Feeds:
Berichten
Reacties

In het vorige artikel vormden we een ontdekgroep die samen met ons op pad willen. Zodra je dit groepje hebt, is het belangrijk om de feiten onder ogen te zien.

Verzamel de feiten, opdat je richting kan geven aan de toekomst van de kindernevendienst

Verzamel de feiten, opdat je richting kan geven aan de toekomst van de kindernevendienst

 • Staan er nog kinderen ingeschreven bij jullie gemeente?
 • Wonen er nog kinderen in onze buurt of in ons dorp?
 • Hoe oud zijn ze, en wie hebben contact met ze?
 • Verwacht je dat er de komende tijd kinderen geboren gaan worden en wanneer ongeveer?
 • Zijn er bouwactiviteiten in de omgeving van de kerk?
 • En wat voor mensen gaan daar wonen: ouderen, of juist jonge gezinnen?

Stoppen?

Soms geven de feiten aanleiding om te stoppen. Bijvoorbeeld als er geen kinderen meer staan ingeschreven en tegelijkertijd het dorp waar je woont nagenoeg kinderloos is.

Of doorgaan?

Maar vaker is er wel een aanleiding om door te gaan. Zo zijn er nogal wat kinderloze dorpen waar veel grootouders wonen en waar elke vakantie talloze kleinkinderen komen logeren.

Meer informatie

Deze blogtekst is geschreven door: Alfard Menninga adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

Bron foto: collectie Andrea.

Dit artikel verschijnt in een reeks.

In het volgende artikel gaan we contact leggen met mensen van vlees en bloed. Want feiten zijn belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om bij stil te blijven staan. Stap 4 : luisteren.

Eerder verscheen:

In het vorige artikel constateerden we dat er iets moet gebeuren. Om anderen de tijd te geven om aan dat idee te wennen, deden we dat het liefst zo vroeg mogelijk.

Groep

Maar ook als je wat laat bent, en als enige leiding over bent, kun je stap twee zetten.
Stap twee is namelijk het vormen van een groepje: mensen die met jou op pad willen gaan en met jou willen ontdekken hoe jullie gemeente de veranderende tijden het hoofd kan bieden.

Voor de toekomst van de kindernevendienst ga je samen op ontdekkingstocht

Voor de toekomst van de kindernevendienst ga je samen op ontdekkingstocht

Leden ontdekgroep

Wie er in zo’n groepje moeten?

 • Jijzelf natuurlijk
 • iemand met ideeën
 • een goede uitvoerder,
 • een luisteraar,
 • de brombeer uit de inleiding
 • iemand met invloed in de gemeente
 • het gezicht naar buiten, of dit nu de dominee is, de koster, de voorzitter van de diaconie of gewoon een willekeurige andere.

Hoe dichter deze mensen bij de doelgroep staan, hoe beter. Zorg dus dat de meerderheid van je groepje bestaat uit ouders, grootouders, onderwijzers en leuke ooms en tantes.

Meer informatie

Deze blogtekst is geschreven door: Alfard Menninga adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

Bron foto: collectie Andrea.

Dit artikel verschijnt in een reeks.

In het volgende artikel onderzoeken we de feiten en omstandigheden.

Eerder verscheen:

Het speelt in veel kerken in Nederland: de kindernevendienst loopt leeg. Niet alleen zijn er steeds minder kinderen, er lijken ook steeds minder mensen te zijn die het leuk vinden om de kindernevendienst te leiden. En als dan de laatste leiding er ook mee stopt, eindigt het allemaal.

Leegloop

Het geeft een droevig gevoel. In het achterhoofd van de gemeente gonzen woorden als

 • vergrijzing
 • leegloop

Een enkele somberaar mompelt: “Jezus zei toch: ‘laat de kinderen tot mij komen…’”

Nadenken over de toekomst van de kindernevendienst kan je doen als je eerst vastgesteld hebt dat je er over moet nadenken

Constateer dat er veel minder kinderen naar de nevendienst komen

7 stappen

In deze serie artikelen blijven we niet bij de pakken neerzitten maar gaan we op zoek naar de kansen die het leeglopen van de kindernevendienst ook biedt. Dat doen we systematisch, in zeven stappen die je als gemeente zelf kunt zetten. Het zijn zoekende stappen die toewerken naar een oplossing die bij jouw gemeente past.

Unieke mogelijkheden

Elke gemeente is anders, dus elke oplossing is anders. Daarom geen best practices in deze reeks artikelen, maar een strategie om jullie eigen oplossing te vinden.

Stap 1: Constateren

Hier begint het. Je hebt waarschijnlijk al een lang proces achter de rug.

 • De onderbouw- en de bovenbouwgroep werden samengevoegd.
 • Toen kwam er een hoekje voor de crèche in de kindernevendienstruimte.
 • De oudere kinderen begonnen te klagen dat het saai was
 • Of de ouders van de jongere kinderen aarzelden om hun kinderen naar de kindernevendienst te laten gaan
 • En ondertussen kwam er steeds minder leiding.
 • De leiding die er nog was, kwam vooral naar de kerk als ze zelf dienst hadden,
 • met als gevolg dat ze er vaak met alleen hun eigen kinderen zaten.

Stel op tijd vast: leegloop dreigt

Ergens in dat proces moet je constateren dat leegloopt dreigt. Het liefst doe je dat voordat de laatste de deur achter zich dichttrekt. Vroegtijdig constateren stuit soms op weerstand. Het gaat immers nog goed en er zijn nog steeds kinderen. Maar te laat constateren stuit op evenveel weerstand. Iedereen loopt op zijn tandvlees en wie is er nog gemotiveerd genoeg om de volgende stappen te zetten?

Mijn advies: constateer op tijd. Zo geef je anderen de tijd om te wennen aan het idee dat er iets aan het veranderen is.

Meer informatie

Deze blogtekst is geschreven door: Alfard Menninga, adviseur jeugd en werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amsterdam.

In een volgende artikel gaan we op zoek naar mensen in de gemeente die met jou op pad willen gaan; stap 2 : vorm een groepje
Of open het complete artikel “Nadenken over de toekomst van de kindernevendienst” in pdf-vorm.

In september begint het winterwerk begint weer. Dé gelegenheid om je voor te bereiden op een nieuw seizoen kinderwerk.

 • Kan je nog wat extra inspiratie gebruiken?
 • Of heb jij mooie ervaringen te vertellen uit jouw praktijk?
 • Wil je meer weten over andere manieren om bijbelverhalen te vertellen?
 • Of is het kinderwerk in jouw gemeente aan een herwaardering toe?

Misschien zijn de volgende activiteiten iets voor jou.

Inspiratiemiddag voor kinderleiding én kinderen, georganiseerd door Protestants Amsterdam

Een kind houdt handen voor het gezicht. handen zitten onder de verf

Voor kinderen en leiding: de inspiratiemiddag van Protestants Amsterdam, 28 september 2018

 • Zaterdag 29 september
 • 14.00 – 18.30 uur
 • Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam
 • Deelname: gratis

Workshops:

 1. Godly Play – een methode die kinderen uitdaagt zich te verwonderen over bijbelverhalen en hun mogelijke betekenissen
 2. Bijbel Basics – een nieuwe, gratis kinder(neven-)dienstmethode die 200 bijbelverhalen aanbiedt
 3. Kliederkerk – een bijzondere vorm van samenkomen waarbij op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekt kan worden. Voor alle leeftijden
 4. Knetteren en knallen – een workshop rond het gelijknamige boek van Hanna Holwerda. Een inhoudelijk en creatief hulpmiddel om de bijbel te ontdekken.

Meer informatie over en aanmelden voor de inspiratiemiddag kinderwerk van de protestantse kerk Amsterdam.

De inspiratiemiddag wordt georganiseerd in samenwerking met Oudezijds100 en JOP.

Trainingsavond door JOP: Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren

Hoe maak je van je kerk een plaats waar kinderen en jongeren zich echt thuis voelen en zich gezien weten? De trainingsavonden bieden stof tot overdenken als je de bovenstaande uitdaging aan wil gaan.

Kom naar de trainingsavonden van JOP

Kom naar de trainingsavonden van JOP

 • Verschillende data t/m 11 oktober 2018
 • Verschillende plaatsen (Goes, Apeldoorn, Eindhoven, Leeuwarden, Alphen aan den Rijn, Zwolle, Assen, Arnhem, Zaandam en Utrecht)
 • 19.00 – 22.00 uur
 • Deelname: gratis

Workshops:

 1. Growing young, over een groot Amerikaans onderzoek over het behouden en betrekken van jongeren bij de kerk
 2. Warmte en onderlinge verbinding in de kerkdienst
 3. Neem kinderen en jongeren serieus
 4. Tips & tools, leer van de ervaringen van andere gemeenten
 5. Talentontwikkeling, hoe kan je kinderen en jongeren attent op hun eigen talenten?
 6. Maar je kerk kind- en jongerenproof, een praktische werksessie

De trainingsavonden worden georganiseerd door JOP
Meer informatie over en aanmelden voor de trainingsavonden: kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren.

Mini kerstbeurs Bonnefooi en Kind op Zondag

 • 10 oktober 2018
 • Brink 8, Gieten

Nog meer inspirerende bijeenkomsten voor vrijwilligers?

Weet jij nog meer bijeenkomsten voor kindernevendienstleiding en andere vrijwilligers in het jeugd- en kinderwerk? Laat het me weten, Andrea.

Een geïnspireerd seizoen toegewenst!

Meer informatie:

Bron afbeelding1: Sharon McCutcheon from Pexels-1148998, rechtenvrije afbeelding, bezocht 12 september 2018
Bron afbeelding2: Overgenomen met eenmalige, toestemming van JOP.

We gaan nadenken over regels. Is het belangrijk dat je je altijd aan de regels houdt? Altijd? Of moet je soms naar je hart luisteren (en wat is dat dan)?

meisje dat wijst naar de camera

God houdt van jou

Het meisje dat zich omdraaide en wees

Een tijdje geleden was ik in de kerk en toen kwamen er allemaal speciale mensen. Mensen met een beperking, zo noemen we dat.
Iemand had binnen een helm op, omdat hij weleens valt. En er zat een klein meisje in een rolstoel en ik zag een grote oudere meneer en die had zijn knuffel meegenomen. Een grote, oranje tijger.

Toen gingen we zingen: ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: God houdt van jou. Misschien ken je dat liedje wel.
Er was een meisje dat vooraan zat. Toen we moesten zingen “God houdt van jou”, ging ze staan. Ze draaide zicht om en wees – zo met haar vinger – naar iemand die achterin zat. Zo zong ze met volle overtuiging: God houdt van jou.

En toen het lied al lang klaar was, en de dominee weer verder wilde gaan met de dienst, hoorde ik een man hardop zeggen: ja, God houdt van jou. Hij zat naast zijn begeleider en zei dat zo maar hardop (we konden het allemaal horen).

De oude vrouw die opstond

In een kerkdienst wordt van je verwacht dat je op je stoel blijft zitten. Dat is ook wel zo handig als er 100 mensen in een gebouw zijn.

Ik was een keer in een bejaardentehuis, een verzorgingstehuis, bij een kerkdienst. Dat was een bijzondere kerkdienst omdat iemand was overleden. Er was een oude meneer dood gegaan.
En terwijl de dominee uit de bijbel voorlas, was er plotseling een oudere mevrouw die opstond en naar voren liep. Ze was erg oud. Ze liep helemaal krom en had een stok.
Langzaam schuifelde ze naar de zoon van de overleden meneer en gaf hem een hand om te zeggen dat ze het erg vond dat hij zijn vader moest gaan missen. Daarna liep ze weg, naar haar kamer.

Is het volgens de regels wat het meisje, de man en de oude mevrouw doen?

Bovenstaande kan een inleiding zijn op het thema van vandaag. Heb het goed met de kinderen, Andrea.

Hoe het ging in de praktijk

“Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin, God houdt van jou”, dat liedje kennen ze wel. En het is inderdaad niet volgens de regels, wat dat meisje deed. Opstaan, zich omdraaien en iemand aanwijzen terwijl ze zong.
Maar het was wél goed, wat ze deed. Ze reageerde uit haar hart en het was vast fantastisch voor degene die ze al zingend aanwees.

Jezus leert ons dat het goede niet aan de buikenkant zit. Het zit niet in schone handen. Maar het zit in je hart. Dat is te moeilijk om een voorbeeld van te bedenken.

Als verwerking mogen ze zelf bedenken wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld een verkeersbord tekenen dat er nog niet is:

 • blauwe rechthoek
 • rood hart met de woorden
 • volg je hart
Nieuw verkeersbord: volg je hart

Volg je hart, daar gaat het om, zegt Jezus.

Meer informatie:

Bron foto1: Flickr: https://www.flickr.com/photos/nalejandro/8048823381, bezocht 4 augustus 2018, gedeeld vanwege deze rechten https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Bron foto2: Collectie Andrea
Lees ook: Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern.

Op het rooster staat Marcus 6 : 6b-13, de leerlingen worden 2 aan 2 eropuit gestuurd.
Ze hoeven zich niet voor te bereiden op hun taak. Geen proviand voor onderweg, geen bagage, alleen sandalen aan stok mee en gaan!

Niet voorbereiden

Niks voorbereiden, op de bonnefooi; dat ga ik ook doen, dacht de kindernevendienstleidster.

Ze bereidde niets voor.

Ze had wel een plan: met de kinderen door het dorp lopen. We zien wel wat en wie we tegenkomen.

Kat ligt lui en languit op een bank.

Vertrouwen

Wat een goed idee! Dit is pas Vertrouwen hebben.
Vind je ook niet?

(Misschien moet ik erbij vermelden dat deze leidster rond de 30 jaar vertelervaring heeft).

Meer informatie

Wat als er in de zomer kinderen naar jouw kerk komen? Is er dan kindernevendienst?
Nee, wordt de hele dienst aangepast zodat hij geschikt is voor alle leeftijden?

Er is gratis online materiaal dat de kinderen kunnen gebruiken als er geen kindernevendienst is. Iemand moet het nog wel gereed zetten.

Bij het begin van dienst pakken de kinderen een tas

Tas voor de kinderen

Kind op Zondag

Kind op Zondag biedt materiaal waarbij de kinderen in de banken blijven zitten maar toch op hun niveau een bijbelverhaal gaan ontdekken. Je hebt potloden/pennen nodig en een stevige onderlegger.

15 juli Marcus 6:6b-13 Leerlingen worden twee aan twee op pad gestuurd
Zie ook blogtekst Marcus 6: 6b-13, Lucas 10: 1-20 : vertellen over Jezus
22 juli Marcus 6:30-44 Vijf broden en twee vissen
Zie meer blogteksten over Vijf broden en twee vissen
29 juli Marcus 6:45-52 De storm op het meer
5 augustus Marcus 7:1-23 De regels van de Farizeeërs en Schriftgeleerden
Zie ook blogtekst Als je uiterlijk vertoon doorprikt, kom je bij de kern Marcus 7:1-23
12 augustus Marcus 7:24-30 Al krijgt de moeder maar een kruimeltje
19 augustus Marcus 7:31-37 Jezus geneest een dove man
26 augustus Marcus 8:1-21 Het brood dat over is
2 september Marcus 8:22-26 Jezus geneest een blinde man

Dit materiaal is gratis beschikbaar op de website van Kind op Zondag.

Bible Basics: ontdektassen met verwerkingen

Negen zondagen lang biedt bible basics haar zomerprogramma. Voor kinderen van 4-8 jaar biedt het Nederlands BijbelGenootschap een werkblad aan met
daarop een navertelling, enkele vragen om over na te denken en een kleurplaat of een puzzelopdracht.
Voor de kinderen van 8-12 jaar biedt men een werkblad aan met daarop het bijbelverhaal uit de Bijbel in Gewone Taal, vragen om over na te denken, weetjes, en iets om te doen, bijvoorbeeld een quiz, een puzzel of iets om te maken.
Bied het aan in een tas en doe er voor de oudste kinderen extra papier, een schaar en lijm bij.

Zondag 1 Marcus 1:1-11 Jezus wordt gedoopt
Zondag 2 Marcus 1:14-20 Jezus kiest zijn leerlingen
Zondag 3 Marcus 1:21-28 Jezus jaagt een kwade geest weg
Zondag 4 Marcus 1:35-38 Jezus bidt op een stille plek
Zondag 5 Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Zondag 6 Genesis 27:1-30 Jacob bedriegt Isaac
Zondag 7 Genesis 28:10-22 Jakob heeft een droom
Zondag 8 Genesis 29:14-30 Lea en Rachel
Zondag 9 Genesis 32:23-22 Jakob vecht in de nacht

Je kunt het zomerpakket van Bible Basics gratis downloaden als je je geregistreerd hebt bij het NBG.

Kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst.nl kan je ook gebruiken als inspiratiebron.

Meer informatie

Bron foto: collectie Andrea
Lees ook:

Ik hoop dat er kinderen komen én dat ze het goed hebben in jullie kerk, Andrea

%d bloggers liken dit: