Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘hemel’ Category

Dit staat mijn uitwerkbriefje ter voorbereiding van de kindernevendienst over Marcus 12:18-27

Poesje komt grommende hond tegen en denk: wat zou ik in de hemel doen?

Normaalgesproken rent Poes Ming weg, met al zijn haren overeind.

Introductie

Welkom. Ik ga een aantal strikvragen stellen.
Hoe voel je je als iemand jouw zo’n vraag stelt?
Waarom zou iemand jou zo’n vraag stellen? Is dat omdat hijzelf het antwoord niet weet en jouw hulp nodig heeft?

Lezen

Lezen verhaal uit Kind op Zondag voor de kleinsten

Napraten bijbelverhaal

Waarom staat dit verhaal in de bijbel, wat kunnen wij hiervan leren?
– als de oudsten er zijn uitleg over Sadduceeën
Wat is het belangrijkste in dit verhaal?
Begrijp je wat Jezus hier zegt?
Wat zou dat betekenen: God is een God van levende mensen

Verdieping onderwerp

Voorlezen: prentenboek Hemels / McDonnell
– als de oudsten er zijn, uitleggen waarom ik dit boek gebruik.
Wat vind je van het verhaal?
Wat kan je er van leren?
Denk je dat er iets van klopt? Zou het kunnen dat als jij anders dan anders doet, anderen daar ook anders op reageren? Heb je voorbeelden?
Zou het kunnen dat wij zo leven dat het hier op aarde al een beetje hemel wordt? Waarom wel/niet?
Geldt het voor Bartimeüs, waar we het vorige week over hadden?
Dit gesprek wil ik voeren met het artikel van Kuindersma in het achterhoofd: van kindervragen naar kindertheologie.

Verwerking

Afhankelijk van wat de kinderen het beste ligt, tekenen, collage maken, vragen opschrijven, dichten of schrijven over de hemel op aarde of Jezus tussen de Sadduceeën. Ze mogen ook zelf strikvragen bedenken.

Meer ideeën

Ook goed bruikbaar is het verhaal van Toon Tellegen dat begint met: De eekhoorn schrok midden in de nacht wakker. Onder andere uit het boek: Misschien wisten zij alles, pagina 61.
Een verhaal over vroeger, de toekomst en nu. Voor de iets oudere kinderen.
Leden van de bibliotheek kunnen dit boek als e-book lenen.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: