Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘40-dagen tijd’

Stap voor stap. Zo heet het kindernevendienstproject waar mee we ons voorbereiden op de komende lijdensweek en Pasen.
En we zingen er over:
“wij trekken maar verder
voetje voor voet
soms lood in de schoenen
soms vleugels van licht”
Citaat van het gezongen Lied 822, gemaakt door Jan Marten de Vries

voor de liturgietafel staan schoenen op een rij. de kleur van het kleed is paars: lijdenstijd. Zo willen we het kindernevendienstproject verbeelden: stap voor stap

Stap voor stap naar Pasen toe. Ingezamelde schoenen verbeelden onze spirituele reis

Onderweg

Het 40dagentijdproject wordt onder andere verbeeld met voeten. Voeten die onderweg zijn. Waar heb ik dat beeld meer gezien? We kunnen 40 x een voetafdruk kopiëren en daarmee onze reis uitbeelden.

Schoenen verzamelen

Maar we kunnen ook echte schoenen gebruiken. Schoeisel dat nog bruikbaar is voor een ander. Bijvoorbeeld omdat je er opeens uit gegroeid bent.
De diaconie vindt het een goed idee. Laten we het proberen. We gaan 6 zondagen lang schoenen verzamelen. Na het paasfeest geven we ze door aan de kledingbank.

Onder een trap staan schoenen op een rij. Er is ook een doopvont zichtbaar en een afbeelding uit het 40dagentijdproject: stap voor stap

Elk paar schoenen is een dag in de 40dagentijd. Zo reizen we naar Pasen toe.

Gegeven is gegeven

De kinderen van de kindernevendienst vinden wel dat we het er duidelijk bij moeten zeggen: Als u een volgende keer schoenen meeneemt naar de kerk, krijgt u ze niet meer terug hoor!

Doet men mee?

Omdat we er nog geen ruchtbaarheid aan gegeven hebben, verzorgt de kindernevendienstleiding de 1e keer de schoenen. Wordt de actie opgepikt? Gaan de gemeenteleden meedoen?

Samen in actie

De volgende zondag zie ik er prachtige, glimmende glittergympen bij staan. De meisjesschoenen krijgen een nieuwe kans. Net als de vijgenboom die geen vruchten gaf.
Ja, de actie wordt opgepikt, Andrea.

Read Full Post »

Uit welke 40-dagentijdprojecten kan je in 2016 kiezen? Een overzicht.

Paaskaars en lantaarntje

Het licht van Pasen gaat altijd mee naar de kindernevendienst, ook in de 40dagentijd

Veertigdagentijdproject Kind op Zondag : stap voor stap (paasproject)

Meer informatie over het project van Kind op Zondag: Stap voor stap
JOP geeft ook uitleg over het project.

 • 14 februari Lucas 4:3-33 De verzoeking in de woestijn
  Zie ook blogtekst De verzoeking in de woestijn met voorwerpen uitgebeeld : anders vertellen
 • 21 februari Lucas 9:28-36 – De verheerlijking op de berg
 • 28 februari Lucas 13:1-9 – De vijgenboom
 • 6 maart Lucas 15:11-32 – De verloren zoon
  Zie ook blogteksten over de verloren zoon
 • 13 maart Lucas 20:9-19 – Oneerlijke oppassers
 • 20 maart Lucas 19:29-40 – intocht in Jeruzalem
  Meer blogteksten over Palmpasen
 • Goede vrijdag / Paasnacht, 25/26 maart – Johannes 18:1-11, Genesis 1, Exodus 14, Jona, Johannes 20:1-18 – Wie weet de weg. Een paaswake voor kinderen met liederen en bijbelteksten.
 • 27 maart Johannes 20:1-18 – Verder gaan
  CD Samenleesbijbel lied 6: De leerlingen rennen meteen naar het graf

40dagentijdproject Vertel het Maar: Jezus is liefde

Heel veel informatie over het 40DT project van Vertel Het Maar Jezus is liefde vind je op hun website.
JOP geeft ook compacte uitleg over het paasproject : Jezus is liefde

 • 7 februari Lucas 5:1-11 – Simon wordt leerling van Jezus, mensenvissers liefde is … doen wat Jezus zegt
 • 14 februari Lucas 6:27-35 – Jezus gaat om met slechte mensen en zijn leerlingen vasten niet liefde is … goed zijn voor iedereen
 • 21 februari Lucas 18:9-14 – Farizeeër en tollenaar liefde is … nooit zonder hem
 • 28 februari Lucas 19:29-44 – Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem liefde is … Jezus volgen
 • 6 maart Lucas 22:39-46 – Jezus bidt op de Olijfberg liefde is … soms moeilijk
 • 13 maart Lucas 22:66-71 – Jezus wordt verhoord. Hij is de zoon van God liefde is … soms zwijgen
 • 20 maart Lucas 23:33-43 – Jezus wordt aan het kruis gehangen liefde is … redding voor de wereld
 • 27 maart Lucas 23:56 – Lucas 24:12 – Vrouwen gaan naar het graf en horen dat Jezus is opgestaan liefde is … vertel het maar
  CD Samenleesbijbel lied 9: De vrouwen hebben het gezien

De kindermomenten bij de lezingen staan online.

40-dagentijdproject Bonnefooi: anders dan verwacht

Meer informatie over het project: anders dan verwacht op de website van Bonnefooi.
JOP geeft ook uitleg over dit paasproject: anders dan verwacht.
Het project sluit aan bij de alternatieve lezingen van het oecumenisch leesrooster. Voor de Hebreeënbrief hebben we als alternatief dat we gebruik maken van moderne communicatiemiddelen: de app en de selfie. Verder zijn ze uitgegaan van de lezingen uit Lucas, die het lijdensverhaal op een manier brengen die totaal anders is dan verwacht.
Meer over de inhoud van anders dan verwacht. En een lijst met prentenboeken en verhalen.

 • 14 februari 2016 Thema: Verdriet en troost – Getsemane, Jezus wordt in de steek gelaten door zijn vrienden Deuteronomium 5, 6-21; Hebreeën 4, 14-16
 • 21 februari 2016 Thema: Verwacht of onverwacht – Jezus moedigt ons aan te leven vanuit een andere mentaliteit Exodus 34, 27–35; Hebreeën 6, 13-20 en Lucas 6, 27-35
 • 28 februari 2016 Thema: Linksom of rechtsom – De Hoge Raad veroordeelt Jezus. Welke keuzes maken de mensen in dit verhaal? Exodus 6, 2-8; Hebreeën 7, 15-28 en Lucas 22, 66-71
 • 6 maart 2016 Thema: Open en dicht – De Farizeeër en de tollenaar, bidden, verhogen en vernederen 2 Kronieken 26, 14-23, Hebreeën 8, 1-13, Lucas 18, 9-14
 • 13 maart 2016 Thema: Eerbied en spot – Jesaja 58, 7-10; Hebreeën 9, 15-28 en Lucas 23, 38-43 Jezus wordt gekruisigd tussen 2 misdadigers
 • 20 maart 2016 Thema: Voor of tegen – Jezus komt aan in Jeruzalem Jesaja 50, 4-7; Hebreeën 10, 1-10 en Lucas 19, 22-44
 • 27 maart 2016 Thema: licht en tegenlicht – Jezus is opgestaan, het licht breekt door het donker heen. Jesaja 51, 9-11; Hebreeën 13, 9-21, Johannes 20, 1-18
  CD Samenleesbijbel lied 6: De leerlingen rennen meteen naar het graf

Meer informatie

JOP heeft meer informatie verzameld over paasvieringen en catechesemateriaal.

Deze blogtekst verschijnt erg laat. De informatieavonden zijn al voorbij. Als bron voor deze blogtekst heb ik alleen internet gebruikt, ik heb de projecten niet gezien. Als er foutieve informatie staat, hoor ik graag wat verbeterd moet worden. Een hele goede 40-dagentijd toegewenst met de kinderen, Andrea..

Op zoek naar paasverhalen? Kijk eens bij dit overzicht paasverhalen.
Dit werblog bevat diverse blogteksten over Pasen en de 40dagentijd.
Bron foto: collectie Andrea.
Laatst bijgewerkt: 9 februari 2016 : liedjes samenleesbijbel toegevoegd

Read Full Post »

In de stress schieten in een tijd van bezinning en de stilte opzoeken? Welkom bij het project van de kindernevendienst. Een palmpasenstok maken is de enerverende verwerking.

Palmpasenstokken maken is de verwerking van het 40-dagentijd project.

Palmpasenstokken maken is de verwerking van het 40-dagentijd project.

Geen projecten

Klopt mijn idee dat doorlopende projecten niet meer werken in de kindernevendienst bij ons? Moeten wij de nevendiensten in een projectperiode verstandiger organiseren?

Begin

De eerste zondag in de 40-dagentijd wordt het kruis groen gemaakt met crêpe-papier. 4 kinderen beginnen bij het begin.

Zondag 2: inhalen

De volgende zondag wordt er geld aan gehangen. De 3 nieuwe kinderen die er dan zijn, doen snel 2 verwerkingen tegelijkertijd: het kruis omwikkelen en geld maken en ophangen.

Groen en kaal

Op zondag 3 komen 8 kinderen. Ook nu komen kinderen voor het eerst in de 40-dagentijd. Ondanks onze inschattingen vooraf, zijn de kale palmpasenstokken op. Aan de kinderen die er nu voor het eerst in de 40dagentijd zijn, wordt natuurlijk een eigen palmpasenstok beloofd. Ze rijgen alvast de rozijnenketting.

Kind niet benadelen

Wat een bonte verzameling palmpasenstokken hebben wij nu, de 4e zondag. De helft is groen, de helft is nog kaal hout. Er hangt overal wel iets aan.
De leiding heeft het gevoel zich een slag in de rondte te werken. Want waarom zou het kind er nadeel van moeten ondervinden dat het er de vorige keer niet was?

Groene basis

Achteraf gezien was het misschien beter geweest als we vanaf zondag 2 groene, omwikkelde palmpasenstokken hadden uitgedeeld. Of een kruis kaal of groen is, valt veel meer op dan of er veel of weinig dingen aan hangen.

Verhaal overslaan om tijd te winnen

Nee, wacht. Als we direct aan het knutselen slaan, is er meer tijd. Slaan we het verhaal maar over, voor deze ene keer?

Extra leiding

Of gaan we per zondag 2 leidsters inroosteren? Één voor de nevendienst en één als extra hulp voor de kinderen die verwerkingen willen inhalen? (Er waren 3 kinderen de 4e zondag, waarvan 2 met een kale palmpasenstok).

Zelf doen

Gaat de leiding deze week de kale stokken zelf maar met groen omwikkelen?
Dan wordt het de komende zondagen hopelijk minder haasten.
Dan kunnen die bijzondere verhalen tot hun recht komen. Bijbelgedeelten die de kinderen niet vaak te horen krijgen: de verloochening van Petrus en Jezus in de tuin van Getsemané.

Groot belang verwerking

 • Mag een kind er nadeel van ondervinden van het feit dat het er de vorige keer niet was?
 • De verwerking brengt immers het geloofsgesprek in het gezin tot stand. En dat is het doel van de kindernevendienst.
 • Wat zeuren we toch. Komen er kinderen, is het weer niet goed.

Wij gaan dit project als team vast evalueren. Dit zijn wat persoonlijke observaties en gedachten. Goede nevendiensten toegewenst voor de komende zondagen, Andrea.

Foto’s Palmpasen

Over de drempel van de kerk met de palmpasenstokken

Over de drempel van de kerk met de palmpasenstokken

Wat een feestelijk gezicht als de kinderen naar binnen komen met hun palmpasenstokken

Wat een feestelijk gezicht als de kinderen naar binnen komen met hun palmpasenstokken

Terugkijken op de vorige zondagen van de 40-dagentijd

Terugkijken op de vorige zondagen van de 40-dagentijd

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: