Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Abraham’ Category

Een belangrijk doel van de kliederkerk is dat de deelnemers iets kunnen ontdekken over het bijbelverhaal of over hun relatie met het verhaal. Maar hoe faciliteer je het ontdekken nu zo optimaal mogelijk? Welk geklieder organiseer je?

Ontdek inspiratie

JOP heeft prachtige activiteiten verzameld. Die kan je zo gebruiken. Je kan natuurlijk ook met een groepje creatieve geesten zelf ontdekkingen bedenken. Of misschien biedt dit weblog wel ideeën.

Godly play opstelling rond de woestijnzak in een tent.

Hoe strak organiseer je het ontdekken bij de kliederkerk? Hier werd het verhaal van Abram verteld.

Geblinddoekt ontdekken

Een voorbeeld bij een kliederkerk over Abraham. Als je je met een blinddoek voor, door iemand door een parcours laat leiden, dat past natuurlijk bij de bijbeltekst: Abraham vertrouwde blindelings op God. (Samenleesbijbel Genesis 12: 4 Abraham deed wat de Heer gezegd had).

Puzzelend ontdekken

Een puzzel leggen doe je in de kliederkerk opdat je beseft dat wij altijd maar één puzzelstukje zien maar God ziet het geheel.

Een kliederkerkmedewerker kan het gesprek aan gaan met de puzzelaars of er ligt een kaartje met vragen/uitleg bij de puzzels.

Zo wordt de link tussen de activiteit en de bijbel zichtbaar. Zo ontdekken groot en klein.

Niets ontdekken?

Wat als er nu geen gesprek is of je mist het kaartje met de uitleg. Komt het dan wel goed met het ontdekken?

Spelen de kinderen dan niet gewoon blindemannetje en leg je een puzzel?

Gegarandeerd ontdekken

Als je als organisatie het ontdekken wil garanderen, dan kan je de kliederkerk beter in één keer goed aanpakken. Laat in de viering, laat bij de vertelling van het bijbelverhaal de activiteiten expliciet terugkomen. Benoem wat er te ontdekken viel.

Hoe je dat doet? Nou dan ontkom je er niet aan om de tekst van de vertelling aan te passen. Met bijvoorbeeld de volgende zin:

God kwam zo dicht bij Abram, en Abram kwam zo dicht bij God, dat Abram wist wat God wilde dat hij zou doen.

Daar voeg je dan zelf aan toe: Abram vertrouwde blindelings op God. Het was alsof God zelf, de geblinddoekte Abram leidde.

Zo is het duidelijk. Nu weet de deelnemer waarom hij zich geblinddoekt moest laten leiden door het parcours.

Verband spel – bijbelverhaal

Als we de bijeenkomst op deze manier aanpakken is het verband tussen de verschillende onderdelen van de kliederkerk duidelijk. Dan zal het niet aan de organisatoren liggen, als er onverhoopt niks ontdekt wordt.

Ruimte voor ontdekken

Ja maar wacht eens even. Kan je iemand anders’ ontdekmoment wel organiseren? Ontdekken heeft immers te maken met: vinden wat verborgen is en ergens achter komen. Welke openbaring krijgt de deelnemer als de organisatie alles voorkauwt?

Of mag je erop vertrouwen dat iedereen, jong en oud, op zijn en haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo, zelf ontdekt? Het zij nu, het zij later?

Wat denk jij? Andrea

Meer informatie:

Bron foto: collectie Andrea

Ideeën voor activiteiten bij een kliederkerk op de website van JOP.

Lees ook op website van kliederkerk: niet verkondigen maar ontdekken.

Read Full Post »

Abraham wordt vader van een groot geslacht. Sara zal op haar hoge leeftijd nog een zoon baren. God heeft het zelf beloofd.

Stel je wil dit verhaal op een andere manier dichter bij kinderen brengen. Dan kan je gebruikmaken van het prentenboek: Beloofd is beloofd / Knister. Het boek gaat over de vriendschap tussen een marmot en een paardenbloem.

Een marmot staat naast een paardenbloem

Ik beloof je dat alles weer goed komt.

Vertrouwen

Vertrouw je me? Wat er ook gebeurt? vraagt de paardenbloem als ze in het zaad staat. Later mist marmot de paardenbloem erg. Voordat hij aan zijn winterslaap begint denkt de marmot nog: beloofd is beloofd. De paardenbloem zei: alles komt weer goed. In de lente begrijpt hij wat de paardenbloem bedoelde: het ziet geel van de paardenbloemen.
Ik denk dat dit wel te gebruiken is bij het verhaal van Abraham.

Herdenken

En ik denk aan nog een gelegenheid: de herdenking van overledenen.
De paardenbloem sterft af.
De marmot mist de bloem.
De volgende zomer wordt de marmot overal herinnerd aan de paardenbloem.

Nieuw leven

Dit jaar is de tekst voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Matteus 24:14-35 De tak komt weer tot leven. De paardenbloem plant zich voort.

Meer informatie

Bruikbaar? Laat het me weten, Andrea.
Beloofd is beloofd / Knister opzoeken in een bibliotheek.
Ben je lid van een openbare bibliotheek? Dan kan je het boek downloaden van onlinebibliotheek.nl. Let op: het aanbod e-books varieert.
Meer blogteksten over de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het herdenken van de overledenen.
Laatst gewijzigd 12 mei 2020

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: