Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘boekbesprekingen’ Category

Spreken kinderen de bijbelse taal nog? Waarom zou je de tale Kanaäns willen verstaan?

Bijbelse beelden

Het invullen van bijbelse beelden en christelijke symboliek is soms moeilijk. De taal van de bijbel is uit de Middellandse Zee omgeving. Als je niet weet dat vader adelaar onder het kind vliegt om het op te kunnen vangen? Dan ontgaat je toch een deel van het lied: Lof zij de Heer. Heeft u uit licht als op adelaarsvleuglen geheven. Om maar een voorbeeld te geven.

Grote papieren adelaar vliegt onder kleine adelaar

Symboliek adelaar is met deze verwerking uit te leggen

Prentenboek

Er is nu een prentenboek waarmee je elk geval dit beeld kan uitleggen. Bange Barend leert vliegen. Het boek staat centraal tijdens de christelijke boekenmaand 2017.

Kindervoorstelling

Er is zelfs een muzikale kindervoorstelling van het boek gemaakt.
In Meliskerke, Walcheren, Dorpshuis “Ons Huis”
Woensdag 15 november, 14.00 uur
Voor kinderen van 2 tot 7 jaar
Gratis kaarten zijn te reserveren via aanmelden@skow.nl tot zaterdag 11 november 2017.
Vermeld voornaam, achternaam en het aantal kaarten.

aankondiging voorstelling bange barend leert vliegen

aankondiging voorstelling bange barend leert vliegen

Best mogelijk dat ik niet goed speur maar ik vind deze voorstelling nergens online aangekondigd. Ik wil er wel naar verwijzen. Daarom gebruik ik dit weblog hiervoor.

Meer informatie:

Read Full Post »

Kan je abstracte begrippen bespreken met kinderen? Onderwerpen zoals: almachtig. Wellicht kom je een eind met behulp van het boek: De almacht van de boktor / Toon Tellegen, illustraties van Mance Post. Als ik het werk lees word ik er helemaal enthousiast over. Wat een geweldig boek.

Voorzijde boek: De almacht van de boktor / Toon Tellegen en Mance Post

Voorzijde boek: De almacht van de boktor / Toon Tellegen en Mance Post

Het boek begint met de boktor die alles kan maken. Deze almachtige wordt dan ook helemaal gek gezeurd door de andere dieren. Dit lijkt mij een prima inleiding op een gesprek met kinderen van een jaar of 11 of 12. Want misschien vertelt het verhaal wel over God. In meer verhalen wordt de lezer deelgenoot van de gedachten van de boktor. Dat levert stof tot nadenken.

Wijsheidsliteratuur

Ik weet niet of de verhalen bedoeld zijn om er godgeleerdheid en deugd mee over te brengen. Een gedeelte kan je er wel voor gebruiken, denk ik. Wat mij betreft vormt dit boek een waardevol uitgangspunt voor een goed gesprek over een aantal abstracte begrippen. Bovendien kan je enkele onderwerpen kan je ook aan bijbelverhalen koppelen.

Het taalgebruik rechtvaardigt het label literatuur. Tellegen schrijft prachtig. Hij speelt met betekenissen van begrippen, maakt woordgrapjes en hij noteert schitterende conversaties.
En wijsheid? Zijn de verhalen te vergelijken met bijbelboeken Job, Spreuken en Prediker? Misschien wel.

Vallen moet, in het leven

Neem nu het volgende verhaal. Een olifant wil in een boom kunnen klimmen waar hij niet uit kan vallen. Als de boktor zo’n boom gemaakt heeft, voelt de olifant zich echt gelukkig. Maar aan het eind van de dag wil hij uit de boom. Dan merkt hij dat hij zich er niet uit kan laten vallen. De olifant stelt dan vast dat vallen er toch bij hoort.
Ik vind het een prima verhaal om aan de kinderen mee te geven bij het groter worden. Maar je kunt er ook de menselijkheid van Abraham of David mee illustreren. Hoe zij na een misstap verder gingen in het leven.

Enkele onderwerpen

  • accepteren van jezelf
  • niet meer willen denken
  • nee zeggen
  • inzicht
  • gezamenlijk vocabulair, de ander begrijpen
  • schaamte / zelfingenomenheid (Adam en Eva)
  • (uit-)sterven (laatste zondag kerkelijk jaar)
  • gevoelens hebben

De verhalen zijn vrij kort. Van 1,5 pagina tot 4 bladzijden.
Zie jij mogelijkheden om dit boek in te zetten bij het christelijk jeugdwerk?

Meer informatie

Read Full Post »

Onlangs zie ik het handboek voor kinderwerkers bij de nieuwe aanwinsten staan. Op het boekkaartje staat: praktische gids voor medewerkers in het kerkelijk kinderwerk. Dat wil ik natuurlijk lezen. Is het een echte aanwinst voor de bibliotheek?

Voorzijde handboek voor kinderwerkers

Voorzijde handboek voor kinderwerkers

Voor alle kerkelijke kinderwerkers

Het handboek voor kinderwerkers doet haar naam eer aan. Zowel kindernevendienstleiding als clubleiding worden in dit boek aangesproken. Ook als je basiscatechese geeft is, het een goed boek om een keer door te lezen.
Dit boek behandelt onderwerpen waar kinderwerkers mee te maken hebben. Daarnaast is de uitgave ook bruikbaar als startpunt bij een bezinning op het kerkelijk jeugdwerk. Of als inleiding op een discussie.
Momenteel ken ik nog geen ander boek dat geschikt is voor álle soorten kerkelijke kinderwerkers. Ik ken het boek Kind aan huis. Als ik het me goed herinner is dat vooral geschreven voor kindernevendienstleiding en zondagsschoolleiders.

Motivatie

Waarom werk je met kinderen in de kerk? Door jezelf die vraag te stellen kom je al snel bij je eigen, persoonlijke motivatie. Het is goed om jezelf bewust je zijn van de Bron van je handelen. Het eerste hoofdstuk biedt praktische hulpmiddelen om tot een beleidsplan voor kerkelijk kinderwerk te komen; het kader en de doelstellingen. Hoe kan je met kinderen omgaan in de kerkdienst? Betrokkenheid van ouders kan je stimuleren door bijvoorbeeld een opdracht mee naar huis geven. Dat vind ik een leuk idee om een keer te gaan doen.

Taakgericht of mensgericht?

Weer lees ik dat het gaat om de relatie die je opbouwt met de kinderen. Dat is belangrijker dan de inhoud, wàt je vertelt. Tja, dat vraag ik me af. Daar wil ik nog een keer goed de tijd voor uittrekken om daar eens over na te denken.

Eigen geloof

Wat goed dat er aandacht wordt besteed aan de vraag: ben ik wel goed genoeg om kerkelijk kinderwerker te zijn? Een hele herkenbare vraag. We vragen een gelovige moeder of zij ook kindernevendienst wil geven. “Ik ben niet geleerd hoor” is haar eerste reactie.
Ook het niet behalen van de doelstelling van een activiteit komt aan bod. Ik denk aan die keren dat de kindernevendienst van geen meter loopt. Dat kan je immers zo maar overkomen. Word dan niet moedeloos maar gebruik de evaluatie als een leermoment, zeggen de schrijvers van het boek.

Toerusting

Nadenken over je eigen toerusting. Wat een goed idee! Gelukkig zie ik veel kindernevendienstcollega’s terug als er activiteiten voor jeugdwerkers georganiseerd worden. Maar eigenlijk doen wij als kindernevendienstleiding niet systematisch aan scholing of training. De inleiding van de predikante op de onderwerpen van het leesrooster daargelaten. Kan je dat toerusting noemen?
Dit najaar waren wij in de gelegenheid om de basiscursus kindernevendienst te volgen. Een cursus vind ik zelf de meest ideale vorm om te leren maar dit boek kan een waardig alternatief zijn.

Praktische onderwerpen

Het handboek voor kinderwerkers bevat een hoofdstuk over hoe je een verhaal kunt vertellen, in plaats van voorlezen. Dat ga ik proberen toe te passen.
Andere onderwerpen:
Zintuigen aanspreken (meervoudige intelligentie), bidden, bijbellezen en het voeren van een geloofsgesprek. Veiligheid, misbruik, jaarprogramma en jaarplanning.

Positieve benadering

Er is ook aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
Het boek geeft een overzicht van problemen die je bij kinderen tegen kunt komen. De insteek is dat er bijzondere kinderen zijn, die zich soms lastig kunnen gedragen. Dat is een andere benadering dan dat het sowieso lastige kinderen zijn. Die positieve benadering van vrijwilligers en kinderen vormt een doorlopende lijn in het hele boek. Ik vind het een erg sterk punt aan deze uitgave.

Bruikbaar boek

Dit boek is zonder meer bruikbaar. Op sommige punten herken ik het taalgebruik en beeldgebruik niet. Bijvoorbeeld bij de vergelijking van een kerk met een troonzaal.
De hoofdstukken zijn niet al te lang waardoor je het boek het prettig snel kan doornemen. Een aantal hoofdstukken eindigt met tips en/of een verwerking. De verdiepende vragen kunnen aanleiding zijn om de inhoudelijke onderwerpen met elkaar te bespreken. Het boek is zeker ook te gebruiken als gespreksleidraad.
Het boek eindigt met een aantal handige bijlagen. Bijvoorbeeld het Onze Vader in gebaren. Bij de bespreking van methoden kom ik een heleboel onbekende namen tegen. Ik mis alleen een bespreking van Bonnefooi. Maar verder lijkt mij dit handboek heel compleet.

Aanbevolen

Het boek krijgt van mij het stempel: aanbevolen. Of je nu begint met kerkelijk kinderwerk of al wat jaren meedraait.
Nu ga ik het snel inleveren bij de bibliotheek. Het handboek voor kinderwerkers mag van mij voortdurend uitgeleend zijn.

Over Handboek voor kinderwerkers

Website: www.handboekvoorkinderwerkers.nl
Schrijvers: Janneke Burger-Niemeijer, Nanda van Eijk, Reinier Sanders; Mirjam Dijkema (illustraties)
Amsterdam : Buijten & Schipperheijn Motief, cop. 2011, 175 p.
Reeks: Werken in de kerk
978-90-5881-570-5 € 16,90
Opzoeken in een bibliotheek
Bestellen bij uitgever Buijten & Schipperheijn Motief

Overzicht kindernevendienstmethoden

8 december 2015 toegevoegd:
JOP heeft een overzicht van kindernevendienstmethoden gemaakt.

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: