Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘voorbereiding met predikant’ Category

Jammer dat het weer is afgelopen, de basiscursus kindernevendienst. Dat verzucht ik niet alleen maar meerdere deelneemsters. Op de 3e cursusavond hebben we wel erg veel gelachen onderling. Was dat de vorige keer ook al zo? Of komt het omdat we elkaar telkens een beetje meer leren kennen.

Verhalen vertellen

Een rondje inventariseren leert dat de meesten voorlezen. Alleen de mensen uit het onderwijs vertellen verhalen. Het geeft eigenlijk ook niet als je geen verhalen kan vertellen als leiding. Want je mag zijn zoals je bent. Heb je in het team van de kindernevendienstleiding iemand uit het onderwijs, dan krijgen de kinderen toch regelmatig een verhaal verteld. Bovendien valt er veel te leren over verteltechnieken, stemgebruik enzovoorts. Dat is een gedachte die hoop geeft.
We gaan deze avond niet oefenen, dat vind ik zelf niet erg. Ik denk dat je voor dat onderwerp minstens een hele avond moet reserveren plus thuis oefenen.

Bekende verhalen

Gelukkig komt mijn favoriete onderwerp ook ter sprake: de verhalen die met een grote regelmaat terugkeren. Dat vind ik saai en sommige kinderen vinden dat ook. Ik mag de januaririedel noemen: doop van Johannes de doper gevolgd door de bruiloft in Kana. En de vijf broden en twee vissen roept een ander. Ja, dat is altijd prijs in de zomervakantie.
“Ken ik al!” krijgen mijn collega leidsters soms te horen aan het begin van de kindernevendienst. Tja, dan wordt het moeilijk om de kinderen toch te boeien.

Andersom

  • De cursusleidster stelt voor om in dat geval andersom beginnen. Met de verwerking. Als je aan het bijbelverhaal niet meer toe komt, is dat niet zo heel erg. De kinderen kennen het toch al.
  • Of laat ze platen van het verhaal op volgorde leggen. Ik denk meteen aan de Kees de Kort bijbel of aan de prentenbijbel van Marijke ten Cate.
  • Verstop puzzelstukjes in de nevendienstruimte en laat de kinderen een puzzel van het bijbelverhaal maken
  • En ja, het kerstverhaal is eigenlijk ook altijd hetzelfde. Die kindernevendienst zou je ook eens anders kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld met kunst.

Als je deze dingen doet in relatie tot kernboodschap, is het voor de kinderen niet zo saai en heb jij toch maar weer dat overbekende verhaal behandeld.

Gebeden

Eerlijk gezegd, vind ik het vreemd dat het onderwerp gebeden een hoofdonderwerp is in deze cursus. Want niemand bidt eigenlijk tijdens de nevendienst. In de kerk wordt dan óók niet gebeden. Het is wel een goed onderwerp voor zondagschoolleiding of als je aan clubwerk doet. Een enkele keer is bidden weleens onderwerp van een nevendienst.
Ik laat dit onderwerp tot me spreken als ouder en opvoeder, niet als kindernevendienstleiding.

Voorbeeld
De timing van het onderwerp is wel heel goed, op de 3e avond. We kennen elkaar al een beetje en zo kan het gesprek persoonlijk worden.
Ik lees in de reader dat je als kindernevendienstleiding ook altijd een voorbeeld bent voor de kinderen. “Al vertel je nog zoveel bijbelverhalen, voorleven en beleven blijft daarom belangrijker.” Vertel de kinderen maar hoe jij zelf bidt, laat het zien en leer zo op welke manieren je allemaal kunt bidden.

Verkeersbord: Bij rood wachten. Wees de kinderen een voorbeeld.

Symbolen

Het onderwerp symbolen wordt kort aangestipt. Waarom ze zo belangrijk zijn, herinner ik me nog goed van Kuidersma’s workshop.

Contact met predikant

Als kindernevendienstleiding van onze gemeente vergaderen we regelmatig met elkaar. De predikant geeft dan een vooruitblik op de lezingen en vertelt wat haar aanspreekt en wat ze gaat uitdiepen voor de overdenkingen. Tijdens de voorbereiding voor een specifieke zondag hebben we ook nog contact. Juist in de voorbereidingsperiode komen bij mij vragen naar boven. Bovendien kunnen we zo ook afstemmen voor het moment met de kinderen voor in de kerk. Gastpredikanten proberen we telefonisch te spreken. Ik ben altijd erg blij met het contact met de predikant. Want ik ben natuurlijk niets meer en minder dan een leek, als het gaat om het uitleggen van bijbelverhalen.

Ieder voor zich
Van de cursisten leer ik dat er soms helemaal geen contact is met de predikant. Nooit. Soms schrijven ze op een briefje waar de nevendienst over gaat en dat kan de predikant dan lezen in de consistorie. Tjonge. Daar sta ik echt van te kijken.

Contact leiding onderling
Maar wie weet wat we van elkaar oppikken. Ik hoor ook instemmend gemompel als we vertellen over het schriftje waarin we opschrijven wat er tijdens de nevendienst gebeurd is. Eerlijk gezegd komt er bij ons aardig de klad in, de laatste tijd. Zou dat online beter werken? In Brummen communiceert de leiding onderling via een afgeschermd weblog.

Eindconclusie

De basiscursus kindernevendienst volgen wij in 3 avonden. Alle avonden krijgen we informatie die goed bruikbaar is als je kindernevendienst geeft. Bijvoorbeeld in de vorm van achtergrondinformatie voor een beter begrip van het cursusonderwerp. De cursusleidster zelf praktijkervaring. Daardoor kan ze extra suggesties doen. Haar praktijktips worden vaak aangevuld met voorbeelden van de medecursisten. Dat is bijzonder verrijkend.
Door haar aanpak, laat de cursusleidster de deelnemers in hun waarde. Ik krijg niet het gevoel dat ik het anders aan moet pakken. Maar als ik een verbetering wil, heb ik nu wel bouwstenen om daar aan te werken. De stof is toepasbaar, dat kon ik al uitproberen. Ik heb enorm genoten van de cursus.

Contact cursisten
Gaat het lukken om onderling contact te houden? Ik hoop het. Een aantal cursisten heeft naar dit blog gekeken maar niet gereageerd. Jammer genoeg kan ik niet naar de inspiratiebeurs, dat is natuurlijk ook een ontmoetingsplek voor kindernevendienstleiding. Wel ontdek ik www.protestantszeeland.nl.

Dit is de laatste bijdrage over de basiscursus kindernevendienst.
Meer informatie over basiscursus kindernevendienst. De cursus wordt gegeven door JOP.
Dl. 2: Methoden en programma
Dl. 1: Over het kind en het groepsgesprek

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: