Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kerst’ Category

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor Advent en Kerst 2016.

De aanbidding van de koningen, Jan Jansz Mostaert, ca. 1520 - ca. 1525

Aanbidding van het kind : illustratie bij advents en kerstproject 2016

Adventsproject Kind op Zondag 2016 Maak het mee!

Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen over hun verwachting. Wij kunnen hun verwachtingen zelf meemaken.
Meer informatie over het project Maak het mee! op de website van Kind op Zondag.

 • Eerste Advent, 27 november Jesaja 2:1-5 Vrede
 • Tweede Advent, 4 december Matteüs 3:1-12 Een nieuw begin
 • Derde Advent, 11 december Jakobus 5:7-10 Wachten
 • Vierde Advent, 18 december Matteüs 1:18-25 Het komt goed
 • Kerst, 25 december Lucas 2:1-20 Maak het mee!

Verwerking in de kerk: Een projectposter met een grote ster. Deze krijgt elke zondag een nieuw puzzelstuk. Je kan de poster bekijken met de duif Rainbow. Rainbow zoekt naar plaatsen op de wereld die op Wonderland lijken.

Voor de kinderen kan je een boekje aanschaffen.

Voor Kind op Zondagabonnees is er de App. Daarin vind je bijbelverhalen, liedjes en extra verwerkingen.

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project: Maak het mee! gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2016: Beloofd is beloofd

Vijf bijzondere vrouwen staan centraal. Vrouwen uit de geslachtslijn van Jezus.
Meer informatie over Beloofd is beloofd

Eerste Advent, 27 november Genesis 38 en Matteus 1:3 Tamar en de belofte van een nieuw begin
Extra informatie voorbereiden
Tweede Advent, 4 december Jozua 2 en Matteus 1:5 Rachab en de belofte van trouw
Derde Advent, 11 december Ruth en Matteus 1:5 Ruth en de belofte van bescherming
Extra informatie voorbereiden
Vierde Advent, 18 december 2 Samuel 11 en Matteus 1: 6 Batseba en de belofte van vergeving
Kerst, 25 december Lucas 2:1-20 en Matteus 1: 16 Maria en de belofte van deMessias

Verbeelding in de kerk: een levensboom waarin voorwerpen worden gehangen.

Verwerking: de kinderen werken aan hun eigen levensboom

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Beloofd is beloofd gemaakt.

Kind op Zondag had in 2013 als projecttitel: Sterke vrouwen. Het papieren tijdschrift kan extra informatie geven.

Adventsproject Bonnefooi 2016: Speuren naar tekens van hoop

Naar je toe komen. Dat betekent Advent. Wat komt naar je toe? Met Bonnefooi ga je op zoek naar tekens van hoop op een wereld waarin we in vrede kunnen leven.

Meer informatie over het project Speuren naar tekens van hoop op de website kinderdienst.

Lezing Thema
Eerste Advent, 27 november Jesaja 2: 1-5 en Matteus 24: 32-44 Andersom
Tweede Advent, 4 december Jesaja 11: 1-10 en Matteus 3: 1-12 Schoon
Derde Advent, 11 december Jesaja 35: 1-10 en Matteus 2:11 Geef je ogen de kost
Vierde Advent, 18 december Jesaja 7: 10-17 en Matteus 1: 18-25 (vraag)teken
Kerst, 25 december Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14 Wachten loont

De verbeelding in de kerk is in de vorm van een speurtocht. Op een landkaart van Israël wordt elke week en stikker geplakt op de plaat waar gespeurd gaat worden.

Bonnefooi helpt kinderen zich voor te bereiden op Kerst met een aantal december kalenders die te koop zijn.

JOP bespreekt het adventsproject Speuren naar tekens van hoop uitgebreid op haar website.

Meer tips

JOP heeft een aantal algemene tips JOP verzameld.
Er is ook nog het Project van sAmen leren geloven: Wie weg is wordt gezien.
Op de website kinderwoorddienst.nl verschijnt binnenkort het advents en kerstproject: De nieuwe wereld komt.

Meer complete adventsprojecten gratis via internet

Meer informatie

JOP, bedankt voor het onderlinge contact voorafgaand aan de samenstelling van deze blogtekst Andrea.
Bron foto: Rijksmuseum De aanbidding van de koningen, Jan Jansz Mostaert, ca. 1520 – ca. 1525
Laatst bijgewerkt: 9 december 2016

Read Full Post »

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor 2015. Deze blogtekst is nog in opbouw.

Oude ansichtkaart met wiegje, 2 egeltjes en schaapje. Erboven tekst: the christmas story

kerstverhaal

Adventsproject Kind op Zondag 2015 Hoe laat is het?

Meer informatie over het project Hoe laat is het? op de website van Kind op Zondag.

 • 29 november Tijd om te verwachten Lucas 1:5-25
 • 6 december Tijd om te luisteren Lucas 1:26-38
 • 13 december Tijd om op weg te gaan Lucas 1:39-56
 • 20 december Tijd om te zingen Lucas 1:57-80
 • 25 december Tijd voor het licht Lucas 2:1-20
 • 27 december Al die tijd … Lucas 2:22-40

Verwerking in de kerk: Voorin de kerk kan een grote poster gepresenteerd worden, A0-formaat. Elke zondag is er een afbeelding van het verhaal van die zondag.

De kinderen maken hun eigen versie van de projectverbeelding met behulp van een boekje, dat voor alle kinderen kan worden aangeschaft.

Projectlied: Wij weten hoe laat het is.

Verwerking:
De kinderen maken hun eigen versie van de projectverbeelding met behulp van een boekje, dat voor alle kinderen kan worden aangeschaft.
Er zijn ook aparte verwerkingen elke zondag.

Toelichting: Bijpassende musical beschikbaar: alle tijd. Musical is te gebruiken bij bijvoorbeeld kinderkerstfeest.

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Hoe laat is het gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2015: Liefdevol aangeraakt

Meer informatie over Liefdevol aangeraakt.

 • 29 november God raakt de stem van Zacharias aan Lucas 1:5-25
 • 6 december De engel brengt Maria goed nieuws Lucas 1:26-38
 • 13 december Maria deelt Gods liefde met Elisabet Lucas 1:39-56
 • 20 december Zacharias krijgt zijn stem terug Lucas 1:57-80
 • 25 december God raakt de harten van de herders aan Lucas 2:1-20
 • 27 december De herders gaan terug naar het veld Lucas 2:22-40

In de kerk komt een tafelmodel lantaarn met 6 zijden. De powerpointpresentatie die bij het project hoort kan je gebruiken voor een sketch tijdens het kindermoment. Thuis kunnen de kinderen werken aan een mini-lantaarn.

Verwerking:
Per leeftijdscategorie zijn er diverse verwerkingssuggesties die allemaal los van elkaar aangeboden kunnen worden.

Het projectlied wordt nog bekend gemaakt.

Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Liefdevol aangeraakt gemaakt.

Adventsproject Bonnefooi: Hemelse boodschappen

Meer informatie over het project Hemelse boodschappen op de website kinderdienst. Bijvoorbeeld in deze projectomschrijving.

 • 29 november Zacharias met de engel in de tempel Lucas 1, 5 – 25
 • 6 december De aankondiging van de engel aan Maria Lucas 1, 26 – 38
 • 13 december Maria op bezoek bij Elisabet Lucas 1, 39 – 56
 • 20 december De geboorte van Johannes Lucas 1, 57 – 80
 • 25 december De geboorte van Jezus Lucas 2, (1)15- 20
 • 27 december Profetie van Simeon aan Maria

Aan kinderen van 10/12 jaar wordt een alternatief aangereikt in de vorm van schilderijen. Ze zijn te gebruiken als inleiding op de bijbelverhalen. Dit zijn de suggesties:

Voorin de kerk is de projectverbeelding een drieluik. En een doos speelt ook een rol bij dit project. Op de cd die bij het project hoort staat nadere uitleg.

Bonnefooi werkt samen met Kerk in Actie.

Er is een projectlied gemaakt op de melodie van lied 485 van het nieuwe liedboek.

JOP bespreekt het adventsproject Hemelse boodschappen uitgebreid op haar website.

Meer complete adventsprojecten gratis via internet

Andrea.
Bron foto: Flickr.
Laatst bijgewerkt: 29 oktober 2015

Read Full Post »

Wat gaan we met Kerst met de kindernevendienst doen? Dat kan een lastige vraag zijn. Zeker als de verwachtingen hoog gespannen zijn. Dit jaar gaat die keuzestress aan mij voorbij. Ik heb geen bijzondere taken dan gewoon kerkganger te zijn.

Mandje met takken en rode kerstslinger, lectuurbak met pop,bezem. Deze attributen worden gebruikt bij het kerstverhaal

Jezus in de kribbe, het vuur van de herders en Maria’s bezem

Eenvoud

Mijn collega’s zijn er op tijd bij. Allebei werken ze in het basisonderwijs. Ze nemen een jarenlange ervaring in het omgaan met kinderen mee. Hun idee is eenvoudig, het resultaat geweldig.

Uitbeelden

 • In de kindernevendienst wordt het kerstverhaal uit Lucas wordt voorgelezen in dichtvorm
 • Kinderen kunnen kiezen welk personage ze willen uitbeelden
 • Er zijn verkleedkleren beschikbaar
 • Ze oefenen het uitbeelden van het verhaal
 • In de kerk wordt het gedicht weer voorgelezen
 • De kinderen beelden het verhaal uit
 • Er is wel een minimum aantal rollen te bezetten maar uitbreiden is heel eenvoudig

Verklede kinderen in de kerk beelden Lucasevangelie uit tijdens de Kerst

Kinderen beelden het geboorteverhaal uit het Lucasevangelie uit

Verkleedkleren

Na afloop hoor ik veel mensen zeggen: wat was dat leuk met de kinderen. Eén moeder herkent de verkleedkleren, die geleend zijn van de basisschool. Haar kinderen hebben die ook aan gehad. Minstens 10 jaar geleden.

Hopelijk zijn er over 10 jaar weer kinderen die het geboorteverhaal van Jezus verder vertellen, Andrea.

Read Full Post »

Het gebeurt bij ons de 2e Advent. Maar ik zie zeker ook mogelijkheden voor Kerst, Pasen of Pinksteren of een gewone zondag.

Ga de mensen maar eens verrassen. Maak ze maar alvast blij. Wijs ze op de komende kerstdagen. Die opdracht krijgen de kinderen bij de kindernevendienst.

Er is een stapeltje karton, er zijn viltstiften. Ga je gang jongens en meisjes.
En als jullie klaar zijn gaan we de kaartjes verstoppen in jaszakken.

Als de mensen dan later vandaag in hun zak voelen, kunnen ze het kaartje met jouw tekst lezen.

2 kartonnetjes met erop geschreven: ligt en vrolijke Kerst

Je zal toch maar zo’n kaartje in je jaszak vinden. Is dat niet geweldig? Ook beginnende schrijvers verspreiden het ligt van Kerst.

Wat een goed idee. Dat moet gedeeld worden. Bij deze, Andrea.

Goede kerstdagen toegewenst.

Read Full Post »

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor 2014.

Adventsproject Kind op Zondag 2014 Verderkijkers

Meer informatie over het project verder kijkers

 • 30 november De deurwachter Marcus 13:33-37
 • 7 december Johannes de Doper Johannes 1:19-28
 • 14 december Jesaja Jesaja 65:17-25
 • 21 december Maria Lucas 1:26-38
 • 25 december De herders Lucas 2:1-20
 • 4 januari De wijzen Matteüs 2:1-12

Verwerking in de kerk: De verder-kijkers worden in beeld gebracht in zes grote posters die voorin de kerk komen te hangen.

Met de posters kijken we als het ware door een verrekijker naar de mensen uit de verhalen.

Voor elke zondag is er een nieuwe poster. Van de illustraties is ook een kleurboekje gemaakt, dat voor alle kinderen kan worden aangeschaft.

2 Projectliederen:

 • Kijk eens in de verte (op de wijs van Kijk eens om je heen). Dit kan de hele periode gezonden worden
 • Voor wie in het donker uitzien naar het licht (Wijs: Noël nouvelet). Voor de 4 adventszondagen en Kerst een andere tekst

Verwerking:
Een lantaarntje maken. 4 zondagen een zijde maken. Kleine jampotjes zijn hiervoor nodig.
Maar er zijn ook losse verwerkingen per zondag. Met Kerst bouwplaat van een stal.

Toelichting: project volgt lezingen van het leesrooster, behalve op kerstmorgen. Bijpassende musical beschikbaar: een herder kijkt verder. Duurt ongeveer 20 minuten. Onderwerp: de herders in het veld. Musical is te gebruiken bij bijvoorbeeld kinderkerstfeest. Eenvoudig uit te breiden of in te krimpen qua spelers.

JOP bespreekt het project in een film op youtube.

Adventsproject Vertel het Maar : In blijde verwachting

Er zijn vier lezingen uit dit profetenboek en met kerst wordt het kerstevangelie uit Johannes gelezen.

 • 30 november Jesaja 8:23-9:6
 • 7 december Jesaja 11:1-10
 • 14 december Jesaja 40:1-11
 • 21 december Jesaja 61
 • 25 december (Kerst) Johannes 1:1-14

Verwerking: De projectverbeelding lijkt een beetje op een opengevouwen pop-up kaart, waarbij iets tevoorschijn gaat komen. Iets wat je nog niet kunt zien, toen het dichtgevouwen was.
De projectverbeelding bestaat uit twee rechthoekige nachtblauw geschilderde MDF-platen die met een balkje aan elkaar vastzitten. De ene plaat vormt de achterwand, de andere plaat de ondergrond. Van zo’n kleine 200 aan elkaar geniete papieren bekertjes is een bolvorm gemaakt die tegen en op de MDF-platen is bevestigd. Het is dus weer een creatieve projectverbeelding geworden, waar je echter zelf nog wel het een en ander aan moet doen.
In de verwerking is plaats voor iedereen. Elk kind heeft een los bekertje met zijn of haar naam. De bekertjes passen in de bolvorm. De leiding zorgt elke zondag en op kerstmorgen dat er voor ieder kind een projectsymbool en soms een kleinigheidje in de bekers zit. Bij terugkomst in de kerk is er een kindermoment met toelichting en wordt het gemaakte projectsymbool van deze zondag in het persoonlijke bekertje bewaard. Tevens wordt er een grote projectverbeelding op de achterzijde geplaatst en een ster met het thema van deze zondag. Op de site komen binnenkort plaatjes van de verwerkingen te staan.

Projectlied: er is dit jaar geen projectlied, maar er worden suggesties voor kinderliederen bij de teksten van de zondag gedaan.

Toelichting: het is een zeer creatief project, dat goed met knutselleiding van het jeugdwerk gemaakt kan worden. Het heeft ook een persoonlijke twist, doordat er gewerkt wordt met bekertjes op naam. Dat is tegelijk wel lastig als je vaak te maken hebt met een wisselende opkomst van kinderen bij de kindernevendienst. Verder is het project niet meer of anders uitgewerkt dan de gewone zondagen, zoals je die van Vertel het Maar mag verwachten. Wel zit er bij elke zondag een extra grote knutselverwerking in. Het rooster met lezingen wijkt op advent af van het leesrooster.

Kijk op vertelhetmaar.nl/materiaal voor meer informatie over dit project.

JOP bespreekt het project in een film op youtube.

Adventsproject Bonnefooi: Er bloeit iets op

Meer informatie over Er bloeit iets op en zie deze powerpointpresentatie

Bonnefooi volgt het leesrooster. Het thema is: Er bloeit iets op (tijdens advent nog in de knop), steeds meer opengaande/-vouwende bloem als verwerking; met Kerst in bloei.

 • 30 november Psalm 85 en Marcus 13, 24-37
 • 7 december Psalm 80 en Johannes 1: 19-28
 • 14 december Psalm 126 en Johannes 3:22-30
 • 21 december Psalm 132 en Lukas 1:26-38
 • 25 december (Kerst) Psalm 98 en Johannes 1:1-14

Verwerking: bloem die met vier flappen openvouwt. Een goed te begrijpen beeld.

Projectlied: bewerking van Er is een roos ontloken (Lied 473), zie powerpoint voor de tekst : Er is een licht ontstoken.

Toelichting: deze keer gaat het niet over de profeten, makkelijk uit te leggen beeld voor (jonge) kinderen. Voor de oudste kinderen is er een koppeling met project in Rwanda (weeshuis), onderdeel van Kerk in Actie.

JOP bespreekt het adventsproject in een film op youtube.

Meer complete adventsprojecten gratis via internet

Hartelijk dank aan Ds. Joost Schelling, Predikant Gereformeerde Kerk Sliedrecht. Hij stelde de tekst voor zijn team kindernevendienstleiding ter beschikking aan dit weblog, Andrea.
Laatst bijgewerkt: 3 november 2014

Read Full Post »

Hoe kies je wat je dit jaar met Kerst gaat doen? Deze blogtekst wil een overzicht bieden en wordt regelmatig bijgewerkt.

Maria en zeven bijbelse moeders, Hendrick Goltzius, 1576 - 1580

Maria en zeven bijbelse moeders, Hendrick Goltzius, 1576 – 1580

Advent en kerstproject kiezen

Project Vertel Het Maar: Hij wil onze koning zijn

Adventsproject Kind op Zondag 2013 : Vrouwen met toekomst

 • project Kind op Zondag: Vrouwen met toekomst. Inleiding op het project.
 • projectlied: Sporen van de tijd
 • Kom naar een projectavond Kind op Zondag
 • JOP legt het project uit in een youtubefilm
 • In een tijdschrift voor predikanten staan ook hertalingen voor kinderen van de bijbelverhalen. Het blad heet: De eerste dag. Vind het tijdschrift in een bibliotheek.
 • Karel Eykman heeft in zijn boek Was ik een schaap dan wist ik het wel, ook verwerkingen van deze verhalen gemaakt. Zoek op bijbelgedeelte in het overzicht Spiegelverhalen Oude Testament om te weten te komen wat voor soort verwerking (verhaal, monoloog, brief). Vind het boek in een bibliotheek.

Adventsproject Bonnefooi 2013 : Toekomstlied

 • project Bonnefooi: Toekomstlied
 • projectlied: Toekomstlied
 • Meer informatie over het project Toekomstlied (powerpoint) vind je op de website van Bonnefooi
 • JOP legt het project uit in een youtubefilm
 • Bonnefooi, JOP en KerkinActie werken weer samen aan een actie: nog geen informatie
 • In een tijdschrift voor predikanten staan ook hertalingen voor kinderen van de bijbelverhalen. Het blad heet: De eerste dag. Vind het tijdschrift in een bibliotheek.
 • Karel Eykman heeft in zijn boek Was ik een schaap dan wist ik het wel, ook verwerkingen van deze verhalen gemaakt. Zoek op bijbelgedeelte in het overzicht Spiegelverhalen Oude Testament om te weten te komen wat voor soort verwerking (verhaal, monoloog, brief). Vind het boek in een bibliotheek.

Adventsproject Samen leren geloven 2013 : Wie weg is wordt gezien

Meer complete adventsprojecten

Bron afbeelding: Rijksmuseum

Laatst bijgewerkt:  1 november 2013

Read Full Post »

De rustige sfeer wordt ruw verstoord door kinderstemmen. Een bewaker heeft zichzelf ten doel gesteld om ons zootje ongeregeld goed in de gaten te houden. Wij houden kindernevendienst op een bijzondere locatie: in het Boijmans van Beuningen. We bezoeken de tentoonstelling De weg naar Van Eyck.

Zwangere Maria en Jozef

Sacherijnige Jozef

Laten we om te beginnen eerst stilstaan bij het schilderij van de zwangere maagd en de heilige Jozef.
Welk bijbelverhaal herkennen jullie? Valt je iets op aan Jozef? Hoe voelt hij zich? Waarom denk je dat? Maakt dit wat bij jou los? Er hangen hier meer afbeeldingen van Jozef en Maria. Merk je dat wat de ene schilder maakt jou meer of minder aanspreekt dan hoe een collega hetzelfde verhaal verbeeldt? Heb je dat ook weleens met vertelde verhalen? Of met bepaalde vertellers?

Droom

Ga ik echt met de kinderen naar Rotterdam? Jammergenoeg niet maar ik zou het best willen. Ik denk dat het bekijken van wat schilderijen een prima opstap kan zijn voor een goed gesprek. In het museumrestaurant met het mooie uitzicht bijvoorbeeld.

Bijbelverhalen verbeelden

600 jaar geleden zijn er mensen die proberen om bijbelverhalen te tekenen en te schilderen. Ik vind dat fantastisch, dit moeten de kinderen weten en zien. Zelf verbeelden de kinderen ook vaak bijbelverhalen, op hun manier.
Al die jaren dat een schilderij bestaat hebben er veel mensen naar gekeken. Eeuwen lang zijn er mensen door geraakt. Er is emotie overgebracht, van de schilder op de kijker. Van de bijbel op de schilder. Van de bijbel op de kijker.

Kerstverhaal

Dit jaar gebruiken wij naast woorden, ook beelden om het kerstverhaal over te brengen. Het wordt de Prentenbijbel nieuwe testament / Marijke ten Cate. De woorden worden gelezen, de beelden worden vertoond in de dienst op 1e kerstdag.

Goede kerstdagen en kerstvieringen toegewenst

Nu zie ik zelf Middeleeuwse schilderkunst als een middel om een bijbelverhaal eens op een andere manier door te geven aan de kinderen. Heb jij ook zoiets? Muziek, natuur, je eigen creativiteit. Laat eens weten of jij iets extra’s in de kindernevendienst verwerkt om de woorden kracht bij te zetten.

Bron afbeelding: Frankrijk De zwangere Madonna met Sint Jozef, circa 1425-1450. Paneel, 70.5 x 35 cm. Washington, National Gallery of Art

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: