Feeds:
Berichten
Reacties

Wil je één, twee of vijf euro? De diaconie noteert het geïnvesteerde bedrag zorgvuldig. Het is natuurlijk van ons allemaal. Maar nu wordt het zonder aanzien des persoons aan de gemeenteleden in beheer gegeven.

Drie zakken die verschillen in grootte.

Talenten: een zak met geld. Of kan je er nog anders tegenaan kijken?

Talenten inzetten

Wij hebben het geld gekregen om er meer van te maken. Om onze talenten te gebruiken.

Geld vermeerderen

De opbrengst is voor de diaconie.
In februari mogen we ons geld meenemen.
Dat is het weer werelddiaconaatszondag.

Investering

Er wordt in ons geïnvesteerd. Dat voelt goed.

Kinderen

Weet je wat nu het allermooiste is? Kinderen kunnen ook gewoon meedoen met deze actie.

Een gelijkenis om nooit te vergeten.

drie enveloppen met geld: een twee en vijf euro

Wij krijgen geld van de kerk. Een omgekeerde collecte.

Als we naar buiten lopen speelt de organist: wil je wel geloven dat het groeien gaat.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea.

Ga je aan de slag met de gelijkenis van de talenten in de kindernevendienst?

Projectinformatie over adventsprojecten en kerstprojecten vind je op de websites van diverse kindernevendienstmethoden. Hier vind je een overzicht voor 2018.

Simeon met Jezus in zijn armen in de tempel, geschilderd door Rembrandt van Rijn

Simeon in de tempel / Rembrandt van Rijn

Adventsproject Kind op Zondag 2018 Geloof met me mee!

Meer informatie over het project Geloof met me mee! op de website van Kind op Zondag.

 • Eerste Advent 2 december Openbaring 1:9-11 + 8:1-4 Bericht uit de hemel / Ik geloof in engelen
 • Tweede Advent 9 december Lucas 3:1-6 Nieuw begin / Ik geloof in een nieuw begin
 • Derde Advent 16 december Sefanja 3:14-20 Vreugde / Ik geloof in vrijheid
 • Vierde Advent 23 december Lucas 1:39-45 Ontmoeting / Ik geloof in dit kind
 • Kerst 25 december Lucas 2:1-20 Lichtpunt / Ik geloof in het licht

Verwerking in de kerk:
Het project heeft het karakter van een reclamecampagne. De projectverbeelding bestaat uit 5 reclameposters, waarop personages uit de bijbel ons uitnodigen om met hen mee te geloven.

Sketches bij de projectverbeelding: Zendtijd voor zieners.

Verwerking:
De kinderen maken hun eigen versie van een reclamecampagne.

Projectlied: Geloof met me mee!.

Nieuwsgierig geworden? Op de website van Kind op Zondag vind je filmpjes van het adventsproject.

Toelichting: Bijpassende musical beschikbaar: bureau knetter.
Ook JOP heeft een uitgebreide bespreking van dit project Geloof met me mee! gemaakt.

Adventsproject Vertel het Maar 2018: Lichtdragers van God

Samenvatting van het kerstproject 2018 : lichtdragers van God.

 • Eerste Advent 2 december Lucas 1:5-25 God wijst de weg / Zacharias wordt stil gemaakt
 • Tweede Advent 9 december Lucas 1:26-38 Wat U doet is goed / Maria draagt in vertrouwen
 • Derde Advent 16 december Lucas 1:39-45 Praten over het wonder / Elisabet deelt in geloof
 • Vierde Advent 23 december Lucas 1:57-80 Het wonder wordt langzaam zichtbaar / Johannes, een levend teken
 • Kerst 25 december Lucas 2:1-20 Kerstfeest: geef Gods wonder door! / Jezus, het wonder komt

Adventsproject Bonnefooi 2018: Hoop doet leven

Meer informatie over het project Hoop doet leven op de website kinderdienst.

 • Eerste Advent 2 december Zacharia 14:4-9 + Lucas 21:25-31 Teken van hoop
 • Tweede Advent 9 december Maleachi 3:1-4 + Lucas 3:1-6 Een nieuwe weg
 • Derde Advent 16 december Sefanja 3:14-20 + Lucas 3:7-18 Keer om
 • Vierde Advent 23 december Micha 5:1-4a + Lucas 1:39-45 Niets te zien?
 • Kerst 25 december Jesaja 52:7-10 + Lucas 2:1-20 Toekomst

Voor in de kerk bestaat de projectverbeelding uit een gesprek met de evangelist Lucas. Hij schrijft het verhaal over Jezus. En de Boom van hoop komt steeds voller te hangen.

Dit project sluit aan bij de Tafels van Hoop van Kerk in Actie.

Het projectlied is een heeft elke zondag een couplet. Voor de 1e zondag: Wanneer de dorre boom gaat bloeien.

Gratis online adventsprojecten

Adventsprojecten van Bible basics

Bible basics is een gratis, digitale methode die is uitgegeven door het NBG. Als je je aangemeld hebt heb je toegang tot veel bijbelverhalen. Er is een hervertelling voor kinderen uit de onderbouw. Voor kinderen uit de bovenbouw wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.
Er zijn gespreksvragen, opdrachten, liedsuggesties en ideeën voor een gesprek met de kinderen.

God maakt een nieuw begin

 • Eerste Advent Een zoon voor Zacharias en Elisabet Lucas 1:5-25
 • Tweede AdventGabriël komt bij Maria Lucas 1:26-38
 • Tweede AdventHet lied van Maria Lucas 1:39-56
 • Tweede AdventJohannes wordt geboren Lucas 1:57-80
 • Tweede AdventJezus wordt geboren Lucas 2:1-21
 • Tweede AdventSimeon en Hanna Lucas 2:22-40


De profeten zien het al

 • Er komt een nieuwe leider Micha 5:1-4
 • Een boodschapper met goed nieuws Jesaja 40:1-11
 • Er komt weer vreugde Jesaja 52:7-10
 • Er komt een nieuwe koning Zacharia 9:9-10
 • Jezus wordt geboren Lucas 2:1-21

  Kinderwoorddienst

  Kinderwoorddienst.nl biedt ook gratis, digitaal materiaal. Je vindt er ook adventsprojecten.
  Het project van 2018 heet:
  Op weg naar het Koninkrijk
  Eerste zondag van de Advent: de profeet Jesaja
  Tweede zondag van de Advent: Johannes de Doper
  Derde zondag van de Advent: de gewone mens
  Vierde zondag van de Advent: Marta en Maria
  Meer informatie over het adventsproject jaar C

  Overige adventsprojecten gratis via internet

  Een goede voorbereidingstijd en kerstviering toegewenst, Andrea.

  Meer informatie

  Bron foto commons.wikimedia.org/wiki/File:Simeon_in_the_temple,_by_Rembrandt_van_Rijn.jpg, bezocht 15 oktober 2018. Je kan dit schilderij bekijken in het Mauritshuis.

  In het vorige artikel zijn we plannen gaan maken waarvan wij denken dat ze werken. Nu wordt het tijd om ze uit te proberen, aan te passen en opnieuw uit te proberen.

  Natuurlijk heb je na de gesprekken in stap 4 en 5 nog verschillende keren een update gestuurd naar de mensen met wie je gesproken hebt. Je hebt ze bedankt voor het gesprek. Je hebt verteld dat jullie alle resultaten naast elkaar gaan leggen en ze ruimte gegeven voor input.

  Probeer dingen uit

  En nu wordt het tijd voor een van de belangrijkste updates: “we gaan de komende tijd drie dingen uitproberen. Daarvoor nodigen we gericht uit, maar als je zo nieuwsgierig bent dat je er graag bij wilt zijn, kun je je altijd aanmelden.”

  Ga je op weg naar iets nieuws?

  Ga je op weg naar iets nieuws?

  Blijf communiceren

  Het is goed om hier te benadrukken dat ook de gewone gemeenteleden updates nodig hebben. Anders komt het volstrekt uit de lucht vallen als er iets nieuws gaat gebeuren. En juist gemeenteleden kunnen zich ontpoppen als ambassadeurs bij uitstek, zeker wanneer je ze enthousiast krijgt.

  Vraag feedback

  Na elke bijeenkomst of viering waarin je iets nieuws hebt uitgeprobeerd vraag je de mensen die je hebt uitgenodigd om feedback. Na afloop van de pilotfase verwerk je de feedback en kies je waar je mee verder gaat.
  Ook als je eenmaal echt aan de slag bent, blijf je feedback verzamelen, zodat de vorm die je gekozen hebt steeds beter bent.

  Ten slotte

  Deze zeven stappen vormen het begin van iets nieuws. Wat dat nieuwe is, is aan jullie en aan jullie creativiteit. Soms zal dat iets kindernevendienstachtigs zijn, soms iets totaal anders (al eens gedacht aan een rekenclubje of een taalklas?). Het kan soms even duren voordat dat nieuwe aanslaat, misschien blijven de groepjes ook op de langere termijn klein, of misschien constateer je gaandeweg dat je nieuwe aanpassingen moet doen. ‘Aanpassen, veranderen en uitproberen’ past bij deze tijd, die voor veel kerken toch een beetje een woestijntijd is.

  Dat kan een uitdaging zijn. Gelukkig werken er verspreid over het land tientallen jeugdwerkadviseurs die met je mee willen denken, het proces kunnen begeleiden of een training kunnen verzorgen zodat je beter beslagen ten ijs komt.
  De landelijke organisatie van jouw kerkgenootschap kan je verwijzen naar een adviseur met ervaring met jouw vragen, maar je kunt je vraag ook neerleggen bij Alfard Menninga.

  Alfard Menninga

  Deze reeks artikelen is geschreven door: Alfard Menninga. Alfard is adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.
  Hij heeft veel ervaring met situaties waar de ontkerkelijking toeslaat. Samen met gemeentes zoekt hij actief naar nieuwe wegen. Daarbij treedt hij op als sparringpartner voor professionals. Kerkenraden en commissies ondersteunt hij bij het vormen van visie en beleid. En met trainingen en praktische adviezen helpt hij taakgroepen en vrijwilligers om hun werk zo goed mogelijk te doen. Alfard werkte voorheen onder andere bij JOP. Je kunt hem inhuren als adviseur en trainer.

  Meer informatie

  Bron foto: collectie Andrea.

  Dit artikel verschijnt in een reeks.

  Eerder verscheen:

  Je hebt veel gepraat en veel gehoord. Van elk gesprek zijn er gespreksnotities met belangwekkende verhalen. Je groepje is uitgebreid met twee of drie nieuwe mensen. En er staan mensen te trappelen om mee te doen met je eerste uitprobeersels.

  Het wordt anders

  Ga proberen, ontdek wat aanslaat of wat niet werkt

  Ga proberen, ontdek wat aanslaat of wat niet werkt

  Maar wat ga je doen? Het is goed om af te spreken dat je het hoogstwaarschijnlijk compleet anders gaat doen. Op die manier ben je minder geneigd om in de oude gewoontes te blijven hangen, en zul je meer gebruik maken van de informatie van de mensen met wie je gesproken hebt.

  • Misschien kom je tot de conclusie dat de zondagochtend een onmogelijk moment is en dat je beter kunt uitwijken naar de zondagavond of een doordeweekse dag.
  • Misschien willen ouders meer quality time met hun kinderen en moet je iets gaan doen waar zowel ouders als kinderen iets aan beleven.
  • Misschien willen kinderen er gewoon heel graag bij zijn in de kerk.
  • Misschien ben je er al als er een appgroep is waar ouders in melden of ze er wel of niet zijn.
  • Misschien willen de oudere kinderen een echt stevig programma zoals op school,
  • Misschien wordt het tijd voor Kind op schoot-, Godly Play-, Heilig Spel- of Kliederkerkvieringen.
  • En misschien is het in deze tijd wel weer gewoon tijd voor een zondagsschool,
  • of concludeert de dominee na al die gesprekken met nieuwe mensen dat de kerkdiensten en ook haar eigen preken een nieuwe twist nodig hebben.

  Kijk bij andere gemeenten

  Tijdens het plannen maken, is het goed om op bezoek te gaan bij mensen die al zoiets doen. Dat is inspirerend, maar ook opletten. Kliederkerkfans zijn er bijvoorbeeld dol op om enthousiast over hun initiatief te vertellen. En hetzelfde geldt voor fans van bijvoorbeeld Godly Play, de Kind op schoot-vieringen of welk ander succesvol initiatief dan ook. Dat is fijn, want enthousiaste verhalen zijn bijzonder inspirerend.

  Doe het op jouw manier

  Maar klakkeloos kopiëren werkt zelden. Het is belangrijk dat je het op jouw manier doet, zodat het bij jou, je gemeente en je dorp of buurt past.

  Lees meer

  Op dit weblog vind je diverse best practices en verwijzingen naar best practices waar je je voordeel mee kunt doen. Een goed beginpunt is dit artikel: 9 alternatieven voor het opheffen van de kindernevendienst. Maar het kan ook een goed idee zijn om een externe jeugdwerkadviseur in te schakelen die met je mee kan denken en nieuwe ideeën kan aandragen.

  Na deze stap heb je je eigen, passende plannen. Tegelijkertijd is er nog veel onzeker en vraag je je wel eens af of het écht gaat werken. Daarom gaan we in het volgende artikel de plannen maar eens uitproberen.

  Meer informatie

  Deze blogtekst is geschreven door: Alfard Menninga adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

  Bron foto: collectie Andrea.

  Dit artikel verschijnt in een reeks.

  Eerder verscheen:

  In het vorige artikel gingen we voor het eerst in gesprek met mensen, niet om ze te bekeren of overtuigen, maar om heel goed naar ze te luisteren.

  Het zijn spannende gesprekken, die luistergesprekken. Soms zullen ze volledig floppen, en soms zijn ze zo leuk dat je eigenlijk niet weg wilt. Elk gesprek sluit je af met de opmerking dat de kerk aan het onderzoeken is hoe ze meer voor de kinderen en ouders in jullie buurt of dorp kan betekenen. Dit soort gesprekken helpen daarbij.

  Breid je cirkels uit

  Breid je cirkels uit en vind helpers

  Breid je cirkels uit en vind helpers

  En natuurlijk vraag je of ze het leuk vinden als je hen op de hoogte houdt en of ze nog iemand kennen met wie je ook eens een afspraak zou moeten maken.
  Zo breid je je cirkels uit. Tijdens de gespreksfase zullen er ook gesprekken zijn die zó bijzonder zijn dat het naar meer smaakt.

  Betrek mensen

  Aarzel niet om die mensen uit te nodigen voor je groepje, of om hen te vragen om eens een pilot mee te maken. Hoe eerder mensen zich betrokken voelen bij iets nieuws, hoe meer ze de neiging hebben om loyaal te zijn en betrokken te blijven.

  In het volgende artikel gaan we eindelijk plannen maken. Dat zijn inmiddels geen een losse-flodder-dromen meer, maar plannen waarvan we denken dat ze kansrijk zijn in onze buurt of in ons dorp.

  Meer informatie

  Deze blogtekst is geschreven door: Alfard Menninga adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

  Bron foto: collectie Andrea.

  Dit artikel verschijnt in een reeks.

  Eerder verscheen:

  In het vorige artikel stonden we kort stil bij de feiten: welke kansen en mogelijkheden zien we als we om ons heen kijken?
  Nu je de feiten weet, weet je ook bij wie je moet zijn.

  Naar wie ga je luisteren?

  Ga luisteren

  Ga luisteren

  • Bij dat gezin dat sinds een jaar steeds minder in de kerk komt.
  • Bij die stellen bij wie een jaar geleden een kindje is geboren.
  • Bij de mensen die wel ingeschreven staan, maar die je nooit ziet.
  • Bij de opa’s en de oma’s.
  • Of bij de buurtbewoners die eigenlijk nooit in de kerk komen, maar die stiekem wel heel nieuwsgierig zijn wat er eigenlijk in die kerk gebeurt.

  Afspreken

  Met hen maak je een afspraak. Het is altijd lastig om zo’n gesprek goed aan te kondigen. Het beste is het om te vertellen wat je komt doen: je wilt hen leren kennen en het met hen hebben over hun ervaringen met hun (klein)kinderen en misschien ook over hun ervaringen met de kerk. Je doel is dus kennismaken. En verder zijn zij als ervaringsdeskundigen je adviseurs-van-buitenaf.

  Wat kan de kerk betekenen?

  In het gesprek probeer je steeds een zo concreet mogelijk beeld te krijgen:

  • Hoe ziet hun leven eruit?
  • Wat zijn de momenten waarop zij zin ervaren?
  • En op welke momenten ervaren zij juist onzin?
  • Welk visioen hebben zij voor zichzelf?
  • Hoe gaan ze met hun kinderen om?
  • Wat vinden ze belangrijk voor hun kinderen en hoe geven ze daar vorm aan?
  • Wat wensen zij voor hun kinderen?
  • En hoe kijken ze aan tegen die kerk om de hoek?
  • Wat zijn hun goede ervaringen met die kerk, en wat zijn hun slechte ervaringen?
  • En uiteindelijk misschien ook: kunnen ze iets bedenken dat die kerk voor hen en hun kinderen kan betekenen?

  Concrete visioenen en dromen

  Het gesprek gaat dus over de mensen met wie je een afspraak hebt gemaakt. Dat is geen theoretisch gesprek waarin het gaat over visies en meningen. Het is een gesprek dat draait om ervaringen: om verhalen over wat mensen concreet hebben meegemaakt. En om verhalen over visioenen en dromen, maar ook die zo concreet mogelijk.
  Het kan geen kwaad om dit soort gesprekken ook in je groepje te voeren, want ook jullie hebben je verhalen over wanneer het goed was en wanneer niet.

  Goed luisteren

  Goed luisteren dus en vooral niet proberen te bekeren of overtuigen. In het volgende artikel breiden we ons netwerk uit en gaan we op zoek naar bondgenoten.

  Meer informatie

  Deze blogtekst is geschreven door: Alfard Menninga adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

  Bron foto: collectie Andrea.

  Dit artikel verschijnt in een reeks.

  Eerder verscheen:

  In het vorige artikel vormden we een ontdekgroep die samen met ons op pad willen. Zodra je dit groepje hebt, is het belangrijk om de feiten onder ogen te zien.

  Verzamel de feiten, opdat je richting kan geven aan de toekomst van de kindernevendienst

  Verzamel de feiten, opdat je richting kan geven aan de toekomst van de kindernevendienst

  • Staan er nog kinderen ingeschreven bij jullie gemeente?
  • Wonen er nog kinderen in onze buurt of in ons dorp?
  • Hoe oud zijn ze, en wie hebben contact met ze?
  • Verwacht je dat er de komende tijd kinderen geboren gaan worden en wanneer ongeveer?
  • Zijn er bouwactiviteiten in de omgeving van de kerk?
  • En wat voor mensen gaan daar wonen: ouderen, of juist jonge gezinnen?

  Stoppen?

  Soms geven de feiten aanleiding om te stoppen. Bijvoorbeeld als er geen kinderen meer staan ingeschreven en tegelijkertijd het dorp waar je woont nagenoeg kinderloos is.

  Of doorgaan?

  Maar vaker is er wel een aanleiding om door te gaan. Zo zijn er nogal wat kinderloze dorpen waar veel grootouders wonen en waar elke vakantie talloze kleinkinderen komen logeren.

  Meer informatie

  Deze blogtekst is geschreven door: Alfard Menninga adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

  Bron foto: collectie Andrea.

  Dit artikel verschijnt in een reeks.

  In het volgende artikel gaan we contact leggen met mensen van vlees en bloed. Want feiten zijn belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om bij stil te blijven staan. Stap 4 : luisteren.

  Eerder verscheen:

  %d bloggers liken dit: