Feeds:
Berichten
Reacties

Uit welke 40-dagentijdprojecten kan je in 2020 kiezen?

het volk trekt door de Rode Zee, afbeelding uit Middeleeuws handschrift De weg door het water, weg uit de dood.

Veertigdagentijdproject Kind op Zondag 2020 : een teken van leven (paasproject)

Meer informatie over het project van Kind op Zondag: Een teken van leven
Bij het veertigdagentijdproject van Kind op Zondag staat Exodus centraal. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkere nacht.
Bij de brandende braambos geeft God aan Mozes een teken van leven. Dat is het eerste verhaal van het project. Met Pasen staat de weg door het water centraal: weg uit de dood.

1 maart Exodus 3:1-18 Stel je voor
8 maart Exodus 4:18-31 Op weg naar Egypte
15 maart Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7 Hoor je me?
22 maart Exodus 7:8-25 Laat mijn volk gaan!
29 maart Exodus 9:13-35 Kracht van binnen
5 april Exodus 11:1-10 Wordt het nu anders?
Met liturgie voor een paaswake voor kinderen met liederen en bijbelteksten. Zeven keer wordt iets hoopgevends verteld. 7 tekens van leven.
12 april Exodus 14:15-15:1a Weg uit de dood

Projectaanpak
Bij het project is een groot boek gemaakt op A3 formaat. Daarin staat een grote illustratie bij het Bijbelverhaal. Per zondag zijn er verschillende ideeën voor een verwerking.
Dit veertigdagentijdproject biedt volop mogelijkheden om gemeentebreed uit te dragen en toe te passen.

Projectlied
Het projectlied is gemaakt op een bekende melodie en kent twee coupletten die elke zondag gezongen kunnen worden.

Extra
Er is ook een krabbelviering beschreven: Pad door de zee.
Daarnaast is er een gezinsboekje te koop: Een teken van leven. Dat biedt materiaal voor elke dag om thuis ook vorm te geven aan het project.
Als je aan de slag wil met de “klassieke” lezingen, biedt het tijdschrift ook toerusting daarvoor, zij het in een kortere vorm.

Voor meer details van dit project: zie de website van Kind op Zondag Een teken van leven.


40dagentijdproject Vertel het Maar 2020: Ken je Mij?

Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. Door wat we lezen, leren we Hem kennen. Ons wordt de vraag gesteld: Ken je Mij?
Meer informatie over het 40dt project van Vertel Het Maar: Ken je Mij?.

22 februari Matteüs 21:1-11 De intocht van Jezus in Jeruzalem
1 maart Matteüs 21:12-17 Jezus veegt het tempelplein schoon
8 maart Matteüs 26:1-16 Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
15 maart Matteüs 26:57-68 Jezus veroordeeld door de Joodse Raad
22 maart Matteüs 27:11-14 en 19-26 Pilatus spreekt geen recht
29 maart Matteüs 27:33-44 Jezus aan het kruis bespot
5 april Matteüs 27:45-56 en 62-66 Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt
12 april Matteüs 28:1-10 Jezus opgestaan uit de dood

Projectaanpak
Er is een projectverbeelding voor in de kerk: een houten paneel in de vorm van een huis met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Er zijn miniprojecten voor de kinderen. Per zondag wordt een aparte verwerking aangeboden.

Projectlied
Bij het project hoort geen speciaal geschreven projectlied. Het is meer een liedsuggestie dit jaar

Kijk voor meer informatie over het paasproject van Vertel Het Maar op hun website.


Veertigdagentijdproject Kinderwoorddienst 2020 : De psalmendichter : liederen voor God

Meer informatie over het paasproject 2020 : De psalmendichter : liederen voor God
Meer informatie over dit paasproject vind je online op: 1e zondag van de veertigdagentijd jaar A 2020
Door middel van een psalmendichter maken de kinderen kennis met de Psalmen die in de 40-dagentijd gelezen worden.

1 maart Psalm 51 Beslissingen
8 maart Psalm 33 Barmhartigheid
15 maart Psalm 95 Wees niet bevreesd
22 maart Psalm 23 Stel je voor …
29 maart Psalm 130 Nieuwe kans
5 april Psalm 22 Help!
12 april Psalm 130 Een nieuwe kans

Kinderwoorddienst.nl biedt materiaal voor een complete kindernevendienst. Inclusief ideeën voor de verwerking.
Vorige projecten
De paasprojecten van de afgelopen 3 jaar vind je ook online via de 1e zondagen van de veertigdagentijd:
Zondag 3 maart 2019, 18 februari 2018 en 5 maart 2017.
Klik in het menu op zondagen voor de overige zondagen. In 2017 stonden de lezingen van het Matteüs-evangelie centraal.
Meer informatie over dit paasproject vind je online op: 1e zondag van de veertigdagentijd jaar A 2020


Veertigdagentijdproject van Bible basics : Tussen hemel en aarde

Meer informatie vind je op de website van het NBG.
Het bijbelgenootschap heeft bijbelverhalen uit de Bijbel in gewone taal gebruikt voor een complete, gratis, online kindernevendienstmethode (inschrijven vereist). In de loop van de tijd worden 200 verhalen behandeld. Ook verhalen die je in de 40dagentijd gebruikt.

1 maart Matteüs 5:1-12 Jezus vertelt over het echte geluk
zaligsprekingen / zegenspreuken
8 maart Matteüs 5:13-16 Laat zien wie je echt bent
15 maart Matteüs 5:43-48 Je moet goed zijn voor iedereen
22 maart Matteüs 6:9-13 Onze vader
29 maart Matteüs 7:24-8:1 Huis op het zand
5 april Matteüs 21:1-11 Palmzondag: ‘Wie is die man?
12 april Matteüs 28:1-10 Jezus ‘leeft!
19 april Matteüs 28:16-20 De uitzending van de leerlingen

Het materiaal bevat het volledige programma met voorbereidingen, bouwstenen van de zondag en alle werkbladen. Voor predikanten en kinderwerkers is informatie beschikbaar. Voor ouders en opvoeders een brief. Een kartonnen 3D berg kan apart besteld worden.
Het projectlied heet: Hij klimt met je mee

In 2018 heette het veertigdagentijdproject: Zaaien en groeien. Het project voor 2019 heette: Met Jezus op weg naar Pasen. De verhalen van Lucas stonden centraal. Deze projecten vind je ook nog op de website van het NBG.
Naar Veertigdagentijdproject van Bible basics : Tussen hemel en aarde

Meer informatie

Niet compleet
Dit overzicht behandelt slechts 5 methoden, het is niet compleet. Er zijn meer kindernevendienstmethoden waarvan de meesten ook een 40 dagentijd project aanbieden. Je vindt het overzicht van kindernevendienstmethoden op de website van JOP.

Bonnefooi
Helaas verschijnen er geen nieuwe nummers meer van Bonnefooi. De uitgever stopt. Er wordt geen nieuw veertigdagentijdsproject meer uitgegeven. De oude tijdschriften blijven wel bruikbaar; in 2017, 2014 en 2011 werd gelezen uit het evangelie van Matteüs.

Werkvormen JOP
JOP heeft diverse werkvormen rond de veertigdagentijd (voor het jeugdwerk) beschikbaar in de werkvormendatabase.

Paasverhalen
Op zoek naar paasverhalen? Kijk eens bij dit overzicht paasverhalen.

Blogteksten over Pasen
Dit weblog bevat diverse blogteksten over Pasen en de 40dagentijd.

Als deze blogtekst foutieve informatie bevat, hoor ik graag wat verbeterd moet worden. Een hele goede 40-dagentijd toegewenst met de kinderen, Andrea.

Bron afbeelding: Koninklijke Bibliotheek. folio 55V van Middeleeuws, geïllustreerde bijbel, circa 1430. manuscripts.kb.nl bezocht op 31 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 4 februari 2020

Wat is het fijn om te horen hoe het er bij de buren in de kerk aan toe gaat. Een verhaal om door te vertellen.

Badge met erop assistent leider voor de helper van de kindernevendienstleiding

Assistent kindernevendienstleidster

Bijzonder kind

Jarenlang gaat er een bijzonder kind naar de kindernevendienst. Nu zijn wij allemaal bijzonder maar dit jong mens is extra speciaal. Terwijl wij elk jaar ouder worden, blijft hij kind. Zijn leven lang. Zo speciaal is hij.

Te groot

Op een dag heeft hij de leeftijd bereikt waarbij je niet meer naar de kindernevendienst gaat. Dat is voor kleuters en kleine kinderen.

Assistent kindernevendienstleiding

Tegelijkertijd ontdekt de kindernevendienstleiding dat ze dringend een assistent nodig hebben. Iemand die de materialen gereed zet en helpt bij hand- en spandiensten.

Bereid

Is deze jonge man misschien bereid daar een rol in te vervullen? Gelukkig, hij wil aan de slag.

Hulp

En nu hebben mijn collega’s voortaan de hulp van een assistent. De assistent hoort ook het bijbelverhaal op kinderniveau vertellen. Zo zijn er twee partijen erg tevreden.

Doorvertellen

Wat een mooi verhaal. Wat een wijze mensen in die gemeente. Dat moet herverteld worden, vind je ook niet?. Bij deze Andrea

Meer informatie

Bron foto: Collectie Andrea
Lees ook de blogtekst: Kindernevendienst op maat voor kinderen met een beperking

Vandaag is de kindernevendienst mislukt. Met die gedachte in mijn hoofd loop ik samen met de gastkinderen terug naar de kerkruimte.

Herdenken overledenen

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de overledenen uit het dorp. Dat herdenken beperkt zich niet tot de leden van onze kerkgemeente. Voor het eerst worden de namen van álle overleden dorpsgenoten genoemd. Ook als ze niet bij onze kerkelijke gemeente horen. Wij zijn kerk in het dorp.

Onbekende taal

Ik ken deze kinderen niet. Ze zijn hier voor een overleden grootouder. Ergens in deze nevendienst stuiten wij op een barrière. De kinderen en ik, wij kunnen elkaar wel verstaan maar spreken toch een andere taal.

 • Nederlands versus de tale Kanaäns;
 • Modern-kind-van-nu versus een-kindernevendienstjuf-die-al-een-tijdje-uit-de-kleine-kinderen-is.

Waar héb je het over

Uit ons gesprek blijkt namelijk dat zij aan hele andere dingen denken bij de woorden hemel, overlijden, God. Zijn het begrippen uit games en films? Ik herken hun beelden en woorden niet en kan het ook niet goed omschrijven.

Ik begrijp er niks van, verzucht een kind na het voorlezen uit de Samenleesbijbel. En dat is nou precies het tegenoverstelde waar ik mijn best voor doe.

We hebben wel een goede tijd samen, daar mankeert het niet aan. Alleen begrijpen we elkaar niet.

Zoals er inhoudelijk hele goede nevendiensten zijn, bestaan er ook minder goede. Jammergenoeg was dit er een van.

Volgende keer?

 • Moet ik het volgend jaar anders aanpakken?
 • Geen christelijke taal meer gebruiken?
 • Een werelds verhaal vertellen en de hemel verzwijgen?

Heb jij weleens zoiets meegemaakt? Hoe pak jij zo’n situatie aan?

Meer informatie:

Bron foto: Commons.wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruegel_d._Ä.,_Pieter_-_Tower_of_Babel_-_Museum_Boijmans_Van_Beuningen_Rotterdam.jpg Het is de Toren van Babel door Pieter Bruegel de Oude, Museum Boijmans van Beuningen. geraadpleegd 10 januari 2020

Zie ook een artikel op de website van de PKN : Gedenken van overledenen : nodig ook uw dorps- of wijkbewoners uit. Daar wordt (nog) niet gesproken over kinderen die meekomen.

Er is al een vervolg op deze blogtekst gepland. Wij ontdekten namelijk een taal die we wél gezamenlijk begrepen: die van de dans.

Ben jij ook zo blij met jouw team met kindernevendienstleiding? Ik voel me dankbaar en trots. Waarom? Omdat we allemaal anders zijn. Omdat we allemaal op onze eigen manier de kindernevendienst vormgeven.

Gemengd team

Wij hebben een gemengd team. Er zijn professionals in onze groep, een aantal echte juffen. En er zijn niet-professionals, waar ik mezelf toe reken. Zij werken niet in het onderwijs maar in andere beroepsgroepen.

Eén methode, andere accenten

Sinds een tijdje is er weer regelmatig een kind voor de kindernevendienst. Een kleuter. We gebruiken allemaal dezelfde methode: Kind op Zondag. Maar iedere leidster legt op haar eigen manier accenten in de nevendienst. Hoe?

 • de een door telkens een prentenboek over het bijbelverhaal mee te nemen, bijvoorbeeld over de Goede Herder
 • de ander door christelijke liedjes te zingen en ernaar te luisteren
 • of het verhaal wordt uitgelegd met behulp van voorwerpen, een soort viertafel/setting voor een Godly playvertelling
 • weer een andere leidster neem haar Zoekbijbel van Corien Oranje en Marijke ten Cate mee om met het kind een plaat te ontdekken

Elke leidster vertelt het verhaal vanuit haar eigen kracht. De kleuter merkt dat elke juf een andere invalshoek heeft maar dat ze het wel allemaal uit hun geloof doen.

Persoonlijke inbreng

Je denkt misschien: is dit nu zo bijzonder dat er een blogtekst aan gewijd moet worden? Ja zeker. Soms is het goed om eens te kijken naar wat je hebt en je te realiseren dat die inzet om kinderen een bijbelverhaal te vertellen best bijzonder is. Om dankbaar voor te zijn, Andrea.

Beweegruimte

Is er in jouw team ruimte voor een persoonlijke aanpak van de bijbelverhaalvertelling? Of werkt iedereen volgens een vaststaande invulling?

Meer informatie

Bron foto: Prentenboek Peter Spier: Mensen, mensen, wat een mensen!
Meer blogteksten over het team:

Kinderen kunnen hele goede vragen stellen. Dat weet ik natuurlijk al langer dan vandaag. En wat mij betreft is de kindernevendienst ook een plek waar je dat kan doen.

Wanneer ben je een koning? Attributen zoals een kroon en geurige zalf.

Wanneer ben je een koning?

Daar is de communicatie tweerichtings verkeer. Je mag zeggen wat je niet begrijpt. Uitspreken wat je opvalt. Het geeft niks als de kindernevendienstleidster goed moet nadenken voor ze hakkelend en naar woorden zoekend antwoord geeft.

Wat weet het kind

Vanmorgen begon het meer andersom. Om meer te weten te komen over de kennis en achtergond van een 10-jarige vakantiegast, stel ik de vragen. Samuël 5:6-16 is de bijbelvertelling van vandaag.

 • Als ik deze kroon op mijn hoofd zet, ben ik dan een koningin?
 • Hoe word je koning?
 • Hoe zit het bij God, hoe weet je dat je koning bent?
 • Wat is een profeet?

Omgedraaide rollen

Na het lezen van het verhaal over David die koning is geworden, zijn de rollen omgedraaid.
Het kind stelt de vragen.
En de ene reactie roept de volgende vraag op.

 • Wanneer gebeurde dit verhaal?
 • Wat was de hoofdstad van Israël toen het nog niet Jeruzalem was?
 • Wat is er nu zo bijzonder aan koning David, waarom staat nu zíjn verhaal in de bijbel?
 • Hoe deed David dat dan met God? Ik hoor nooit iets als ik bid.
 • Wat heb jíj dan deze keer van dit bijbelverhaal geleerd?

Uitgestelde vragen

Als je een grote groep kinderen hebt en je hebt er een aantal vrije, leergierige onderzoekers bij, dan kan het zijn dat je de stortvloed aan vragen en overpeinzingen wil regulieren. Er zijn kindernevendiensten waar je je vraag niet hardop stelt maar op een briefje schrijft. Dat briefje gaat in een pot en ná de lezing/vertelling worden ze besproken.

Diepgang

Jij had vanmorgen meer diepgang dan op menige gemeenteavond, reageert iemand als ik tijdens het koffiedrinken vertel van deze prachtige ontmoeting met een 10-jarige.
Zijn er naast een kindernevendienst nog meer plaatsen waar een kind dit soort vragen kan stellen én antwoorden krijgt?

Meer informatie

Ook geschreven over vragen stellen:

Bron foto: collectie Andrea

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Je vindt een overzicht voor 2019 op het kindernevendienstweblog.

Aanbidding van het kind

Adventsproject Kind op Zondag 2019: Geef licht!

Meer informatie over het project Geef licht! op de website van Kind op Zondag.

 • Eerste Advent 1 december Micha 2 Wie maakt het licht
 • Tweede Advent 8 december Micha 4:1-8 Een stralende dag
 • Derde Advent 15 december Micha 6:1-8 Hoe maak je het goed?
 • Vierde Advent 21 december Micha 7:1-7, 18-20 of Mattheus 1:18-25 Het wordt weer licht
 • Kerst 25 december Lucas 2:1-20 Geef licht!

Tijdens vier zondagen maken we kennis met de kleine profeet Micha. Hij vertelt de mensen dat het niet goed gaat in hun stad, Jeruzalem. Maar dat hoeft niet zo te blijven: God geeft licht in een donkere wereld.

Er zal een bijzondere koning geboren worden. Het verhaal van de geboorte van het kind van God staat centraal tijdens Kerst: Lucas 2:1-20. Voor de 4e Advent is ook het verhaal van Jozef uitgewerkt: hij hoort dat hij kan trouwen met Maria.

Kind op Zondag biedt voorleesverhalen voor kinderen 4-7 en 8-12 jaar. Elke zondag is een een passende, afzonderlijke verwerking. Er is een serie posters gemaakt waarop een kerkraam is te zien. Je ziet de schildering én het licht dat er doorheen schijnt.

Projectlied: Geef licht!

Toelichting: Bijpassende musical beschikbaar: Operatie Kerstpost is een nieuwe kerstmusical voor jong en oud. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Bram Kasse. Het aantal rollen kan variëren van 7 tot 15 en de musical duurt ongeveer 20 minuten.

Natuurlijk is er ook een relatie met Kids in actie, verbonden met Kerk in Actie. Er is voor elke zondag een kyriëgebed geschreven dat samenhangt met het collectedoel. Er is ook een verhaal over de duif Rainbow en er is een Kids in actie-spaardoosje te bestellen.
Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Geef licht! gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2019: God belooft de vredekoning

De profeet Micha doet meer dan de toekomst voorzeggen. Hij wijst de weg naar een leven tot Gods eer. In de adventstijd leren we goed naar God en naar onszelf te kijken. Hoe ongelooflijk, hoopvol en mooi is het dat Jezus is geboren in onze wereld.

 • Eerste Advent 1 december Micha 4:1-8 God belooft vrede
 • Tweede Advent 8 december Micha 2:6-13 God belooft rechtvaardigheid
 • Derde Advent 15 december Micha 6:1-8 God vraag gehoorzaamheid
 • Vierde Advent 22 december Micha 1:1-7 en 18-20 God belooft vergeving
 • Kerst 25 december Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-7 God belooft de verlosser
 • Projectthema 29 december Lucas 2:33-40 God vraagt vertrouwen

Voor de jongste kinderen zijn er verhalen die Micha’s boodschap overbrengen. De oudere kinderen horen Micha’s woorden namens God die naar deze tijd vertaald zijn.
Lees de theologische inleiding op het project: God belooft de vredekoning. (pdf-bestand)
Meer informatie over dit project is alleen beschikbaar voor leden. Zij kunnen inloggen op de website Vertel het Maar.

Adventsproject Bonnefooi Seizoen van vrede

In de profetieën van Micha en in de evangelielezingen zien we de seizoenen langstrekken: De lente als de knoppen uitbotten, de zomer als metafoor voor de tijd dat er overal vrede is, de herfst met zijn oogst. Het wordt kil en koud. En tenslotte de winter als alles afgelopen lijkt te zijn.
Dan horen we, als alles duister is, dat er een kind geboren zal worden, kwetsbaar en klein, maar een kind dat wel wel zal zorgen dat er toekomst is. Ook Micha ziet dat voor zich.

Het project is uitgewerkt in een ster, met alternatieven voor de verschillende  leeftijdsgroepen. Eenvoudig met kant en klare sterpunten, uitgebreider met
sterren die de kinderen zelf versieren en maken of aangevuld met een tableau vivant waarin de seizoenen worden uitgebeeld.

Bekijk de projectomschrijving van Seizoen van vrede op de website van Bonnefooi. Mocht dit project jou bekend voorkomen, het is voor het eerst verschenen in 2010. De uitgever heeft nog exemplaren te koop, plus bijbehorende cd. Zo lang de voorraad strekt.

Helaas, de laatste Bonnefooi die verschijnt is het Zomer/Herfst nummer 2019. De uitgever stopt. Er wordt geen nieuw adventsproject 2019 meer uitgegeven.

Gratis online adventsprojecten

Adventsprojecten van Bible basics

Bible basics is een gratis, digitale methode die is uitgegeven door het NBG. Er komen 200 uitgewerkte verhalen online. Als je je aangemeld hebt heb je toegang tot veel bijbelverhalen. Er is een hervertelling voor kinderen uit de onderbouw. Voor kinderen uit de bovenbouw wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.
Er zijn gespreksvragen, opdrachten, liedsuggesties en ideeën voor een gesprek met de kinderen.

Volg de ster (2019)
Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een filmpje, een ster aan een slinger en een projectlied.
Verwerking: De jongste kinderen kunnen een sterrenkroon knutselen: iedere zondag komt er een ster bij, tot de kroon compleet is. De oudste kinderen maken een boekje met weetjes en puzzels over de ‘sterren’ die volgens Matteüs iets over Jezus vertellen.

 • Eerste Advent 1 december Voorouders van Jezus: Juda Genesis 49:8-12
 • Tweede Advent 8 december Voorouders van Jezus: Obed Ruth 4:11-22
 • Derde Advent 15 december Voorouders van Jezus: David 2 Samuël 7:8-11, 17-19
 • Vierde Advent 22 december Voorouders van Jezus: Josia 2 Koningen 22:1-2,11-13, 23:1-3,25
 • Kerst 25 december Voorouders van Jezus: de geboorte van Jezus Matteüs 1:18-25

JOP presenteert een uitgebreidere bespreking van het project van Bible basics, Volg de ster.

De profeten zien het al (2018)

 • Er komt een nieuwe leider Micha 5:1-4
 • Een boodschapper met goed nieuws Jesaja 40:1-11
 • Er komt weer vreugde Jesaja 52:7-10
 • Er komt een nieuwe koning Zacharia 9:9-10
 • Jezus wordt geboren Lucas 2:1-21

God maakt een nieuw begin (2017)

 • Eerste Advent Een zoon voor Zacharias en Elisabet Lucas 1:5-25
 • Tweede AdventGabriël komt bij Maria Lucas 1:26-38
 • Tweede AdventHet lied van Maria Lucas 1:39-56
 • Tweede AdventJohannes wordt geboren Lucas 1:57-80
 • Tweede AdventJezus wordt geboren Lucas 2:1-21
 • Tweede AdventSimeon en Hanna Lucas 2:22-40

Als je gebruik wil maken van deze projecten, heb je een inlog nodig op de website van Bible basics, op de website van het Nederlands bijbelgenootschap. Meer informatie over Bible basics.

Kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst.nl biedt ook gratis, digitaal materiaal. Je vindt er ook adventsprojecten. Je hoeft je niet in te loggen of aan te melden.
Het project van 2019 heet: Op naar de Koning van de Vrede!
Elke zondag heeft een thema meegekregen. De thema’s van de zondagen zijn:
1e zondag van de Advent Dromen van een berg
2e zondag van de Advent Jesaja droomt van een Koning op Gods berg
3e zondag van de Advent Dromen van een tuin rond de berg
4e zondag van de Advent Geef de droom niet op!
Kerstmis Een droom komt uit

Het project van 2018 heet:
Op weg naar het Koninkrijk
Eerste zondag van de Advent: de profeet Jesaja
Tweede zondag van de Advent: Johannes de Doper
Derde zondag van de Advent: de gewone mens
Vierde zondag van de Advent: Marta en Maria
Meer informatie over het adventsproject jaar C

In het B-jaar heette het project: Brieven van boven. Via het menu-onderdeel “zondagen jaar B kom je bij alle adventszondagen van dat kerkelijk jaar.

In het A-jaar heette het project: De nieuwe wereld. Via het menu-onderdeel “zondagen jaar A kom je bij alle adventszondagen van dat kerkelijk jaar.

Overige adventsprojecten gratis via internet

Een goede voorbereidingstijd en kerstviering toegewenst, Andrea.

Meer informatie

Op de website van JOP vind je een overzichtelijke pagina met allerlei informatie over Advent en Kerst.
Foto van fotograaf ILdigo, gedownload 28 september 2019 van: Pixabay, vrij voor gebruik volgens deze rechten.

Laatst bijgewerkt: 22 november 2019

Wat kan je de kinderen bieden als de lezing is: Daniël 6 en het thema: volhouden.
De bijbellezing in de dienst is herschreven zodat deze makkelijker te begrijpen is voor kinderen. Het praatje tegen de kinderen gaat over het volhouden van zwaar lichamelijk werk. Alle kerkgangers zitten buiten op strobalen. Het is een hagepreek met oppas/kindernevendienst.

Invulling
Ik had het verhaal graag op de Godly play-manier verteld maar dat wordt erg dubbel. Daarom op zoek naar een andere manier om toch met het bijbelverhaal bezig te zijn. Het liefst interessant voor alle leeftijden tussen 4 en 12 en geschikt voor jongens én meisjes. De hulp van twee vindingrijke vrouwen blijkt onmisbaar bij de uitvoering van de plannen.

Miniatuur verbeelding van Daniël in de leeuwenkuil

Daniël in de leeuwenkuil

Ruimte
Er is een cel leeggemaakt in een grote landbouwschuur. Dat is onze speelruimte. Ook binnen is de predikant goed te horen. Dat stoort een beetje in het begin. Het is sowieso even wennen aan elkaar en aan de setting. De kinderen zitten in een halve kring op kussens. Naast mij staat het verhaal uitgebeeld op een tafeltje.

Inhoud
Vertelling
1. Vertelling Het diner in de leeuwenkuil / Bob Hartman uit het boek: Iedereen kan een verhaal vertellen.
De kinderen reageren spontaan op retorische vragen. Dat kan prima.

Napraten
2. Nadenken. Want waarom vertellen wij dit verhaal nu nog steeds aan elkaar. Heb je er wat aan? Een kind reageert: Ja, je leert dat je op God kan vertrouwen.

Bewegen
3. Een renspel met ruimte voor uitleg en kort doorpraten over het verhaal.
Halverwege de cel staan 2 palen met een rood (nee) en groen (ja) vel papier eraan. Na de vraag rennen de kinderen naar de kant van hun antwoord. De kleintjes hobbelen lekker mee.

Aanbod op maat
4. Kiezen uit verschillend aanbod. Later merk ik dat bijna al het aanbod wel gekozen is door een kind.

A. Daniël in de kunst. Leg de kopieën in de volgorde van het verhaal.

B. Kleurplaat

C. Woordzoeker

D. Maak een engel

E. Knutsel een leeuw

F. Probeer het hangen aan een spijkerbroek zo lang mogelijk vol te houden.
Er ligt een matras op de grond om de kinderen op te vangen. Als je strobalen om die matras heen zet en er komen twee lieve, kleine leeuwtjes op de matras te staan, dan lijkt het net alsof je boven de leeuwenkuil bungelt.

spijkerbroekhangen aan een heftruck

spijkerbroekhangen boven de leeuwenkuil : een matras, omringd door strobalen

Succes
Het spijkerbroek hangen was een groot succes. Ook tijdens het koffiedrinken na de dienst werd er volop geprobeerd om het hangen vol te houden. Maar deze middag stemt mij sowieso tot dankbaarheid. De kinderen hadden het naar hun zin én het ging ergens over. Een kind benoemde een kern van het verhaal en ook tussendoor hebben we over het bijbelverhaal gesproken.

Meer informatie:

 • Over het boek Iedereen kan een verhaal vertellen.
 • Kleurplaat (Sorry, is website waarbij je snel reclame krijgt. Ik moest een paar keer opnieuw beginnen om kleurplaat goed in beeld te krijgen)
 • Leeuwtje knutselen.
 • Vragen gesteld tijdens het renspel:
  • Het verhaal van Daniël is gebeurd in het land Israël. Nee
  • De commissarissen van de Koning rekenden er op dat Daniël zou volhouden om 3 x per dag te bidden met zijn God. Ja
  • Darius vindt het helemaal niet erg dat Daniël in de leeuwenkuil moest. Nee
  • God stuurt een engel om Daniël te helpen. Ja
  • Er waren 7 leeuwen in de leeuwenkuil. Nee
  • Koning Darius geloofde in God. Hij wist dat de God van Daniël bestond. Ja
  • Daniël had rood haar. Geintje
In een landbouwschuur is een ruimte ingericht als kindernevendienstruimte.

Impressie van de ruimte van deze kindernevendienst in een landbouwschuur

Meer ideeën

Juf Rolanda heeft ook veel ideeën over Daniël verzameld.

Of kijk eens bij de werkvormen van JOP.

kopieën van kunstwerken over Daniël in de leeuwenkuil

Opdracht : leg deze platen in de volgorde van het verhaal. Allemaal rechtenvrije afbeeldingen.

Wil jij deze ideeën gebruiken? Ga je gang, Andrea.

%d bloggers liken dit: