Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘vakantie’ Category

Sommige kindernevendienstmethodes bieden in de zomervakantie veel minder informatie aan dan anders. Andere bronnen kunnen je misschien helpen bij de voorbereidingen van de kindernevendienst.

Eén pagina

Neem nu onze methode. Het voorleesverhaal én de werkvormen staan op 1 A4tje. Op de theologische inleiding op het verhaal is gelukkig niet beknibbeld. Dat onderdeel vind ik altijd bijzonder waardevol, misschien wel het allerbelangrijkst.

vel met daarop getekend een pijl. In de pijl staat het woord: kindernevendienst

Deze kant op voor de kindernevendienst

Minder toegerust

Het is mij een raadsel. Waarom de leiding ’s zomers minder toegerust wordt bij de aanpak van de verhalen. Het doel van de kindernevendienstmethode lijkt me: vrijwilligers die nevendienst geven helpen kindernevendienst te geven. En als je dat normaal gesproken met een x aantal pagina’s doet, waarom in de zomer met veel minder? Een kind dat in de zomer naar de kerk komt is toch evenveel waard als een kind dat in de rest van het jaar komt?

Kindernevendiensten gaan toch door

’s Zomers gebeurt het weleens dat wij veel meer kinderen in de nevendienst hebben dan anders. Wij leven in een toeristisch gebied en kerken in prachtige, historische gebouwen. Je kan bij ons erfgoed beleven.

Er zijn ook plaatsen waar één gebouw dienst doet voor een hele stad. Wijkgemeenten sluiten de deuren en men kerkt gezamenlijk. Mét kindernevendienst.

Het aantal kindernevendiensten dat gegeven wordt zal minder dan normaal zijn. Is er daarom minder aanbod voor de leiding?

Extra informatie

24 juli 2016 Lucas 11:1-13 Jezus legt uit hoe je moet bidden, een vraag in de nacht

Puzzel bidden (antwoorden zelf uitpuzzelen)

31 juli 2016 Lucas 12:13-21 De rijke dwaas (bouwt schuren)

7 augustus 2016 Lucas 12:32-40 De mensenzoon komt onverwacht

Seutelverhaal voor ouderen kinderen in: In kindertaal verteld : teksten en verwerkingen voor kinderen bij het C-jaar p. 227. Over herberg het Vergeten Paard
Een superkorte versie van het verhaal: de herberg het Vergeten Paard.

14 augustus 2016 Lucas 13:10-17 Jezus maakt een vrouw beter op sabbat

Suggesties verwerking

Kinderwoorddienst

Er is één gratis, digitale methode die je zeker elke zondag gaat helpen bij de voorbereiding: kinderwoorddienst.nl.

Veel succes en heb het goed met elkaar, Andrea.

Meer informatie

Bron foto: eigen collectie Andrea. Illustratie bij een nevendienst over de wisseling van leiderschap tussen Mozes en Jozua. Hoe kan je geleid worden? Door een leider van vlees en bloed maar bordjes geven ook richting.

Read Full Post »

Niet elke gemeente heeft genoeg vrijwilligers om de kindernevendienst in de zomervakantie door te laten gaan. Of kinderen. Dan is er tijdelijk geen kindernevendienst.

Mensen zitten aan een tafel. Een man steekt zijn hand omhoog. Hij heeft bingo.

Bingo!

Verstrooiing

Toch kan je de kinderen verstrooiing bieden. Dan deel je voor de dienst zogenaamde bingokaarten uit.
De predikant kiest een aantal woorden uit de preek en zet deze op papier. Het is de bedoeling dat de kinderen de woorden doorstrepen als ze ze horen. Je kunt natuurlijk ook cijfers toevoegen, die horen we ook vaak genoeg tijdens de overdenking.
Ik denk dat het maken van zo’n bingokaart snel gedaan kan worden. Voorwaarde is wel dat de preek een eind af moet zijn.

Bingo!

Mag er bingo geroepen worden? Als dat echt niet kan in jouw gemeente, zet dan met opzet een paar woorden op de lijst die je niet gebruikt.

Alternatieven als er geen kindernevendienst is

Een andere manier om de kinderen te betrekken bij de dienst, is het kopiëren van een kerkboekje. In tegenstelling tot preekbingo, kan je daar wel verdiepingsvragen in kwijt.
Of bekijk deze blogtekst eens: vakantie van de kindernevendienst : een tas voor elk kind.

En vergeet je de kleuters niet die nog niet kunnen lezen?
Andrea.

Meer over preekbingo

Bron: afbeelding: wikimedia : A bingo winner in Montreal, Quebec in 1941. Geüpload door Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Read Full Post »

Eén uur in de week samen stil zijn, God loven, bidden, zingen, geïnspireerd worden. Het is niet veel op 168 uur. Maar fijn dat ik ook in de vakantie naar kerk kan gaan. Ik ben te gast bij een evangelisch, christelijke kerk in het Zwarte Woud.

Mijn fiets geparkeerd tegen de Evangelische kerk in Lenzkirch. Naast een rollator.

Mijn fiets geparkeerd tegen de Evangelische kerk in Lenzkirch. Naast een rollator.

Welkom

Op de fiets denk ik: het zal gek zijn om niemand te kennen. Toch klinkt in het kerkportaal een verrast hé, Hallo!
Daar wordt iedereen persoonlijk begroet met een handdruk. En we krijgen een liedboek uitgereikt door de diaken van dienst. Vandaag is dat de mevrouw van de camping. We hebben al eerder korte gesprekjes gevoerd. Het voelt goed om zo welkom geheten te worden in de kerk.

In de kerkbank begroeten mijn buren mij met een handdruk. Als mijn buurman hoort dat ik uit Nederland kom, zegt hij: het ongeluk met het vliegtuig doet ons ook veel verdriet.

Vertrouwd

Wat een vertrouwde woorden zijn er te horen in de dienst. Ik bedoel niet het Duits maar de liturgische taal die wij gezamenlijk spreken en de tale Kanaäns.
De melodieën uit het liedboek ken ik. Ik spreek weleens iets verkeerd uit maar ik kan meezingen. De geloofsbelijdenis en het onze Vader spreek ik zacht mee in het Nederlands. Het spreekritme verschilt niet veel en de inhoud is hetzelfde. Wij mensen uit verschillende landen, wat lijken wij toch veel op elkaar. Ik zie hoe hartelijk de kerkgangers met elkaar omgaan.

Verwant

Het is goed om te weten dat er 700 km verderop mensen in een dorpsgemeenschap samen gemeente zijn. Ze leven met elkaar mee. Zij brengen hun dank bij God, zij leggen Hem hun zorgen voor. En die verschillen niet veel van onze zorgen.
De komende zondag ben ik er daar niet bij. Ook dan komen de mensen één uur samen in het kerkje boven in de straat. En na afloop gaan ze gezegend op pad. Om tot zegen te kunnen zijn.
Hoe inspirerend, Andrea.

Read Full Post »

Wanneer passen wij ons aanbod op de vraag aan? Of gelden bij een kerkgemeenschap andere economische wetten?

Weegschaal. Afbeelding uit boek: Traité sur les constellations uit de gemeentelijke bibliotheek van Lyon

Past ons aanbod elke zondag kindernevendienst bij de vraag?

Bieden wij straks de kindernevendienst alleen buiten de schoolvakanties aan?

En is er ook geen nevendienst als er zaterdags iets te doen is op het gebied van lokale folklore?

 • Versmakking
 • Evenementendag
 • Solexrace
 • Ringrijden

Of houden we stug vol.

Blijven we onze gemeenteleden en vakantiegasten onze volledige service voor gezinnen aanbieden tijdens alle erediensten:

 • crèche
 • kindernevendienst
 • jeugdnevendienst (1 x per 4 weken)

 

Omdat wij nou eenmaal een schitterende taak hebben om de bijbelverhalen door te vertellen aan de volgende generatie.
Omdat wij het een voorrecht vinden, dit doorvertellen in vrijheid te kunnen doen.
Omdat wij deze luxe hebben: voldoende gemotiveerde vrijwilligers.
Omdat wij er geen weegschaal op nahouden: welke energie stoppen we erin en wat levert het op.
Omdat wij ook gastvrij zijn voor onze vakantiegasten en hun kinderen.
Omdat wij niet anders willen
Andrea.

Bijzonderheden

Bron foto: Europeana.
Geschreven na de 2e zondag op rij waarbij er geen kinderen uit onze gemeente waren.
Bieden jullie geen kindernevendiensten aan tijdens vakanties? Wil je jouw ervaringen hiermee delen? Graag

Read Full Post »

Wat doe je als gemeente met de kinderen in de zomer? De leiding van de kindernevendienst verdient ook vakantie van het vrijwilligerswerk. Er zijn verschillende mogelijkheden.

1. Geen nevendienst, geen aandacht voor kinderen

De leiding kan zelf ook van vakantie genieten, op adem komen en nieuwe energie opdoen voor het winterseizoen.

Komen er dan nog gezinnen met kinderen in de kerk? Nee, zegt een aantal predikanten. Hun ervaring is: geen kindernevendienst, geen gezinnen.

Is de kindernevendienst in de zomer open of gesloten?

Is de kindernevendienst in de zomer open of gesloten?

2. Geen kindernevendienst, wel aandacht voor kinderen

Soms mogen de jongste kinderen naar de oppas. Of er als er ook geen oppas is, komen de oppaskinderen naar de kerk. Als er een kist met speelgoed staat, kunnen ze zich zo bezig houden.

Alternatieven

Als alternatief kunnen kinderen een kleurplaat of ander verwerkingsblad uitgereikt krijgen.
Of de vakantietas. De kinderen blijven hierbij op hun plaats in de rij zitten, of verzamelen zich rond een tafel.
Deze vorm van aandacht vergt wel voorbereiding. Misschien 1x aan het begin van de vakantie, misschien elke week.

Ik heb gemerkt dat een eerdere blogtekst met het trefwoord vakantie zonder mijn medeweten en toestemming op een vreemde website terecht is gekomen. Mocht die website dat truukje weer uithalen, meld ik hier even dat ik de tekst geschreven heb, en dat deze staat op kindernevendienst.wordpress.com Bonafide lezers: excuses voor deze rare onderbreking, Andrea.

3. Aangepaste kindernevendienst

Er zijn gemeenten waarin in de zomer anderen inspringen bij de kindernevendienst. Dat is heel fijn. De kinderen kunnen naar de nevendienst blijven gaan. Gezinnen kunnen ook in de zomervakantie naar de kerk komen.

Uitdaging

De omstandigheden om kindernevendienst te geven zijn vaak moeilijker. Omdat er niet zo veel kinderen zijn, worden veel groepen samengevoegd. Een aantrekkelijk en begrijpelijk programma samenstellen voor een kind van 4 en ook die beginnende puber uitdagen is niet eenvoudig. Ga er maar aan staan, invaller.
Als je lang van te voren voorbereidt, kan je nog overleggen met de leiding en eigen predikant. Straks zijn zij immers ook weg.

4. Gewoon doorgaan met de kindernevendienst

Wijzelf zijn in de bijzondere omstandigheid dat er ’s zomers vaak meer kinderen dan anders zijn. Dat heb je in een toeristisch gebied. Een gedeelte van de leiding werkt zelf ook in de toeristische sector. Zij gaan ’s zomers niet met vakantie. Dit jaar is het weer gelukt om met ons hele team het rooster rond te krijgen.
Het kan zijn dat je dan kindernevendienst aan gastkinderen geeft. Onze eigen kinderen gaan ook met vakantie. Soms levert dat onaangename verrassingen op. Als vakantiegasten Filistijnen lijken te zijn.

Toerusting

Goede toerusting van de leiding is ook in de zomer van groot belang. Denk maar aan de invallers. Jammer genoeg biedt onze kindernevendienstmethode juist minder inhoud in de zomer. Ik vind het aangebodene buitengewoon summier. Onbegrijpelijk, onze kinderen verdienen goed toegeruste kindernevendienstleiding. Ook in de zomer.

Wat ontbreekt in dit overzicht?

Meer informatie

Bron foto

Read Full Post »

Hoe kan je de kinderen bij de kerkdienst betrekken, zonder kindernevendienst? 6 weken lang is er geen kindernevendienst. De leiding gaat zelf met vakantie.

Tassen speciaal voor de kinderen

Om de kinderen toch iets te bieden tijdens de dienst komen er straks tassen voor de kinderen. De tassen komen aan de kapstokken te hangen en elk kind mag er een meenemen, de kerk in.

Bij het begin van dienst pakken de kinderen een tas

Tas voor de kinderen

Wat zit er in een tas?

 • papier
 • stevige onderlegger
 • kleurpotloden
 • en een werkvel dat bij het bijbelverhaal van die zondag hoort: een verwerking met een kleurplaat, rebus, stukje tekst uit kinderbijbel, vragen en opdrachten.

Kinderen blijven in de kerk

Dat onze collega’s tassen gaan gebruiken, kom ik te weten in een kort gesprek met een Zeeuwse jeugdouderling. Waarmee de tas gevuld wordt is mijn persoonlijke invulling. Daar komen we al pratend niet aan toe. Maar ik kom deze gedachte meer tegen, om de kinderen tijdens de dienst in de kerk te houden.

Kinderen inspireren

Een aantal weken eerder spreek ik een Zuid-Afrikaanse gastpredikant. Het lijkt hem echt ideaal als de kinderen de hele dienst in de kerk blijven. Kinderen horen er immers bij. Ze kunnen de geloofsbeleving van volwassenen versterken. Je kunt er veel van leren.

Ouders werken aan verdieping

Dezelfde voorganger zegt ook: als de kinderen in de kerk blijven moeten de ouders aan de slag. De predikant vraagt of ze in de daaropvolgende week met hun kinderen verder willen werken met de tekst van die zondag.
Meer hierover in een volgende blogtekst.

Meer lezen:

En jullie?

Wij hebben zomers vaak veel kinderen: van de campings in de omgeving. Wij draaien gewoon door. En jullie?

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: