogtekst Een kerkdienst geschikt voor alle leeftijden
Zie ook blogtekst Dat vragen we aan de dominee
18 maart Jeremia 31, 31-34, Johannes 12, 20-33 Het geheim van het graan
Zie ook het verhaal van de graankorrel en de mier
25 maart Jesaja 50, 4-7 Marcus 11, 1-11 Dichterbij het geheim
1 april Genesis 2,4b-25,
Johannes 20: 1-18
Het geheim van Pasen
Zie ook een blogtekst over een kindernevendienst met Pasen40dagentijdproject Vertel het Maar gaat over de vernieuwing van de schepping

Meer informatie over het 40DT project van Vertel Het Maar over de vernieuwing van de schepping vind je op hun website. Het is een digitaal project.
JOP geeft ook uitleg over het paasproject.

11 februari 2018 Johannes 1:1-18 Jezus brengt goedheid en waarheid
18 februari 2018 Marcus 6:14-29 De dood van Johannes de Doper
25 februari Marcus 9: 2-10 Jezus wordt verheerlijkt op de berg
4 maart Johannes 2:13-22 De betekenis van de tempel
11 maart Johannes 6:1-15 Jezus geeft duizenden mensen te eten
Zie ook blogtekst Een kerkdienst geschikt voor alle leeftijden
Zie ook blogtekst Dat vragen we aan de dominee
18 maart Johannes 12:20-33 Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven
25 maart Johannes 12:12-19 Jezus trekt als Koning Jeruzalem binnen
Meer blogteksten over Palmpasen
1 april Johannes 20:1-10 en Genesis 1:1-5 Jezus leeft: het wordt licht40-dagentijdproject kinderwoorddienst 2018 : Jezus in onze wereld

Dit project staat nog niet helemaal online. Er is al wel verschenen: impressie veertigdagentijdproject 2018.40-dagentijdproject bijbelbasics 2018 : Zaaien en groeien

Het bijbelgenootschap heeft bijbelverhalen uit de Bijbel in gewone taal verwerkt tot een online kindernevendienstmethode. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je moet wel een account aanmaken op de website van het Bijbelgenootschap. Meer over biblebasics.
JOP schrijft ook over het project.

18 februari Mattheüs 13:31-35 Zo klein als een Mosterdzaadje
25 februari Leviticus 25: 1-13 Een jaar niet zaaien
4 maart Mattheüs 13:1-9 Het voorbeeld van het Zaad
11 maart Psalm 126 Oogsten met blijdschap
18 maart Johannes 12:20- 26 De graankorrel en de aarde
Zie ook het verhaal van de graankorrel en de mier
25 maart Marcus 11:1-11 Jezus komt in Jeruzalem
Meer blogteksten over Palmpasen
1 april Marcus 16:1-11 Het graf is leeg


Meer informatie

JOP heeft meer informatie verzameld over 40-dagentijdprojecten en paasprojecten zoals ideeën voor jongeren.
Ben je op zoek naar inspiratie voor verwerkingen? Overweeg dan je aan te melden bij Pinterest (Je moet wel een account aanmaken).

Voor het schrijven van deze blogtekst, heb ik alleen internet gebruikt. Ik heb de projecten niet gezien. Als er foutieve informatie staat, hoor ik graag wat verbeterd moet worden.
Het contact met Nelleke Plomp en haar collega’s bij JOP, voor het schrijven van dit artikel, waardeer ik zeer.
Een hele goede 40-dagentijd toegewenst met de kinderen, Andrea..

Op zoek naar paasverhalen? Kijk eens bij dit overzicht paasverhalen.
Dit weblog bevat diverse blogteksten over Pasen en de 40dagentijd.
Bron foto: collectie Andrea
Laatst bijgewerkt: 9 februari 2018

%d bloggers liken dit: