Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘afscheid predikant’ Category

Laat jij zien waar je in gelooft? Dán pas kan je anderen aantrekken, die zelf ook dat grote vermoeden hebben.

Onlangs was ik bij een drukbezochte avond over het jeugdwerk. En waar kom ik onder andere mee thuis: met de leus van een marketingman.
In slecht Nederlands: Mensen kopen niet wat je doet, ze kopen waarom je het doet.
Mensen kopen iets als ze weten waarom jij het verkoopt, wat jouw achterliggende ideeën zijn.

De gouden cirkel van Simon Sinek.

  • Wat doe je. Dat vertellen we vaak wel.
  • Hoe doe je het? is al unieker. Zo kan je je onderscheiden van anderen.
  • Maar met het uitleggen waarom je iets op een bepaalde manier doet, dat is kenmerkend voor succesvol zijn.

Waarom naar de kerk

Staat er op de website of in het kerkblad van jouw kerk te lezen, wat je gezinnen met kinderen deze zondag te bieden hebt? Weet men wat er te doen is? Meer dan: er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Zijn de achterliggende ideeën duidelijk?

Aankondiging kindernevendienst

Een voorbeeld dat misschien laat zien wat ik denk wat Sinek bedoelt. Aanleiding is een kindernevendienst over Marcus 1:14-20. De predikant gaat die zondag met emeritaat. Het is een afscheidsdienst. Kan je in de aankondiging op website of in kerkblad aangeven wat de toegevoegde waarde van het gebruikte verhaal is?

Wat

Wat ga je doen.

Deze zondag vertellen wij het mooie verhaal van de roeping van de leerlingen van Jezus. We besteden ook aandacht aan het afscheid van de dominee.

Hoe

Hoe ga je doen wat je van plan bent? Maak je met je aanpak het verschil?

Wij lezen vandaag uit de woord voor woord kinderbijbel van Karel Eykman en Bert Bouman. Voor de jongsten laten we tijdens het voorlezen platen uit de Kees de Kort kinderbijbel zien.
En daarna gaan we erover praten met de kinderen.

Wat vind jij van dit verhaal?
Doen wij er iets mee? Herken je het?
Kinderen maken een vissenketting of vissen voor het grote visnet.

Kopie uit woord voor woord kinderbijbel van Marcus 1:14-20

Meteen is duidelijk wat Marcus 1:14-20 te vertellen heeft. Uit: woord voor woord kinderbijbel / Karel Eykman en Bert Bouman

Waarom

Wat inspireert jou om te doen wat je doet? Wat is jouw drijfveer? Kunnen mensen zich in jouw motieven herkennen? Gaat men met jou meedoen? De lezing van vandaag past zo goed bij het afscheid nemen, geweldig gewoon. Wat een aanknopingspunten om met de kinderen te praten over het werk van een dominee en gemeente zijn.

We gaan het verhaal van de roeping van de leerlingen van Jezus lezen. Jezus zegt:
Als het je lukt om mensen op te vissen, dat is pas wat. Mensen die in de put zitten, die verdrietig zijn. Mensen helpen dat is pas echt werk.
Hebben de bijbel en wat een dominee doet, iets met elkaar te maken? Zo ja, wat dan? En hoe zit het doordeweeks?
Maar moet je per sé predikant zijn om mensen of kinderen te helpen?
Het lijkt ons leuk als de dominee nog één keer letterlijk gaat vissen. In het grote net dat wij samen naar binnen dragen ligt ons kado voor haar; het vriendenboek.

3 manieren

3 verschillende manieren om jou activiteit aan te kondigen. Waar word jij nou het meest enthousiast van? En wat denk je van een ander?
Ik ben benieuwd. Wat vind wat jij van deze marketingtheorie? Ik zie er wel wat in, Andrea.

Meer informatie

Filmpje waarin Sinek zijn idee uitlegt, Nederlands ondertiteld, 15 minuten.

Een korte inleiding op het denkgoed: begin met de vraag waarom

Op 22 januari 2015 vindt in de Hoeksteen in Middelburg een bijeenkomst plaats van de classis Walcheren voor kindernevendienstleiding, jeugdouderlingen en andere betrokkenen bij het jeugdwerk. Alternatieven voor kinder- en jeugdwerk is in 1e instantie het onderwerp. De theorie van Sinek wordt genoemd door de spreker van die avond, JOP-medewerker Dirk Jan Bierenbroodspot.

Naschrift

En dan komt Sirkelslag eraan. Met een klein groepje jongeren doen we mee. Geweldig om te ervaren hoe er in 1,5 uur tijd meer dan 40.000 € wordt ingezameld voor het goede doel. Dat goede nieuws moeten we delen met de gemeente. Dat doen we niet alleen met een verslagje in het volgend kerkblad. Maar ook door middel van een dia bij de mededelingen aan de gemeente.

Een muur is zichtbaar met daarop een geprojecteerde tekst: Landelijk speelden 6000 jongeren mee. Misschien stonden er jongeren met een collectezak op uw stoep? Dat was voor de laatste opdracht: geld inzamelen voor Kerk in Actie. Rechts is nog een stukje van een orgel zichtbaar.

Dank aan de jongeren, leiding en gulle gevers is helaas weggevallen.

Read Full Post »

Ze houdt erg van kinderen. Dat wordt verteld over onze nieuwe predikant, als ze bij ons gaat werken. Als welkomstkado krijgt ze visitekaartjes van de kinderen. Wat doet ze haar best om de namen te leren kennen.

Kindertekening van een dominee. Ook gedeeltelijk zichtbaar een kerk met groene deuren.

De dominee

Gesprek met de kinderen

Het gesprek met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan houdt ze op een andere manier. Het mag een gesprek met de kinderen zijn, niet voor de aanwezige volwassenen (die op een lachmoment azen).

Begeleiding kindernevendienstleiding


Heel waardevol vind ik de extra, theologische uitleg die we krijgen bij de kindernevendienstvergaderingen. Met die toelichting en de kindernevendienstmethode worden wij goed toegerust.

Boeken

Er wordt een nieuwe gewoonte ingevoerd bij het afscheid van de 8ste groepers. Zij krijgen altijd een boek kado.
Maar nu krijgt de kindernevendienstleiding óók een boek. Een titel die we kunnen gebruiken bij de nevendiensten. Er ontstaat zo een mooie bibliotheek.

Afscheid

En nu nemen we dankbaar afscheid. Het was fijn samenwerken. Bedankt voor alles wat je ons geleerd en voorgeleefd hebt, Andrea.
Een jong gemeentelid heeft de predikant prachtig verbeeld.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: