Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kindernevendienst’ Category

Ook zonder Godly play materiaal, kan je een bijbelverhaal op de Godly playachtige manier vertellen. Is deze ontdekking zo belangrijk dat het gedeeld moet worden? Ja.

Voorbereiding

Thuis gaat de voorbereiding zo goed.
De vertelling bouw ik zo op:

 • Waar staat dit verhaal in het geheel (context) van bijbelverhalen.
 • Waar staat het volk van God hierin.
 • Hamans plan.
 • Hoofdstuk 4: Wie zegt wat, wie doet wat.
 • 3 poppetjes worden gebruikt: Mordechai, Ester en haar persoonlijke bediende Hatach.
godly play poppetjes waarmee ester 4 verteld wordt

Zo had het moeten zijn. Ester 4 verteld op een Godly playachtige manier.

Materiaal vergeten

Die zondagochtend ontdek ik dat ik het materiaal thuis laat. Vergeten! Wat stom.
Dan moeten we maar “alsof” doen. Staafjes uit de blokkendoos van de crèche verbeelden de spelers uit het verhaal. Een A4-tje wordt het paleis van Ahasveros.

Meespelen / meevertellen

Dit alles lijkt het kind niet te deren. Als het in de gaten krijgt dat Hatach heen en weer pendelt tussen Koningin Esther en Mordechai, pakt het kind het staafje en laat het over de tafel lopen. Het kind vertaalt de boodschap in zijn eigen woorden. Na afloop speelt hij verder met de staafjes.

Staafjes verbeelden poppetjes. Ester 4 wordt verteld op de Godly playmanier

Het improviseren met de blokkendoos uit de crèche werkt ook.

Wat een krachtig concept is deze vertelmanier toch. De doe-alsof-poppetjes voldoen ook.

Er is gespeeld in en met het verhaal. Prachtig. Andrea.

Meer informatie

Bron afbeelding: collectie Andrea

Read Full Post »

Uit welke 40-dagentijdprojecten kan je in 2019 kiezen? Een overzicht.

Jezus stapt uit een graf

Opstanding / Dirk Bouts, circa 1455

Veertigdagentijdproject Kind op Zondag 2019 : een nieuw begin (paasproject)

Meer informatie over het project van Kind op Zondag: Een nieuw begin

1 maart Lucas 4:1-13 De verzoeking in de woestijn
Zie ook blogtekst De verzoeking in de woestijn met voorwerpen uitgebeeld : anders vertellen
17 maart Lucas 9:28-36 De verheerlijking op de berg
24 maart Lucas 13:1-9 De vijgenboom
31 maart Lucas 15:11-32 De verloren zoon
Zie ook blogteksten over de verloren zoon
7 april Lucas 20:9-19 Oneerlijke oppassers in de wijngaard
14 april Lucas 19:29-40 intocht in Jeruzalem
Meer blogteksten over Palmpasen
Met liturgie voor een paaswake voor kinderen met liederen en bijbelteksten. Gebaseerd op de klassieke paasnachtliturgie
21 april Johannes 20:1-18 God roept Jezus uit de dood
CD Samenleesbijbel lied 6: De leerlingen rennen meteen naar het graf

Projectaanpak
Bij dit project staat centraal: oefenen. Dingen doen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Er zijn dan ook 7 beginnersdiploma’s. Julia en Stef mogen een nieuwe tuin aanleggen. Dat valt nog niet mee.
Projectlied
Wij bidden om een nieuw begin.

Voor meer details van dit project: zie de website van Kind op Zondag Een nieuw begin.
Dit project sluit aan bij de 40dagentijdcampagne van de Kerk in Actie. Op de website van de PKN vind je meer informatie.


40dagentijdproject Vertel het Maar 2019: God kiest, God redt … kies jij ook?

Heel veel informatie over het 40DT project van Vertel Het Maar 2019 God kiest, God redt … kies jij ook? vind je op hun website, t/m 3 maart: Lucas 15:11-32 : God wacht met open armen.
Overige informatie is voor leden en niet vindbaar via de website.

Projectaanpak
De discipelen worden gevolgd maar zij lijken Jezus’ keuzes niet te begrijpen.

Projectverbeelding
De rugzak, als symbool voor de reis over de weg van het leven.


40-dagentijdproject Bonnefooi 2019: Leve het leven

Meer informatie over het project: Leve het leven op de website van Bonnefooi.

1 maart Deuteronomium 5: 6-21,
Lucas 4:1-13
De verzoeking in de woestijn
Zie ook blogtekst De verzoeking in de woestijn met voorwerpen uitgebeeld : anders vertellen
17 maart Exodus 34: 27-35, Lucas 9:28-36 De verheerlijking op de berg
24 maart Exodus 6: 2-8, Lucas 13:1-9 De vijgenboom
31 maart 2 Kronieken 36: 14-23, Lucas 15:11-32 De verloren zoon
Zie ook blogteksten over de verloren zoon
7 april Jesaja 58: 7-10, Lucas 20:9-19 Oneerlijke oppassers in de wijngaard
14 april Jesaja 50: 4-7, Lucas 19:29-40 intocht in Jeruzalem
Meer blogteksten over Palmpasen
21 april Jesaja 51: 9-11, Johannes 20:1-18 Bij de steen
CD Samenleesbijbel lied 6: De leerlingen rennen meteen naar het graf

Projectaanpak
In de kerk groeit een tarefeel rond een tent en 40 stenen. Met Pasen wordt de tent een graf, dat leeg blijkt te zijn.
Voor meer informatie zie de duidelijke dia’s over Leve het leven van Bonnefooi.
Op de website staat een oudere lijst met prentenboeken en verhalen (p. 5), waar je misschien toch iets aan hebt.


Kinderwoorddienst

Meer informatie over het paasproject 2019 : de gekleurde bril : leren kijken met de ogen van Jezus
Zondag 3 maart 2019 en 9 maart 2019 staan al wel online.
Vindbaar zijn de vorige 40-dagentijdprojecten:
5 maart en 18 februari toen begon de 40-dagentijd in 2017 en in 2018.


Bible basics

Het bijbelgenootschap heeft bijbelverhalen uit de Bijbel in gewone taal verwerkt tot een online kindernevendienstmethode. In de loop van de tijd worden 200 verhalen behandeld. Ook verhalen die je in de 40dagentijd gebruikt. In 2018 heette het project: Zaaien en groeien.
Het project voor 2019 zou online moeten staan, lees ik 8 februari in een e-mail. Ik klik vast mis; kan het niet vinden.
De verhalen van Lucas staan centraal. Je kan bouwplaten en uitdeelkaartjes erbij kopen.
Er zijn geen kosten aan verbonden aan deze methode. Je moet wel een account aanmaken op de website van het Bijbelgenootschap. Meer over biblebasics.

Meer informatie

Op de website van JOP vind je weer aanvullende informatie over de veertigdagentijd. Zo zijn er diverse kalenders of boekjes voor de kinderen te koop. JOP heeft diverse werkvormen rond de veertigdagentijd (voor het jeugdwerk) beschikbaar in de werkvormendatabase.

Als bron voor deze blogtekst heb ik alleen internet gebruikt, ik heb de projecten niet gezien. Als er foutieve informatie staat, hoor ik graag wat verbeterd moet worden. Een hele goede 40-dagentijd toegewenst met de kinderen, Andrea.

Bron afbeelding: Wikimedia. Schilderij van Dirk Bouts, circa 1455. Wikimedia Bezocht 26 januari 2019 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Bouts_Resurrection.jpg/589px-Bouts_Resurrection.jpg Meer informatie over het schilderij.

Op zoek naar paasverhalen? Kijk eens bij dit overzicht paasverhalen.
Dit weblog bevat diverse blogteksten over Pasen en de 40dagentijd.
Laatst bijgewerkt: 13 februari 2019

Read Full Post »

De komende weken mogen wij ons laten inspireren door het verhaal van Esther. Een mooi, spannend verhaal met veel aanknopingspunten om met de kinderen over te praten.

Wie droomt er niet van om “ontdekt” te worden en koningin te worden?

Later in het verhaal, wordt er een beroep gedaan op Esters dapperheid. Ze durft. Ze doet! Ze komt tevoorschijn.

EstherEsther

Navertelling

Als ik er mijn kinderbijbels op na sla, staat Esthers verhaal er niet standaard in.

Je vindt in elk geval een navertelling in deze kinderbijbels:

 • Op weg : verhalen uit de bijbel voor kinderen / Baukje Offringa
 • Woord voor woord kinderbijbel / Karel Eykman & Bert Bouman
 • Samenleesbijbel. Op de bijbehorende cd staat het lied: Esther is een prachtig meisje / Jan Marten de Vries

Andere navertelling

 • Boek: Als er een God is / Karel Eykman bevat een monoloog van Esther eindigt met de zin: ik kom tevoorschijn
 • Boek: Beeldspraak : de bijbel naverteld voor jonge mensen vertelt het verhaal uit het perspectief van de weduwe van Haman. (Voor oudere kinderen / jongeren)

Verwerking

Op internet vind je tal van verwerkingen. Juf Rolanda heeft er veel verzameld : verwerkingen bijbelverhaal Esther

Bijvoorbeeld: www.bijbelstudiesvoorkinderen.nl/werkbladen/Ester0001.pdf Je kan het geheim houden dat je gelooft, of juist niet.

Theater

 • Binnenkort is de première van Esther / Kees Posthumus.
 • De Vliegende speeldoos heeft ook een prachtige voorstelling over Esther gemaakt. Het lied “draag haar dan, draag haar dan, want zij is zo bang” bezingt de bange Esther die haar volk kan redden. Maar het is ook een mooie tekst om bij andere gelegenheden in het hoofd te hebben, te zingen als gebed.
 • Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Meer informatie

Afbeelding: Esther / Edwin Long, 1878 National Gallery of Victoria, Melbourne
19 januari 2019 geraadpleegd op: commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Esther_haram.jpg

Read Full Post »

Sinds de zomervakantie is het aantal kinderen in de kerk wel heel erg afgenomen. Het handjevol gezinnen met kinderen in de kindernevendienstleeftijd komt niet meer. Punt.

Wat gaan we doen?

Natuurlijk hopen we op een puntkomma.
We zijn al aan het nadenken over de toekomst van de kindernevendienst.

Maar zo’n proces moet wel passen met de ideeën rond de kliederkerk en de dorpskerkenbeweging.

Met ons kleine clubje vrijwilligers moeten we goed nadenken waar we energie in stoppen. Welke kar we samen gaan trekken.

Waarom nog een adventsproject?

Langzaam wennen we eraan dat gezinnen andere keuzes maken dan naar de kerk te gaan op zondagmorgen. Nu komt de vraag naar boven: waarom gaan we nog een adventsproject doen? Dat is toch bedoeld voor de kinderen?

 • Willen we opa’s en oma’s bereiken?
 • Hoort een project erbij omdat het een goede gewoonte is?
 • Is een viering in de adventstijd zonder een project zo kaal?
 • Biedt het project houvast en structuur aan de diensten?
Zendtijd voor zieners met Ad Verteller

Lokaal Kerk-TV-programma: Zendtijd voor Zieners met presentator Ad Verteller

Gemeente

Wij gaan het project inzetten voor de hele gemeente. Niet meer exclusief voor de kinderen maar voor ons allemaal.

We volgen: Geloof met me mee, het adventsproject van Kind op Zondag. Er is voor elke zondag een sketch bedacht, waarin Ad Verteller op zoek gaat naar bijzondere mensen, die vertellen over hun geloof.

Wij hebben de filmpjes van te voren opgenomen. Elke zondag zie je hoe een gemeentelid in de huid kruipt van een personage uit de bijbel en geïnterviewd wordt. De kern van de zondag komt er mooi in naar voren.

Ik geloof in engelen

1e Advent was er een zelfverzekerde Johannes in beeld, die vertelde over de engelen die hij gezien had. Ze bestaan!
Wat was het mooi dat er ook twee engelen terugkwamen van de kindernevendienst. Hoe kan je beter leren dat jij zelf ook een engel kan zijn, dan als je ook letterlijk een engel bent?

Twee kinderen op de rug gezien. Ze zijn verkleed als engel en hebben vleugels op de rug. Er brandt één adventskaars

Engelen bestaan. Ze kwamen uit de kindernevendienst.

Persoonlijk uitgenodigd

De kindernevendienstleidster had een aantal ouders gebeld met de vraag of ze deze zondag naar de kerk wilden komen. De kinderen hadden iets duidelijk te maken aan ons; ze hadden een rol. Wat een prachtig geheel.

Een goede adventstijd toegewenst, Andrea.

Meer informatie

Bron foto’s: allebei: collectie Andrea

Read Full Post »

We gaan nadenken over regels. Is het belangrijk dat je je altijd aan de regels houdt? Altijd? Of moet je soms naar je hart luisteren (en wat is dat dan)?

meisje dat wijst naar de camera

God houdt van jou

Het meisje dat zich omdraaide en wees

Een tijdje geleden was ik in de kerk en toen kwamen er allemaal speciale mensen. Mensen met een beperking, zo noemen we dat.
Iemand had binnen een helm op, omdat hij weleens valt. En er zat een klein meisje in een rolstoel en ik zag een grote oudere meneer en die had zijn knuffel meegenomen. Een grote, oranje tijger.

Toen gingen we zingen: ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: God houdt van jou. Misschien ken je dat liedje wel.
Er was een meisje dat vooraan zat. Toen we moesten zingen “God houdt van jou”, ging ze staan. Ze draaide zicht om en wees – zo met haar vinger – naar iemand die achterin zat. Zo zong ze met volle overtuiging: God houdt van jou.

En toen het lied al lang klaar was, en de dominee weer verder wilde gaan met de dienst, hoorde ik een man hardop zeggen: ja, God houdt van jou. Hij zat naast zijn begeleider en zei dat zo maar hardop (we konden het allemaal horen).

De oude vrouw die opstond

In een kerkdienst wordt van je verwacht dat je op je stoel blijft zitten. Dat is ook wel zo handig als er 100 mensen in een gebouw zijn.

Ik was een keer in een bejaardentehuis, een verzorgingstehuis, bij een kerkdienst. Dat was een bijzondere kerkdienst omdat iemand was overleden. Er was een oude meneer dood gegaan.
En terwijl de dominee uit de bijbel voorlas, was er plotseling een oudere mevrouw die opstond en naar voren liep. Ze was erg oud. Ze liep helemaal krom en had een stok.
Langzaam schuifelde ze naar de zoon van de overleden meneer en gaf hem een hand om te zeggen dat ze het erg vond dat hij zijn vader moest gaan missen. Daarna liep ze weg, naar haar kamer.

Is het volgens de regels wat het meisje, de man en de oude mevrouw doen?

Bovenstaande kan een inleiding zijn op het thema van vandaag. Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Hoe het ging in de praktijk

“Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin, God houdt van jou”, dat liedje kennen ze wel. En het is inderdaad niet volgens de regels, wat dat meisje deed. Opstaan, zich omdraaien en iemand aanwijzen terwijl ze zong.
Maar het was wél goed, wat ze deed. Ze reageerde uit haar hart en het was vast fantastisch voor degene die ze al zingend aanwees.

Jezus leert ons dat het goede niet aan de buikenkant zit. Het zit niet in schone handen. Maar het zit in je hart. Dat is te moeilijk om een voorbeeld van te bedenken.

Als verwerking mogen ze zelf bedenken wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld een verkeersbord tekenen dat er nog niet is:

 • blauwe rechthoek
 • rood hart met de woorden
 • volg je hart
Nieuw verkeersbord: volg je hart

Volg je hart, daar gaat het om, zegt Jezus.

Meer informatie:

Bron foto1: Flickr: https://www.flickr.com/photos/nalejandro/8048823381, bezocht 4 augustus 2018, gedeeld vanwege deze rechten https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Bron foto2: Collectie Andrea
Lees ook: Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern.

Read Full Post »

Op het rooster staat Marcus 6 : 6b-13, de leerlingen worden 2 aan 2 eropuit gestuurd.
Ze hoeven zich niet voor te bereiden op hun taak. Geen proviand voor onderweg, geen bagage, alleen sandalen aan stok mee en gaan!

Niet voorbereiden

Niks voorbereiden, op de bonnefooi; dat ga ik ook doen, dacht de kindernevendienstleidster.

Ze bereidde niets voor.

Ze had wel een plan: met de kinderen door het dorp lopen. We zien wel wat en wie we tegenkomen.

Kat ligt lui en languit op een bank.

Vertrouwen

Wat een goed idee! Dit is pas Vertrouwen hebben.
Vind je ook niet?

(Misschien moet ik erbij vermelden dat deze leidster rond de 30 jaar vertelervaring heeft).

Meer informatie

Read Full Post »

Wat als er in de zomer kinderen naar jouw kerk komen? Is er dan kindernevendienst?
Nee, wordt de hele dienst aangepast zodat hij geschikt is voor alle leeftijden?

Er is gratis online materiaal dat de kinderen kunnen gebruiken als er geen kindernevendienst is. Iemand moet het nog wel gereed zetten.

Bij het begin van dienst pakken de kinderen een tas

Tas voor de kinderen

Kind op Zondag

Kind op Zondag biedt materiaal waarbij de kinderen in de banken blijven zitten maar toch op hun niveau een bijbelverhaal gaan ontdekken. Je hebt potloden/pennen nodig en een stevige onderlegger.

15 juli Marcus 6:6b-13 Leerlingen worden twee aan twee op pad gestuurd
Zie ook blogtekst Marcus 6: 6b-13, Lucas 10: 1-20 : vertellen over Jezus
22 juli Marcus 6:30-44 Vijf broden en twee vissen
Zie meer blogteksten over Vijf broden en twee vissen
29 juli Marcus 6:45-52 De storm op het meer
5 augustus Marcus 7:1-23 De regels van de Farizeeërs en Schriftgeleerden
Zie ook blogtekst Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern Marcus 7:1-23
12 augustus Marcus 7:24-30 Al krijgt de moeder maar een kruimeltje
19 augustus Marcus 7:31-37 Jezus geneest een dove man
26 augustus Marcus 8:1-21 Het brood dat over is
2 september Marcus 8:22-26 Jezus geneest een blinde man

Dit materiaal is gratis beschikbaar op de website van Kind op Zondag.

Bible Basics: ontdektassen met verwerkingen

Negen zondagen lang biedt bible basics haar zomerprogramma. Voor kinderen van 4-8 jaar biedt het Nederlands BijbelGenootschap een werkblad aan met
daarop een navertelling, enkele vragen om over na te denken en een kleurplaat of een puzzelopdracht.
Voor de kinderen van 8-12 jaar biedt men een werkblad aan met daarop het bijbelverhaal uit de Bijbel in Gewone Taal, vragen om over na te denken, weetjes, en iets om te doen, bijvoorbeeld een quiz, een puzzel of iets om te maken.
Bied het aan in een tas en doe er voor de oudste kinderen extra papier, een schaar en lijm bij.

Zondag 1 Marcus 1:1-11 Jezus wordt gedoopt
Zondag 2 Marcus 1:14-20 Jezus kiest zijn leerlingen
Zondag 3 Marcus 1:21-28 Jezus jaagt een kwade geest weg
Zondag 4 Marcus 1:35-38 Jezus bidt op een stille plek
Zondag 5 Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Zondag 6 Genesis 27:1-30 Jacob bedriegt Isaac
Zondag 7 Genesis 28:10-22 Jakob heeft een droom
Zondag 8 Genesis 29:14-30 Lea en Rachel
Zondag 9 Genesis 32:23-22 Jakob vecht in de nacht

Je kunt het zomerpakket van Bible Basics gratis downloaden als je je geregistreerd hebt bij het NBG.

Kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst.nl kan je ook gebruiken als inspiratiebron.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea
Lees ook:

Ik hoop dat er kinderen komen én dat ze het goed hebben in jullie kerk, Andrea

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: