Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘verloren zoon’ Category

Soms heb je aan het gesprek met de kinderen al genoeg. Voldoende denkstof. Genoeg brandstof voor de week die komt. De rest van de eredienst is dan leuk meegenomen, een toetje bijna. Het hoofdgerecht is al geserveerd.

Middeleeuws manuscript: de verloren zoon, Koninklijke Bibliotheek, The Hague, MMW, 10 B 23 fol. 504r

De verloren zoon, circa 1371. Middeleeuws manuscript Koninklijke Bibliotheek

Betekenis verloren zoon

De laatste dienst in de zomervakantie gaat het over de verloren zoon. En dominee Nel van Doorn geeft wel een heel erg mooie inleiding op dit onderwerp.

Respect voor het kind

Onze predikante heeft de gewoonte om de kinderen uit te nodigen op de voorste bank in de kerk. Zijzelf gaat op de trap van het liturgisch centrum zitten. De kinderen zitten zo met hun rug naar de kerkgangers. De predikante op ooghoogte met de kinderen. En het gesprek gaat tussen hun. Wij kerkgangers horen toe. Maar er wordt niet over de hoofden van de kinderen tegen de volwassenen gepraat. Er wordt niet bewust naar een lachmoment voor de volwassenen toe gewerkt. De predikante houdt de microfoon bij zich. Zij herhaalt de reactie van het kind in de microfoon.

Gesprek met 4 kinderen

Er zijn 3 kinderen die zondag. In het gesprek worden 4 personen aangesproken: Eerst een meisje. Haar broer is te oud voor de kindernevendienst. Hij zit tussen de volwassenen in de kerkbanken, vrij vooraan. En er is nog een broer en zus, die wel naar de nevendienst gaan.

Geluidsfragment

Luister maar Het kost je nog geen 3 minuten. Ik vind het zo mooi. Wat kan ik hier in de kindernevendienst nu nog aan toevoegen?
De link naar het geluidsfragment werkt niet meer. Ik heb een verslag gemaakt: Gesprek met de kinderen over de verloren zoon.

Gesprek met de kinderen 2

In 2016 laat Wilco van Snippenberg (twitter.com/cwjvs) zich inspireren voor een gesprek met de kinderen in de kerk.
Tijdens het praten met de kinderen, laat hij de foto’s via de beamer zien. tim-en-tom-spiegelverhaal-verloren-zoon.

Meer informatie

Read Full Post »

Wat kan een mens toch gehinderd worden door het verleden. Hoe vaak heb ik het verhaal van de verloren zoon al niet gehoord? Het verhaal is een echte topper. Niet alleen op het leesrooster maar ook bij bijzondere diensten.

De verloren zoon krijgt nieuwe kleren

De verloren zoon krijgt nieuwe kleren. Uit 1450 Bezit: Koninklijke Bibliotheek

Verouderde ideeën
Waar gaat deze gelijkenis over? Na al die keren heb ik slechts dit onthouden:
Van wie houdt de vader het meest? De brave oudste zoon, is jaloers op zijn broertje. Deze krijgt extra waardering en aandacht van de vader, als hij tot inzicht komt en weer naar huis terugkomt.
Is dat alles? Deze kernboodschap biedt de kinderen geen enkel perspectief. Ik moet mijn ballast zien te veranderen in bagage voor de kinderen. Ik heb er een week de tijd voor.

Zoeken naar duiding
Waar vind ik een uitleg van dit verhaal waar de kinderen iets aan hebben? Een zoektocht in oude kind op zondagen levert niks op. Juist dat ene nummer waar het verhaal in behandeld wordt, ontbreekt.
In de verhalen uit de bijbel met uitleg in woord en beeld / Claude-Bernard Costecalde staat wat extra duiding. Bruikbare informatie waardoor je wat meer van het verhaal begrijpt.
Nico ter Linden vertelt het verhaal mooi na in: een koning op een ezel. Hij legt al vertellend, het een en ander uit.
Wat moeilijk. Is wat ik zo bijeen sprokkel voldoende? Kan ik dat de kinderen als kernboodschap meegeven?

Bagage voor de kinderen
Gelukkig komt de uitgebreide e-mail van de predikant nog net op tijd:
Beide zoons krijgen bagage mee van de vader, normen en waarden, kennis en vaardigheden, geld en goederen, hun opvoeding. Maar ze zijn verschillend. Net zoals de kinderen anders zijn dan hun broer of zus. De broers maken andere keuzes in hun leven. De jongste broer komt berooid terug. Hij is dan erg kwetsbaar. De vader – God – kijkt om naar de kwetsbare. Zo fijn om te weten.
Maar ik ga wel beginnen met de kinderen eerlijk te vertellen dat ik dit verhaal erg moeilijk vind. Dat ik hoop dat ik het verhaal goed zal uitleggen. Toen ik zelf klein was, werden wij klein gehouden met dit verhaal. Zo is de bijbel niet bedoeld.

Meer materiaal over de verloren zoon
Karel Eykman vertelt het verhaal na in het boek “de werksters van half vijf”
Modern stripverhaal
Eenvoudiger invuloefening
Verwerking
Kleurplaat hereniging
Kleurplaat de jongste zoon trekt weg
Kleurplaat jongste zoon tussen de varkens
Kleurplaat: vader ik ben het niet waard uw zoon te zijn
Kuntselwerk open armen
Juf Rolanda heeft veel materiaal verzameld over de verloren zoon.
Moderne vertelling over de zoon die zich afvraagt of hij nog welkom is. Als er witte lakens aan de waslijn hangen, weet hij of hij terug mag keren.

Extra
Ook in 1800 wordt dit bijbelverhaal gebruikt. Het verhaal wordt keurig behandeld. De titel en het hier geplaatste citaat doen wel vermoeden dat ook 2 eeuwen geleden de kinderen met dit verhaal onder de duim werden gehouden.
De gevolgen der losbandigheid: geschetst in eene redevoering voor kinderen over de gelijkenis van den verloren zoon, gehouden den 18. van slachtmaand 1800 / door C. Rogge. – Leyden : Du Mortier, 1800. – 43p.; 13 cm

Titel boek: de gevolgen der losbandigheid

Titel boek: de gevolgen der losbandigheid : geschetst in eene redevoering voor kinderen over de gelijkenis van den verloren zoon, gehouden den 18. van slachtmaand 1800

Citaat: “Dikwijls gebeurt het, wanneer het ijs in het water ligt, dat kinderen, in plaats van naar school te gaan, hun tijd op het ijs doorbrengen. Somtijds gevalt het ook wel, dat de een zich door een zwaren val een heimelijk ongemak op den hals haalt, of dat een ander, door het ijs zakkende, met levensgevaar gered wordt. De vrees voor straf doet hen alles voor hunne ouderen verzwijgen: of, zo zij al iets bekennen, is het alleen, dat zij op het ijs geweest zijn; maar de geleden toevallen verbergen zij. En nu, wat gebeurt? Lang daar na ontdekken zich die ongemakken, en niet zelden zoo onherstelbaar, dat het hun het leven kost. De eerste sterft aan het ongemak dat, met tijdig aangebragte hulp, van gene betekenis zou geweest zijn – en de laatste, aan de gevolgen van een schrik of van een verkoudheid, door zijn val in het water veroorzaakt, en die, bij eene openhartige ontdekking van het gebeurde, gene gevolgen zou gehad hebben.”

Titelpagina boek: De gevolgen der losbandigheid

Titelpagina: De gevolgen der losbandigheid

Oorspronkelijke informatie: Middeleeuws handschrift Koninlijke Bibliotheek : de verloren zoon
Zie ook: Gesprek met de kinderen over de verloren zoon

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: