Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kindernevendienst’ Category

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor 2018.

Simeon met Jezus in zijn armen in de tempel, geschilderd door Rembrandt van Rijn

Simeon in de tempel / Rembrandt van Rijn

Adventsproject Kind op Zondag 2018 Geloof met me mee!

Meer informatie over het project Geloof met me mee! op de website van Kind op Zondag.

 • Eerste Advent 2 december Openbaring 1:9-11 + 8:1-4 Bericht uit de hemel / Ik geloof in engelen
 • Tweede Advent 9 december Lucas 3:1-6 Nieuw begin / Ik geloof in een nieuw begin
 • Derde Advent 16 december Sefanja 3:14-20 Vreugde / Ik geloof in vrijheid
 • Vierde Advent 23 december Lucas 1:39-45 Ontmoeting / Ik geloof in dit kind
 • Kerst 25 december Lucas 2:1-20 Lichtpunt / Ik geloof in het licht

Verwerking in de kerk:
Het project heeft het karakter van een reclamecampagne. De projectverbeelding bestaat uit 5 reclameposters, waarop personages uit de bijbel ons uitnodigen om met hen mee te geloven.

Sketches bij de projectverbeelding: Zendtijd voor zieners.

Verwerking:
De kinderen maken hun eigen versie van een reclamecampagne.

Projectlied: Geloof met me mee!.

Nieuwsgierig geworden? Op de website van Kind op Zondag vind je filmpjes van het adventsproject.

Toelichting: Bijpassende musical beschikbaar: bureau knetter.
Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Geloof met me mee! gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2018: Lichtdragers van God

Samenvatting van het kerstproject 2018 : lichtdragers van God.

 • Eerste Advent 2 december Lucas 1:5-25 God wijst de weg / Zacharias wordt stil gemaakt
 • Tweede Advent 9 december Lucas 1:26-38 Wat U doet is goed / Maria draagt in vertrouwen
 • Derde Advent 16 december Lucas 1:39-45 Praten over het wonder / Elisabet deelt in geloof
 • Vierde Advent 23 december Lucas 1:57-80 Het wonder wordt langzaam zichtbaar / Johannes, een levend teken
 • Kerst 25 december Lucas 2:1-20 Kerstfeest: geef Gods wonder door! / Jezus, het wonder komt

Adventsproject Bonnefooi 2018: Hoop doet leven

Meer informatie over het project Hoop doet leven op de website kinderdienst.

 • Eerste Advent 2 december Zacharia 14:4-9 + Lucas 21:25-31 Teken van hoop
 • Tweede Advent 9 december Maleachi 3:1-4 + Lucas 3:1-6 Een nieuwe weg
 • Derde Advent 16 december Sefanja 3:14-20 + Lucas 3:7-18 Keer om
 • Vierde Advent 23 december Micha 5:1-4a + Lucas 1:39-45 Niets te zien?
 • Kerst 25 december Jesaja 52:7-10 + Lucas 2:1-20 Toekomst

Voor in de kerk bestaat de projectverbeelding uit een gesprek met de evangelist Lucas. Hij schrijft het verhaal over Jezus. En de Boom van hoop komt steeds voller te hangen.

Dit project sluit aan bij de Tafels van Hoop van Kerk in Actie.

Het projectlied is een heeft elke zondag een couplet. Voor de 1e zondag: Wanneer de dorre boom gaat bloeien.

Gratis online adventsprojecten

Adventsprojecten van Bible basics

Bible basics is een gratis, digitale methode die is uitgegeven door het NBG. Als je je aangemeld hebt heb je toegang tot veel bijbelverhalen. Er is een hervertelling voor kinderen uit de onderbouw. Voor kinderen uit de bovenbouw wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.
Er zijn gespreksvragen, opdrachten, liedsuggesties en ideeën voor een gesprek met de kinderen.

God maakt een nieuw begin

 • Eerste Advent Een zoon voor Zacharias en Elisabet Lucas 1:5-25
 • Tweede AdventGabriël komt bij Maria Lucas 1:26-38
 • Tweede AdventHet lied van Maria Lucas 1:39-56
 • Tweede AdventJohannes wordt geboren Lucas 1:57-80
 • Tweede AdventJezus wordt geboren Lucas 2:1-21
 • Tweede AdventSimeon en Hanna Lucas 2:22-40


De profeten zien het al

 • Er komt een nieuwe leider Micha 5:1-4
 • Een boodschapper met goed nieuws Jesaja 40:1-11
 • Er komt weer vreugde Jesaja 52:7-10
 • Er komt een nieuwe koning Zacharia 9:9-10
 • Jezus wordt geboren Lucas 2:1-21

  Kinderwoorddienst

  Kinderwoorddienst.nl biedt ook gratis, digitaal materiaal. Je vindt er ook adventsprojecten.
  Het project van 2018 heet:
  Op weg naar het Koninkrijk
  Eerste zondag van de Advent: de profeet Jesaja
  Tweede zondag van de Advent: Johannes de Doper
  Derde zondag van de Advent: de gewone mens
  Vierde zondag van de Advent: Marta en Maria
  Meer informatie over het adventsproject jaar C

  Overige adventsprojecten gratis via internet

  Een goede voorbereidingstijd en kerstviering toegewenst, Andrea.

  Meer informatie

  Bron foto commons.wikimedia.org/wiki/File:Simeon_in_the_temple,_by_Rembrandt_van_Rijn.jpg, bezocht 15 oktober 2018. Je kan dit schilderij bekijken in het Mauritshuis.

  Read Full Post »

  We gaan nadenken over regels. Is het belangrijk dat je je altijd aan de regels houdt? Altijd? Of moet je soms naar je hart luisteren (en wat is dat dan)?

  meisje dat wijst naar de camera

  God houdt van jou

  Het meisje dat zich omdraaide en wees

  Een tijdje geleden was ik in de kerk en toen kwamen er allemaal speciale mensen. Mensen met een beperking, zo noemen we dat.
  Iemand had binnen een helm op, omdat hij weleens valt. En er zat een klein meisje in een rolstoel en ik zag een grote oudere meneer en die had zijn knuffel meegenomen. Een grote, oranje tijger.

  Toen gingen we zingen: ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: God houdt van jou. Misschien ken je dat liedje wel.
  Er was een meisje dat vooraan zat. Toen we moesten zingen “God houdt van jou”, ging ze staan. Ze draaide zicht om en wees – zo met haar vinger – naar iemand die achterin zat. Zo zong ze met volle overtuiging: God houdt van jou.

  En toen het lied al lang klaar was, en de dominee weer verder wilde gaan met de dienst, hoorde ik een man hardop zeggen: ja, God houdt van jou. Hij zat naast zijn begeleider en zei dat zo maar hardop (we konden het allemaal horen).

  De oude vrouw die opstond

  In een kerkdienst wordt van je verwacht dat je op je stoel blijft zitten. Dat is ook wel zo handig als er 100 mensen in een gebouw zijn.

  Ik was een keer in een bejaardentehuis, een verzorgingstehuis, bij een kerkdienst. Dat was een bijzondere kerkdienst omdat iemand was overleden. Er was een oude meneer dood gegaan.
  En terwijl de dominee uit de bijbel voorlas, was er plotseling een oudere mevrouw die opstond en naar voren liep. Ze was erg oud. Ze liep helemaal krom en had een stok.
  Langzaam schuifelde ze naar de zoon van de overleden meneer en gaf hem een hand om te zeggen dat ze het erg vond dat hij zijn vader moest gaan missen. Daarna liep ze weg, naar haar kamer.

  Is het volgens de regels wat het meisje, de man en de oude mevrouw doen?

  Bovenstaande kan een inleiding zijn op het thema van vandaag. Heb het goed met de kinderen, Andrea.

  Hoe het ging in de praktijk

  “Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin, God houdt van jou”, dat liedje kennen ze wel. En het is inderdaad niet volgens de regels, wat dat meisje deed. Opstaan, zich omdraaien en iemand aanwijzen terwijl ze zong.
  Maar het was wél goed, wat ze deed. Ze reageerde uit haar hart en het was vast fantastisch voor degene die ze al zingend aanwees.

  Jezus leert ons dat het goede niet aan de buikenkant zit. Het zit niet in schone handen. Maar het zit in je hart. Dat is te moeilijk om een voorbeeld van te bedenken.

  Als verwerking mogen ze zelf bedenken wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld een verkeersbord tekenen dat er nog niet is:

  • blauwe rechthoek
  • rood hart met de woorden
  • volg je hart
  Nieuw verkeersbord: volg je hart

  Volg je hart, daar gaat het om, zegt Jezus.

  Meer informatie:

  Bron foto1: Flickr: https://www.flickr.com/photos/nalejandro/8048823381, bezocht 4 augustus 2018, gedeeld vanwege deze rechten https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
  Bron foto2: Collectie Andrea
  Lees ook: Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern.

  Read Full Post »

  Op het rooster staat Marcus 6 : 6b-13, de leerlingen worden 2 aan 2 eropuit gestuurd.
  Ze hoeven zich niet voor te bereiden op hun taak. Geen proviand voor onderweg, geen bagage, alleen sandalen aan stok mee en gaan!

  Niet voorbereiden

  Niks voorbereiden, op de bonnefooi; dat ga ik ook doen, dacht de kindernevendienstleidster.

  Ze bereidde niets voor.

  Ze had wel een plan: met de kinderen door het dorp lopen. We zien wel wat en wie we tegenkomen.

  Kat ligt lui en languit op een bank.

  Vertrouwen

  Wat een goed idee! Dit is pas Vertrouwen hebben.
  Vind je ook niet?

  (Misschien moet ik erbij vermelden dat deze leidster rond de 30 jaar vertelervaring heeft).

  Meer informatie

  Read Full Post »

  Wat als er in de zomer kinderen naar jouw kerk komen? Is er dan kindernevendienst?
  Nee, wordt de hele dienst aangepast zodat hij geschikt is voor alle leeftijden?

  Er is gratis online materiaal dat de kinderen kunnen gebruiken als er geen kindernevendienst is. Iemand moet het nog wel gereed zetten.

  Bij het begin van dienst pakken de kinderen een tas

  Tas voor de kinderen

  Kind op Zondag

  Kind op Zondag biedt materiaal waarbij de kinderen in de banken blijven zitten maar toch op hun niveau een bijbelverhaal gaan ontdekken. Je hebt potloden/pennen nodig en een stevige onderlegger.

  15 juli Marcus 6:6b-13 Leerlingen worden twee aan twee op pad gestuurd
  Zie ook blogtekst Marcus 6: 6b-13, Lucas 10: 1-20 : vertellen over Jezus
  22 juli Marcus 6:30-44 Vijf broden en twee vissen
  Zie meer blogteksten over Vijf broden en twee vissen
  29 juli Marcus 6:45-52 De storm op het meer
  5 augustus Marcus 7:1-23 De regels van de Farizeeërs en Schriftgeleerden
  Zie ook blogtekst Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern Marcus 7:1-23
  12 augustus Marcus 7:24-30 Al krijgt de moeder maar een kruimeltje
  19 augustus Marcus 7:31-37 Jezus geneest een dove man
  26 augustus Marcus 8:1-21 Het brood dat over is
  2 september Marcus 8:22-26 Jezus geneest een blinde man

  Dit materiaal is gratis beschikbaar op de website van Kind op Zondag.

  Bible Basics: ontdektassen met verwerkingen

  Negen zondagen lang biedt bible basics haar zomerprogramma. Voor kinderen van 4-8 jaar biedt het Nederlands BijbelGenootschap een werkblad aan met
  daarop een navertelling, enkele vragen om over na te denken en een kleurplaat of een puzzelopdracht.
  Voor de kinderen van 8-12 jaar biedt men een werkblad aan met daarop het bijbelverhaal uit de Bijbel in Gewone Taal, vragen om over na te denken, weetjes, en iets om te doen, bijvoorbeeld een quiz, een puzzel of iets om te maken.
  Bied het aan in een tas en doe er voor de oudste kinderen extra papier, een schaar en lijm bij.

  Zondag 1 Marcus 1:1-11 Jezus wordt gedoopt
  Zondag 2 Marcus 1:14-20 Jezus kiest zijn leerlingen
  Zondag 3 Marcus 1:21-28 Jezus jaagt een kwade geest weg
  Zondag 4 Marcus 1:35-38 Jezus bidt op een stille plek
  Zondag 5 Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
  Zondag 6 Genesis 27:1-30 Jacob bedriegt Isaac
  Zondag 7 Genesis 28:10-22 Jakob heeft een droom
  Zondag 8 Genesis 29:14-30 Lea en Rachel
  Zondag 9 Genesis 32:23-22 Jakob vecht in de nacht

  Je kunt het zomerpakket van Bible Basics gratis downloaden als je je geregistreerd hebt bij het NBG.

  Kinderwoorddienst

  Kinderwoorddienst.nl kan je ook gebruiken als inspiratiebron.

  Meer informatie

  Bron foto: collectie Andrea
  Lees ook:

  Ik hoop dat er kinderen komen én dat ze het goed hebben in jullie kerk, Andrea

  Read Full Post »

  Een uitgever van een kindernevendienstmethode biedt gratis digitaal materiaal aan voor kinderen die de kindernevendienst gemist hebben. Kwintessens biedt prachtige handvatten om thuis met bijbelverhalen aan de slag te gaan.

  Van uitgever direct naar de doelgroep. Wie had dat ooit gedacht.

  Gezin op de bank leest een tijdschrift

  Als gezin thuis samen lezen

  Geen kinderen

  In onze gemeente gaat het opeens heel erg hard. Keer op keer zijn er geen gezinnen met kinderen, is er geen kindernevendienst. Alleen tijdens een doopdienst in maart en met Pasen waren er kinderen. De overige zondagen maakten de jonge gezinnen een andere keuze dan naar de kerk te komen.
  De verhaallijn in het 40-dagentijdproject bijvoorbeeld, heeft de kinderen niet bereikt.

  Duur

  Wij zijn hierin niet de enige. Het 40-dagentijdproject is wel heel erg duur voor die 2 zondagen dat er één kind is, verzuchtte een nevendienstleidster uit een buurdorp onlangs.

  Materiaal voor ouders

  De uitgever van Kind op Zondag, ziet dit gebeuren en heeft besloten een experiment uit te voeren. Men biedt gratis, digitaal materiaal aan, dat door de gezinnen thuis gebruikt kan worden. Het is ook makkelijk door te sturen naar ouders die een bepaalde zondag niet in de kerk zijn. Dit staat in de inleiding op het materiaal.

  Einde kindernevendiensttijdperk?

  De tijden veranderen. Ook in de kerk. Komt er na 50 jaar een eind aan de kindernevendienst? Dat was immers het antwoord op de zondagsscholen waarbij de kinderen helemaal niet in de kerk kwamen.

  Kinderen niet apart vertellen, samen vieren

  Blijven de gezinnen thuis omdat ze ernaar verlangen om samen met hun kinderen te vieren?
  Onder die noemer vinden momenteel vele experimenten plaats om een kinderen een nieuwe plaats te geven in de kerk/viering.

  Vroege huiskamergemeenten

  Vormt elk gezin nu al een huiskamergemeente en zien we ze daarom niet meer in ons kerkgebouw?
  Andrea

  Meer informatie:

  Read Full Post »

  Voor de vierde keer in de 40-dagentijd zijn er bij ons geen kinderen voor de kindernevendienst. Het verband tussen de bijbelverhalen, de voorbereiding op het paasfeest, de inhoud van het project; dit gaat onze jonge gemeenteleden voorbij.

  Somberen

  Ik moet mezelf ernstig toespreken om daar niet de hele dienst over te gaan zitten somberen. Het raakt me wel.

  Twee kinderen luisteren naar een radio

  1960 Kinderen luisteren naar een radio

  Project uitgelegd

  De kindernevendienstleidster vertelt toch over het project. En we steken het kaarsje in het lantaarntje aan, zingen het projectlied en we denken aan de kinderen.

  Kerkuitzending gemist

  Dan vertelt onze gastpredikant over een Opa.
  Als zijn kleinzoon komt, surft hij naar kerkuitzending gemist. Hij zoekt de opname van de dienst op en zoekt daarbinnen naar het moment voor de kinderen.
  Dan luistert hij er samen met zijn kleinzoon naar. Misschien pakt hij er ook nog wel een kinderbijbel bij.
  Wat een hoopvolle gedachte.

  Andere manier

  Wij zien niet alles wat er gebeurt. Misschien krijgen onze kinderen de bijbelverhalen wel op een andere manier mee.

  Dus daarom deel ik dit verhaal met jou, Andrea.

  Somberen kan altijd nog.

  Meer informatie

  Hier kan je veel kerkdiensten terugluisteren:
  kerkdienstgemist.nl
  kerkomroep.nl
  Bron foto: digitaal.dezb.nl, fotograaf: W. de Bruine, geraadpleegd 18 maart 2018 2 jongetjes luisteren in pyjama naar de radio ‘het klokje van zeven uur’ een foto uit 1960.

  Read Full Post »

  Wie bezorgt er nou op zondag reclame? Dat gebeurt niet in ons dorp dat aan het begin van de bible-belt ligt. De verbaasde vrouw raapt het drukwerk op om het weg te gooien. En dan ziet ze wat het is: een kaart. Ze ziet al die handschriften, al die namen. Het ontroert haar. En ze pakt meteen de telefoon om de kindernevendienstleiding te bedanken.

  postbode geeft brief aan vrouw die in deurgat staat

  Wie bezorgt er nu op zondag? De leiding van de kindernevendienst, bijvoorbeeld. In het kader van het 40-dagentijdproject: Ik zorg voor jou

  Kaart

  Wij gebruiken het 40-dagentijdproject van Kind op Zondag. Het heet: ik zorg voor jou. kan je er ook kaarten bij bestellen. Wij hebben meteen 2 sets gekocht. Elke zondag ligt op 2 deurmatten een kaart van de kerk. Een hartelijke groet.

  Gedwongen thuisblijvers

  Deze keer is de kaart bezorgd bij mensen die hun sporen verdiend hebben bij onze gemeente. Nu ze op leeftijd zijn gekomen lukt het niet meer om naar de kerk te gaan. Zij zijn in ieder geval via internet met ons verbonden. Via kerkdienstgemist.nl

  Gemeenschap

  Ze missen het wel. Samen naar de kerk gaan en samen na afloop koffiedrinken en bijpraten.

  En ik mis hen ook.

  Verbondenheid

  Hoe mooi is het om dan een kaart als teken van verbondenheid in te zetten.
  Het werkt. Het gebaar wordt gewaardeerd.

  Doorvertellen

  Dat moeten we vertellen als er nog eens kinderen komen in deze veertigdagentijdperiode, Andrea.

  O ja. We hebben ook al bedacht dat als we niet genoeg hebben aan 6 x 2 kaarten, dan gaan we na Pasen gewoon door met deze actie.

  Meer informatie

  Bron foto: Gooi en Vecht Hirsorisch, Fotograaf: Jacq Stevens, geraadpleegd: 2 maart 2018.

  Read Full Post »

  Older Posts »

  %d bloggers liken dit: