Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘JOP’ Category

Hoe kies je wat je dit jaar met Kerst gaat doen? Deze blogtekst wil een overzicht bieden en wordt regelmatig bijgewerkt.

Maria en zeven bijbelse moeders, Hendrick Goltzius, 1576 - 1580

Maria en zeven bijbelse moeders, Hendrick Goltzius, 1576 – 1580

Advent en kerstproject kiezen

Project Vertel Het Maar: Hij wil onze koning zijn

Adventsproject Kind op Zondag 2013 : Vrouwen met toekomst

 • project Kind op Zondag: Vrouwen met toekomst. Inleiding op het project.
 • projectlied: Sporen van de tijd
 • Kom naar een projectavond Kind op Zondag
 • JOP legt het project uit in een youtubefilm
 • In een tijdschrift voor predikanten staan ook hertalingen voor kinderen van de bijbelverhalen. Het blad heet: De eerste dag. Vind het tijdschrift in een bibliotheek.
 • Karel Eykman heeft in zijn boek Was ik een schaap dan wist ik het wel, ook verwerkingen van deze verhalen gemaakt. Zoek op bijbelgedeelte in het overzicht Spiegelverhalen Oude Testament om te weten te komen wat voor soort verwerking (verhaal, monoloog, brief). Vind het boek in een bibliotheek.

Adventsproject Bonnefooi 2013 : Toekomstlied

 • project Bonnefooi: Toekomstlied
 • projectlied: Toekomstlied
 • Meer informatie over het project Toekomstlied (powerpoint) vind je op de website van Bonnefooi
 • JOP legt het project uit in een youtubefilm
 • Bonnefooi, JOP en KerkinActie werken weer samen aan een actie: nog geen informatie
 • In een tijdschrift voor predikanten staan ook hertalingen voor kinderen van de bijbelverhalen. Het blad heet: De eerste dag. Vind het tijdschrift in een bibliotheek.
 • Karel Eykman heeft in zijn boek Was ik een schaap dan wist ik het wel, ook verwerkingen van deze verhalen gemaakt. Zoek op bijbelgedeelte in het overzicht Spiegelverhalen Oude Testament om te weten te komen wat voor soort verwerking (verhaal, monoloog, brief). Vind het boek in een bibliotheek.

Adventsproject Samen leren geloven 2013 : Wie weg is wordt gezien

Meer complete adventsprojecten

Bron afbeelding: Rijksmuseum

Laatst bijgewerkt:  1 november 2013

Read Full Post »

Hoe kan je je een beeld vormen van de kindernevendienstprojecten voor de 40-dagentijd 2013? De inspiratiebeurzen van de PKN worden niet meer georganiseerd. Gelukkig kan je collega kindernevendienstleiding ontmoeten tijdens workshops en presentaties. Via internet is al wat informatie beschikbaar. Deze wordt binnenkort uitgebreid. Dan kan je een keus maken voor het meest geschikte paasproject voor jouw gemeente.

Pasen op Korfu

Pasen op Korfu

Workshops en presentaties veertigdagentijd van Bonnefooi, Kind op Zondag en Vertel het Maar

De workshops hebben plaatsgevonden

Of in je eigen gemeente
Het is ook mogelijk om een workshop rondom de kindernevendienstprojecten in jouw eigen gemeente te organiseren. Neem voor meer informatie contact op met jouw jeugdwerkadviseur.

Kind op Zondagproject: Nieuw leven

Kind op Zondag organiseert zelf ook projectavonden waarbij ze haar eigen project presenteert. Ook deze workshops zijn voorbij.

Via internet:

 • 40dagentijd2013 gemaakt door de medewerkers van JOP. Een overzicht van de
  40dagentijd-projecten voor de Kindernevendienst 2013

Het document bevat:
Overzicht lezingen
Bonnefooi – De weg van je leven: beknopte beschrijving van het project
Kind op Zondag – Nieuw leven: beknopte beschrijving van het project
Vertel Het Maar – Alles wordt goed: beknopte beschrijving van het project
Projectlied Bonnefooi: Dit is de weg (notatie en coupletten)
Projectlied Kind op Zondag: nieuw leven gegeven (notatie)

Hartelijk dank aan JOP voor het beschikbaar stellen van het overzichtsdocument en de filmpjes.

Bron foto

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2013

Read Full Post »

Helaas, ik kan dit jaar niet naar de inspiratiebeurs. Jammer want het is wel leuk. Een gezellige avond met de kindernevendienstcollega’s op pad. Een praktische avond ook. Tijdens de workshop kindernevendienst hoor je in één keer wat de projecten inhouden. En je kan ook materiaal kopen.

Ontmoeten van andere leiding

Maar het aller leukst vind ik het ontmoeten van mensen. Stel je toch eens voor, een zaal vol mensen die ook net als jij met kindernevendienst bezig zijn. De een nog maar kort, de ander al decennia lang. Wat een ervaring. Wat een kennis.
Wat enorm jammer dat ik daar niet naar toe kan gaan.

Papieren theater kersttafereel. Inhoud zelf invullen

Een kader is er. Hoe vul je Kerst dit jaar in?

Data en plaatsen inspiratiebeurzen

Wil jij je ook laten inspireren op de beurs en een workshop kindernevendienst volgen?
Kijk op het overzicht data en plaatsen inspiratiebeurzen waar en wanneer er een beurs is.

Advent en kerstproject kiezen

JOP heeft nu al 2 documenten ter beschikking gesteld:
Boekje JOP Advent en Kerst 2012
Het boekje bevat informatie over:

 • project Vertel Het Maar: brood in Bethlehem
 • projectlied: een lichtje aan de horizon
 • project Kind op Zondag: profetenkwartet
 • projectlied: wie met profeten dromen droomt
 • project Bonnefooi: Ik zie, ik zie
 • projectlied: wanneer de dorre boom gaat bloeien
 • bouwplaat van JOP en KerkinActie: Kerststal
 • vergelijkingstabel voor de 3 projecten

Advent-en-kerst-JOP-2012.ppt
Heel fijn dat ik mij zo toch kan oriënteren op een advents en kerstproject voor de kindernevendienst (erbij zijn vind ik prettiger).

Laatste keer inspiratiebeurs

Er komt geen herkansing in deze vorm, dit is de laatste inspiratiebeurs. Ik zal het missen. De workshop kindernevendienst is erg waardevol. Op de website van de PKN staat meer informatie over het stoppen met inspiratiebeurzen.

Webadressen van de uitgevers van de advent en kerstprojecten:

Vertel Het Maar
Blogtekst: Advent: verwachten en voorbereiden met Ruth
Bonnefooi,algemeen, 1e advent en inleiding op project van Bonnefooi (Pdf-bestand)
Kind op Zondag
Met mijn hartelijke dank aan JOP.
Bron afbeelding

Read Full Post »

Vanmorgen zie ik het e-mailbericht. JOP stuurt me het document dat is behandeld tijdens de inspiratiebeurzen. Een document waarin de verschillende projecten worden uitgelegd. Advents- en kerstprojecten van 2011 van Kind op Zondag, Bonnefooi en Vertel Het Maar.

3 adventsprojecten

Heeft het nog zin om naar het document te verwijzen? Het is al begin november.
Wat leren de statistieken van dit weblog? Vandaag zie ik dat de eerste bezoekers van dit weblog zijn gesurft naar de tekst: Advenstproject kindernevendienst 2010 kiezen. En wij vergaderen volgende week over het kerstproject.
Ja, het is vast zinvol om dit pdf-bestand nog te publiceren.
JOP dank je wel dat we meerdere mensen nu de beschikking hebben over de gegevens.

Boekje-Advent-en-Kerst-2011 (PDF-bestand)

Kerstprojectenpowerpoint (PDF-bestand)

Read Full Post »

JOP coach live 2011 biedt ook een workshop geloofsgesprekken met kinderen. Hij wordt gegeven door Henk Kuindersma, een godsdienstpedagoog. Met een goed opgebouwde presentatie neemt hij ons mee langs onderwerpen die horen bij theologiseren: nadenken en praten over theologische vragen en onderwerpen. Dat doe je als volwassene om te weten, denken en begrijpen te herwaarderen. Om te leren en nieuwe inzichten te krijgen. Dat geldt ook voor kinderen.

Onbedoeld kwetsen

Zelf ben ik best wel bang om onbedoeld de kinderziel te kwetsen en geloofsvertrouwen te beschadigen. Dat kan zo maar gebeuren. Door wat je zegt, doet of juist níet zegt of doet. Maar dit soort overwegingen komen in deze workshop niet ter sprake.
Dat kinderen hun eigen gedachten hebben over God is geen nieuws, voor mij althans.

Geloofsgesprek

Een geloofsgesprek kan zo verlopen:

 • onderwerp
 • voorgedachten (waar denkt een kind aan?)
 • als leiding kan je informatie toevoegen
 • en proberen om samen met het kind het begrip/onderwerp verder in te vullen

Doseren

De spreker geeft wel de tip om in een kindernevendienst het behandelen van het onderwerp te doseren. Als je er te veel bijhaalt, kunnen kinderen geen goed eindbeeld maken. Het kind wordt overladen en eigenlijk mis je het doel van de knd.

Begrip van inhoud komt vóór symbolische betekenis

Het invullen van bijbelse beelden en christelijke symboliek is soms moeilijk. De taal van de bijbel is uit de Middellandsezeeomgeving. Als je niet weet dat vader adelaar onder het kind vliegt om het op te kunnen vangen? Dan ontgaat je toch een deel van het lied: Lof zij de Heer. Heeft u uit licht als op adelaarsvleuglen geheven. Om maar een voorbeeld te geven.

Met kinderen kan je benoemen:
God lijkt niet op een adelaar want: God is geen roofdier
En: God lijkt wel op een adelaar want: hij laat ons nooit vallen
Maar als je zo met kinderen wil praten, dan moet eerst zelf wel op deze manier over het onderwerp nagedacht hebben. Dat doe je niet even op zaterdagavond, althans, de meeste mensen niet.

Treedje hoger

De rol van de kindernevendienstleiding kan zijn om het kind een treedje hoger te helpen. Bijvoorbeeld bij het verhaal van het gevecht van Jacob bij de Jabbok : weet je dat Pniël betekent: strijder met God? Zo heeft Jacob na afloop die plaats immers genoemd.

Bijbelse basiskennis vervluchtigt

Kuindersma constateert wel een beetje bedroefd dat de basiskennis van de bijbel vervluchtigt. Als je de betekenis van Pniël niet weet, kan je het kind ook niet verder helpen met de vraag: met wie vocht Jacob bij de Jabbok?

Verwerking adelaar

Ik vind de verwerkingen van Kleur in de kerk niet altijd even bruikbaar. Maar we hebben het een keer over: dicht bij God. Daar hoort als verwerking een grote en kleine adelaar bij. De grote vliegt onder de kleine. Deze verwerking illustreert het beeld van de adelaar perfect. Het is duidelijk hoe de adelaar zijn jong los laat gaan. Deze verwerking ondersteunt het beeld.

Grote papieren adelaar vliegt onder kleine adelaar

Symboliek adelaar is met deze verwerking uit te leggen

Verwonderen & ontdekken

In het boek verwonderen & ontdekken : vakdidactiek godsdienst voor het primair onderwijs staat meer over geloofsgesprekken. Er is zelfs een website verwonderen en ontdekken bij dit boek gelanceerd. Een aantal onderdelen is te gebruiken zonder toegangscode.

Naschrift 28 oktober 2012

Zie ook document: Van kindervragen naar kindertheologie: een introductie van een nieuwe godsdienstpedagogische aanpak / Henk Kuindersma

Read Full Post »

Wat is het goed om de blik te verruimen. Jezelf de kans te geven om te leren. Dat je daardoor meteen weer geïnspireerd wordt, is een prettig bijeffect. Op 26 maart 2011 is het JOPcoachlive in Utrecht. Tientallen jongerenwerkers komen bij elkaar.
Als ik enthousiast aan mijn collega’s vertel dat ik daar naar toe ga, kijken ze me verbaasd aan. Ja, het is prachtig lenteweer en ik ga in mijn vrije weekend vroeg op pad. Om een hele dag binnen te zitten. Vrijwillig, ja.

Slechts twee workshops

Het kost me moeite om te kiezen uit alle workshops die aangeboden worden. En bij binnenkomst zie ik: ik mag maar naar twee workshops: verhalen vertellen en geloofsgesprekken met kinderen.
Eigenlijk vind ik het niet leuk dat ik een uur op de informatiemarkt moet doorbrengen. Eerder in de week ben ik immers al bij een avond rond geloofsopvoeding. Zodoende heb ik pas een heleboel nieuw materiaal gezien. Ik besluit dan ook stiekem bij een workshop aan te sluiten. Helaas, het computerlokaal waar ik sta te wachten op de workshop sociale media blijft akelig donker. Deze poging tot burgerlijke ongehoorzaamheid mislukt jammerlijk. Op zoek naar koffie en dan ga ik er het beste maar van maken, op de informatiemarkt.

Opschrijven: wat is je droom
De congresmap bevat een los A3-tje. Met 4 wolken die je in moet vullen. Er is een gigantische wand waar alle dromen worden opgehangen. Tijdens het invullen komen JOPpers een praatje maken, dat is slim bedacht en gedaan.

 • mijn droom
 • mijn naam
 • mijn woonplaats
 • dit doe ik alvast om mijn droom te realiseren
Foto van mijn droom

Mijn droom is een heel plan geworden

Zal ik het doen? Zal ik echt mijn droom opschrijven? Of maak ik me er met een Jantje van Leiden van af. De droom wordt toch maar wallpaper.
Ik doe het. En schrik er zelf een beetje van. De wolk komt helemaal vol te staan. Nu wil ik de droom helemaal niet meer inleveren. Voor het eerst heb ik voor mezelf geformuleerd wat ik wil. Maar een JOP-medewerker maakt er een foto van en belooft me deze op te sturen.
De gesprekken die gehouden zijn op de informatiemarkt zijn zinvol voor me. Tijdens de lunch moet ik het even allemaal laten bezinken voordat de pret echt begint.

Workshops
Dan is het tijd voor een stukje inhoud op maat: de workshops.

Vervoer en informatie delen
Een Zeeuwse JOP-coach is zo vriendelijk om me deze dag een lift te geven. We “kennen” elkaar van twitter. Hij heeft zijn wagen volgeladen met nóg twee andere JOPpers. De terugreis duurt lang genoeg voor een degelijke nabeschouwing van deze studiedag. En een voorbeschouwing van allerlei activiteiten voor Zeeuwse jongeren.
Wat is er nog veel te leren. Wat is me veel aangereikt. Wanneer mag ik weer kindernevendienst geven?

Naschrift
Twee dagen later ontvang ik een enquête die ik natuurlijk invul. Plus een e-mailbericht: Fijn dat je er was!
In de bijlage staat een uitgebreid verslag van JOPcoachlive 2011. Als ik vervolgens vraag of ik de reader op dit weblog mag publiceren krijg ik als antwoord: ga gerust je gang. Bij deze dus. Bijvoorbaat hartelijk dank namens alle bezoekers met interesse in de volgende onderwerpen:

“Waar het hart vol van is…” (Plenaire lezing door Suzanne van der Schot) p. 4
Over Annemarie Koopman (slotact) p. 8
Actieve en creatieve werkvormen p. 9
De C in het jeugdwerk p. 10
Geloofsgesprekken met kinderen p. 11 Verslag
Geloofsopvoeding p. 12
Jeugdwerk binnen het geheel van de gemeente p. 13
Jeugdwerk naar buiten p. 14
Keuzecatechese met Provider p. 15
Kinder- en jongerenparticipatie p. 16
Kindercatechese p. 17
Lijn in het jeugdwerk p. 18 blogtekst door JOPcoach Wim Slabbekoorn
Maatschappelijke stage p. 19
Orde, pesten, agressie en ander lastig gedrag p. 20
Ouders betrekken bij het jeugdwerk p. 21
Peuter- en kleuternevendienst p. 22
Social media p. 23 blogtekst door spreker Leo Oosterloo
Verhalen vertellen p. 24
Vieren met jongeren p. 25
Visie op jeugdbeleid p. 26
Vrijwilligersbeleid p. 27
Catechesesymposium – Opinieartikel Jos de Kock p. 28
Catechesesymposium – Good practice Sint Janskerk Gouda p. 30
Catechesesymposium – Good practice Nigtevegt p.31
Reader JOPcoachlive 2011 (pdf-bestand, 1,9 Mb)

Read Full Post »

Liepen de gewone reacties maar net zo hard als de ongewenste reacties, denk ik vaak. Ze worden er keurig uitgefilterd hoor, daar niet van. Het totaal aantal reacties van echte mensen, staat nu op 18. Dat op z’n 68 blogbijdragen. Dan zijn er nog een aantal reacties via het contactformulier binnengekomen. Maar er wordt niet echt veel gereageerd.

Senator Morse is blij met post

Hoera, post

Het gezochte gevonden
Ik ben niet ontevreden over de bezoekcijfers, integendeel. Er is een programmaonderdeel aan de beheerskant waarmee je kunt zien met welke woorden gezocht wordt. Ik zie welke blogbijdragen en pagina’s gevonden worden en de linken waarop vervolgens doorgeklikt wordt. Ze komen vaak aardig met elkaar overeen. Mooi, heb je het gevonden? Kan je er wat mee? zeg ik dan tegen de onbekende bezoeker.

Op tijd voorbereiden
Het is grappig om te zien welke zoekwoorden mensen gebruiken. Een tijd geleden al heeft iemand op alle linken geklikt van het onderwerp: afscheid nemen van de kindernevendienst. Kijk, die persoon is op tijd begonnen.
Uit de gebruikte woorden is ook af te leiden welke onderwerpen in de andere kindernevendienstmethoden aan bod komen.

Vroege vogels
En als je denkt dat dit weblog op zondag niet gelezen wordt? Eind oktober 2010 staat mijn interne wekker nog op zomertijd. Ik ben die zondag vroeg wakker. Terwijl ik zo zit te surfen zie ik dat er voor 8 uur ’s morgens al 7 zoekacties met het onderwerp van die zondag op dit blog terecht gekomen. Op zoek naar geschikte kleurplaten. Late voorbereiders? Of invallers voor een zieke kindernevendienstcollega?

Niche
Laten we wel wezen, er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen geïnteresseerd in achtergrondinformatie over de kindernevendienst. Hoeveel kindernevendienstleiding is er eigenlijk sowieso in Nederland en België? En dan moeten die mensen ook nog een extra bron als internet gebruiken, willen ze hier terecht kunnen komen. Vaak voldoet de eigen methode, denk ik.
Op verzoek schrijf ik in ons kerkblad over dit internetdagboek. Dat levert misschien een aantal extra bezoekers op maar geen reactie. Natuurlijk. Het onderwerp is echt een niche, alleen voor geïntersseerden.

Waar ontmoet de kindernevendienstleiding elkaar online?

 • Via de e-mail? Ongetwijfeld. Ons team mailt wat af. Maar dat is de eigen club, inclusief predikant.
 • Op het forum van de website van Kind Op Zondag? Ik heb er ooit een login voor gemaakt, vraag geplaatst maar geen reactie gekregen. Na een week zonder reacties keer ik daar niet meer terug. Mijn login ben ik inmiddels vergeten.
 • Misschien op Hyves. Zou kunnen. Zelf heb ik van dat netwerk een tijd geleden afscheid genomen.
 • Facebook dan? Weet ik ook niet.
 • Twitter? Tja, ik ben een poging aan het doen. Twitteren is leuk. De reacties zijn vaak hartverwarmend. Zeker via de zogenaamde DM’s, direct messages, privéberichten.
  Maar niet iedereen volgt je terug (bijvoorbeeld ApostelPaulus van de makers van Kind op Zondag). En als je niet teruggevolgd wordt, kan je niet echt goed met elkaar communiceren.

LinkedIn
Op LinkedIn kan je sinds kort communiceren over de kindernevendienst. De tip kreeg ik, via twitter. Nu is LinkedIn een netwerk dat voornamelijk gericht is op vakmensen. Je wordt lid vanwege je beroep en kan allerlei verbindingen maken met collega’s in de eigen organisatie of elders.
Eric Idema heeft de groep Stranden en boeien gestart. Hij is hoofdredacteur van Kind op Zondag. In eerste instantie is de discussiegroep gestart om de KoZ-inspiratiedag van 19 maart te promoten. Helaas waren er te weinig aanmelders.

In gesprek
De discussiegroep bestaat echter nog wel. En ik ben toch wel jaloers als ik de discussie zie. Gedachtenuitwisseling op hoog niveau; predikanten, jeugdwerkers, schrijvers van methoden. Hier zijn toch wel de professionals aan het woord. Plus de amateurs, zoals ikzelf. Helaas zijn de LinkedIn discussies niet zichtbaar op internet; alleen als je ingeschreven bent bij LinkedIn kan je lid worden van de Stranden en Boeien groep.

IRL
Maar wat is nu het allerleukst? Een vormingsavond en toerustingsavond over kind en geloof. Geleid door de predikant en een medewerkster van JOP.
Samen met ouders van jonge kinderen praten. En ouders van pubers.
Plus een opa.
Geloofsoverdracht en drie generaties. Hoe toepasselijk in de 40-dagentijd.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: