Feeds:
Berichten
Reacties

Wat is het effect van jou als clubleider? Was het zinvol, al die energie die je in de jongeren hebt gestoken? Zijn de resultaten meetbaar? Zijn de doelen SMART geformuleerd?
Of moet je er niet zo zakelijk mee omgaan.

Verbinding leggen

Jij was het die ’s morgens vroeg helemaal uit Walcheren naar een kerkdienst in Antwerpen reed. Met het kind van een ander.
Hoe kon jij vermoeden dat één jongere die dag aansluiting zou vinden bij andere jongeren die daar aanwezig waren?

Het jonge mens is inmiddels zo zelfstandig dat het zelf die connectie levend houdt. Dank je wel voor jouw aandeel bij het mogelijk maken van de verbinding met andere christelijke jongeren.

kampvuur

Voor de kerstnachtdienst samen komen bij een kampvuur is traditie geworden.

Gemeente betrekken

Jij was het ook die een weekend organiseerde waarbij tientallen jongeren logeerden in gezinnen in onze dorpen. Wat vonkte het die zondag in de kerk. Veel mensen werden bemoedigd, als voorbode van Pinksteren.

Ontmoetingen

Door jouw connecties heeft een bescheiden groepje mensen dat betrokkenen is bij het jeugdwerk, waardevolle ontmoetingen gehad met jeugdwerkers uit het buitenland. Weet je wel dat de contacten die toen gelegd zijn nog steeds heel inspirerend zijn voor de betrokken?

Samenwerken

Hoe waardevol is het om te proberen samen te werken met jeugdleiders in de regio, uit de omliggende dorpen? Je vergroot je slagkracht. Samen kom je verder. En jij bent hier de motor van.

Zinvol

Als je mij vraagt heeft dit jeugdwerk zin, dan zeg ik: zeker weten.
Het is mooie vorm van kerkenwerk waarbij je jongeren in de gelegenheid brengt elkaar te ontmoeten. En je doet het merkbaar vanuit het christelijk geloof. Daar mag je heel dankbaar voor zijn als gemeente en als ouders, Andrea.

Meer informatie

Wat is nou het nut van kindernevendienst? Het is wat mij betreft geen veredelde kinderoppas. Maar woorden vinden voor wat nou de meerwaarde is, valt nog niet mee.

Kind ontdekt

Ikzelf vind het mooi als een bijbelverhaal betekenis mag krijgen voor een kind. Als het kind zelf waarde ontdekt. Als leiding merk je dat alleen als die ontdekking gedeeld wordt. Laatst mocht ik weer deelgenoot zijn.

Bekend verhaal

Het onderwerp was de roeping van de discipelen. Jezus vraagt de vissers met hem mee te gaan. Voor hem te kiezen.
De kinderen kennen het verhaal al.
Ik gebruik de letterlijke tekst uit de samenleesbijbel en speel het verhaal met Godly play materiaal.

houten poppetjes beelden bijbelverhaal uit jezus roept zijn leerlingen

Je mag gewoon met hem mee gaan : Jezus roept zijn leerlingen

Inleiding

Jullie kennen het volgende verhaal vast al wel. Toch ga ik je vragen goed op te letten. Valt jou vandaag iets op?
Wat vind jij bijzonder?
Is er iets waarvan je zegt: he, zo heb ik het nog niet eerder bekeken? Dit wist ik nog niet?

Verwondering

Na het vertellen stel ik de verwonderingsvragen à la Godly play.
Eén kind voelt zich vrij genoeg om haar gedachten te delen:

Je mag gewoon met hem meegaan.

Ontdekking

Wauw. Wat een waardevolle ontdekking doet zij deze morgen. Er zijn geen voorwaarden waaraan je moet voldoen om Jezus te mogen volgen.
Geen huidskleur, leeftijd, diploma of populariteit in de klas. Je mag onvoorwaardelijk met hem mee.

Kans geven tot ontdekken

Ik vraag me af of zij deze ontdekking ook gedaan zou hebben als er geen kindernevendienst was geweest. Als zij bijvoorbeeld in de kerkbank een kleurplaat had ingevuld. Of een rebus opgelost.

Onthoud je de ontdekkingen die je zelf doet, niet het allerbest?

Zelf ontdekken

Kinderen zodanig voeden zodat ze zelf een betekenis van het bijbelverhaal kunnen ontdekken, dat lijkt me krachtig aan een kindernevendienst.
Als een kind zegt: o, daarom wordt vandaag het verhaal van de Goede Herder verteld. Nu snap ik het! (tijdens een laatste zondag van het kerkelijk jaar)

Leren van kinderen

Je mag gewoon met hem meegaan. Dat was mij nog nooit zo opgevallen. Dank je wel kind. Vandaag leer ik van jou, Andrea.

Meer informatie

Hoe kan je met de kinderen het thema van de ongelovige Thomas ontdekken?
Met een voelbox bijvoorbeeld.

Voelbox ongelovige Thomas

Corine Slim heeft een voelbox gemaakt. Het is een kartonnen doos met een opening waar je je hand in kan steken om te voelen of er wat in zit. De doos is versierd met afbeeldingen die te maken hebben met het thema.

Kartonnendoos met gat erin om te kunnen voelen wordt gebruikt voor een nevendienst over ongelovige thomas

Voelbox

Wat is geloven?

  • Durf je te voelen wat erin zit?
  • Kan je beschrijven wat je voelt?
  • Geloven de andere kinderen jou als je het daarna vertelt?
  • Of geloven ze jouw woorden pas als ze zelf ook gevoeld hebben?
  • Heb je al eens nagedacht over de verhalen die jou verteld worden over Jezus?

Wat een schitterende manier om het onderwerp geloof en ongeloof ter sprake te brengen.

Corine heeft ideeën die ze vond in handboekvoorkinderwerkers.nl/proeflessen/vbwthomas.pdf gecombineerd met de voelbox als resultaat.

Meer lezen over ongelovige Thomas:

Corine, hartelijk dank voor jouw toestemming om jouw idee via dit blog te delen.
Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Wat voel je in die box?

Op de een of andere manier kan de sfeer in een NSbus zo anders zijn dan normaal in de trein of bus. Je ondergaat allemaal hetzelfde: gedrang en opgepropt staan in de overvolle bus. En iedereen heeft vertraging en wordt getraind in wachten.

Roemenië

In zo’n volle bus raak ik aan de praat met mijn buurman. Hij gaat schuil achter een koffer en ik heb een rugzak op schoot. ’s Morgens stond hij nog in de sneeuw. Hij komt uit Roemenië, waar hij werkt. In zijn vrije tijd staat hij gemeenten bij. Kerkelijke gemeenten, om precies te zijn.
En natuurlijk kan ik het niet laten te vragen of men in het Oost-Europese land ook kindernevendiensten kent. Daar heb ik namelijk iets mee.

Kindernevendienst

Nou inderdaad. Hij ziet nevendienst bij alle soorten kerken die hij er kent: Pinkstergemeenten, baptisten maar ook bij meer reformatorische kerkgenootschappen.

Jezus zegent de kinderen / Jan Luyken, 1712

Jezus zegent de kinderen / Jan Luyken, 1712

Kinderwerkers

Mijn buurman pleit voor het opleiden van jeugdwerkers aldaar. Vaak wordt een persoon benaderd en is de bagage: louter goede wil. Maar je moet de leiding ook toerusten voor hun mooie taak. Dat ben ik met hem eens.

Verhaal overbrengen

Moet je in Roemenië anders vertellen? Op het platteland is het verhaal van de Goede Herder heel begrijpelijk. Een schaapsherder, geiten- of ganzenhoeder kennen ze wel. Je moet er wel goed over nadenken hoe je een verhaal pakkend brengt voor de kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders dan van kinderen in de grote stad. Ze leven vaak in armoede.

Leefomstandigheden

Kinderen, Roma kinderen tellen daar op een andere manier mee zoals bij ons in een gezin.
Als een onderwerp als sorry zeggen te sprake komt, is het moeilijk voorbeelden vinden. Er worden niet vaak excuses gegeven aan een kind.

Zorg

Mijn medereiziger vertelt dat als de kinderdienst om 10.00 begint, er al om 9.15 kinderen zijn. Er komen er tussen de 200 à 300. Want er is niet alleen een bijbelverhaal maar ook medische zorg en een maaltijd. Dat wordt weer financieel ondersteund door de plaatselijke gemeenten.

Verschoppelingen

Om te ervaren hoe de zigeneurs behandeld worden, reist mijn buurman met ze mee. Hij merkt hoe ze worden veracht en bespot. Gelukkig vindt hij wel een manier om ze ondanks alles te bemoedigen. Met het evangelie.

Groeten

Dit deel van de reis schoot heel erg op. Een gezegend weekend wordt me toegewenst.
Tot mijn eigen verbazing floep ik eruit: wil je de mensen daar de groeten doen?
Graag. Men vindt het vast fijn om te weten dat er in Nederland aan hen gedacht wordt.

Het verhaal gaat door

Het is zo goed om te weten hoe over het rond der aarde het bijbelverhaal verteld wordt. In Zuid-Afrika, in het Roemeens of in het Nederlands met Zeeuwse tongval, Andrea.

Meer informatie

Bron afbeelding: Het geheugen van Nederland, geraadpleegd 9 april 2017.
Meer over Roma: kijk en luister eens naar de film Latcho drom.

Een palmpasenstok hoort bij Palmpasen. Wist je dat het ook nét even anders kan? Een gastbijdrage van Alfard Menninga van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Natuurlijke materialen

De Palmpaasstok net even anders bestaat helemaal uit natuurlijke materialen die je bijna allemaal gewoon buiten kunt vinden. Sommige mensen in de kerk zeggen: je vindt het materiaal “in de Schepping”.
Ontdek ook dat er in de natuur opvallend veel symbolen te vinden zijn die ook bij het paasverhaal horen, Andrea.

Palmpasenstok voor de jonge mensen die belijdenis doen.

Deze klassieke palmpasenstok bestaat niet uit natuurlijke materialen die gewoon buiten gevonden zijn.

Met dank aan: Alfard[at]protestantsamsterdam.nl
Dit verscheen eerder in: Nieuwsbrief Jeugdwerk [Amsterdam], nr. 1 (april 2017)

  • Al een tijdje sta ik niet ingeroosterd voor de kindernevendienst.
  • Nee, ik ga niet in op de uitnodiging een dienst met kinderen voor te bereiden.
  • Het toepassen van Godly play verhalen: niet nu.
  • Proberen of kliederkerk hier van de grond kan komen: even zonder mij.
  • Blogteksten die in mijn hoofd zweven moeten dat nog maar een tijdje blijven doen.

Stilte

De stilte, het nietsdoen op het gebied van bijbelverhalen vertellen, ik heb het nodig.

Mantelzorg

Ik mantelzorg. Al een aantal weken. Al een paar maanden werk ik thuis voor twee. De vrije tijd heb ik nodig om bij te komen. Hobby’s schieten er even bij in. Er is geen energie meer voor het kerkelijk werk.

twee handen rond een bos bloemen

We krijgen de bloemen die tijdens de dienst in de kerk stonden.

Zorg ook goed voor jezelf

Gelukkig is er begrip voor.
Gelukkig bieden mensen aan mijn deel van het werk over te nemen.
Zorg ook goed voor jezelf, zeggen de mensen.

Hulp

En als ik terug kom, dan kan ik de kinderen vertellen over de pan soep die we bij de achterdeur vonden. Hulp die wordt aangeboden en die we ook durven vragen en aanvaarden.

Een kaartje dat precies op tijd komt, als het even moeilijk is. Alsof er een Groter Plan achter zit; geen toeval.

Kennis blijft

Maar als iemand ideeën vraagt voor een nevendienst met Palmpasen merk ik dat die er nog wel zijn.
Wat dacht je van deze verwerking en het boek: Paasverhaal van Brian Wildsmith, als je met Palmpasen geen palmpasentakken wil maken.

Hoop

Hopelijk komt er ook weer een einde aan het mantelzorgen en heeft onze gemeente straks weer 2 kerkelijk vrijwilligers die gewoon doen wat ze vinden om te doen, Andrea.

Bron foto: collectie Andrea

Is het erg als je af en toe mijn kind hoort? Zij kwam wat achteraan bij het hardop bidden, zegt haar moeder later. Nou, ik vind het heerlijk om een kinderstemmetje te horen in de kerk. Dat is mijn antwoord.

Vertrouwen

Hoewel ze me nog nooit gezien heeft, gaat ze zo met me mee naar de kindernevendienst. Ja, ik heb het voor de dienst ook al gevraagd of ze mee wil als ik een verhaal ga vertellen. Ook toen was er geen enkele aarzeling. Wat een onvoorwaardelijk vertrouwen in een totaal onbekende mevrouw. Papa en mama gaan ook een tijdje mee.

Beleefwereld

Vandaag gaat het over de genezing van de blinde. Zijn er veel aanknopingspunten bij de beleefwereld van een 2-jarige? De hele grote bril die ik heb meegenomen vindt ze wel leuk.

Geen geschikt hulpmateriaal

Wat jammer dat ik het Godly play materiaal niet heb meegenomen. En in deze nevendienstruimte staan geen boeken zoals een prentenbijbel. Het verhaal gaat langs haar heen, denk ik.

Tekening van een kind dat speelt met blokken.

Spelend kind. Tekening J. Ogterop, 1884

Samen spelen

Wil je een tekening maken of met het speelgoed spelen? Het wordt het laatste en voor de rest van de kerkdienst ben ik opeens een crèchejuf. Ik krijg heerlijke doe-als-of koffie aangeboden en krijg opdracht Beer een veel te kleine kamerjas aan te trekken.

Voor even kind

Hoera, nu mag het, lekker spelen onder kerktijd. De rest van de week doe ik wel weer alsof ik een groot mens ben en het spelen ontgroeid.

Meer informatie

Bron tekening: ZB, Beeldbank Zeeland, afkomstig uit schetsboek J. Ogterop, circa 1884, geraadpleegd 5 maart 2017

Tja, normaal gesproken gaan 2-jarigen bij ons naar de crèche maar op de een of andere manier ging dat vandaag anders dan anders.

%d bloggers liken dit: