Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Verwerking’ Category

Wat gaan we dit jaar met Kerst met de kindernevendienst doen? Dat is elk jaar weer een uitdaging.

 • Vertellen we het verhaal voor de kinderen in de kerk of in de nevendienstruimte?
 • Wordt het een vrijer verhaal of een navertelling van het kerstverhaal?
 • Voeren we een kerstspel op in de dienst?
 • Wordt het toch een Godly play-achtige vertelling in de nevendienstruimte?

Als je kijkt naar de grote kindernevendienstmethoden, zijn de lezingen in 2017 zeer divers.
Maar met Kerst zijn er twee variaties:

 • Lucas 2:1-20 met het thema Het wordt licht of met het thema Jezus wordt geboren
 • Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14 Zet de deur open!

Verwerking

De tijd dat kinderen elke zondag naar de kerk komen en we in 4 adventszondagen aan één verwerking werken, ligt achter ons. Met Kerst versieren we de kerk niet meer met de verwerkingen van de kinderen. Het wordt een verwerking die op zichzelf staat.

mandarijnenkistje staat op de zijkant waardoor de bodem een ingelijst schilderij lijst met afbeelding maria en de ezel

Verwerking Kerst met mandarijnenkistje biedt veel mogelijkheden

Mandarijnenkistjes

Wij willen dit jaar schilderijen maken. Of miniatuurtafereeltjes. Of, wie weet wat een kind bedenkt.
Kunnen de oudste kinderen creatief verwerken wat Kerst voor hen betekent?

Meer informatie over een verwerking met Kerst

Bron foto: collectie Andrea.
Dit voorbeeld bevat een pagina uit de Open Deur 2017. De afbeelding is gemaakt door: Stephan de Jong en hoort bij het verhaal: Wat de ezel wist, gepubliceerd in Open Deur 2017.

Er is een overzicht van christelijke kerstverhalen.
Meer blogteksten over Advent.

Read Full Post »

Hoe kan je met de kinderen het thema van de ongelovige Thomas ontdekken?
Met een voelbox bijvoorbeeld.

Voelbox ongelovige Thomas

Corine Slim heeft een voelbox gemaakt. Het is een kartonnen doos met een opening waar je je hand in kan steken om te voelen of er wat in zit. De doos is versierd met afbeeldingen die te maken hebben met het thema.

Kartonnendoos met gat erin om te kunnen voelen wordt gebruikt voor een nevendienst over ongelovige thomas

Voelbox

Wat is geloven?

 • Durf je te voelen wat erin zit?
 • Kan je beschrijven wat je voelt?
 • Geloven de andere kinderen jou als je het daarna vertelt?
 • Of geloven ze jouw woorden pas als ze zelf ook gevoeld hebben?
 • Heb je al eens nagedacht over de verhalen die jou verteld worden over Jezus?

Wat een schitterende manier om het onderwerp geloof en ongeloof ter sprake te brengen.

Corine heeft ideeën die ze vond in handboekvoorkinderwerkers.nl/proeflessen/vbwthomas.pdf gecombineerd met de voelbox als resultaat.

Meer lezen over ongelovige Thomas:

Corine, hartelijk dank voor jouw toestemming om jouw idee via dit blog te delen.
Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Wat voel je in die box?

Read Full Post »

Ben je op zoek naar een verwerking over het verhaal van Elia en de weduwe uit Sarefat? Je hoeft slechts twee woorden in te typen bij de zoekmachine google: verwerking Sarefat. Vervolgens kan je kiezen uit de antwoorden.
Ik wist dat google mij inhaalt maar dat het zo snel gaat nog niet.

Elia bidt bij de zoon van de weduwe Elia bidt bij de zoon van de weduwe

Verstopt

Toen ik dit weblog begon was er ook al wel informatie te vinden voor kindernevendienstleiding op internet. Maar die informatie was vaak verstopt in de databases, verstopt in de websites. Het hoofddomein was dan vindbaar, bijvoorbeeld kleurplaat.nl maar een kleurplaat zelf niet, bijvoorbeeld kleurplaat.nl/OT/adam-en-eva. Dat lag dan aan de technische opbouw van de website. Maar ik heb het dan over 2008.

Verslagen door google?

Nu komen de verwerkingen je tegemoet. Je hebt het google maar te vragen.
Verliest dit weblog de functie van wegwijzer naar voorbereidingsmateriaal voor de kindernevendienst? Andrea.

Verwerking Sarefat

Meer informatie

Bron foto: Commons.wikipedia.org

Read Full Post »

Het gebeurt bij ons de 2e Advent. Maar ik zie zeker ook mogelijkheden voor Kerst, Pasen of Pinksteren of een gewone zondag.

Ga de mensen maar eens verrassen. Maak ze maar alvast blij. Wijs ze op de komende kerstdagen. Die opdracht krijgen de kinderen bij de kindernevendienst.

Er is een stapeltje karton, er zijn viltstiften. Ga je gang jongens en meisjes.
En als jullie klaar zijn gaan we de kaartjes verstoppen in jaszakken.

Als de mensen dan later vandaag in hun zak voelen, kunnen ze het kaartje met jouw tekst lezen.

2 kartonnetjes met erop geschreven: ligt en vrolijke Kerst

Je zal toch maar zo’n kaartje in je jaszak vinden. Is dat niet geweldig? Ook beginnende schrijvers verspreiden het ligt van Kerst.

Wat een goed idee. Dat moet gedeeld worden. Bij deze, Andrea.

Goede kerstdagen toegewenst.

Read Full Post »

Wat gaan wij dit jaar in de kindernevendienst met Pasen doen? Op zich willen we niks bijzonders.

Verschillende voorbeelden verwerking Pasen 2014. Voor de jongste kinderen zoeken we nog een makkelijker tafereel/voorbeeld

Verwerking Pasen 2014.
Voor de jongste kinderen zoeken we nog een makkelijker tafereel/voorbeeld

Pasen

Het 40-dagentijdproject is dan afgelopen: Zoek de stilte. Er is nog 1 dia in het kerkraam. Dat was al die tijd Jeruzalem, waar Jezus naar op weg was. Met Pasen zien we de zon en een leeg kruis.

Verschillende paasverhalen

Met Palmzondag moesten de kinderen het gehoorde verhaal aan elkaar vertellen. Vertelde het ene kind anders dan het andere? Zo is het ook met de schrijvers van de bijbelverhalen. Matteus vertelt het opstandingsverhaal anders dan Johannes. En dit jaar lezen we de verhalen zoals Matthëus ze opschreef.

Verhaal jongste kinderen

Voor de jongsten is er een mooie, korte vertelling van Mattheus’ verhaal met accenten op: hoor eens?
Dat past wel bij de stilte zoeken. Het komt uit het boek Verhalen rond Pasen / Bob Hartman.

Verhaal oudere kinderen

Het verhaal Durf te leven met Jezus vertelt het opstandingsverhaal van Mattëus vanuit het perspectief van Pilatus. De stadhouder die maar niet met rust gelaten wordt. Ik vind het einde mooi: “Gek hè? De soldaten hadden precies hetzelfde gezien als de vrouwen. Maar het verschil was dat de vrouwen durfden te leven met Jezus”.
Door de aparte invalshoek lijkt dit mij geschikt voor de oudste kinderen.

Wat betekent Pasen voor jou?

Ik wil weer proberen met de oudste kinderen een geloofsgesprek te houden. Met hen nadenken over de vraag wat betekent Pasen voor mij. 3 jaar geleden heb ik het voor het eerst geprobeerd een geloofsgesprek te houden. Nu is er weer een andere generatie kinderen.

Mini-schilderij / koelkastmagneet

Als verwerking willen we de kinderen mini-schilderijtjes laten maken als (koelkast-)magneet.
Tafereeltjes van het open graf, nieuw leven waar je dan telkens aan denkt als je bij de koelkast bent.
Op een rond kartonnetje een paastafereel tekenen of plakken en dat aan de binnenkant klemmen.
Bovenop het deksel plakken we een magneet.
Er zijn al wat proefjes gedaan met de open graf tafereeltjes. Voor de jongste kinderen lijkt dit te moeilijk. Daar willen we nog alternatieve afbeeldingen voor vinden:

 • kopie van een paaslied?
 • woorden zoals Pasen en Halleluja
 • en ?

Verwerking Pasen 2014 Koelkastmagneten

En dan gaan de kinderen aan de slag met het onderwerp!

Geen attentie

Vorig jaar kregen de kerkgangers zaad voor de moestuin. Dat gaan we dit jaar niet doen. Een andere attentie om weg te geven hebben we nog niet bedacht. En het wordt wel erg kort dag om dat te organiseren.

En wat ga jij met Pasen doen? Een goede en feestelijke tijd met de kinderen toegewenst, Andrea

Meer informatie

Read Full Post »

In de stress schieten in een tijd van bezinning en de stilte opzoeken? Welkom bij het project van de kindernevendienst. Een palmpasenstok maken is de enerverende verwerking.

Palmpasenstokken maken is de verwerking van het 40-dagentijd project.

Palmpasenstokken maken is de verwerking van het 40-dagentijd project.

Geen projecten

Klopt mijn idee dat doorlopende projecten niet meer werken in de kindernevendienst bij ons? Moeten wij de nevendiensten in een projectperiode verstandiger organiseren?

Begin

De eerste zondag in de 40-dagentijd wordt het kruis groen gemaakt met crêpe-papier. 4 kinderen beginnen bij het begin.

Zondag 2: inhalen

De volgende zondag wordt er geld aan gehangen. De 3 nieuwe kinderen die er dan zijn, doen snel 2 verwerkingen tegelijkertijd: het kruis omwikkelen en geld maken en ophangen.

Groen en kaal

Op zondag 3 komen 8 kinderen. Ook nu komen kinderen voor het eerst in de 40-dagentijd. Ondanks onze inschattingen vooraf, zijn de kale palmpasenstokken op. Aan de kinderen die er nu voor het eerst in de 40dagentijd zijn, wordt natuurlijk een eigen palmpasenstok beloofd. Ze rijgen alvast de rozijnenketting.

Kind niet benadelen

Wat een bonte verzameling palmpasenstokken hebben wij nu, de 4e zondag. De helft is groen, de helft is nog kaal hout. Er hangt overal wel iets aan.
De leiding heeft het gevoel zich een slag in de rondte te werken. Want waarom zou het kind er nadeel van moeten ondervinden dat het er de vorige keer niet was?

Groene basis

Achteraf gezien was het misschien beter geweest als we vanaf zondag 2 groene, omwikkelde palmpasenstokken hadden uitgedeeld. Of een kruis kaal of groen is, valt veel meer op dan of er veel of weinig dingen aan hangen.

Verhaal overslaan om tijd te winnen

Nee, wacht. Als we direct aan het knutselen slaan, is er meer tijd. Slaan we het verhaal maar over, voor deze ene keer?

Extra leiding

Of gaan we per zondag 2 leidsters inroosteren? Één voor de nevendienst en één als extra hulp voor de kinderen die verwerkingen willen inhalen? (Er waren 3 kinderen de 4e zondag, waarvan 2 met een kale palmpasenstok).

Zelf doen

Gaat de leiding deze week de kale stokken zelf maar met groen omwikkelen?
Dan wordt het de komende zondagen hopelijk minder haasten.
Dan kunnen die bijzondere verhalen tot hun recht komen. Bijbelgedeelten die de kinderen niet vaak te horen krijgen: de verloochening van Petrus en Jezus in de tuin van Getsemané.

Groot belang verwerking

 • Mag een kind er nadeel van ondervinden van het feit dat het er de vorige keer niet was?
 • De verwerking brengt immers het geloofsgesprek in het gezin tot stand. En dat is het doel van de kindernevendienst.
 • Wat zeuren we toch. Komen er kinderen, is het weer niet goed.

Wij gaan dit project als team vast evalueren. Dit zijn wat persoonlijke observaties en gedachten. Goede nevendiensten toegewenst voor de komende zondagen, Andrea.

Foto’s Palmpasen

Over de drempel van de kerk met de palmpasenstokken

Over de drempel van de kerk met de palmpasenstokken

Wat een feestelijk gezicht als de kinderen naar binnen komen met hun palmpasenstokken

Wat een feestelijk gezicht als de kinderen naar binnen komen met hun palmpasenstokken

Terugkijken op de vorige zondagen van de 40-dagentijd

Terugkijken op de vorige zondagen van de 40-dagentijd

Read Full Post »

Dat had ik nooit gedacht. Dat ik zelf met een gemeentelid een rondje rond de tafel zou lopen, aan elkaar verbonden door een rode dropveter.
Dom, ik zou onderhand wel moeten weten dat je wel een kindernevendienst kan voorbereiden maar dat de invulling een grote verrassing blijft.

Vreugdesprong

Ik zou een gat in de lucht springen, als ik de verwerking van deze kindernevendienst zou krijgen : een bemoedigende kaart

Rond Gods woord

Vijf personen aan één tafel. Één bijbelverhaal dat centraal staat: Matteüs 5:33-48. Het grote kader is de bergrede. Ik vertel, vraag, lees voor, leg uit, laat zien. De kinderen reageren:

 • “de 10 gedinges” zegt de een. De “10 geboden” vult de ander aan.
 • En waarom schreef Mozes de 10 geboden niet meteen op papier?
 • Ik vind het wel moeilijk dat Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben.

Uitdaging als verwerking

Dan is het verhaal klaar. We hebben nagedacht over Jezus die ons allemaal uitdaagt. We benoemen wat uitdagen is.

Ik wil de kinderen uitdagen.

 • Denk je dat je een rondje rond de tafel kan lopen?
 • Denk je dat je dat samen met jouw zus kan doen?
 • En denk je dat je dat ook kan doen terwijl jij en je zus ieder een stuk van een aarbeiveter in je mond hebt?

Één van de kinderen wil die uitdaging wel aan. De anderen niet. Wíj knutselen altijd, laat een van de vakantiegasten weten. Dat kan ook. Ik ga niemand dwingen.

Inspirerende mensen

We zijn deze nevendienst begonnen door na te denken over mensen waar je blij van wordt. Gelukkig, de kinderen kennen zulke mensen. We proberen te benoemen wat het bijzondere is van die mensen. En ik hoop dat ze dezelfde eigenschappen opnoemen die Jezus ook aangeeft.

Zélf inspireren

Bij de knutelverwerking proberen we aan mensen te denken waarvan we vermoeden, jij kan wel een opsteker gebruiken. Jij hebt het nu moeilijk, ik merk dat. We maken kaarten voor diegenen die we in gedachten hebben. Zelf maak ik er ook één.

Gekkigheid

Na afloop van de dienst wil een gemeentelid wel met mij aan de aarbeiveter het parcours rond de tafel lopen. En toen moest ik lachen, zegt de jongste van het stel, als ik het haar moeder vertel.

Effect

Kindernevendienst geslaagd? Dat weet ik nooit zo. Hebben wij een goede tijd gehad rond de opengeslagen kinderbijbel? Dat denk ik wel. En als het goed is wordt een aantal mensen bemoedigd door een kaart.

Heel goed gedaan

Helaas vinden de kinderen het niet goed dat ik de zelfgemaakte kaarten hier publiceer. Laat ik dit zeggen. Als ik zo’n kaart zou krijgen, zou ik een gat in de lucht springen. De illustratie zegt het al. Dat hebben de kinderen heel goed gedaan, Andrea.

Bron foto

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: