Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘levensbeschouwend onderwijs’ Category

Hoe kan je een kind iets leren? Dat kan je doen door jouw kennis over het kind uit te storten. Jij die meer weet, giet jouw kennis over het kind heen. Jij bepaalt het ook het leerdoel. Jij bedenkt wanneer de les, kindernevendienst geslaagd is.

Als wetende draag je over aan de onwetende. Is dat niet het model dat we vaak in de kerk, in de kindernevendienst gebruiken? Ik ben er in ieder geval mee opgegroeid. Deze manier van onderwijzen kan je het trechtermodel noemen.

Postzegel met een tekening van een kind. Op het hoofd staat een trechter.

Trechtermodel kennisoverdracht

Vragen van het kind

Er is een nieuwe manier van leren bij het levensbeschouwend onderwijs. De vragen van het kind vormen het startpunt. De rol van de leraar verandert van wetende in reisgenoot. Met het kind ga je op ontdekkingstocht. Misschien leert de docent net zo veel.
Deze manier van lesgeven kan je het rugzakmodel noemen.

Workshop Zeeuwse kerkendag

Met deze inleiding start de workshop het kind en de grote verhalen door Leendert Jan Parlevliet. Drie deelnemers zijn bij deze workshop tijdens de Zeeuwse kerkendag, 28 mei 2015. Een praktische uitwerking van het rugzak onderwijsmodel komt niet ter sprake. Het gaat om het grote idee.

Reageren

Parlevliet vindt dat niet hij maar wij moeten praten. Daarom worden we uitgenodigd te vertellen waarom we naar deze workshop zijn gekomen. Er zijn 3 vrouwen.
En dan mogen we om beurten vertellen wat ons aanspreekt in Parlevliets inleiding over de verandering in het onderwijs. Kunnen we er wat mee in onze eigen omgeving?
We worden ook uitgenodigd te reageren op elkaars reactie. Uitgangspunt van deze werkvorm: kennis ontstaat met elkaar, als je gedachten deelt.

En zo ontstaat een waardevolle tijd. Een ieder haakt vanuit de eigen situatie en behoefte in op het verhaal van Parlevliet.

Zelf enthousiast

Als er dan een keer kinderen in de nevendienst zijn, kan ik dan niet beter een bijbelverhaal behandelen waar ik zelf iets mee heb? Stel ik vind woorden om hen uit te leggen waarom ik het gesprek tussen Abraham en God zo mooi vind. De tweespraak waarbij Abraham tot het gaatje onderhandelt, afdingt voor inwoners van Sodom en Gomorra. Bereik ik zo de kinderen veel meer omdat het verhaal mij persoonlijk zo raakt?

Godly play methode

Bij de godly play vertelmethode, vertel je het bijbelverhaal en stel je vragen. Het kind kan de betekenis van het bijbelverhaal zelf ontdekken. De methode lijkt me goed aansluiten bij het rugzakmodel.

Geïnspireerde vrouwen

Zo hoor ik mezelf praten, vragen stellen, reageren. En leer ik mezelf beter kennen door de reacties van de anderen. Het is erg goed om te weten dat er elders in Zeeland geïnspireerde vrouwen leven die zich ook van alles afvragen rond kinderen en bijbelverhalen.

Vervolg

Eigenlijk zou het regelmatig zo kerkendag moeten zijn. Of kunnen we de gesprekken digitaal voortzetten?
Andrea

Meer informatie

Herkansing

  • Op woensdag 18 november 2015 kan je deze workshop weer volgen.
  • 19.30 uur
  • Hoeksteenkerk Middelburg
  • Toegang gratis
  • Organisatie: Classis Walcheren

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: