Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘vruchten van de Geest’ Category

De voorbereidingsgroep heeft een mooi programma bedacht voor de startzondag. We volgen het landelijke thema van 2015: buren. En omdat we starten met een nieuw seizoen gaat het ook over de Geest. We mogen bezield leven en dat wordt verbeeld met een opgeblazen ballon. Het is geen slappe, futloze ballon. Er is lucht, adem in geblazen. De bijbehorende tekst is uit Galaten 5:22-24. De vruchten van de Geest. Op elke ballon komt een woord: lief, blij, vredig, geduldig, vriendelijk, goed, trouw, mild en beheerst.

Liturgietafel met op 9 ballonnen staan de vruchten van de Geest

Op 9 ballonnen staan de vruchten van de Geest

Dit is het uitgangspunt voor de kindernevendienst. Ik ben ook vrij om het verhaal van twee buren te behandelen waarbij het niet goed gaat: Koning Achab en Nabot.
Maar omdat die ballonnen zo terugkomen in de dienst lijkt het me mooi het juist daar over te hebben.

Samenleesbijbel

Geen kinderbijbel in ons huis bevat deze brief aan de Galatiërs. De reizen van Paulus worden wel verteld maar wat hij in de brieven schrijft niet.
In de week voor de startzondag komt de samenleesbijbel uit. En wat mooi, daar staat een zinvolle verwerking in. Pinterest en een Engelstalige website doen de rest aan inspiratie.

Woord markeren

Zou het niet mooi zijn als de gemeenteleden kunnen aangeven of ze voor een Geestesvrucht willen bidden voor zichzelf of een ander? Die gelegenheid wordt geboden door een vlaggetje te plaatsen bij de betreffende ballon.

Betekenis bespreken

Het lijkt me goed om met de kinderen de 9 woorden te bespreken. Wat betekenen ze? Waar kom jij ze tegen in je eigen leven? Misschien kunnen de oudste kinderen het zodanig proberen te verwoorden dat de jongste kinderen het ook begrijpen. En als we een icoontje of tekening kunnen maken bij het woord, weten de kleuters ook waar zij hun vlaggetje bij kunnen zetten.
Nu is blij niet zo’n moeilijk begrip. Een smiley is makkelijk getekend. Maar het woord mild?

Bijbeltekst inhoud geven

Er is die zondag één 8ste groeper en dat maakt de nevendienst makkelijker. Ik hoef niet te schakelen tussen het niveau van een kind van 12 en dat van een 4-jarige. We zitten naast elkaar en praten over de 9 woorden. Een Engelstalige presentatie van de geestesgaven, is daarbij soms behulpzaam. Daar wordt een vergelijking gemaakt met fruit. Want hoe behandel je een perzik? Erg voorzichtig. Mild. Een mooie opstap naar begrijpend zijn voor elkaar.
En bij het woord beheerst, wordt een appel genoemd. Een anti-voorbeeld van beheerst. Is er een bijbelverhaal waarbij iemand zich niet kan beheersen en er komt een appel in voor? Het antwoord laat niet lang op zich wachten: Eva.
Ik vraag ook of de jongere alvast kan bedenken welk woord ze straks in de kerk wil markeren.

Verwerking

Het idee om woorden op een briefje te schrijven en naar je buurman of buurvrouw toe te blazen, gaat niet door. Een boom met vruchten van de Geest tekenen?
Het wordt een getekend kaartje voor een ziek familielid. En dan gaan we snel weer terug de kerkzaal in. Om de ballon van onze keuze te markeren. Gelukkig komen ook andere gemeenteleden naar voren om een prikkertje te plaatsen bij het woord waar ze vandaag iets mee hebben.

Pot met zand waar coctailprikkertje in gestoken is

Welke geestesvrucht heb je het meest nodig?

Meer informatie

Mild

Ps. Later kies ik voor de workshop Emmaüswandeling. En het woord waar we over nadenken is: mild. Wij missen vaak de jonge gezinnen, zondagsmorgens in de kerk. Bekijken we de keuzes van de gezinnen met mildheid? Stof tot nadenken.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: